jo-dolgok-azokkal-tortennek--akik-hisznek-es-nem-adjak-fel