Jdi na obsah Jdi na menu
 


Új világ - Emberi és polgári értékek, jognyilatkozatok

 

Meggyőződésem, hogy az emberi faj többsége a tiszta ivóvizet, a természetes gazdálkodási gyakorlatokat, az állatokkal való etikus bánásmódot, a tisztességes béreket és munkaügyi gyakorlatot, valamint a környezetbarát és fenntartható termékeket választja - bármely opciót, amely nem károsítja sem a bolygót, sem a rajta élő lényeket - ha úgy érzi, hogy van választási lehetősége.
A jó hír az, hogy mindenkinek van választása. Megvan a képességünk, hogy támogassunk és ösztönözzünk egy olyan világot, melyben élni szeretnénk most ebben a pillanatban is. Minden egyes alkalommal, amikor pénzt költünk, egy szavazatot teszünk arra a típusú világra, amelyre vágyunk.

Forrás és teljes cikk.- http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/05/woody-harrelson-uzenete-melyet-az-egesz.html?m=1

 

 

,,Frankfurti Könyvvásár
A liberális Európa üzleti központja: bent rengeteg könyv és könyves üzletember a világ minden tájáról, kint rengeteg bringasáv és kerékpáros, meg rengeteg szemmel láthatóan nem német ember. És mindenki békességben van a másikkal.”

 

 

,,Gondoltam az idei november 5-én, -amit sajnos már nem ünneplünk-, szakadjunk el a napi rutintól és beszélgessünk kicsit. Vannak akik nem akarják, hogy beszéljünk. E pillanat egyesek vezényszavakat ordítanak a telefonba és már úton vannak a fegyveresek. Mert amíg gumibotot használnak párbeszéd helyett, a szavak ereje felbecsülhetetlen. A szavakban rejlik a lényeg. Aki jól figyel, meghallja az igazságot. Az igazság pedig az, hogy valami nagy baj van ebben az országban, nem igaz? Kegyetlenség, igazságtalanság, intolerancia, elnyomás... Egykor jogunk volt tiltakozni, tetszés szerint gondolkodni, ma csak cenzorokat és lehallgató berendezéseket látunk, melyek beletörődésre és behódolásra késztetnek. Hogy történhetett? Ki a felelős? Egyesek nyilván felelősebbek, mint mások, rajtuk egyszer majd számon kérik. Persze igaz, hogy amikor a bűnöst keressük, először tükörbe kell tekintenünk. Tudom miért nem tették. Tudom, hogy félnek. Ki ne félne? Háború, terror, betegség... Drága barátaim! Millió oka van annak, hogy sikerült elhomályosítaniuk az Önök elméjét. A félelem elragadta az Önök legjavát, és ezért a hű kancellárhoz Adam Sutlerhez fordultak. Ő rendet és békét ígért mindnyájuknak, cserébe nem kért mást, mint engedelmességet és hallgatást. Múlt éjjel én meg akartam törni a hallgatást, múlt éjjel én robbantottam fel az Old Baelin-t, hogy az Önök eszébe juttassam, amit elfeledtek. 400 évvel ezelőtt egy nagyszerű ember örökre az emlékezetünkbe akarta vésni november 5-ét. Emlékeztetni akart minket, hogy a tisztesség, igazság, szabadság nem csupán szavak, hanem lehetőségek. Ha Önök nem láttak semmit, ha a kormány bűnei nem ismertek Önök előtt, azt mondom hagyják csak feledésbe merülni november 5-ét. De ha látják mit én látok, érzik, mit én érzek, vágyják, mit én vágyom! Álljanak mellém mához 1 évre a parlament kapuja előtt. Olyan november 5-ében részesítjük őket, amit soha nem felejtenek el!"

https://www.youtube.com/watch?v=n9Kl-32YZqk V beszéde

 

 

,,Tudom, hogy ott vagytok. Most már érzem. Tudom, hogy féltek. Féltek tőlünk. Féltek a változástól. Nem ismerem a jövőt. Nem azért jöttem, hogy elmondjam, hogyan fog végződni a háború. Azért jöttem, hogy elmondjam, hogyan kezdődik. Leteszem ezt a telefont, és megmutatom az embereknek, amit eltitkoltok előlük. Megmutatom nekik milyen a világ, nélkületek. A szabályok, ellenőrzés, határok, és korlátok nélküli világot. Egy olyan világot, ahol minden lehetséges.” – Mátrix

 

 

„Ha mi, hatalmon lévők... elkezdenénk együtt dolgozni, akkor el tudnánk törölni a szegénységet, és húsz éven belül gondoskodni tudnánk róla, hogy a szegénység történelemmé váljon. Ez mindegyik emberi lény erkölcsi kötelessége.” (José Ramos-Horta)

 

 

„Ha egyszer elkezdődik a társadalmi változás, akkor már nem lehet visszafordítani. Nem lehet elvenni az oktatást attól az embertől, aki már megtanult olvasni. Nem lehet megszégyeníteni azt az embert, aki büszke. Nem lehet elnyomni az olyan embereket, akik többé már nem félnek. Láttuk a jövőt, és a jövő a miénk.” (César Chávez)

 

 

Akkora átalakulásnak vagyunk a tanúi, melyet az ember eddig még nem élt meg a történelemben. A tudás kiszorítja az elavult hagyományokat. Egy adott munkára való alkalmasságot a jellem a képességek határozzák meg. Lassan a szerelem lesz a szex és a szülővé válás legfőbb indítéka. Már láthatók s társadalmi igazságosság halvány sugarai, és az önkényurak kora letűnőben van. (David Seabury)

 

Ha napjaink válságain úrrá akarunk lenni, legalább olyan fontos az emberi kapcsolatok formálódását meghatározó Varázslatos Recept intencióinak betartása: az, hogy együttműködésre kell törekednünk, segítenünk kell egymást. (David Seabury)

 

 

Eljött az ideje, hogy oktassuk az embereket, hogy befejezzünk minden vallási, kulturális, politikai vagy gazdasági vitát. A harc hiábavaló. Öngyilkosság. (Tendzin Gyaco, XIV. dalai láma)

 

Akár hisz valaki egy vallásban, akár nem, és akár hisz valaki az újjászületésben, akár nem, nincs olyan ember, aki ne értékelné a kedvességet és a kegyelmet. (Tendzin Gyaco, XIV. dalai láma)

 

Ma sok nehézséggel kell szembenéznünk. Néhányat ideológiai, vallási, faji, gazdasági, vagy más különbségekre alapozva mi magunk teremtettünk. Ezért itt az ideje, hogy mélyebb szinten gondolkodjunk, emberi szinten, és attól a szinttől kezdve az emberi lények azonosságát tisztelnünk kell és megbecsülni. (Tendzin Gyaco, XIV. dalai láma)

  

 

 

,,Magasabb tudatosságú társadalomban nem fordulhatna elő, ha tudjuk, hogy a Hit, Szeretet, Hála, és Ítélkezés-mentesség, mint lelkiállapot, olyan kémiai folyamatokat képes elindítani az emberi agyakban és kvantum szinten a világban, amelyek nagyban befolyásolják az életben való boldogulásunkat, hogy ne ez legyen a legfontosabb elsajátítandó tantárgy az iskolában. 
És ez teljesen független a vallásoktól is.”

 

 

Azt hiszem, az indián vezetőknek tökéletes ellentéteik a mai politikusok és államférfiak. Alázat helyett fennhéjázók, könnyen megvásárolhatók, nem tisztelnek senkit és semmit, saját vagyonukat gyarapítják; gyávák, mert saját életüket egy egész nép elé helyezik, lenézik a dolgozó embereket, nagylelkűség helyett lopnak, és nem bölcsek, mert nem gondolnak a jövőre sem. (Sebestyén Éva)

 

 

Kik élnek a palotának is tekinthető luxusházakban, kik járnak drága tengerparti üdülőkbe, síparadicsomokba, kik építenek alagsorukban luxus úszómedencéket, konditermeket, kik aggatják magukat tele ékszerekkel, kik járnak luxusautókkal?

Olyanok, akik mások munkájából élnek. A banki vezetők, akik a levegőből állítják elő a pénzt. A multicégek vezetői, akik éhbérért három műszakban dolgoztatják a kényszerhelyzetbe került embereket. A politikai vezetők, akik a népet sarcolják, és közpénzekből lopnak saját jólétük megteremtésére, és persze busásan jutalmazza őket a szervezett magánhatalom is.

És közben mi nem vesszük észre, hogy az egész társadalom hazugságokra épül. Elhitetik velünk, hogy demokráciában élünk, hiszen pártokra szavazhatunk. Csakhogy épp azt nem tudják az emberek, hogy mindkét oldalt, minden pártot, minden kormányt a felső elit, a háttérhatalom, a szervezett magánhatalom irányítja. Ők azok, akik a politikusokat kitaníttatják, megvásárolják, sakkban tartják. Ők irányítják a háborúkat, ők szítják a feszültséget a népben a fajok, pártok, vallások, nemek között.

És sajnos ez emberek elhiszik, hogy egy bizonyos faj, egy bizonyos népréteg, egy bizonyos valláscsoport vagy egy bizonyos párt miatt kell szenvedniük. De hát éppen ez a cél. Az, hogy ne vegyük észre, hogy “odafönt” egy jól kidolgozott gépezet tartja markában az egész világot.  Kevesen vannak, de erősek, minden pénzünk odaszivárog.

 

Valóban úgy épül fel a rendszer, mint egy piramis, és az egyes rétegek elszigetelődnek egymástól, nem ismerik azt, ami fölöttük áll. A legalsó réteget azok a végtelenül szegény emberek alkotják, akiktől elvették a földjüket, nyelvüket, vallásukat, és kitaszítottként élnek a világban. Az ő földjeik adják ásványi kincseinket, olajunkat, energiánkat. A kissé fölöttük álló, szintén széles réteget alkotjuk mi, akik elhisszük, hogy az iskolában az igazat tanuljuk, a médiák az igazat mondják, és van értelme annak, hogy egész életünket végigdolgozzuk, aztán megkapjuk várva-várt nyugdíjunkat, és végignézzünk, hogy gyerekeink, unokáink is ugyanezt az egyhangú, robotmunkával töltött életet éljék, ugyanazt az utat járják végig.

Mi tartjuk fenn a piramist, nem a felső 1%. Nélkülünk semmire sem mennének….

 

Így aztán függővé váltunk. Alattvalónak érezzük magunkat, és örülünk, hogy a társadalom gondoskodik rólunk, etet bennünket, utat épít nekünk, ellát bennünket a kórházakban.

Nem vesszük észre, hogy nem alattvalónak születtünk, és teljesebb életet kellene élnünk. Minden tőlünk függ. De ehhez fel kell ébrednünk.

Aki próbál segíteni a helyzeten, azt ellenségnek tekintik, próbálják visszahúzni saját szintjükre. Mert attól félnek, hogy silány életüket veszélyezteti az, aki épp a szebb jövőjükért harcol.

Szeretném, ha az is megértenék az emberek, hogy a rabszolgatartó társadalom megszüntetésén túl fontos az értékrendszerünk átgondolása is.

Valamennyiben egy őrültek házában élünk, a kapu szinte mindenki számára nyitva van, de már annyira intézményfüggők lettünk, hogy nem tudunk szabadulni. Inkább elfogadjuk a szigorú rendet, azt, hogy mások hozzák meg helyettünk a döntéseket, minthogy kilépjünk rabságunk kapuján, és saját életünket éljük.

A média, a reklámok, szappanoperák, reality show-k azt sugallják, hogy csak a tárgyak megszerzésétől lehetünk boldogok.
Sokszor gondolkodtam el azon, hogy miért olyan fontos az embereknek a különböző kényelmi cikkek megszerzése. Azért, hogy ezeket megszerezzék, képesek még több munkát vállalni. Mert ugye a dolgozó feleségnek, anyának otthon is el kell végeznie a munkát, ezért jó szolgálatot tesznek a különböző háztartási cikkek. Gyakorlatilag azért dolgozunk egy életen át, hogy a kényelmünket biztosítsuk, amit viszont sohasem élvezhetünk, mert nem marad rá idő. Egy bennszülött milyen jót nevethetne ezen, neki csak napi 3 órát kellett dolgoznia azért, hogy legyen mit ennie, fedél legyen a feje fölött, a többi idejében pedig szórakozott, táncolt, énekelt, barátokkal töltötte az idejét, elmélkedett az életen, járta a természetet.

 

 

 

A változáshoz azonban alapvetően szükséges, hogy a felébredt emberek száma elérje a kritikus tömeget. Úgy gondolom, ez már nincs messze.

- Örömmel látom, hogy egyre több ember ébred fel, és látja meg a valóságot, főleg a fiatalok körében

Fontos még nagyon, hogy ne a helyi érdekeket nézzük csak, bár természetes, hogy saját népünk boldogulásáért próbálunk cselekedni. A világon azonban minden mindennel összefügg, ahogy a lakoták mondják: mitakuye oyasin (mindenki mindenkinek a rokona)

 

Kezdjünk el úgy cselekedni, hogy ne kelljen többé szégyenkeznünk meghunyászkodásunk miatt. Ne csak a Facebook-on osztogassuk az elmés gondolatokat. Ha indul egy jó kezdeményezés, álljunk mellé, vegyünk részt benne, írjunk alá petíciókat.

A háttérhatalom gyenge, mert csak belőlünk tud megélni, ha nem szolgáljuk ki többé, összeomlik. Már az is sokat jelent, ha üzlethálózatai helyett a helyi termelőket választjuk, és kimegyünk a piacra. Kezdjük el felépíteni új világunkat, és keményen utasítsunk el mindent, aminek célja a rabszolgaságunk fenntartása. Szerezzük vissza szabadságunkat, amit évezredekkel ezelőtt elvettek tőlünk.

Az ébredés folyamata ott kezdődik el, amikor megkérdőjelezzük a fennálló társadalmi rendszert, rájövünk arra, hogy nem az vagyunk, akinek „faragtak” bennünket, hanem annál sokkal többre vagyunk képesek.

 

Vannak valóban segítő szándékú, az ébredés útján alázattal járó emberek, akik saját műsorokat készítenek, saját blogot vezetnek, ételosztásokat szerveznek, interjúkat készítenek, filmeket készítenek vagy feliratoznak, folyóiratokat adnak ki, könyveket írnak, alternatív oldalak cikkeit fordítják le, harcolnak a devizahitelesekért. Külön öröm számomra, hogy ezekkel az emberekkel kapcsolatba kerültem, és bízom abban, hogy a földrajzi távolságot leküzdve tudunk együtt is tenni az emberiségért.

 

Rabszolgatartóink megosztanak bennünket, egymás ellen fordítanak bennünket, hogy bezárjuk a szívünket, és ne tudjunk magasabb szintre emelkedni, ahol megszűnnek korlátaink, rájövünk, hogy mi mindannyian egyek vagyunk, nem pedig egy szűk réteg által kreált hamis társadalom egymás ellen forduló, magányba taszított kiszolgálói.

A jelenlegi társadalomban csupa magányos ember él, aki nemhogy másokhoz nem tud kapcsolódni, de saját tudatosságát sem képes tágítani, az öt érzékre beszűkült, korlátolt világában él, amit a szűk elit nemcsak a média, az iskoláztatás útján tudott elérni, hanem a testet mérgező vegyszerekkel, „gyógyszerekkel”, mesterséges ételekkel és italokkal is, és ne feledkezzünk meg a HAARP hatásáról sem.

Mindemellett David Icke-nak pozitív üzenete van: a szűk elit retteg és fél az ébredő emberektől, és hamis, embert nyomorgató, vérszívó mátrixuk összeomlik hamarosan. Ehhez persze minél több ébredő emberre van szükség.

Személyes tapasztalatom, hogy az ébredés egyik legfőbb akadálya valóban a félelem és a tudat beszűkülése. Azt látom, hogy a félelem börtönében élő ember borzalmasan magányos, igyekszik közösségekbe, hamis barátságokba menekülni, képtelen saját társaságát elviselni, nehogy egy percre is gondolkodnia kelljen, szembe kelljen néznie saját magával. Tudom, egy kicsit ellentmondásosnak látszik, hogy a magányos ember mindig társaságba menekül, pedig így van. Különbség van az egyedüllét és a magányosság között. Az egyedüllét kiválóan alkalmas arra, hogy elmélkedjünk, meditáljunk, magasabb szintre emelkedjünk. A magányosság valaminek a hiányát jelenti, és hiányérzete miatt a magányos ember folyton menekül, leginkább saját maga elől.

Ne féljünk néha egyedül lenni, és kövessük David Icke példáját. Száműznünk kell a félelmet, ki kell mondanunk az igazságot, mert akkor sokkal könnyebb lesza szívünk, nem kell szorongásban és bűntudatban élnünk. Ha pedig ezt sikerül elérnünk, a betegségek is megszűnnek, felszabadulunk, elménk megtisztul.

A 12 fő erény: alázat, kitartás, tisztelet, becsület, szeretet, áldozatvállalás, igazság, odaadás, bátorság, lelkierő, nagylelkűség, bölcsesség.


Azt hiszem, az indián vezetőknek tökéletes ellentéteik a mai politikusok és államférfiak. Alázat helyett fennhéjázók, könnyen megvásárolhatók, nem tisztelnek senkit és semmit, saját vagyonukat gyarapítják; gyávák, mert saját életüket egy egész nép elé helyezik, lenézik a dolgozó embereket, nagylelkűség helyett lopnak, és nem bölcsek, mert nem gondolnak a jövőre sem.

 

Az indiánok minden életet megbecsültek. Mitakuye oyasin, mondják gyakran a lakoták, ami annyit tesz, hogy minden mindennel összefügg, mindenki mindenkinek a rokona. Ezért úgy gondolják, ha valakinek ártanak, azzal saját maguknak ártanak. Ez nemcsak a tettekre vonatkozik, hanem a kimondott szavakra is. Hitük szerint a kimondott szónak négyszeres hatása van, ha valakiről gyűlölködve beszélünk, akkor az négyszeresen üt vissza. Ezért is beszélnek lassan, megfontoltan. (Sebestyén Éva)

 

Furcsa volt tapasztalni, hogy épp azok, akik a jelenlegi társadalmi rendszer fennmaradását jónak tartják, lopnak, csalnak, minden törvényt megszegnek, lényeg az, hogy ne vegyék észre. (Sebestyén Éva)

 

Most már tisztán látom, hogyan működik a rendszer. És azt is, hogy minden rajtunk múlik. Ha látjuk, hogy kik és hogyan, milyen célból tartják fenn ezt a kizsákmányoló rendszert, és együtt cselekszünk, könnyen változtathatunk a dolgok menetén. (Sebestyén Éva)

Forrás: http://szepjovot.blogspot.hu/2016/01/modernkori-rabszolgaebreszto-interju.html

 

 

,,A Boldogság Országaként ismert, Himalájában megbújó kicsiny királyság, Bhután a világ egyetlen olyan országa, ahol a fejlődést nem GDP-ben, azaz bruttó hazai termékben, hanem GNH-ban, azaz bruttó nemzeti boldogságban mérik és nagyon sokat tesz az élhetőbb bolygóért, a következő generációkért.

Alaptörvényük szerint országuk területének 60 %-át kell fának borítania.

A buddhista vallás szerint a fák szimbolizálják az egészséget, szépséget és hosszú életet.

A kis ország azonban nemcsak saját erőből gondoskodik a bolygó megóvásáról. Különös dolgot találtak ki a turisták számára: itt található az úgynevezett Boldogság Kertje, ahol az oda látogatók elültethetik a saját országukat reprezentáló facsemetét.

Az indiai Piplantri városában is különös tradíció gondoskodik a fák utánpótlásáról, ugyanis minden újszülött kislány világra jöttét 111 facsemete elültetésével ünneplik meg.”

 

 

Bruttó Nemzeti Boldogság
Bhután. A Himalája csúcsai között, India és Kína közé beékelve bújik meg a világ egyetlen olyan országa, ahol a fejlődést nem GDP-ben, azaz bruttó hazai termékben, hanem GNH-ban, azaz bruttó nemzeti boldogságban mérik. Az ősi természetet és az élővilágot elszántan védő, bámulatos kis ország, amelynek mindössze 750 ezer lakosa van, területe fele akkora, mint Magyarországé, nemrégiben 108 ezer fát ültetett a herceg születésének ünnepléseként, pedig már így is területének 70%-át erdő fedte, amit alkotmányuk is előír.
A videóban Tshering Tobgay, az ország miniszterelnöke beszél arról, hogy országa, vezetősége számára milyen fontos a környezetük megóvása, az országuk a világon az egyetlen, amely szén-dioxid semleges, sőt, szén-dioxid negatív. Emellett alapot hoztak létre annak érdekében, hogy az ősi szépségű hegyvidékes, erdős területeken megakadályozzák az orvvadászatot, a vadászatot, bányászatot, egyszóval a természet kizsákmányolását.
Követendő példa!

https://www.facebook.com/sevaster1/videos/vb.404252313047686/730267900446124/?type=2&theater

Igazából akkor tud az egész világ a helyes útra lépni, és Buthánhoz hasonló mintát követni, ha végre túllépünk a gyűlölködésen, a faji, vallási vagy bármilyen más megkülönböztetésen. Minden embernek egy célja van: boldogan élni. (Sebestyén Éva)

 

 

“Nem hiszem, hogy egy civilizáció nagyságából bármit is mutatna az épületeinek magassága. Sokkal inkább az, hogy annak tagjai, az emberek milyen szinten tudnak kapcsolódni embertársaikhoz és a természetes környezetükhöz” - Ősi indián bölcsesség

 

 

Amerikának egységesnek kell lennie, csak így nézhet szembe a kihívásokkal… A második világháborús nemzedéket nem véletlenül nevezik a legnagyobbnak. A tagjai történelmi mélyponton fogtak össze, félretették a nézetkülönbségeket, és csak a magasabb érdekre koncentráltak.

Meg kell óvni a demokratikus folyamatokat, ki kell állni az intolerancia ellen, mindebben pedig támogatni egymást. Hiszen nem egyetlen ember dolga a világot alakítani, azt a világot, amelyben mindannyian élünk. Hanem valamennyiünké. (Richard Branson)

 

Mindannyian. Támogassuk a jót. Fogjunk össze az ellen, amivel nem értünk egyet. Ha együtt vagyunk, senki nem győzhet le minket. (Mark Cuban)

 

 

Martin Luther King – Van egy álmom

,,Boldog vagyok, hogy ma együtt lehetek veletek, olyan esemény ez, amely a szabadságvágy legnagyszerűbb megnyilatkozásaként fog bevonulni hazánk történelmébe.

Száz évvel ezelőtt egy nagy amerikai - most az ő árnyékában állunk - aláírta a rabszolga-felszabadító törvényt. Ez a nagy horderejű határozat a reménység messzire ellátszó jelzőfényét villantotta fel olyan néger rabszolgák milliói számára, akiket már elsorvasztott a reménytelenség. Úgy érkezett, mint boldog virradat, mely véget vet a fogság hosszú éjszakájának. …

 

Voltaképpen azért jöttünk hazánk fővárosába, hogy beváltsunk egy csekket. Köztársaságunk megteremtői az Alkotmány és a Függetlenségi Nyilatkozat nagyszerű szavainak írásával aláírtak egy kötelezvényt, melynek örököse lett minden amerikai. Ez a kötelezvény arra tett ígéretet, hogy minden ember biztosítékot kap az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való elidegeníthetetlen jogára.

Mára kiderült, hogy színes bőrű polgárait illetően Amerika nem tesz eleget a kötelezvényének. Amerika nem tartja tiszteletben szent kötelességét, hamis csekkel fizetett néger népének; olyan csekkel, amely "elégtelen fedezet" megjelöléssel érkezett vissza. Mi azonban nem akarjuk elhinni, hogy az igazság bankja csődbe ment. Nem akarjuk elhinni, hogy azokban a hatalmas páncéltermekben, melyekben a nemzet lehetőségeit őrzik, nincs elegendő fedezet.

Eljöttünk hát, hogy beváltsuk ezt a csekket, mert e látra szóló csekkre fizetik ki nekünk a szabadság és az igazságszolgáltatás biztonságának vagyonát. És azért is jöttünk el e megszentelt helyre, hogy emlékeztessük Amerikát a most rettenetes sürgősségére.

 

Ma azt mondom nektek, barátaim, hogy a jelen pillanat nehézségei és csalódásai ellenére van egy álmom.

Olyan álom ez, amely mélyen gyökerezik az amerikai álomba.

Van egy álmom: egy napon felkel majd ez a nemzet, és megéli, mit jelent valójában az, ami a hitvallásában áll: "Számunkra ezek az igazságok nyilvánvalóak; minden ember egyenlőnek lett teremtve."

Van egy álmom: egy napon Georgia vöröslő dombjain a hajdani rabszolgák fiai és a hajdani rabszolgatartók fiai le tudnak ülni a testvériség asztala mellé.

Van egy álmom: hogy egy napon még Mississippi állam is, amely ma az igazságtalanság és az elnyomás forróságától szenvedő sivatag, a szabadság és a jog oázisává fog változni.

Van egy álmom: négy kicsi gyermekem egy napon olyan országban fog élni, ahol nem a bőrük színe, hanem a jellemük alapján fogják megítélni őket.

Van egy álmom.

Van egy álmom: hogy egy napon Alabama államban, ahol a kormányzó ma szünet nélkül csak a beavatkozásról és a hatálytalanításról beszél, megváltozik a helyzet, de úgy, hogy fekete kisfiúk és fekete kislányok testvérként, kézen fogva járhatnak a fehér kisfiúkkal és kislányokkal….

 

"Hazám, én rólad, a szabadság édes országáról énekelek. Ország, ahol atyáink haltak, a zarándokok büszkesége, minden hegyoldalról zengjen a szabadság!"

Márpedig Amerika csak akkor lehet nagy nemzet, ha ez igazzá válik. Zengjen hát a szabadság New Hampshire csodás dombtetőiről! Zengjen a szabadság New York fenséges hegyeiről! Zengjen a szabadság a Pennsylvaniai Allegheny csúcsairól! Zengjen a szabadság Colorado hófedte Sziklás-hegységéről! Zengjen a szabadság Kalifornia kerekded hegyormairól! De nemcsak róluk: zengjen a szabadság Georgia Kőhegyéről is! Zengjen a szabadság Tennessee Őrhegyéről! Zengjen a szabadság Mississippi minden dombjáról és halmocskájáról. Minden hegyoldalról a szabadság zengjen!

Ha szabadság zenghet, ha engedjük, hogy a szabadság zengjen minden faluból és minden falucskából, minden államból és minden városból, akkor közelebb hozhatjuk azt a napot, melyen Isten minden gyermeke, feketék és fehérek, zsidók és pogányok, protestánsok és katolikusok kézen foghatják egymást, s együtt énekelhetik a régi néger spirituálét: "Végre szabadok! Végre szabadok! Hála a Magasságos Istennek, végre szabadok vagyunk!"

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/van-egy-almom-a-teljes-beszed/

 

 

 

 

Tovább nem maradhatok csendben – Michael Jordan

Michael Jordan, a Chicago Bulls kosárlabdacsapatának legendája „Tovább nem maradhatok csendben” címmel közleményt jelentetett meg, amelyben elítéli az Egyesült Államokban történő rendőri túlkapásokat, illetve az azt követő erőszakot a rendvédelmi szervek dolgozóival szemben.

„Büszke amerikaiként, olyan apaként, fekete férfiként, aki érzéketlen erőszakos cselekmény következtében elveszítette az apját, mélyen elkeserít, hogy a törvény emberei ölnek afro-amerikaiakat, de az is, hogy gyáván, gyűlölettől vezérelve gyilkolnak meg rendőröket.”

„A szüleim úgy neveltek, hogy szeressem és tiszteljem az embereket, színtől, származástól függetlenül. Ez az ország jobb ennél, ezért nem maradhatok csendben” – írta Michael Jordan a közleményében.

http://www.nemzetisport.hu/amerikai_sportok/nba-tovabb-nem-maradhatok-csendben-michael-jordan-2515613

 

 

Kaepernick ismét térden állva hallgatta a himnuszt

Colin Kaepernick betartotta ígéretét, és nem állva énekelte a himnuszt csütörtökön a San Diego Chargers elleni mérkőzés előtt. Ezúttal az irányítóhoz csatlakozott Eric Reid is, így ők ketten térden állva hallgatták, amint egy tengerész elénekli az ország himnuszát.

Kaepernick nagy felháborodást váltott ki azzal, hogy az előszezon meccsei előtt sem állta végig a himnuszt, elmondása szerint nem hajlandó támogatni egy olyan országot, mely elnyomja a kisebbségeket.

Az irányítót sokan kritizálták döntése miatt, de néhány szurkoló követte a példáját a lelátón, csakúgy mint csapattársa, illetve Jeremy Lane is az Oakland Raiders elleni meccs előtt.

http://www.nemzetisport.hu/nfl/nfl-kaepernick-nem-allt-fel-a-himnusznal-igy-reagalt-shaq-2524805

 

Rangos díjat kaptak a sportszerűség riói szobrai

A NOB az egyik legrangosabb díjjal ismerte el az 5000 méter előfutamában egymás felsegítő két futónő gesztusát. Nem sokan kapták meg előttük.

Az olimpiai eszme atyjáról, Pierre de Coubertinről elnevezett díjjal tüntette ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az új-zélandi Nikki Hamblint és az amerikai Abbey D'Agostinót a az olimpia és a sportszerűség eszméjének megtestesítéséért – írja a Guardian brit napilap internetes kiadása.

A díj rangját jelzi, hogy a NOB eddig összesen 17 alkalommal ítélte oda.

A riói játékok egyik legemlékezetesebb jelenete volt, amikor a női 5000 méter előfutamában Hamblin és D'Agostino elesett, aztán sérülten egymást támogatta el a célig. Pontosabban mindekettejük megállt, és felsegítette a másikat, amikor úgy tűnt, hogy az nem tud továbbfutni.

 

Az időeredményükkel természetesen nem jutottak volna be a döntőbe, de a szervezők értékelték a gesztusukat, és engedélyezték, hogy mindketten a döntőben induljanak, az esés harmadik kárvallottjával, az osztrák Jennifer Wenth-tel együtt. Igaz, D'Agostino sérülése miatt nem élhetett a lehetőséggel.

Nem hiszem, hogy bármelyikünk úgy kelt fel aznap, hogy ez lesz a mi napunk, a mi versenyünk vagy a mi olimpiánk. De mindketten kemény versenyzők vagyunk, a legjobbunkat akartuk adni a pályán. (...) Nagyon hálás vagyok Abbeynek, hogy felsegített, azt hiszem, sokan viszonozták volna a helyemben" – mondta Hamblin a vasárnapi díjátadón.

A díjat egyébként a marokkói Naval Al Mutavakil, a NOB alelnöke adta át. Az egykori atléta az 1984-es Los Angeles-i olimpián győzött 400 gáton, ezzel az első Afrikában született muszlim sportolónő lett, aki olimpiai aranyat nyert.

http://www.nemzetisport.hu/rio-2016/video-kelj-fel-ez-az-olimpia-ellenfelen-segitett-a-tavfuto-2520569

 

 

http://www.nemzetisport.hu/minden_mas_foci/video-buffon-elkezdett-tapsolni-onnantol-nem-futyultek-a-himnuszt-2523759

 

 

http://www.nemzetisport.hu/rio-2016/rio-2016-a-hadnagy-rudugro-meghallotta-a-himnuszt-video-2520851

https://twitter.com/ImgurPopular/status/766146361255276544

 

 

"Egy olyan esztendőben, amikor az amerikaiak elveszítették hitüket a két nagy párt elnökjelöltjében, itt az ideje, hogy új vezetők nemzedéke jelentkezzék. Soha nem késő, hogy helyesen cselekedjünk és Amerika jobbat érdemel, mint amit akár Donald Trump, akár Hillary Clinton (demokrata párti elnökjelölt) ajánlani tud nekünk. Alázattal jelentkezem hát vezetőnek, konzervatív jelöltként, a kiábrándult amerikaiak milliói számára" – fogalmazott az ABC-nek küldött közleményében a Utah államban született, és sokáig mormon misszionáriusként külföldön is tevékenykedő McMullin.

 

 

,,Most nem a politika a lényeg, a mai napra nem terveztem más programot, azért hogy beszélhessek önökkel az Amerikában zajló értelmetlen erőszakról és szenvedésről, ami szégyent hoz az országra és mindannyiunk életére. Ez nem csak egy csoportot érint. Az erőszak áldozatai feketék és fehérek, gazdagok és szegények, fiatalok és idősek, híresek és ismeretlenek. De mindenekfelett mindannyian emberi lények, akiket más emberi lények szerettek és vártak haza. Senki, bárhol éljen is, bármivel foglalkozzon is, senki sem lehet biztos abban, hogy ki lesz a következő áldozata egy újabb, értelmetlen vérontásnak. És még sem áll le, napról-napra folytatódik, itt a mi országunkban. Miért? Mit ért el valaha az erőszak? Mit teremtett valaha az erőszak? Amikor egy amerikai indokolatlanul elveszi egy másik amerikai életét, történjen az a törvény nevében, vagy a törvénnyel szembeszállva. Kövesse el azt el, egyetlen ember vagy emberek egy csoportja, tegyék azt hidegvérrel vagy szenvedésből, erőszakos támadás során, vagy az ellen védekezve. Ha valaki kitép egy szálat az életünk közös szövetéből, amit más valaki szenvedések árán, a maga esetlen módján szőtt bele saját maga és gyermekei számára, minden alkalommal, amikor valaki így tesz, az egész nemzet veszít az erejéből. Úgy tűnik, mégis eltűrjük az egyre növekvő erőszakot, ami semmibe veszi az emberségünket, s azt hogy civilizáltnak valljuk magunkat. Túl gyakran tartjuk tiszteletben a hencegést, a hetvenkedést, a hatalom birtokosait. Túl gyakran mentjük fel azokat, akik képesek emberek összetört álmaira építeni a saját életüket. Egy dolog biztos: az erőszak erőszakot szül, az elnyomás pedig megtorlást szül. És csak úgy űzhetjük ki, ezt a betegséget a lelkünkből, ha az egész társadalmunkat megtisztítjuk. Mert, ha egy embert arra tanítunk, hogy gyűlölje és félje a testvéreit, ha azt tanítjuk neki, hogy kevesebbet ér a bőrszíne miatt, vagy a hite miatt, vagy a politikai nézetei miatt. Ha azt tanítjuk neki, hogy a tőle különböző emberek veszélyeztetik a szabadságát, az állását, az otthonát vagy a családját, akkor ebből megtanulja, hogy amikor a másik elé áll, ne egy másik állampolgárt, hanem egy ellenséges személyt lásson, és hogy ne az együttműködést, hanem a felülkerekedést keresse, hogy leigázza őt, és hogy uralkodjon felette. Végül megtanulja, hogy idegenekként nézzen a társaira. Idegenekként, akikkel egy városban él, de akikkel nem alkot egy közösséget. Akikhez csak a közös lakhely köti, nem pedig a közös törekvések. Egyedül csak a félelem a közös, a vágy hogy elvonuljunk egymás elöl, és az ösztönös érzés, hogy nézeteltéréseinket erővel rendezzük. Olyan rövid az életünk ezen a bolygón, az elvégzendő feladat pedig olyan nagy. Miért hagynánk hát ennek a szellemiségnek, hogy tovább virágozzon az országunkban? Persze ezt egyetlen új program vagy reform sem képes kiűzni. De talán emlékeznünk kellene, ha csak egy pillanatra is, hogy akik együtt élnek velünk a Testvéreink! Hogy, az az idő, amit közösen itt töltünk, mindannyiunk számára ugyanolyan rövid. Hogy ők is pontosan úgy, ahogy mi, csak a lehetőségét keresik annak, hogy boldogok és elégedettek legyenek, hogy értelmet nyerjen és kiteljesedjen az életük. Hiszem, hogy a közös sorsunk és a közös céljaink olyan köteléket jelentenek, ami megtaníthat minket valamire. Hiszem, hogy legalább annyit megtanulhatunk, hogy körbenézve észre vegyük: a többiek is közülünk valók. És hiszem, hogy egy kicsit keményebben is dolgozhatunk a köztünk lévő sebek gyógyításán, hogy végre újra testvérek és honfitársak lehessünk!” (Robert Kennedy)

 

http://www.amegoldas.eoldal.hu/cikkek/benjamin-franklin-es-ralph-waldo-emerson-idezetek--eletrajzok.html

 

 

"Úgy vélem, hogy ezt a nemzetet fajra, régióra vagy pártra való tekintet nélkül, a fiatalokat és az időseket, a szegényeket és a gazdagokat egyaránt a mindenki számára elérhető lehetőségekbe vetett, egyszerű és mély hit egyesíti - az az eszme, hogy ha valaki keményen dolgozik és vállalja a felelősséget, akkor előre juthat" – Barack Obama 2014 január 28.-i kongresszusi beszédéből.

 

,,Az 1973-as szövetségi rehabilitációs törvény megtilt bármilyen munkaképes, de testileg korlátozott személy elleni diszkriminációt, ha az a munkaadója által kiszabott munkakört el tudja látni. Diszkriminációt követünk el, amennyiben egy egyénről nem valós cselekedetei, hanem egy bizonyos feltételezett tulajdonsággal rendelkező csoporthoz való tartozása alapján formálunk véleményt.”

 

…semmiben sem tűrünk el diszkriminációt, beleértve a nemi orientáción alapuló diszkriminációt sem, és az olimpia egyik legcsodálatosabb tulajdonsága, hogy ott az érdemek alapján ítélnek" - jelentette ki Barack Obama. Rámutatott: az, hogy valaki mennyire jó, az nincs összefüggésben azzal, hogy valaki hogy néz ki, vagy kit szeret....

 

 

,,Azt gondolom, hogy minőségi, szeretetteljes és boldog életet csak olyan országban lehet élni, amely a tisztelet kultúráján alapszik, következésképpen a tisztelet hangján beszél. Magyarországnak annak a helynek kell lennie, ahol _mindenkit_ tisztelettel fogadnak, az iszlám világból érkezetteket is tisztelettel fogadják és az iszlámot, a muszlimok, arabok civilizációs gyökereit is rendkívül nagyra értékelik. Az iszlám egy nagy lelki és szellemi építmény, amely nélkül a világnak azon a részén sem béke, sem boldogság, sem kiegyensúlyozott emberi élet nem jöhetne létre. Ezért számunkra az iszlám világból érkezett emberek nem fenyegetést jelentenek, hanem egy magas civilizáció képviselőiként üdvözöljük őket. És nem szégyellünk időnként tanulni sem tőlük"

 

 

we-are-in-the-first-instance-human--no-nationality.png

 

ha-a-vilagon-minden-8-evest-megtanitanank-meditalni.jpg

 

13906584_1780708025546295_5821749231380169411_n.jpg

 

minden-pozitiv-energia--amit-kisugarzunk.jpg

 

beke--feny-es-remeny.jpg

1981818_633668630038631_890046423_n.jpg

 

 

Minden egy nagy átverés

Minden egy nagy átverés… a tőzsde, a hírek, az élelmiszerek-, az adók, az egészségügyi rendszer és így tovább. A példák listája végtelen lenne, csak egypár eseményt említenék a múltból. Lance Armstrong kerékpáros győzelmei nyilvánvalóan csaláson alapultak, doppingolás miatt. Schmitt Pál doktori disszertációja plágium volt és a hivatalos 9-11-es Ikertornyok története 1700 építész véleménye alapján nyílvánvaló hazugság.

 

De mit jelent pontosan az “átverés” ?

Gondolj bele: A beteg-ellátórendszert szándékosan tervezték úgy, hogy rákot okozzon, betegen tartson, közben pedig a hatalmas vállalatokat gazdagítsa, miközben feláldozza az emberi életet.

 

A pénzügyi rendszer csendben ellopja a pénz értékét végtelen mennyiségű pénzkibocsátás ismert eredményeként. Minél több pénzt nyomtatnak a központi bankok, egyre kevésbé lesz értékes.

 

A politikai rendszer is teljesen manipulált. A választás lehetősége a jobb-bal paradigmák közt csak illúzió. Minden párt mögött ugyanazok a bankárok állnak, akik arra törekszenek, hogy az ország kormánya eladósodjon, feladja szuverenitását. Mint jelenleg ma Amerikában, Görögországban és Olaszországban megfigyelhető.Vajon Magyarország beadja a derekát az IMF-nek vagy az egyre tájékozottabb lakosság visszavág, ahogy az Izlandon történt?

 

Az ételt vegyi anyagokkal, adalékokkal mérgezik, mindezzel csökkentve az emberek intelligencia szintjét, abban a reményben, hogy mire a beteg nincstelen lesz, úgyis el fogja felejteni hogy jutott oda és hogy miért is beteg még.

 

A hírek teljes ferdítésen esnek át. Korábbi CNN riporter Amber Lyon leplezte le a CNN-t azzal, hogy világra hozta azt, ahogy a CNN engedélyezte külföldi terror szervezetekről szóló pozitív hírek leközlését. A meglepő történetet az Alex Jones- Amber Lyon interjúban hallhatjuk angolul. http://www.amberlyonlive.com

 

Az igazságszolgáltatási rendszer nevetségesen manipulált.Egészségügyi téren például a dr Geréb Ágnes ügyén alapuló otthon szülés folyamatos üldöztetése tökéletes példája az orvosi maffia attól való félelmének, hogy az emberek végül rájönnek arra, hogy a tervezett otthonszülés olyan előnyökkel társul, mint a csökkent orvosi beavatkozások száma és a fokozott anyai elégedettség.

 

A legtöbb tudományos hír is manipulált. A legtöbb tudományos folyóirat a gyógyszeripar támogatását élvezi, a gyógyszerreklámok pedig jó pénzt hoznak a konyhára. Lassan már majdnem az összes úgynevezett tudományos hír integritását meg lehet kérdőjelezni. A mai “tudomány” gyógyszereket és mérgekkel teli oltóanyagokat nyomat az emberekbe, közben becsmérlően kezelve a gyógyító növényeket és tápanyagokat.

 

A multinacionális gyógyszergyárakat nem az emberek egészsége érdekli, hanem a bevétel. A gyógyszergyárak kormányokat és politikusokat fizetnek le, hogy olyan jogszabályokat alkossanak, amelyek az embereket betegen tartják (illegalizálják a nyilvánvalóan rákölő kannabiszt, a szuperételeket, csökkentik az orvosi kezelések közti választási lehetőségeket, és kötelezővé teszik az oltásokat.)

 

A magántulajdon is csak látszat. Hála a zsarnoki vagyonadónak, senki sem birtokol semmit, valójában csak lízingeli az államtól. Nem hiszel nekem? Próbálj meg nem fizetni ingatlan adót és meglátjuk, mi történik. Az ingatlant hamarosan lefoglalják.

 

A háborúk is félrevezetések. A háborúkat indító hamis ürügyek, a CIA és a Moszad által tervezett támadások alibit szolgáltatnak a háborúba lépéshez, arról viszont, hogy az igazság milyen szörnyű is valójában, nem tud sokat a világ. A háborúk története megtisztítva, feldolgozva, homogenizálva jut a nagyközönség tudomására … csakúgy, mint a feldolgozott tehéntej.

 

A drogháború is manipulált. Ahogy az amerikai alkoholtilalmi helyzetből szuperhatalmú emberek emelkedtek ki, mint Meyer Lansky, Benjamin “Bugsy” Siegel, Louis “Lepke” Buchalter, a drogháború egy sokkal nagyobb hatalmú kriminális szindikátus létrejöttének nyitott utat, amit ma az Egyesült Államok kormányának hívunk. Ez a nagyon kifinomult gépezet most úgy működik, hogy maffiák helyett egész országokat támad meg ópiumért, olajért stb, és báb diktátorokat állít élükre, ahol a bábmester ( az amerikai kormány) húzogatja a szálakat.

 

Hogyan lépjünk ki a mátrixból? Ne játssz!

Az összes hamis rendszer ellen nyerni csak úgy lehet, ha nem veszel részt bennük.

Kapcsold ki a TV-t és a híreket független média forrásokból olvasd.

Ahelyett, hogy rovarírtós-fertőzött ételt ennéd, vásárolj organikus és nem túlzottan feldolgozott élelmiszereket.

Fontoljuk meg a helyes táplálkozás és a szuperételek, gyógynövények felé fordulást egészségünk megörzésére.

 

Ahelyett, hogy minden megtakarított pénzünket bármilyen pénznemben tartanánk, tároljuk azt ha tehetjük nemesfémekben, mezőgazdasági földterületekben. Ezek a dolgok hihetetlenül negatív hatással vannak a bankokra és a multinacionális vállalatokra, amelyek üzleti modellje a lebutított zombik tömegére épül.

 

A lényeg az egészben az, hogy nem lehet legyőzni egy manipulált rendszert. Ez az, amiért így gondolták ki. A mozgató szálak biztosítják azt, hogy az egyén sosem kerüljön nyerő helyzetbe. Úgyhogy ne játssz! Függetlenítsd magad!

Forrás: http://szabadonebredok.info/minden-atveres/

 

 

 

Szeretné tudni a titkot, amitől Amerika megbukik: Itt, minden eladó. A maga jelenlegi kormánya a Közel-Keleten keres tömegpusztító fegyvereket. Mindenki tudja a fegyverek: itt vannak, mint minden mást, meg lehet venni, itt. (J.A.G. - Becsületbeli ügyek)

 

Ébredjen fel Sara! Maga is a kormány embere, nekik dolgozik. Szóval amikor a kormánya messzi távolból gyilkol a szuper bombáival és rakétáival akkor az nem gyávaság? Az nem vérontás? (J.A.G. - Becsületbeli ügyek)

 

 

,,Az én vallásom egy írott papíron szerepel, amelynek neve: Alkotmány. Eszerint az utolsó leheletemig védeni fogom azon jogukat, hogy bármilyen Istenhez imádkozhassanak. Ameddig az nem sért másokat." (A hatalom árnyékában)

 

 

 

Ferences rendiek jelmondata: "Pax et bonum" – Béke és Jóság. A pax et bonum kifejezései még: Békét és Áldást, Béke és üdvözülés, Béke és áldás. A ferenceseknek nem csak jelmondata, de így is üdvözölték egymást.

 

 

 

Bahá’í hit alapelvei:

- Az igazság önálló keresése

- Az előítéletek eltörlése (faji, etnikai, vallási stb.)

- Az emberiség egysége

- A vallások egysége

- Egy egységes világkormány működése

- A vallás és tudomány összhangja

- Egy mindenki által beszélt ’kiegészítő’ nyelv (világnyelv) használata

- A férfiak és a nők egyenjogúsága

- A szülők tisztelete, a Család egysége

- Mindenki számára biztosított kötelező és egyetemes oktatás

 

 

A Teozófiai Társulat hármas célja

1.Megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül.

2.Támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását.

3.Kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket.

 

 

 

„Egy civilizáció, ahol nincs őrültség, ahol nincsenek bűnözők és nincs háború, ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra – ezek a Szcientológia céljai.” – L. Ron Hubbard – A Dianetika és a Szcientológia alkalmazott vallásos filozófia létrehozója.

 

 

„Az igazi lecke az, hogy megtanuljunk szeretni.

Annak, aki sértetlenül szeretné leélni az életét, ezt meg kell tanulnia: soha ne használja fel gyűlölet alapjául azt, amit ön ellen tettek. Soha ne vágyakozzon megtorlásra.

Igazi erő kell ahhoz, hogy szeressük az Embert. És hogy szeressük őt minden ez ellen irányuló kihívás ellenére, minden provokáció és mindazok ellenére, amelyek miatt nem kellene őt szeretnünk.

A boldogság és az erő csakis a gyűlölet hiányában marad fenn. A gyűlölet maga a pusztulásba vezető út. A szeretet az út az erő felé. Szeretni mindenek ellenére: ez a nagyság titka. És nagyon is lehetséges, hogy ez az univerzum legnagyobb titka.” (L. Ron Hubbard)

 

 

Szcientológusként mindenki javára elkötelezem magamat a Szcientológus kódexhez:

1. Folyamatosan és pontosan tájékoztatom a Szcientológusokat, a közönséget és a sajtót a Szcientológiáról, a mentális egészség világáról és a társadalomról.

2. A Szcientológiát legjobb tudásom és legjobbképességeim szerint használom fel családom, barátaim, csoportjaim és a világ segítésére.

3. Visszautasítom, hogy az auditálásra elfogadjak bármely olyan precleart vagy csoportot, akit úgy érzem, nem tudok becsülettel segíteni, és visszautasítom, hogy pénzt fogadjak el tőlük.

4. Felemelem a szavam mindennemű élet- vagy emberiségellenes visszaéléssel szemben, és mindent megteszek, amit csak tudok azért, hogy megszüntessem azokat.

5. Leleplezek és segítek megszüntetni mindennemű fizikai sérülést okozó gyakorlatot a mentális egészség területén.

6. Segítem megtisztítani és tisztán tartani a mentális egészség területét.

7. Biztonságos légkört teremtek a mentális egészség területén, az ott előforduló visszaélések és brutalitás eltörlésével.

8. Támogatom az igaz emberbaráti törekvéseket az emberi jogok különböző területein.

9. Magamévá teszem azt az irányelvet, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő.

10. Dolgozom azért, hogy szólásszabadság legyen a világon.

11. Aktívan felemelem a szavam az olyan tudás, bölcsesség, filozófia vagy adat elnyomása ellen,amely segítené az emberiséget.

12. Támogatom a vallásszabadságot.

13. Segítem a Szcientológia szervezetek és csoportok szövetségre lépését a közönség csoportjaival.

14. Olyan szinten tanítom a Szcientológiát, amelyen az a befogadó számára érthető és felhasználható.

15. Hangoztatom a Szcientológia mint filozófia szabad felhasználását – annak minden alkalmazását és változatát tekintve – a humán tudományok terén.

16. Ragaszkodom ahhoz, hogy a Szcientológia szervezeteken belül a standard, minden változtatástól mentes Szcientológia legyen az alkalmazott tevékenység az etika, a processzing és az adminisztráció terén.

17. Kiveszem a részem a Szcientológia világra gyakorolt hatásáért vállalt felelősségből.

18. Növelem a Szcientológia nagyságát és erejét világszerte.

19. Tetteimmel példázom a Szcientológia hatékonyságát és bölcsességét.

20. Józanabb és jobb hellyé teszem ezt a világot.

Forrás: http://www.tuddmegazigazsagot.hu/hitt%C3%A9telek/szcientol%C3%B3gus-k%C3%B3dex.html

 

 

A boldogsághoz vezető út le van zárva azok számára, akik nem tartják vissza magukat ártalmas cselekedetek elkövetésétől. (Lafayette Ron Hubbard)

 

A tétlen emberekkel nehéz kijönni. Azon kívül, hogy lehangolóak, kissé még veszélyesek is lehetnek. (Lafayette Ron Hubbard)

 

A boldogsághoz vezető út megköveteli, hogy jó példát mutassunk másoknak. (Lafayette Ron Hubbard)

 

A szex nagy lépés a boldogsághoz és az örömhöz vezető úton. Semmi rossz nincs benne, ha együtt jár vele a hűség és a tisztesség. (Lafayette Ron Hubbard)

 

A kommunikáció a házasság sikerének gyökere, melyből erős frigy fejlődhet ki. (Lafayette Ron Hubbard)

 

A zűrzavar a butaság alapvető oka. A buta embernek minden zavaros, kivéve a nagyon egyszerű dolgokat. Így attól függetlenül, hogy mennyire okos valaki, ha az illető ismerné a zűrzavar anatómiáját, még okosabb lenne. (Lafayette Ron Hubbard)

 

Próbálj nem tenni másokkal olyan dolgokat, amelyeket nem szeretnéd, ha ők tennének veled! Légy méltó a bizalomra! (Lafayette Ron Hubbard)

 

A jóság nagyon aktív és hatalmas erő lehet. Próbálj úgy bánni másokkal, ahogy te szeretnéd, hogy ők bánjanak veled. (Lafayette Ron Hubbard)

 

Nem elvakult utópikus gondolat, hogy a nő az eddig elfoglalt helyénél magasabbra emelhető. És magasabbra is kell emelni, ha a holnap nemzedékének gyermekkorát emberhez méltóvá kívánjuk tenni, ha az otthonokban békességet és nyugalmat szeretnénk látni s ha társadalmi haladást óhajtunk. (Lafayette Ron Hubbard)

 

 

 

A sikeres munka alkotóelemei: képzés és tapasztalat az adott témában, jó általános intelligencia és képesség, képesség a magas szintű affinitásra, képesség a realitás elviselésére, valamint képesség arra, hogy kommunikáljunk és gondolatokat fogadjunk be. (Lafayette Ron Hubbard)

 

Az öröm pozitív minőség. Ilyen a munka élvezete, egy jó könyv vagy egy jó barát, …Öröm az, amit az ember élvezettel tesz; amin szívesen elmélkedik; amire jó visszaemlékezni; és néha még az is, ha olyan dolgokról beszél. (Lafayette Ron Hubbard)

 

A siker az ember akaratával kezdődik. (Lafayette Ron Hubbard)

 

A dolgok azért mennek jól, mert valaki jóra fordítja a menetüket. (Lafayette Ron Hubbard)

 

„Szeretek másokon segíteni, és életem legnagyobb örömének tekintem, amikor azt látom, hogy egy ember megszabadítja önmagát az árnyaktól, amelyek elhomályosították napjait. Az ember ezeket az árnyakat annyira sűrűnek látja, és azok olyan súllyal nehezednek rá, hogy amikor felfedezi, hogy ezek csak árnyak, és képes átlátni és átsétálni rajtuk, és újra megfürödhet a napfényben, akkor rendkívül boldognak érzi magát. És attól tartok, én is éppoly boldog vagyok, mint ő.” (Lafayette Ron Hubbard)

 

A boldogsághoz vezető út sokkal könnyebben követhető, ha támogatjuk a jó szándékú embereket. (Lafayette Ron Hubbard)

 

 

 

Az ökumenizmus (görögül oikumené - földkerekség, a lakott világ, egyetemes, egész világot érintő.

 

,,A katolikus szó egyetemeset jelent. Azért egyetemes, mert a katolikus egyházhoz bárki, bármilyen származású ember csatlakozhat. Ez a felfogás a Krisztus utáni első században forradalmi volt, mert majdnem minden népnek, államnak sajátos hitvilága volt. Így például a zsidó valláshoz csak izraeliták - a választott nép tagjai - tartozhattak. Katolikus az, akit megkereszteltek - szentelt vízzel a katolikus egyház keretein belül. Elfogadja, hogy tagjai különféle nemzetekhez tartoznak, de elveti a nacionalizmust, vagy azt, hogy egy nyelvet az ördög nyelvének nyilvánítsanak. Továbbá helyteleníti azt, hogy a nemzet érdekét az egyház érdeke elé helyezzenek. Jehova Tanúi nem értenek egyet a katolikus egyház magyarázatával az elnevezés eredetével. Szerintük a név azt jelenti, hogy házanként prédikáló.”

 

 

 

Krisztus, Krisna, Buddha és Mohammed mind ugyanahhoz a kapuhoz vezetnek el bennünket, ami a SZERETET Mennyországába nyílik - a szeretetébe, ami nem ismeri a gyűlöletet, ahogy a nap fénye sem ismeri a sötétséget.  Az Úr Jézus nyilvánítsa ki Magát neked! Legyél a tanításainak megtestesítője! Ragyogj Igaz Keresztényként, az Úr őszinte és hű leszármazottaként! Az Úr Jézus áldása legyen veled! (Szvámí Sivánanda)

 „Ha muszlim vagy, légy jó muszlim. Ha keresztény vagy, légy jó keresztény. Ha hindu vagy, légy jó hindu. Legyen teljes hited a saját vallásodban, és élj példamutató életet! Ez a valódi odaadás és az igazi szabadság.” (Sri Sathya Sai Baba)

„Kövesd azt a vallást, amelyikbe beleszülettél, vagy amelyet választottál magadnak, és ragaszkodj a jó elvekhez és az erkölcsös viselkedéshez a mindennapi életed során.” (Sri Sathya Sai Baba)

„Éljenek és virágozzanak a különféle vallások, hirdessék Isten Dicsőségét minden nyelven, minden dalban. Legyen ez az eszménykép! Tiszteljük a hitek közötti különbséget, s fogadjuk el mindegyiket egyaránt, mígnem valamennyi egységre fog törekedni. Ha minden ember a vallásalapítók által lefektetett eszmék szerint él, kerülve a gyűlölködést és kapzsiságot, akkor a világ békés és boldog lakóhellyé válhat.” (Sri Sathya Sai Baba)

 

,,Legyen minden lény boldog és rendelkezzen a boldogság okával! Legyen mentes a szenvedéstől és a szenvedés okától! Legyen részük a valódi boldogságban, mely mentes a szenvedéstől! Időzhessenek a teljes háborítatlanság állapotában!”

 

Amikor a buddhisták azt mondják: „Buddham Saranam Gachchhami, Dhammam Saranam Gachchhami, Sangham Saranam Gachchhami”, az ima igazi jelentése a következő: az elméteket fordítsátok az erkölcs felé. Az erkölcsnek a társadalom szolgálatára kell irányulnia. Amikor ez teljesül, a társadalom megtisztul. (Sri Sathya Sai Baba)

 

Isten, a sors, a Föld törvényszerűségei, az Univerzum törvényei, az emberi értékrendeket, a tehetséget nem nemzetiségi, népcsoporti, vallási, származási, nemi hovatartozási, hajszín, bőrszín, szemszín stb. alapján osztja, hanem a génjeink, a neveltetésünk, a környezeti hatások együttes eredményei. (Molnár József)

 

Mindenki előbb ,,embernek” születik, aztán lesz csak belőle valamilyen nemzetiségű, hiszen amilyen nyelven szólnak hozzánk babaként, azt a nyelvet fogjuk megtanulni, amilyen kulturális szokásokat, értékeket kezdünk látni, hallani, azt a kultúrát, értékeket tanuljuk meg. (Molnár József)

 

Egyre jobb leszek, fejlődöm, s ezáltal még jobbat tudok adni magamnak, másoknak, a szeretteimnek, a világnak.

Egyre jobb leszel, fejlődsz, s ezáltal még jobbat tudsz adni magadnak, másoknak, a szeretteidnek, a világnak. (Molnár József)

 

 Az első vallásközi találkozót II. János Pál pápa hívta össze 1986-ban Assisi-ben, és ez az imavilágnap adta az alapját az azóta minden évben megrendezett vallási és kulturális béketalálkozóknak.

 

1986 őszén a Ferences-rend meghívására, a Világ Természetvédel­mi Alap (World Wide Found, WWF) megalakulásának 25. évfordu­lóján Assisi városában gyűltek össze az öt világvallás (buddhizmus, hinduizmus, iszlám, kereszténység és zsidóság) képviselői, hogy kétnapos lelkigyakorlaton tegyenek hitet a természeti környezet megóvásának ügye mellett.

Ott elhangzott és későbbi nyilatkozataik, fölhívásaik azt mutatták, hogy az egyes vallások cselekedni kívánnak a földi élet megóvása érdekében.

 

 

Namaste jelentése: Üdvözlöm a benned lakozó Isten(i)t.

Tashi Delek - Áldást és Jószerencsét.

Sarva Mangalam - Békesség Mindenkinek.

 

 

 

,,A kis aranypiramis a német sportolók legjobbjainak, a Hall of fame nyolcvan tagjának jár. Tudni kell, az elismerést nemcsak a kiváló sporteredményekkel, hanem ezen felül a példamutató magán- és társadalmi élettel lehet kiérdemelni.”

 

,,Padma Shri-díj: Ezzel a díjjal az indiai kormány minden évben kitünteti azokat az indiai állampolgárokat, akik az élet különböző területein (művészet, irdalom, tudományok, szociális munka stb.) kiemelkedő munkát végeztek. (Padma jelentése: lótusz) A lótuszvirág jelentése: lét, szépség, igazság, tisztaság, örök. Indiában, ahol a lótusz a nemzet virága, a legmagasabb állami kitüntetések egyike a Padma Sri, aminek jelentése lótusz szépségű.”

 

Ayudh szanszkrit szó jelentése,,Béke”, Továbbá az AYUDH betűszó, az Amrita Yuva Dharma Dhara kezdőbetűiből áll össze, mely szabad fordításban azt jelenti szanszkritül: „fiatalok, akik mozgásban tartják a tisztesség kerekét. Az AYUDH egy olyan - Ammá (Mata Amritanandamayi)által inspirált - ifjúsági mozgalom, melynek tagjai spirituális értékeken nyugvó életet szeretnének élni. Önmagukon kezdve a változtatást, azon dolgoznak, hogy a jövő reménytelibb, békésebb és szociálisan érzékenyebb legyen. Galambot formázó logójuk két szárnya a szeretetet és odaadást szimbolizálja. Ammá egyik allegóriájában, farka a spirituális tudást, és a madár irányításához nélkülözhetetlen intellektust ábrázolja. Mindezen értékek segítenek nekünk szabadon szárnyalni, függetlenül és boldogan élni életünket.

 

Mata Amritanandamayi, vagy ahogy nevezik, Amma a jelenkor egyik legfontosabb adakozója. A hajdani dél-indiai kislány életét a rászorulók segítésére tette fel, miután erős megtapasztalásai voltak Istenről. Nem vár tanítványokat, hanem éppenhogy ő járja a világot, húsz éve, adományokat gyűjtve. Azonban Amma nem csak gyűjt, hanem ad is: tanítása elsősorban abból áll, hogy teljes, elfogadó szeretetével átöleli az elébe sorjázó embereket, immár több, mint huszonhét milliót. Amma jelentése anya, egyéb nevén "az ölelő szent"nek is hívják, mert eddigi élete során már rengeteg (több mint 20 millió) embert ölelt meg.

 

 

 

 

Buddha tanítása teljes mértékben az élet tisztaságát hangsúlyozta az élet minden területén – a látás, a gondolatok, a beszéd és a tettek tisztaságát. (Sri Sathya Sai Baba)

 

,,A tisztaság kétféle lehet: külső és belső. A külső tisztaság, a test tisztán tartását jelenti. Piszkos külsejű ember sohasem lehet jógi. Ez vonatkozik a belső tisztaságra is. Magától értetődően a belső tisztaság sokkal fontosabb, de mindkettő szükséges.

A külső testi tisztaság egymagában nem ér sokat, de a belső tisztasággal karöltve fontos követelmény. A mosdás, fürdés, tisztálkodás megilleti a testet, sőt elengedhetetlenül fontos, hiszen a szellemileg fejlett ember tisztában van azzal, hogy testére, mint szellemének burkára, kifelé forduló közegére és eszközére, szüksége van, s éppoly kevéssé hanyagolhatja el, mint a gondos munkás a szerszámát. A test belső tisztasága visszahat a szellemre, hiszen rajta keresztül éri a szellemet minden kívülről érkező hatás. A szennyes, elhanyagolt test rossz szűrő és hiányosan, fertőzötten közvetíti a külső hatásokat.

A kétféle tisztaság közül a belső tisztaság - a szív és az elme tisztasága - a fontosabb. A belső tisztaság vidámságot, örömöt, harmóniát, nyugalmat, békességet ad.

A kívül-belül tisztán tartott test, az egyidejűleg tisztán tartott szellemmel együtt, tökéletesen egészséges lesz, minden működése hibátlanná válik, a szattva tiszta eleme túlsúlyra jut benne, az így előállt egyensúlyérzés zavartalan derűt eredményez az elmében, ez megkönnyíti az összpontosítást, amely viszont az érzékeken való uralomra s ezen át az önvaló megismerésére vezet.

A belső tisztaság tiszta gondolatokat eredményez. Ha egyszerű, tiszta táplálékokon élünk, akkor tiszta lesz az elménk. A test és a gondolatok között nagyon szoros kapcsolat van. Egy tiszta testű embernek tiszta gondolatai vannak és fordítva is igaz: egy beteg, önmérgezésben levő testnek beteg gondolatai vannak. A tisztaság a jóság kötőerejének egyik alapvető megnyilvánulása.”

"A belső tisztaság mossa le a tudat tisztátalanságát” (Vjásza)

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Saucsa

 

 

 

,,A bodhiszattva ösvény

A bodhiszattva ösvény a minden érző lény javára megvilágosodás érdekében gyakorló személy gyakorlására vonatkozik, amely során állandóan a "hat tökéletességet" (páramitá) fejleszti ki.

Ezek az:

 • adakozás (dána),
 • erkölcsiség (síla),
 • kitartás (vírja),
 • türelem (ksánti),
 • meditáció (szamádhi)
 • és bölcsesség (pradnyá).

Az első öt gyakorlásából gyűlik össze a "punja-szambhára" (érdem felhalmozása) készlet,

az utolsóból pedig a dhjána-szambhára (tudás felhalmozása) halom.

Egyes hagyományok az első hat tökéletességhez további négyet hozzátesznek, amelyek az ügyes módszer (bhúmi), a buddhaság elérésére tett fogadalom (pranidhána), az erő (bala) és a tudás (dhjána).

Az összesen tíz szintű gyakorlatot bhúminak nevezik.

A szintek nevei sorrendben a következők: örömteli, szeplőtlen, ragyogó, sugárzó, nehezen meghódítható, szemben álló, messzire jutó, megingathatatlan, éles értelmű és dharma fellege. A bodhiszattva a tizedik szint után éri el a buddhaságot.” https://hu.wikipedia.org/wiki/Bodhiszattva

 

 

 

egyes-nezetek-szerint-a-betegsegek-arra-vezethetok-vissza--hogy-diszharmoniaban-elunk----ha-az-uj-nemzedek.jpg

 

 

Hérakleitosz egyik lényeges tana volt, hogy a logoszt kevesen értik. Ez alapján osztályozta az embereket, így vannak,

-akik megértik az egyetemes világtörvényt,

-vannak, akik hallottak róla, de nem értik,

-s megint mások még csak nem is hallottak róla.

Az embereknek pedig egyik legfőbb feladatuk a logosz megértése.

 

Benjamin Franklin az emberiséget három nagy csoport alkotja: a mozdíthatatlanok, a mozdíthatók és azok, akik mozdulnak.

 

Aki elfogadja a rosszat, és nem tesz ellene semmit, az ugyanúgy részt vesz benne, mint az, aki segít elkövetni. (Martin Luther King)

 

Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. (Tamási Áron)

 

Ne vitatkozzatok Istenről, lélekről, halhatatlanságról soha senkivel. Akinek a lelke fejlettebb, mint a teste, mindezeket úgyis érzi, akinek meg
a lelke fejletlenebb, mint a teste, annak beszélhet akár maga Jézus Krisztus, nem lehet neki bebizonyítani. (Gárdonyi Géza)

 

Egy népet csak úgy lehet vezetni, ha jövőt mutatunk neki. A vezető: reménységmondó. (Napóleon)

 

A kormányzat nem ésszerűség és nem ékesszólás, hanem hatalom. Miként a tűz, veszélyes szolga és félelmetes gazda; egy pillanatra sem szabad felelőtlenül ráhagyni, hogyan jár el. (George Washington)

 

Úgy pedig nem nevelhetni a szorgalmat, takarékosságot, rendet, igazi becsületet, az adott szó szentségét s tetti egyenességet – ha ezek ellenségei nemcsak bocsánatot nyernek, hanem még pártoltatnak, védelmeztetnek is. (Széchenyi István)

 

Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának s ezáltal az egész emberiségnek. (Széchenyi István)

 

Csinosítsuk értelminket, terjesszük tapasztalásinkat, keressük fel a tudóst, társalkodjunk az elmetehetőssel, nagyobbítsuk könyvtárinkat, jutalmazzuk a tudományokban, művészetekben fáradozót, haladót – üljünk kocsira, szálljunk hajóra s nézzük a világot – s emeljük hazánkat dicsőbb nemzetek sorába! (Széchenyi István)

 

Istenért! Nyissuk fel szemeinket, vegyük hasznát eszünknek. Minekünk is mozdulnunk kell, akár akarjuk, akár nem, s nehogy hátrafelé nyomattassunk, lépjünk inkább előre! (Széchenyi István)

 

 

Természetesen, egy uralkodó, aki nem ismeri a békét saját szívében, aligha tud békésen uralkodni. (Zen – Dogen mester élete)

 

Ha szereti a népet s jól kormányozza a fejedelemséget, akkor nincs szüksége okoskodásra (cse). (Lao-ce)

 

Az ember képes naggyá tenni a törvényt (tao), de a törvény (magától) még nem teszi naggyá az embert. (Kung fu-ce)

 

Ha lenne, aki alkalmazzon [hivatalba emeljen] engem, (a kormányzás) már egy év alatt megjavulna, három év múlva pedig tökéletes lenne. (Kung fu-ce)

 

Aki helyessé [példamutatóvá] teszi a saját viselkedését, az miért ne vegyen részt a kormányzásban? Aki azonban nem tudja jól irányítani önmagát, hogyan tudna jól irányítani másokat? (Kung fu-ce)

 

Aki szereti (a fiát), megtehetné-e, hogy ne ösztönözze szigorúsággal? Aki hűséges (fejedelméhez), megtehetné-e, hogy ne lássa el tanácsaival? (Kung fu-ce)

 

Egy vezető a mintáin keresztül vezet, akár akarja, akár nem. (Assisi Szent Ferenc)

 

,,Nagy hősként küldenek haza, ha szép dolgokat mondok róluk mindenkinek, és soha nem kritizálom senki előtt őket azért, mert több bevetés repülésére kényszerítik az embereket.”

 

Az államférfi a következő nemzedékre gondol, a politikus csak a következő választásokra. (Churchill)

 

Ha még több időt fordítunk tudatosan a szeretetre, a megértésre, elfogadásra, a saját és szeretteink, embertársaink boldogságára, segítésére és boldogulására, akkor a gyűlöletkeltő emberek, politikusok hamar megváltoznának, ,,kihalnának”. Hiszem, hogy eljön az a kor, amikor szégyennek számít majd a politikusi múlt, s mindörökre természetes lesz, a nagyon segítő, támogató, szerető EMBER. (Pe-chi-ce)

 

Isten, a sors, a Föld törvényszerűségei, az Univerzum törvényei, az emberi értékrendeket, a tehetséget nem nemzetiségi, népcsoporti, vallási, származási, nemi hovatartozási, hajszín, bőrszín, szemszín stb. alapján osztja, hanem a génjeink, a neveltetésünk, a környezeti hatások együttes eredményei. (Molnár József)

 

Mindenki előbb ,,embernek” születik, aztán lesz csak belőle valamilyen nemzetiségű, hiszen amilyen nyelven szólnak hozzánk babaként, azt a nyelvet fogjuk megtanulni, amilyen kulturális szokásokat, értékeket kezdünk látni, hallani, azt a kultúrát, értékeket tanuljuk meg. (Molnár József)

 

Egyre jobb leszek, fejlődöm, s ezáltal még jobbat tudok adni magamnak, másoknak, a szeretteimnek, a világnak.

Egyre jobb leszel, fejlődsz, s ezáltal még jobbat tudsz adni magadnak, másoknak, a szeretteidnek, a világnak. (Molnár József)

 

Vagyunk mi magyarok pedig olyan jók, mint bárki más, simán elérhetünk bármit, hiszen már eddig is rengeteg felfedezés, kiváló munka fűződik hozzánk, de valakik elhitetik, hogy nekünk a kevés is elég, a gyenge minőség is elég. Ezen változtatni kell, s ezek az ,,elhitetők” , helyett kiváló, tehetséges vezetőket kell előtérbe hozni. Isten nem teremtett határokat sem az országok között, sem az emberi lélekben. Egyszerűen jó, kiváló minőségi nevelés, fejlesztés kell. Kellenek a pozitív, inspiráló hatások, példák, és különlegesen jó, pozitív, szolidáris, munkájukat kiválóan, jó minőségben végző, nagyon jó vezetők, nők, férfiak. ,,Hass, alkoss, gyarapíts: s a Haza fényre derül.” (Molnár József)

 

 

Sose add fel. Bármi történjék is, ne add fel. Erősítsd meg szíved. Országodban túl sok energiát fordítanak az ész fejlesztésére, ahelyett, hogy szívüket edzenék. Légy együtt érző, a barátaidon kívül mindenki mással is. Légy együtt érző, dolgozz lelked és egyben a világ békéjéért. Dolgozz a békéért, és hallgass rám: sose add fel. Nem számít, mi folyik körülötted, nem számít, mi történik. Sose add fel! (Tendzin Gyaco, XIV. dalai láma)

 

Az emberiség jövője azokon az embereken múlik, akik az igazság alapján állnak, s akiknek életét áthatják azok a magas erkölcsi elvek, melyek a szívet képessé teszik az önfeláldozásig kitartó szeretetre. (II. János Pál)

 

Minél fejlettebb lélek valaki, annál kevésbé keresi a maga boldogulását mások boldogulásának a rovására. (Gárdonyi Géza)

 

,,A fejlett érzésvilágú, színes lelkek a kevés szépből is, mely osztályrészül jutott, több gyönyörűséget tudnak kiaknázni a maguk részére, mint azok az átlagemberek, akiknek a szépből bőségesen kijutott, de lelkileg még faragatlanok.”

 

Ha minden 8 éves gyermeket a világon megtanítanának meditálni, egy generáción belül megszűnne az erőszak a világban. (Tendzin Gyaco, a dalai láma)

       

,,A fejlett tudat sokat tanult, fokozatosan növelte rezgési frekvenciáját, életerejét. Megtanulta tisztelni a többi embert, nem hibáztatni őket, békében és harmóniában élni velük. Mivel több igazolt tudás van a birtokában, nemcsak megérti a szeretet jelentését, hanem annak frekvenciáján is éli az életét, hisz már világossá vált számára, hogy csak a szeretet révén válhat szuperlénnyé az ember.”

 

,,A szereteted kisugárzásával érintsd meg minden ember lelkét.”

 

 

Minden ember számára mindennapi feladat, hogy harmóniát teremtsen maga körül, ...hogy rendet tartson a dolgaiban és önmagában. Nyugodtabbak lehetnénk mindannyian, ha jobban meg tudnánk becsülni egymást, akik részei vagyunk ugyanannak a világnak. (Korzenszky Richárd)

 

Ha mindenki tisztára seperné a maga portáját, az egész világ tiszta lenne. (Teréz Anya)

 

„Ha mi, hatalmon lévők... elkezdenénk együtt dolgozni, akkor el tudnánk törölni a szegénységet, és húsz éven belül gondoskodni tudnánk róla, hogy a szegénység történelemmé váljon. Ez mindegyik emberi lény erkölcsi kötelessége.” (José Ramos-Horta)

 

 

 

Ami pedig legszebb s megint legszerencsésebb, hogy a közjóra törekedés s önmagunkért s mieinkért való fáradozás egyenlően kitelik tűlünk, s csak úgy tesz bennünket hasznos s egyszersmind boldog polgárokká, ha ezen kötelességeket egymás mellett gyakoroljuk is. A jó hazafi egyszersmind jó gazda is lehet, s kell is lennie, mert csak a takarékos és jó rendű lehet közönségesen hasznos s nem csak lármázó hazafi. A községért munkálkodás ellenben lelkünket az önbecsérzésnek azon édes csendével tölti be, melynek végeztével magunk dolgainak vitele könnyűnek, minden egyéb foglalatosságok pedig mulatságnak látszanak. Mily jó ízű: munka után pihenni! Ki nem érzette azt, hát még oly munka után, mely nemcsak a testet fárasztó, hanem egyszersmind a lelket magasbra is emelé! (Széchenyi István)

 

 

Törekedj mindig a helyes útra (tao), szilárdan ragaszkodj az erényhez (tö), igazodj mindig az emberség elvéhez (zsen). (Konfuciusz)

 

Mi a mesterséged? Hogy jó ember légy! Miképpen sikerülhetne ez, ha nem volna világos fogalmad a mindenség természetéről és az ember sajátos alkatáról. (Marcus Aurelius)

 

Valami közérdekűt tettem? Hiszen akkor nekem is hasznom van belőle! Tartsd ezt az elvet mindig kéznél, s ne téveszd soha szem elől. (Marcus Aurelius)

 

Az epikureisták írásaiban van olyan szabály, hogy mindig szemünk előtt lebegjen valamelyik erényes előd példája. (Marcus Aurelius)

 

Jézus, Buddha, Lao-ce, minden bölcs, szent és nagy művész: szelíd volt. Tudnod kell: a szelídség a legnagyobb erő. (Müller Péter: Ji King Jóskönyv).

 

Egy vezető a mintáin keresztül vezet, akár akarja, akár nem. (Assisi Szent Ferenc)

 

A boldogsághoz vezető út megköveteli, hogy jó példát mutassunk másoknak. (Lafayette Ron Hubbard) 

 

,,Találkozni egy bölcs emberel, s társalogni vele: annyi eleven gyönyörűséget rejt magában, hogy nem csak azt látod meg benne, amit látni szeretnél, hanem olyannak fogod látni, amilyennek egy bölcset elképzeltél. Hozz hát nekem egy hatalmas ajándékot: magadat, aki már előre jutott a bölcsességben. Élj a Tudás minden Fényével.” (Seneca)

 

Ahhoz hogy tiszteljenek, az kell, hogy tiszteletreméltóak legyenek a cselekedeteid. (Dan Millman)

 

,,Csak mert idősebb vagy, nem jelenti azt, hogy igazad van. Talán csak régebb óta élsz tévedésben.”

 

A társadalom fél, nagyon fél azoktól, akik ismerik önmagukat. Nekik ugyanis van egyfajta hatalmuk, egyfajta aurájuk és vonzerejük, azaz karizmájuk, ami képes a fiatal, még életteli embereket kiemelni a hagyományos rabságból... Egy megvilágosodott embert nem lehet rabszolgává tenni. Ez a probléma: őt nem lehet bebörtönözni... Mindenképpen nehéz befogadni egy olyan géniuszt, aki tud valamit a bensőről, hiszen belőle elkerülhetetlenül felforgató erő lesz. A tömegek nem akarják, hogy háborgassák őket, még akkor sem, ha épp boldogtalanok: mert boldogtalanok ugyan, de hozzá vannak szokva a boldogtalanságukhoz. És így mindenki, aki nem boldogtalan, idegennek tűnik számukra. A megvilágosodott ember a legnagyobb idegen a világon: úgy tűnik, ő senkihez nem tartozik. Nincs az a szervezet, nincs az a közösség, nincs az a társadalom vagy nemzet, mely korlátok közé szorítaná. (Osho)

 

Törődés az emberiséggel és annak sorsával – ez álljon az érdeklődése középpontjában minden technikai erőfeszítésnek. (Albert Eistein)

 

A nagy szellemek mindig is ellenkezést váltottak ki a középszerű elmékből. A középszerű elme ugyanis képtelen megérteni azt, aki nem hajlandó vakon meghajolni a konvencionális előítéletek előtt, hanem bátran és őszintén kimondja a saját véleményét. (Albert Eistein)

Ne azt az embert kövesd, akinek a neve nagy, hanem azt, akinek a tettei nagyok. (Pe-chi-ce)

 

Az embernek törekednie kell, - kötelessége - a másik emberből a legjobbat kihozni. (Molnár József)

 

Az embert nem a hite-vallása, hanem a tettei minősítik. (Molnár József)

 

 

Az általam ismert legnagyszerűbb emberek nagyságának és jellemének alapja a kedvességben rejlik. A kedvesség egy olyan útlevél, mely ajtókat nyit meg és barátokat formál. Szíveket lágyít meg és életre szóló kapcsolatokat kovácsol. (Joseph B. Wirthlin)

 

 

A kedvesség a celesztiális élet alapja. Egy krisztusi ember kedvesen bánik másokkal.

Kedvesség kell, hogy betöltse minden szavunkat és cselekedetünket munkahelyünkön, az iskolában, az egyházban és különösen az otthonainkban. (Joseph B. Wirthlin)

 

Valójában a feleségem a kedvesség, szelídség és könyörületesség mintaképe. Éleslátása, tanácsai és támogatása számomra felbecsülhetetlen érték. Miatta vagyok én is jobb, bölcsebb és kedvesebb ember. (Joseph B. Wirthlin)

 

Otthonainkban a kedvességet semmi sem helyettesítheti. (Joseph B. Wirthlin)

 

 

amiket-mondasz---legyunk-a-kedvesseg-peldai---adj-tobbet.jpg

 

 

A nevelésnek összhangban kell lennie a gyermek alapvetően jó természetével. A legfontosabb, hogy szerető és gyengéd légkörben nevelkedjen. Bár ideális esetben az emberi tulajdonságok párhuzamosan fejlődnek a jósággal, ha választani kellene az általános jellemvonások és a jóság között, ez utóbbit kellene választani. (Tendzin Gyaco)

 

A nevelés és a fegyelem alapozzák meg az erkölcsöt, és ki-ki oly mértékben lesz bölcs, amennyit tanult. (Seneca)

 

Ha segítik a gyereket abban, hogy harmóniában legyen a természettel és önmagával, ha a gyereket minden lehetséges módon támogatják, táplálják, bátorítják, hogy természetes legyen és hogy önmaga legyen, hogy önmaga fénye lehessen, akkor a szeretet egyszerű dolog. Akkor az ember egyszerűen szeretetteljes! (Osho)

 

„A nevelő nagy feladata abban áll, hogy növendékében a jó szokásokat s az erény és bölcsesség elveit meggyökerez­tesse; hogy lassan-lassan betekintést adjon neki az emberi életbe, hogy megszerettesse és utánoztassa vele mindazt, ami kiváló és dicséretre méltó, s hogy ennek megszerzésére lássa el őt erővel, tettre való készséggel és szorgalommal." (John Locke)

 

Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője. (Klebelsberg Kunó)

 

,,Az ember csakis a nevelés által válhat emberré. Semmi más, mint amivé a nevelés teszi" (Immanuel Kant)

 

A nevelés célját Kant az ember rendeltetésébõl vezeti le; ez pedig nem más, mint felemelkedés az igazi erkölcsiség szintjére. A nevelés tehát mindenekelõtt a jövõnek szól: "Talán remélhetjük, hogy a nevelés mindig jobb és jobb lesz, és hogy minden következõ nemzedék egy lépéssel közelebb jut az emberiség tökéletesedéséhez, mert az educatio mögött rejlik az emberi tökéletesség nagy titka. [...] Nagyszerû dolog elképzelni, hogy az emberi természet folytonosan jobbítható a neveléssel. Ez egy jövendõ, boldog emberi nem reménységét nyújtja nekünk." (Immanuel Kant)

A nevelés a jövő kulcsa. (John Steinbeck)

 

Amit mi nevelésnek nevezünk, az nem egyéb, mint az agy programozása abban a korai szakaszban, amelyben még formálható. Az emberiség jövője a neveléstől, ettől a változtatható programrendszertől függ. Az emberiség történelme lényegében ennek a programozásnak a fokozatos változását tükrözi, és ha bárki összehasonlítja önmagát egy vad emberevővel, beláthatja, hogy az egyetlen lényegbevágó különbség kettejük eltérő nevelési programjában van. Ebből az következik, hogy a nevelés az emberiség egyik legfontosabb tevékenysége. (Szent-Györgyi Albert)

 

Hogy az embert a jövő számára alkalmassá neveljük, a teljesen tökéletes ember szem előtt tartásával kell nevelnünk. Tanítványunk csak ebben az esetben lesz méltó tagja annak a nemzedéknek, amelyben élnie kell. (Lev Tolsztoj)

 

A nevelés művészetének egyik elve, amelyet szem előtt kellene tartaniok mindazoknak, akiknek gyermeknevelő terveik vannak, a következő: gyermekeket nem az emberi nem jelenlegi állapota szerint kellene nevelni, hanem a jövőben lehetséges jobb állapota szerint, vagyis az emberiség eszméje és egész rendeltetése szerint. Ez az elv rendkívül nagy fontosságú. A szülők rendesen úgy nevelik gyermekeiket, hogy a mai, bármily romlott korba beilleszkedhessenek. De jobbra kellene őket nevelni, hogy a jövőben ezáltal jobb állapotok keletkezhessenek. (Immanuel Kant)

 

 

Mikor jön el az az évtized, amikor az egészség tantárgy az egyik legfontosabb lesz, és a környezetvédelem, a kommunikáció és problémamegoldás, elfogadás, empátia (Molnár József)

 

Mondd csak, miért nem tanítják a a férfiak és nők egymáshoz való viszonyát az iskolákban? Egészen komolyan kérdezem ezt, nem tréfálok. Végre is, legalább olyan fontos ez, mint hazánk hegy- és vízrajza, vagy a helyes társalgás alapszabályai. Legalább annyira ezen múlik az emberek lelki nyugalma, mint a becsületen vagy a helyesíráson. Nem gondolok én semmiféle frivol tantárgyra... Arra gondolok, hogy értelmes emberek, költők, orvosok, idejében beszéljenek az emberekhez az örömről, a férfiak és nők együttélésének emberi lehetőségeiről. (Márai Sándor) 

 

 

,,A szeretet, amellett, hogy jó érzés, olyan gyógyító erővel rendelkezik, hogy képes elindítani az öröm folyamatát. A szeretet jótékony hatással van a testünkre is, ugyanis tágítja az ereket, megakadályozza a mérgek lerakódását és harmóniát teremt.”

 

,,Élni annyi mint szeretni. Szeretni látni és megmutatni, érezni és érzékeltetni, meghallani és meghallgatni, magasba szállni és felröpíteni, kinyílni és felnyitni, megérteni és megértetni, együtt érezni és eggyé olvadni – és tudni, hogy a szeretet a legmagasabb rendű alkotás.” (Tatiosz)

 

Aki szeret, megváltoztatja a világot. Aki jóakaratú, egy segítő és gyógyító mezőt teremt. Ezek a mezők távolságokon is túl hatni tudnak a társadalom kollektív tudatára. Ebben rejlik számomra a spirituális utak jelentősége: pozitív energiát teremtenek és megváltoztatják a világot. (Willigis Jäger)

 

A szeretet hangja muzsika: ajándék a léleknek, felüdülés a szellemnek, megkönnyebbedés a szívnek. Ez a szó: szeretet - élettel teli valóság; segít feloldani és feloldódni; megérteni és megértetni. (Tatiosz)

 

Szeretetben élni azt jelenti, hogy egymást nemcsak többnek látjuk, de föl is emeljük. (Müller Péter)

 

Csak úgy számolhatok fel az összeütközések és az erőszak gyökerét jelentő hamis képzetek, ha a másik embert figyelmesen meghallgatjuk, és együttérzéssel szólunk hozzá.
Békesség csak akkor lesz a Földön, ha a világ vezetői is képesek lesznek észrevenni és meghallgatni a másik fél fájdalmát és problémáit. Nekünk is késznek kell lennünk az összeütközéseink során valóban odafigyelni a másikra. (Nhat Hanh Thich)

 

 

A meditáció azt jelenti, hogy önmagad vagy, a szeretet pedig azt jelenti, hogy megosztod magadat valaki mással. A meditáció adja a kincset, amelyet a szeretet segítségével osztasz meg másokkal. Ez a két legalapvetőbb dolog, minden más lényegtelen. (Osho)

 

,,A zen meditáció rendszeres gyakorlása általi elmélyülés problémáink és gondolataink elengedésére tanít bennünket, és segít abban, hogy túllépjünk saját individuális életünk körén, megnyíljunk embertársaink felé, nagyobb empátiával közelítsünk a körülöttünk lévő világhoz.”

 

Hagyni, hogy agyunk "megpihenjen", a meditáció kulcskifejezése, ahogy Buddha is tanácsolja: "Meditációs gyakorlatod során semmit sem szabad ráerőltetned elmédre, de ne is hagyd, hogy elkalandozzon."
A nyugodt és csendes elmével elért békesség egyfajta ragyogást és fényességet, a boldogság érzését árasztja. Ez nemcsak nekünk nagyon jó, de a körülöttünk levőknek is sokat segíthet, hiszen nyugalmunk, belső vidámságunk betölti a levegőt, és ezáltal mások is részesei lesznek. (Dr. Pema Dordzse)

 

 

Ha a hétköznapjainkban tudnánk mosolyogni, ha boldogok és békések tudnánk lenni, ez nemcsak a nekünk, hanem mindenkinek a hasznára válna. Ha mi igazán tudjuk, hogyan kell élni, akkor a napunk kezdésének a legjobb módja a mosoly. A mosoly megerősíti a tudatosságunknak és a választásunknak, hogy békében és boldogságban élünk. (Nhat Hanh Thich)

 

Boldogságot teremt, ahogy a másik emberre nézel, mosolyogsz, és másokról gondoskodsz. Az igazi öröm nem függ sem vagyontól, sem hírnévtől. (Nhat Hanh Thich)

 

Szeretni azt jelenti, hogy az embert, akit szeretsz, a figyelmesség energiájával öleled át. (Nhat Hanh Thich)

 

A szeretet a képesség a törődésre, a védelmezésre, a táplálásra. (Nhat Hanh Thich)

 

Ha nem vagyunk boldogok, ha nem találunk békét, úgy nem is oszthatjuk meg a békét és boldogságot másokkal – azokkal, akiket szeretünk, akikkel egy fedél alatt élünk. Ha békét lelünk, ha boldogok vagyunk, mosolygunk és kivirágzunk, akár a rózsa, és a családunkban mindenki, sőt egész társadalmunk csak hasznát látja lelki békénknek. (Nhat Hanh Thich)

 

,,...legyünk gyengédek, vegyük észre egymásban az értékeket.
Meg lehet tanulni, hogyan kell gyöngédnek lenni a másikkal szemben, hogy hogyan lehet átélni a hétköznapok boldogságát, hogyan kell és lehet örülni az apró dolgoknak, hogy valami fontosabb lehet önmagunknál is, hogy voltaképpen az élet a legfontosabb és benne az egymás iránti tisztelet.
Az embernek érzelmekre is szüksége van, mert gyengédség és szeretet nélkül az élet mit sem ér. "

 

 

 

Én, Bethlen Gábor, Erdélynek választott fejedelme, Magyarország részeinek ura és székelységének ispánja. Eskeszem az élő Istenre, hogy az országban lévő nagyságos urakat, nemeseket, vitézlőket, a Székelységet, a kerített és mezővárosokat, és általában minden nemzetségeket és rendeket, a saját vallásukban, a fejedelemségre való szabadválasztásban, szavazásban, törvényeiben és a jóváhagyott szokásaikban megtartom. … Mindenkinek, személyválogatás nélkül, az én tehetségem szerint méltó törvényt szolgáltatok. Senkit meg nem bántok, sem mással meg nem bántatom, se személyében, se jószágában. És erőm szerint azon leszek, hogy amely artikulusokat, az ország közakaratából végzett, azokat is minden részeiben megtartom és megtartatom. Isten engem úgy segélyen. (Bethlen Gábornak a kolozsvári fejedelemválasztó Országgyűlésen elhangzott esküjének részlete)

 

 

 

,,Olyan alkotmánnyal élünk, amely nem igazodik szomszédaink törvényei után, s inkább mi magunk szolgálunk példaképpen, mintsem hogy utánoznánk másokat. A neve pedig, mivel nem kevesekre, hanem a többségre támaszkodik: demokrácia. Törvényeink szerint a személyes ügyeket tekintve mindenki egyenjogú, de ami a megbecsülést illeti, hogy a közösség előtt kinek miben van jó híre, itt nem a társadalmi helyzet, hanem a kiválóság ér többet és ha valaki olyasmire képes, ami a város javára van, szegény sorsa és így jelentéktelen társadalmi rangja nem áll útjában. A szabadság szellemében intézzük közügyeinket és mindennapi tevékenységünk során nem válunk gyanakvókká egymással szemben, nem haragudva meg szomszédunkra, ha egyszer a maga kedve szerint cselekszik, és nem öltve szemrehányó tekintetet, ami bár nem büntetés, mégis rosszul esik neki. Ilyen nyíltszívűek vagyunk a magunk közötti érintkezésben, azt azonban, amit az állam parancsolt, elsősorban tiszteletből nem merjük áthágni, engedelmeskedve azoknak, akik éppen az élen állnak és a törvényeknek, különösképpen azoknak, amelyek az igazságtalansággal sújtottakat védik, és azoknak, amelyek bár íratlanok, megsértésüket mindenki gyalázatnak tekinti.

 

Mert szeretjük a szépet – mértékletességgel, és szeretjük a bölcsességet – elpuhultság nélkül. A gazdagságot inkább idejénvaló tettek végrehajtására használjuk, mint semmittevő nagyzolásra. A szegénység megvallását nem tartjuk szégyennek, sokkal szégyenletesebbnek azt, ha valaki nem igyekszik munkájával kikerülni belőle. Egyformán gondunk van a házunk és az állam ügyeire, és bármilyen mesterséget űzzön is valaki közülünk, jól tájékozott a közügyekben. Mert mi vagyunk az egyetlenek, akik azokat, akik ezektől távol tartják magukat, nem visszavonultaknak tartjuk, hanem egyenesen semmirekellőknek, és mi magunk döntjük el vagy fontoljuk meg helyesen ügyeinket, azt tartva, hogy a szavak nem ártanak a tetteknek, az már inkább, ha – mielőtt hozzákezdenénk – nem tisztázzuk előbb okos beszéddel, hogy mit kell cselekednünk.” (Thuküdidész: Athén hivatása – ahogy Periklész látta)

 

 

Bill of Rights (1689) Jognyilatkozat

A felső- és alsóháznak Westminsterben összegyülekezett egyházi és világi tagjai, kik törvényesen, teljes számban és szabadon képviselik ezen birodalom népességének minden rendjét, 1689. február 13-án ő felségeik jelenlétében, kiket akkor még Vilmosnak és Máriának, orániai hercegnek és hercegnének hívtak, egy írásbeli nyilatkozatot adtak ki, melyet a felső- és az alsóháznak összes tagjai fogalmaztak, amint az itt következik:

1. Hogy a bitorolt hatalom, ti. a törvényeknek ideiglenesen hatályon kívül való helyezése vagy a törvények végrehajtásának megakadályozása, csupán királyi tekintély alapján, a parlament hozzájárulása nélkül törvénytelen.

2. Hogy a bitorolt hatalom, ti. a törvények alól vagy azok végrehajtása alól való felmentés, csupán királyi meghatalmazásra, amint azt a legújabb időkben igényelték és meg is tették, törvénytelen.

3. Hogy egyházi törvényszékeknek és más hasonló bizottságoknak vagy törvényszékeknek elrendelése, illetőleg felállítása, törvénytelen és veszedelmes.

4. Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármily ürügy vagy kiváltságok alapján a parlament hozzájárulás nélkül, hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a megajánlás megszabta vagy meg fogja szabni, törvénytelen.

5. Hogy az alattvalóknak joguk van a királyhoz folyamodni és az ilyen kérelmezések miatt való minden elfogatás és üldözés törvénytelen.

6. Hogy az országban béke idején, a parlament hozzájárulása nélkül állandó hadsereg felállítása és tartása törvénytelen.

7. Hogy azok az alattvalók, kik protestánsok, saját védelmükre fegyvert viselhetnek, amint ez a viszonyoknak megfelel, és amint ez törvényesen meg is van engedve.

8. Hogy a parlamenti választások szabadok.

9. Hogy a szólás, vitatkozás és tárgyalás szabadságát, parlamenten kívül semminemű hatóság, semmiféle helyen kérdés tárgyává nem teheti.

10. Hogy túl nagy pénzbeli biztosítékok nem követelhetők, és ilyen pénzbírságok ki nem vethetők, hasonlóképpen kegyetlen és szokatlan büntetések nem.

11. Hogy az esküdteket szabályszerűen kell meghívni és elbocsátani, és hogy esküdtek felségsértési perekben csak szabad birtokosok lehetnek.

12. Hogy minden pénzbírság törvénytelen és érvénytelen, mielőtt a vádlottra a bűnt rá nem bizonyították.

13. És, hogy a sérelmek orvoslására és a törvények javítására, megerősítésére és megtartására a parlamentet össze kell hívni.

És ők követelik ezeket a pontokat, és ragaszkodnak hozzájuk összesen és egyenként, mint kétségtelenjogaikhoz és szabadságaikhoz, és ahhoz is, hogy semmiféle nyilatkozatból, bírói végzésből, vagy rendszabályból, melyek az említett pontoknak valamelyikéből a nép kárára történtek, a jövőben példát nem vonnak.

 

 

 

 

 

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
(Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)

 

A francia nép Nemzetgyűlésben összeült képviselői... a Legfelsőbb Lény jelenlétében és oltalma alatt ezennel elismeri és kinyilatkoztatja az ember és a polgár alább következő jogait.

I. Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak.

II. Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. E jogok: a szabadság, a tulajdon, a biztonság s az elnyomással szemben való ellenállás.

III. Minden szuverenitás elve természeténél fogva a nemzetben lakozik; sem testület, sem egyén nem gyakorolhat hatalmat, ha (az) nem határozottan tőle ered.

IV. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt.

Az egyes ember természetes jogainak gyakorlása tehát más korlátokba nem ütközhetik, mint azokba, amelyek a társadalom többi tagjai számára ugyane jogok élvezetét biztosítják; s e korlátokat a törvény határozhatja meg.

V. A törvénynek csak a társadalomra nézve ártalmas cselekedetek megtiltására van joga.

     Amit a törvény nem tilt, azt senki nem akadályozhatja meg, s amit a törvény el nem rendel, arra senkit kényszeríteni nem lehet.

VI. A törvény a közakarat kifejezése; alkotásában minden polgárnak joga van személyesen vagy képviselői révén közreműködnie.

      A törvény egyformán törvény mindenki számára, akár védelmez, akár büntet; s mivelhogy a törvény előtt minden polgár egyenlő, tehát minden polgár egyformán alkalmazható minden

közhivatalra, állásra és méltóságra, erényeik és képességeik különbözőségén kívül egyéb különbséget nem ismerve.

VII. Vád alá helyezni, letartóztatni s fogva tartani bárkit is csak a törvény által meghatározott esetekben s a törvény által előírt formák között lehet.

Mindenki büntetendő, aki önkényes rendelkezéseket szorgalmaz, kiad, végrehajt vagy végrehajtat; viszont minden polgárnak, akit a törvény értelmében megidéznek vagy őrizetbe vesznek, haladéktalanul engedelmeskednie kell - s ha ellenállást tanúsít, bűnösnek vallja magát vele.

VIII. A törvény csak szigorúan és nyilvánvalóan szükséges büntetési tételeket állapít meg, s büntetéssel sújtani senkit másként nem lehet, mint a bűncselekmény elkövetése előtt meghozott és kihirdetett, valamint szabályszerűen alkalmazott törvény értelmében.

IX. Mindaddig, amíg bűnössé nem nyilvánítják, minden ember ártatlannak vélelmezendő. Ha tehát letartóztatása mégis elkerülhetetlenné válik, a törvénynek szigorúan meg kell torolnia minden olyan keményebb rendszabályt, amelyet a szökés megakadályozásának szükségessége nem indokol.

X. Senkit meggyőződése, vallási s egyéb nézetei miatt háborgatni nem szabad, feltéve, hogy e meggyőződés s e nézetek megnyilvánulása a törvényes rendet nem sérti.

XI. A gondolatok és vélemények szabad közlése az embernek egyik legértékesebb joga; ennélfogva minden polgár szabadon szólhat, írhat s nyomtathat ki bármit, felelősséggel tartozván viszont e szabadsággal való visszaélésért a törvény által meghatározott esetekben.

XII. Az ember és a polgár jogainak biztosítása karhatalom fenntartását teszi szükségessé; e karhatalomnak tehát az összesség hasznára kell szolgálnia, nem pedig azoknak külön céljaira, akiknek személyére e karhatalom rábízatik.

XIII. A karhatalom és a közigazgatás költségeinek fedezésére nélkülözhetetlenül szükséges mindenkinek közös hozzájárulása; s e hozzájárulást, kinek-kinek képessége szerint, a polgárok összessége közt

egyenlően kell elosztani.

XIV. A polgároknak saját személyükben vagy képviselők útján joguk van e közös hozzájárulás szükségszerűségét megállapítani s azt szabadon megszavazni, valamint felhasználását nyomon követni, s meghatározni mennyiségét, alapját, elosztását, behajtását és időtartamát.

XV. A társadalomnak joga van a közigazgatás minden tisztviselőjét számadásra vonni.

XVI. Az olyan társadalomnak, amelyből e jogok biztosítékai hiányoznak, s ahol a törvényhozó és a végrehajtó hatalom szétválasztását nem hajtották végre, semmiféle alkotmánya nincs.

XVII. Tulajdonától - lévén a tulajdonjog szent és sérthetetlen - senki meg nem fosztható, legfeljebb csakis oly esetekben, amikor ezt a közösség érdekéből fakadó nyilvánvaló és törvényes úton megállapított szükségesség követeli meg - ám ekkor is csak igazságos és előzetes kártalanítás fejében.

 

 

 

AMERIKA
TIZENHÁROM EGYESÜLT ÁLLAMÁNAK EGYSÉGES
NYILATKOZATA.

Amidőn az emberi események sodrában szükségessé válik egy nép számára, hogy feloldja azokat a kötelékeket, amelyek egy másik néphez fűzték, és elfoglalja a földkerekség Hatalmai között a Természet Törvényei és a Természet Istene által részére kijelölt különálló és egyenrangú helyet, akkor az emberiség ítélete iránt érzett illő tisztelet megkívánja, hogy kinyilatkoztassa azokat az okokat, amelyek a különválásra késztették.

Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását. A józan ész azt kívánja, hogy a jól bevált Kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt; és valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem válik elviselhetetlenné, mintsem hogy kivívja jogait, és eltörölje a megszokott formákat. Ha azonban a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a Célt szem előtt tartva azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen Kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új Védelmezőkről gondoskodjék. - Ilyenek voltak e Gyarmatok türelemmel elviselt szenvedései, és ilyen immár a szükségesség, amely arra kényszeríti őket, hogy megváltoztassák előbbeni Kormányzati Rendszerüket. Nagybritánnia jelenlegi Királyának a története nem egyéb, mint ismételt jogtalanságok és bitorlások sorozata, amelynek határozott célja a teljes zsarnokság érvényesítése Államaink felett. Mindezeknek a bizonyítására engedtessék meg nekünk, hogy Tényeket terjesszünk a pártatlan világ elé.

Megtagadta a közjó szempontjából legcélszerűbb és legszükségesebb törvények Szentesítését.

Megtiltotta Kormányzóinak, hogy jóváhagyják a legsürgősebb és legfontosabb törvényeket, hacsak fel nem függesztették azok végrehajtását, mindaddig, amíg elnyerik a Szentesítést, amit viszont végletekig halogatott.

Visszautasított olyan nagyobb kerületekre vonatkozó Törvényeket, amely kerületek népessége nem adta fel a törvényhozó testületben való Képviselet jogát, azt a jogát, amely felbecsülhetetlen értékű a népre nézve, és csak a zsarnokok szemében rettenetes.

A törvényhozó testületeket szokatlan, kényelmetlen és Levéltáraiktól távol eső helyekre hívta egybe, avval a nyilvánvaló szándékkal, hogy kifárasztva azokat, saját rendelkezéseivel szemben engedékenységre bírja.

Ismételten feloszlatta a Képviselőházakat, amelyek férfias szilárdsággal szembeszálltak a nép jogai ellen intézett támadásaival.

A feloszlatás után hosszú ideig megakadályozta az új választást, s így a törvényhozó hatalom, amely nem Semmisülhet meg, visszaszállt a Népre, az Állam viszont időközben külső veszélyeknek és belső megrázkódtatásoknak volt kitéve.

Igyekezett megakadályozni Államainknak a benépesülését. Ebből a célból megakadályozta a Külföldiek Honosítására vonatkozó törvények végrehajtását; visszautasította a bevándorlást előmozdító törvényeket, és megnehezítette új Földek Birtokbavételét.

Megakadályozta az Igazságszolgáltatás Működését, megtagadván Hozzájárulását a Bírói Hatalom gyakorlását biztosító törvényektől.

Olyan Bírákat nevezett ki, akiknek hivatali megbízatása, fizetésének összege és kifizetése kizárólag az ő Akaratától függött.

Új Hivatalok tömegét létesítette, és Tisztviselők raját küldötte ide, hogy Népünket zaklassák és vagyonát felemésszék.

Béke idején Állandó Hadseregeket tartott közöttünk törvényhozásunk Beleegyezése nélkül.

Arra törekedett, hogy a Katonaságot a Polgári Hatalom fölé helyezze, és attól függetlenné tegye.

Másokkal szövetkezve olyan jogrendnek vetett alá minket, amely idegen az alkotmányunktól, és amelyet nem ismernek el a törvényeink; Hozzájárulását adta ehhez az állítólagos törvényhozáshoz abból a célból:

Hogy hatalmas fegyveres seregeket szállásolhasson el közöttünk;

Hogy színleges Eljárással megvédelmezhesse ezeket az államaink lakosai ellen elkövetett különböző Gyilkosságaikért járó Büntetés ellen;

Hogy elzárhassa Kereskedelmünket a világ minden népétől;

Hogy Beleegyezésünk nélkül adókkal sújthasson minket;

Hogy sok esetben megfoszthasson minket a Bírósági Eljárás igénybevételétől;

Hogy a Tengereken túlra szállíthasson minket, koholt jogsértésekért való felelősségrevonás végett;

Hogy egy szomszédos Tartományban eltörölhesse az Angol Törvények szabad Rendszerét,

Önkényes kormányzatot létesítve és olyannyira megnövelve Határait, hogy azonnal példaképül és megfelelő eszközül szolgálhasson hasonló önkényes rendszernek, ezekbe a Gyarmatokba való bevezetésére is;

Hogy elvehesse Alapítóleveleinket, eltörölhesse alapvető Törvényeinket, és lényegében megváltoztathassa Kormányzatunk rendszerét;

Hogy felfüggeszthesse Törvényhozásunkat, önmagát nyilvánítván olyan Hatalommá, amely a mi ügyeinkben hivatott törvényt hozni.

Letétette Kormányunkat, védelmén kívül állóknak nyilvánított minket, és Háborút indított ellenünk.

Fosztogatta tengereinket, pusztította Partjainkat, felégette városainkat, és irtotta népünket.

Ebben a pillanatban idegen zsoldosokból álló hatalmas sereget hoz ellenünk, hogy bevégezze a halál, a pusztítás és a zsarnokság már megkezdett és olyan Kegyetlenséggel és arcátlansággal végzett munkáját, amelynek párját a legsötétebb korszakokban sem találjuk, és amely teljességgel méltatlan egy civilizált nemzet Vezetőjéhez.

A nyílt Tengereken Foglyul ejtett Hazánkfiait arra kényszerítette, hogy Fegyvert ragadjanak saját Hazájuk ellen, hogy barátjaik és Testvéreik gyilkosai legyenek, vagy azok Kezei által essenek el.

Lázadást szított soraink között, és rászabadította határaink lakosságára a kegyetlen Indián Vadembereket, akiknek közismert harcmodorához tartozik mindenki kiirtása korra, nemre és körülményekre való tekintet nélkül.

Elnyomatásunk minden újabb állomásánál a legalázatosabban folyamodtunk Orvoslásért; Megismételt Kérelmeinkre, megismételt sértés volt a válasz. Az a fejedelem, akit minden tettében ilyen vonások jellemeznek, Zsarnok, és nem méltó arra, hogy egy szabad Nép uralkodója legyen.

Nem mulasztottuk el Brit testvéreink figyelmét mindezekre a körülményekre felhívni. Időről-időre figyelmeztettük őket azokra a kísérletekre, amelyekkel törvényhozásuk törvényellenes módon kívánta hatalmát fölénk kiterjeszteni. Emlékeztettük őket kivándorlásunk és letelepedésünk körülményeire. Velük született igazságérzetükhöz és nagylelkűségükhöz folyamodtunk, és közös származásunk kötelékeire hivatkozva kértük őket, hogy tagadják meg a jogtalanságokat, amelyek elkerülhetetlenül megszakítják összeköttetéseinket és érintkezésünket. Az igazság és a vérrokonság szava azonban náluk is süket fülekre talált. Így tehát bele kell nyugodnunk a szükségszerűségbe, amely elkerülhetetlenné teszi Szétválásunkat és őket, miként az emberiség többi részét Háborúban Ellenségnek, Békében Barátnak tekintjük.

Mi tehát az Amerikai Egyesült Államok Képviselői, Általános Kongresszusba Összegyűlve a világ Legfelsőbb Bírájának ajánlva szándékaink tisztaságát, e Gyarmatok becsületes Népe Nevében és Felhatalmazása alapján, ünnepélyesen kinyilvánítjuk és kihirdetjük, Hogy ezek az Egyesült Gyarmatok immár természetüknek és joguknál fogva, Szabad és Független Államok; Hogy a Brit Korona iránti Alattvalói Hűség alól Felszabadultak, és hogy minden politikai kötelék, amely e gyarmatokat Nagybritánniához fűzte, megszakadt, illetőleg teljességgel meg kell szakadnia; és hogy mint Szabad és Független Államok, teljes Hatalmuk van Háborút viselni, Békét kötni, Szövetségre lépni, Kereskedelmet űzni és Mindazt tenni, amire Független Államok jogosultak. Az Isteni Gondviselés Védelmébe vetett szilárd hittel, mindnyájan kölcsönösen felajánljuk e nyilatkozat támogatására Életünket, Vagyonunkat és szent Becsületünket.

 

 

 

Az indiánok minden életet megbecsültek. Mitakuye oyasin, mondják gyakran a lakoták, ami annyit tesz, hogy minden mindennel összefügg, mindenki mindenkinek a rokona. Ezért úgy gondolják, ha valakinek ártanak, azzal saját maguknak ártanak. Ez nemcsak a tettekre vonatkozik, hanem a kimondott szavakra is. Hitük szerint a kimondott szónak négyszeres hatása van, ha valakiről gyűlölködve beszélünk, akkor az négyszeresen üt vissza. Ezért is beszélnek lassan, megfontoltan. (Sebestyén Éva)

 

Az indián törzsekben a nők szerepe sokkal fontosabb volt, mint azt gondolnánk. A lakoták szerint a férfiak valamikor a múltban kibillentek egyensúlyukból, ezért követniük kell a nőket, akik visszavezetik őket a helyes útra. (Sebestyén Éva)

 

Néhány évvel ezelőtt elkezdtem tanulni a lakota nyelvet, természetesen angolul írt tankönyv és szótár alapján. Akkor jöttem rá, hogy az angol nyelv milyen egyszerű és szűk szókincsű. Amit a lakota két szóban ki tud fejezni, azt az angol 6-7 szóban írja körül. Aztán jöttem rá, hogy mi, magyarok is két szóban ki tudjuk fejezni. Megdöbbentem, amikor láttam, hogy ugyanúgy ragoznak, sőt, tárgyas igét és igekötőket használnak. Az igekötőket ugyanúgy variálják mint mi, hangsúlytól függően az ige előtt vagy után állnak. A mondatban a szórend változtatásával ugyanúgy tudják a hangsúlyt áthelyezni, mint mi. Ennél már csak az volt megdöbbentőbb, hogy hasonló szavakat találtam. Például a medve náluk mackó.
Amikor a sok munka miatt nem volt elég időm, abbahagytam a nyelvtanulást, de szeretnék vele újra foglalkozni. Mindenesetre a sok hasonlóság felfedezése után nem lepődtem meg, amikor Dr. Simon Péter írását ( letölthető itt<<<) olvastam arról, hogy a dakotákkal rokonok vagyunk. (Sebestyén Éva)

 

 

 

Valamennyiben egy őrültek házában élünk, a kapu szinte mindenki számára nyitva van, de már annyira intézményfüggők lettünk, hogy nem tudunk szabadulni. Inkább elfogadjuk a szigorú rendet, azt, hogy mások hozzák meg helyettünk a döntéseket, minthogy kilépjünk rabságunk kapuján, és saját életünket éljük.

Egy időben kissé, de csak nagyon kissé megragadtak a vallások is, ezek közül a buddhizmust éreztem legközelebb magamhoz, talán azért, mert az nem intézményesített, és a megvilágosodás útjára csak saját magunk léphetünk mindenféle külső segítség nélkül.

Később, ahogy egyre többet tudtam meg az indiánokról, rájöttem, hogy az ő “vallásuk” erősen hasonlít a buddhizmushoz, de még annál is fejlettebb.

Talán ezért indultam el nagyon korán azon az úton, amin járok. Ezen az úton ritkán találkozom másokkal, rögös, nincs kitaposva. A lakoták szerint ez a vörös út, az igazak útja. Kemény, nehézségekkel teli, de ez erősíti a jellemet, így találjuk meg belső összhangunkat, így jutunk elő a forráshoz. (Sebestyén Éva)

 

 

Bruttó Nemzeti Boldogság
Bhután. A Himalája csúcsai között, India és Kína közé beékelve bújik meg a világ egyetlen olyan országa, ahol a fejlődést nem GDP-ben, azaz bruttó hazai termékben, hanem GNH-ban, azaz bruttó nemzeti boldogságban mérik. Az ősi természetet és az élővilágot elszántan védő, bámulatos kis ország, amelynek mindössze 750 ezer lakosa van, területe fele akkora, mint Magyarországé, nemrégiben 108 ezer fát ültetett a herceg születésének ünnepléseként, pedig már így is területének 70%-át erdő fedte, amit alkotmányuk is előír.
A videóban Tshering Tobgay, az ország miniszterelnöke beszél arról, hogy országa, vezetősége számára milyen fontos a környezetük megóvása, az országuk a világon az egyetlen, amely szén-dioxid semleges, sőt, szén-dioxid negatív. Emellett alapot hoztak létre annak érdekében, hogy az ősi szépségű hegyvidékes, erdős területeken megakadályozzák az orvvadászatot, a vadászatot, bányászatot, egyszóval a természet kizsákmányolását.
Követendő példa!

https://www.facebook.com/sevaster1/videos/vb.404252313047686/730267900446124/?type=2&theater

Igazából akkor tud az egész világ a helyes útra lépni, és Buthánhoz hasonló mintát követni, ha végre túllépünk a gyűlölködésen, a faji, vallási vagy bármilyen más megkülönböztetésen. Minden embernek egy célja van: boldogan élni. (Sebestyén Éva)

 

“Nem hiszem, hogy egy civilizáció nagyságából bármit is mutatna az épületeinek magassága. Sokkal inkább az, hogy annak tagjai, az emberek milyen szinten tudnak kapcsolódni embertársaikhoz és a természetes környezetükhöz” - Ősi indián bölcsesség

 

 

 

Életünk minden területén legyünk tudatosak! Minden, amit teszünk, legyen indokolt!

Akármiről is legyen szó, legyen célja és értelme annak, amit teszünk. Milyen konkrét dolgokat értek ez alatt – néhány példa:

 • Ne nézzük a kereskedelmi TV csatornák műsorait! Ha mindenáron információhoz akarunk jutni, próbáljuk meg független hírcsatornákon, Interneten keresztül elérni azt. A kereskedelmi TV csatornák műsoraiba már régóta olyan jelrendszer van beépítve, amely a nézők tudatalattijára hatva manipulálja őket. Még valamikor a 60-as években kezdték el az ilyen jellegű kísérleteket mozifilmekkel. Az éppen vetítendő film kockái közé bizonyos időközönként beleépítettek olyan egyetlen képes kockákat, amelyek arra buzdították a nézőket, hogy igyanak több coca-colát és egyenek több chipset. Az eredmény döbbenetes volt, a film vetítését követően majdnem duplájára emelkedett ezen termékek fogyasztása. Pedig a fizikai szem számára az az egy képkocka felvillanása nem is érzékelhető, ám a tudatalattinkra mégis ilyen nagymértékben hat. A sikeres kísérletet követőn tömegesen indultak be az ehhez hasonló tudat manipulálások. Nem is sejtjük, hogy miért veszünk meg a boltból bizonyos termékeket. Azt gondoljuk, hogy a mi döntésünkből fakadóan, ám ez nem biztos, hogy valóban így is van. 

  (Erről bővebben itt!) 

 • Már hosszú ideje nem nézek TV híradót, de a múltkor kíváncsiságból mégis belenéztem az egyik adásba.
 • Tíz hírből nyolc arról szólt, hogy kirabolták, felgyújtották, megölték, megerőszakolták, stb. Esküszöm, hogy rosszabb, mint a Kék fény c. műsor! A maradék két hír kb. olyan nagy volumenű dolog volt, mint hogy megfialt valamelyik külföldi elnök kutyája, meg hogy milyen szépségműtéten esett át az épp ügyeletes szinglik valamelyike.
 • Csupa olyan dolog, ami nem is hír, mert nem ez kellene, hogy érdekelje az embereket.
 • Ha bármikor végigkapcsolom a csatornákat, szintén hasonló a statisztika: a legtöbb helyen erőszak folyik (még a gyerekeknek szánt rajzfilmekben is!), míg a többin valami fenomenálisan agyromboló valóságshow (amelynek semmi köze a valósághoz, minthogy azokban is egy forgatókönyv szerint felépített, és jól megrendezett műsorról van szó).
 • Ez nem más, mint céltudatos és tömeges agressziókeltés és népbutítás, a figyelem elterelése a lényegi dolgokról, s egyáltalán a gondolkodásról történő leszoktatás.
 • A legfontosabb információkról, pláne a pozitív, építő jellegű történésekről, amelyek a lélek fejlődését még esetleg szolgálnák is, ugyanis semmilyen hírt nem adnak.  Ezért hát inkább ne nézzük, s már néhány nap elteltével higgadtabbá, kiegyensúlyozottabbá és tudatosabbá válhatunk.
 • Olvassunk inkább egy jó könyvet, vagy interneten keressünk hiteles információkat, beszélgessünk a barátainkkal, játsszunk a gyermekeinkkel, sétáljunk egyet a szabadban vagy végezzünk inkább valami kreatív tevékenységet (barkácsolás, rajzolás, de még a sütés-főzés is lehet az, ha van bennünk egy kis alkotási vágy –lásd pl. a tortáimnál itt)

Forrás és ajánlott, Teljes cikk: http://szabadonebredok.info/ateremtoero-gyakorlasa/

 

 

 

A pozitív gondolkodás segít hozzá legjobban a sikeres és boldog élethez.

2016. május 29. - Dunai Amina

A pozitív gondolkodás rendkívül fontos. Talán semmi se hat ki úgy az életminőségünkre, és arra, hogy elérjük-e a céljainkat. Ha pozitív gondolatokkal táplálod a tudatod, és optimista emberekkel beszélgetsz, a személyiséged is derűsebbé és pozitívabbá válik. Többen megkedvelnek, ezáltal pedig nő a magabiztosságod, javul az önbecsülésed.

 

Csakhogy a pozitív gondolkodás nem mindenkinek megy magától. Hacsak nincs olyan szerencsés természeted, hogy mindenben meglátod a jót, akkor tudatosan kell törekedni rá. Ha elhatároztad, hogy legyőzöd a pesszimizmust, itt van néhány tipp, ami segíthet.

 

1. Beszélj magadhoz kedvesen, használj pozitív kifejezéseket!

Belső dialógust minden ember folytat magával. Arra viszont kevesen figyelünk oda, hogy mit és milyen hangnemben mondunk. Pedig 90%-ban ezen múlik, milyen hangulatban fog eltelni a napunk!

 

Sokszor észre se veszed, milyen keményen kritizálod, szidod és bünteted magadat. Például folyton a kudarcaidra emlékezel. Vagy azt mondod magadnak, „jaj, de béna vagyok!” Ezzel még akkor is ártasz az önbecsülésednek, ha nem gondolod komolyan.

Neveld rá magad, hogy amikor egy feladat előtt állsz, azt mondd: „meg tudom csinálni!” Idézd fel gyakrabban a sikereidet! Amikor rossz a kedved, próbálj elmosolyodni, és gondold azt: „csodásan érzem magam!” Emlékeztesd magad rendszeresen, hogy ügyes és szeretetre méltó vagy.

 

Az agyad soha nem marad üresen, mindig támad benne valamilyen gondolat. Ha nem törekszel rá, hogy pozitív gondolatokkal töltsd meg, akkor automatikusan megtelik negatív gondolatokkal. Akár egy kert, amit ellep a gaz, ha nem ülteted tele virágokkal.

 

2. Vesd be a képzelőerőd!

Belső mozink az egyik leghatékonyabb fegyverünk a pozitív gondolkodásért vívott harcban. Vizualizáld a jó dolgokat! Képzeld el azt az életet, amit élni akarsz! Újra és újra jelenítsd meg agyad vetítővásznán azt, amit el akarsz érni!

 

Mert minden pozitív változás, ami az életedben történik, a fejedben kezdődik el. Előbb-utóbb hasonlítani fogsz arra, amilyennek belül látod magadat. Mint amikor az igazi arcunkká válik egy álarc.

 

3. Keresd pozitív gondolkodású emberek társaságát!

Nem is hiszed, milyen sokat számít, hogy kikkel töltöd az idődet. Miért? Azért, mert ők fogják befolyásolni a belső dialógusodat és a belső mozidat. Ha szorongóak és mindent negatívan látnak, azzal megölik az összes jó ötletedet és pozitív gondolatodat. Ám ha derűsek, optimisták, vannak céljaik, és tudják, merre tartanak, akkor rád is jó hatással lesznek. Mint amikor a jó tanuló felhúzza a gyengébbet a suliban.

 

4. Pozitív szellemi termékeket fogyassz!

Az is sokat számít, hogy mit olvasol, mit nézel a tévében, mit hallgatsz! Olyan könyveket, magazinokat, zenéket, filmeket, tévéműsorokat válassz, amik feltöltenek, motiválnak, megnevettetnek, növelik az önbizalmad, értéket adnak!

Lehetőleg minden nap tanulj valami újat, bármilyen kis dolog legyen is az! Ugyanis amikor új dolgokat tanulunk, az agyunk endorfint termel, amit boldogsághormonnak is neveznek. Utána jóleső elégedettséget érzel majd.

 

5. Alakíts ki pozitív szokásokat!

Ez a felgyorsult, stresszes világ, amiben élünk, nem kedvez a lelki egészségnek. Ezért nagyon fontos olyan életstílust kialakítani, ami ellensúlyozza a negatív külső hatásokat. A legtöbb gondot két dolog okozza: a mozgáshiány és a fáradtság.

5.1. Lelkileg se lehetsz jól, ha a tested beteg. Ezért ügyelj a rendszeres mozgásra! Nemcsak egészségesebb és vidámabb leszel tőle (az agy edzés közben is termel endorfint), de a feszültséget is le tudod vezetni. Kocogj, vagy járj el úszni, biciklizni, esetleg tornázz otthon egy fitness videóra!

5.2. A szakadatlan munka többet árt, mint bármi más! A legtöbb negatív gondolatunk akkor támad, amikor fáradtak vagyunk. Ha hirtelen nagyon elszomorodsz, lehet, hogy csak egy kiadós alvásra van szükséged. Tehát fordíts annyi időt a pihenésre, amennyit csak tudsz! Az emberi test olyan, mint az akkumulátor: újra és újra fel kell tölteni.

 

6. Mindig jót várj!

Biztos hallottad már az önbeteljesítő jóslat kifejezést. Ha számítunk egy rossz eseményre, az jó eséllyel be is következik. Fontos, hogy jót várj az élettől! 

Aki magabiztosan áll egy kihívás elé és hisz a sikerben, az nagyobb eséllyel eléri a célját, mint az, aki kételkedik magában és kudarcra számít. Ezért állj úgy hozzá minden feladathoz, hogy sikerülni fog! Gondold azt minden új ismerősről, hogy meg fog kedvelni! Legyél bizakodó, várj jót, mert a hit, a pozitív energia kisugárzik, megérzik mások, és nagyobb az esély, hogy a jó, amit vártál, megvalósul.

Forrás:  http://onmagad.blog.hu/2016/05/29/6_tipp_hogy_pozitivan_gondolkodj?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 

 

Mr. Itok és a törzsi tanács felkért, hogy beszéljek önöknek és a sajtó itt megjelent képviselőinek azokról a törvénysértésekről, amelyeket néhány állami hivatal és pénzember elkövetett ellenünk. Hányan hallottak önök közül az alternatív gépekről, amelyek vízzel, alkohollal vagy hulladékkal működnek, vagy karburátorokról melyek alig fogyasztanak benzint. Vagy elektromágneses gépekről, amelyek szinte a végtelenségig képesek működni. Nem hallhattak ezekről, mert ahogy használatba kerülnének, az olajtársaságok összefognának ellenük. A belsőégésű motorok elve 50 éve elavult, de az olajkartellek és a korrupt kormányhivatalok miatt kénytelenek vagyunk benzint használni 100 éve. Elsősorban az olajüzlet felelős azért, hogy romlik a vizünk, amit iszunk, a levegőnk, amelyet belélegzünk, és az életünk, amit eszünk. Az olajkartellek nem tőrödnek azzal, hogy tönkre megy a Föld, mert a pénzcsinálás a legfőbb gondjuk. Hány olajkitörést éltünk át, több milliónyi gallon olaj ömlött az óceánba, pusztítva annak az élővilágán, különösen a planktont, mely a Föld oxigén ellátásának 60-90 %-át adja. Veszélyben van a tenger ökoszisztémája, amely a Föld alapvető élelmiszerellátásáról gondoskodik. De a plankton pusztul, arra gondoltam, el kellene vonulni valamilyen távoli vidékre, de ahogy körül néztem, rájöttem, hogy ezek az emberek mindenhol elszórják a mérgező hulladékokat. Kezükben tartják a törvényt és a törvényhozást, a törvény szerint a legmagasabb napi bírság 25 ezer dollár. Ha egy olajcég 10 millió dollárt keres egy nap, mérgező anyagokat engedve az óceánba, bizony megéri nekik kifizetni a bírságot. Tömegkommunikációs eszközökön keresztül gondolkodásunkat is befolyásolja, bűnnek kiáltják ki, ha védjük az érdekeinket, tökfejeknek kiáltanak ki és kinevetnek bennünket. Mérgesek vagyunk, mert kémiailag és genetikailag, rongálnak bennünket. Bár ezt talán még fel sem fogjuk. Sajnos ezt gyermekeink fogják igazán megérezni. Mindennap, amikor munkába megyünk, érezhetjük a saját autónk, az előttünk haladó autó bűzét, a mérgező gázokat, ezek lassan megölnek bennünket, mégha nem is vesszük észre. Ki hitte volna 20 évvel ezelőtt, hogy lesz olyan idő, amikor 15 méterre sem látunk el a szmogtól, hogy nem jutunk friss levegőhöz, mert a levegő tele van mérges gázzal, hogy nem ihatunk a vízcsapból, mert szennyezett a vize és palackozott vizet kell vennünk. A legelemibb isten adta jogokat vették el tőlünk. Sajnos ezek a tények olyan riasztóak, hogy senki nem akar hallani róluk. Nos, azt kérdezem – Vajon mit tehetnénk? Azt hiszem felelős testületek kellenének, akik az embereket képviselik, s nem az üzletet. Amely testületek nem engednék meg, hogy a gyárak olyasmit gyártsanak, ami nem természetbarát vagy kémiailag nem megsemmisíthető. Kényszerítenünk kell a cégeket arra, hogy biztonságosan és felelősségteljesen működjenek, szemelőtt tartva az emberiség érdekeit, különben visszavesszük erőforrásainkat, a szívünk és eszünk diktálta jogos használatra.

(Kompaszla, nagy szellem, áld meg az itt lévő embereket, a nagyanyákat, a nagyapákat, és a kicsinyeket. Miénk a 4 égtáj. Kérlek, áld meg a jövőnemzedéket és az indián népet, hogy erős legyen ismét. Foltos sas, a Föld ami ősanyánk)”

 

 

 

,,Álmodj, kérj, és én valóra váltom.
Minden hónapban annyit, amennyit csak tudok..." - Oravecz Nóra

- Tavaly az egyik ismerősöm szomorúan mesélte, hogy egy elismert sminkes sulijában szeretne tanulni, de jelenleg nem engedheti meg magának - mondja Nóri. - Amikor elmondta a sminkes nevét, megkérdeztem, hogy mennyire szeretné, mert ha nagyon, el tudom intézni, hiszen már dolgoztam vele, és cserébe végigkövetem az álmát a blogon.

- Így indult az egész tavaly tavasszal, és ebből nőtte ki magát az akkori Valóra váltom néven futó mozgalom, aminek keretén belül egyetlen hónap alatt több mint 20 álmot sikerült megvalósítani. Volt ebben nászút, találkozás Szily Nórával, fotózás, sőt, még videót is forgattunk egy tehetséges zenész lánynak.

- Az elmúlt évek alatt sikerült olyan kapcsolatrendszert kiépíteni, hogy amennyiben valaki nem házat, autót vagy éppen repülőjegyet kér, akkor tudok segíteni abban, hogy az ő álma is valóra váljon.

- Ha visszanézek az elmúlt négy évemre, tele volt csodákkal, és szerencsére nagyon sokat meg tudtam osztani a barátaimmal is - árulja el az írónő. - Mivel sokáig dolgoztam marketing területen, így nagyon sok kapu kinyílt előttem, és ma már tényleg hiszem azt, hogy itthon nincs lehetetlen, és gyakorlatilag majdnem bármilyen hétköznapi kérést valóra lehet váltani. Szerencsére az álmokat beküldők is tudják, hogy hiába kérnek Porschét, pénzt vagy házat, abban nem tudok segíteni, de minden másban lehet.

- Nincs annál jobb karma, mint másoknak segíteni. Amikor látod, hogy a lány, aki eddig csak a TV-ben látott fotózást, és minden vágya az volt, hogy átélje, milyen boldog, vagy hogy amikor az anyukája meglátja, és könnyes lesz a szeme, mert örül annak, hogy a lánya boldog, na, azért megéri ez az egész. Ráadásul tényleg pár e-mailből megszervezhető dolgokról van szó a kérések kapcsán, tekintve, hogy mindenki nagyon nyitott és segítőkész.

Forrás. http://www.femina.hu/terasz/oravecz_nora_azenalmom

 

 

,,A média észrevette, hogy azok néznek inkább tv-t, akik alacsony rezgéstartományban vannak, ezért leeresztik a színvonalat oda. De, ha eleinte te nem is vagy éppen azon az alacsony rezgés szinten-frekvencián, egy idő után lehangolják, leviszik a rezgéseidet, mert olyat mutatnak, amiért aggódni lehet, vagy ami ellen harcolhatsz, ami miatt felbosszanthatod magadat, mérgelődhetsz, igazságtalannak tarthatod…s nyilván nem számol be boldog esküvőkről, csodás szerelmekről, boldogságról, kellemes, pozitív érzelmet adó hírekről, eseményekről, történésekről, gyermek születésekről, születésnapi-névnapi boldog-vidám bulikról, …mert úgy mond nem olyanok nézik, nem nekik csinálják a ,,híradót”.

 

 

11873375_619508728191347_525177803728207159_n.jpg

 

 

10491066_741227642594189_9110155906626542329_n.jpg

 

fa-idezet.jpgp.jpg

 

 

Ne pazarold az idődet rossz hírek olvasására, nézésére!

Az internet attól pörög, ha minél hangzatosabb címen, minél több tragédiát lehet “eladni”.

Ha pedig bekapcsolod a tévét, egy hír akkor érdekes, ha a meghalt, felrobbant, félt, megölte igékkel, vagy a brutális, agresszív, megdöbbentő, tragikus jelzőkkel van felvezetve.

(Egyszer egy ismerősöm megkérdezte, létezik-e olyan csatorna, ahol nem kap a képébe minden áldott nap rossz híreket már korán reggel, azt mondtam neki, az én blogomat lapozgassa és máris megoldódik a gondja. Szóval �� )

Szánd az idődet már korán reggel arra, hogy inkább ébredés után vegyél elő egy könyvet, lapozgass bele, olvass el egy-két oldalt, inspirálódj, töltődj fel!

Ne sodródj bele az ismerőseid, meg a körülötted lévők panaszhullámába! Rém könnyű belekerülni a negatív sodrásba, aztán meg olyan nehéz kijutni onnan. Minden embernek megvan a maga keresztje. Neked is, nekem is, neki is. De attól, hogy panaszkodsz, attól az a hiba még nem gyógyul meg. Csak téged betegít le a panaszkodás. (Hölgyek, figyelem: a panaszkodás ráncosít!)

Ne pazarold az életedet arra, hogy napról napra felhúzod magad a közéleti történéseken. Újra megkérdezem: attól, hogy az energiáidat lezabálod a durrogásra, neked bármiben változik az életed, ha minden áldott nap képes vagy magadat felhúzni a stadionépítésen, a migránsokon, az egészségügy helyzetén vagy a szupertrafipaxon? És tényleg annyira bosszant Liptai Claudia legújabb ruhája is, hogy percekig dühöng rajta? Ugye-ugye..

Próbálj meg örülni! Mindennek! Szoktam mondani, ha nagyon szürkén látod a világodat, csak lépj ki az utcára, tégy meg pár lépést, majd nézz fel az égre. És aztán számold össze, mit látsz, ami szép. Belóg egy fa ága a képbe, már zöldell, a tavasz virágai lepotyogtak róla, új rügyek szöktek szárba, amik olyanok, mint pici fa-csecsemők. Ott az ég, ami kék (és még rímel is a mondat eleje) – de az a felhő milyen aranyos. Olyan, mint egy kis csónak. Vagy mint egy kacsa. Vagy mint egy fehér távirányító.

Ez öt apró kérés, de elhiszed, hogy úgy berobbantja a napod minden jó tekintetében, hogy azt el nem tudod képzelni? Hogy tele leszel jókedvvel és energiával? Akkor is, ha a te saját világod épp gödörben van, ha épp összedőlt körülötted pár kártyavár, akkor is kezdd így a napot!

Csináljunk ebből mozgalmat! Küldd el nekem, milyen könyvet olvasol, küldd el nekem a képet, amit a legelső fán csücsülő kismadárról készítettél, vagy ahol belemosolyogsz a világba, mert csak így érdemes. Sehogy máshogy.

További írások, amelyek címére kattintva szerezhetsz nagy adag inspirációt és motivációt, ezeket a cikkeket is olvasd el:  Higgy a pozitív mondatok elsöprő erejében! A mosoly.. Egy nap az életedből.. És a legfontosabb: Reggel a tükörben

Forrás: http://bouvet.cafeblog.hu/2016/06/16/5-dolog-amit-csinalj-meg-meg-ma-megvaltozik-az-eleted-2/

 

 

480550_803385813106691_3534107903084238100_n.jpg

 

944067_977835935615706_2587742954920661777_n.jpg

 

12006_959091397504806_204267628614965082_n.jpg

 

 

Kikből áll a világ? Olyan emberekből, mint te meg én. Ahhoz, hogy a világ jobb legyen, először az egyéneknek kell fejlődni, neked, nekem, meg neki is, meg ennek, meg annak meg amannak. Úgyhogy rajtad is múlik. A nevem Dunai Amina, a mottóm:

"Ha elég sokan döntünk úgy, hogy változunk, az egész világ megváltozik."

Szerintem ebben minden benne van. Az Önmagad Blog célja: segíteni, jobbá tenni az életedet. Mert ha az életed jobb lesz, akkor egy kicsit a világ is jobb lesz. Neked is jobb lesz benne élni, meg a családodnak, barátaidnak, rokonaidnak, kollégáidnak és mindenkinek. És ha ők is változnak egy kicsit, az még több emberre sugárzik ki. Ha önmagunkért teszünk, akkor másokért is teszünk, és végül megtaláljuk a világban a helyünket, boldogabbak leszünk. És végső soron ez a cél, amit mindannyian szeretnénk elérni.

https://www.facebook.com/%C3%96nmagad-Blog-101896636865493/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info

 

http://lelekpillango.blog.hu/2015/10/19/kedves_kuldetes_tizenkilencedik_nap_buszke_vagyok_rad

 

http://www.amegoldas.eoldal.hu/cikkek/arany-emberek.html

 

·  Life coach és aktivista (ennek leírását ld. alább a "hosszabb leírás" címszó alatt) vagyok. Nincs lehetetlen és nincs megoldhatatlan! :-)

Life coachként segítem az embereket a célkitűzésben, ügyeik sikerre vitelében, kommunikációs problémák megoldásában, életmódváltásban és még sok-sok területen.
Meditációt és relaxációs technikákat tanítok.
NLP és egyéb terápiás módszerekkel segítem az érzelmi gyógyulást és a kiegyensúlyozottságot.
Vonzás Coachként segítelek a kívánt életkörülmények megteremtésében. A "vonzás törvénye" dologban nincs a világon semmi "ezoterikus"!
Asszertivitás coaching módszerrel pedig abban segítem az embereket, hogy bátran, de szeretettel kiálljanak magukért, és őszintén, nyíltan vállalják önmagukat.

Mit jelent számomra a szó: "aktivista"?
Először is: mit NEM jelent?
NEM provokálok, NEM vonulok fel és hasonlók, csak segítem az emberek oktatását, felvilágosítását, hogy képesek legyenek a szociálisan éber, józan, felelősségteljes és környezettudatos viselkedésre és cselekvésre.
Szívesen működöm együtt bármely mozgalommal olyan ügyekben, amikben egyet tudok velük érteni, de egyiknek sem vagyok tagja vagy támogatója.
Egy mozgalomnak vagyok tagja, ezt pedig úgy hívják: EMBERISÉG!

Nagyszerű tanítók, aktivisták, előadók, írók stb vannak szerte a világon, akik munkájára rendszeresen felhívom a figyelmet, de soha nem gondolom egyikükről sem, hogy tévedhetetlenek. Ugyanakkor nincs köztük egy sem, akiről elmondhatnám, hogy mindenben egyetértek vele - ettől még tisztelem és nagyrabecsülöm őket.

Az én olvasatomban az igazi (azaz tevékeny) bölcsesség
-alapja: "Egyvalamit tudok biztosan: azt, hogy nem tudok semmit." ~Szókratész
-lényege: "Amit jónak és helyesnek ismertem föl, azt a gyakorlatban is élem ahelyett, hogy csak megcsodálnám!" ~Kurt Tepperwein

Forrás: https://www.facebook.com/HelyesKerdes/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info