Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A siker titkai - Boldogság - Megvilágosodás

Az a sikeres ember, aki azzá teszi magát.
Lehet, ez első hallásra közhelynek tűnik, mégis a jelenség mélyére hatolva szembetűnő hasonlóságokat fedezhetsz fel a sikeres emberek között, melyek mindegyike egy tudatos belső önfejlesztési folyamathoz vezethető vissza.

A sikeres ember 12 jellemvonása

1. Felteszi a megfelelő kérdéseket önmagának

Az átlagos gondolkodású emberek csak úgy „beleélnek” a világba. Elfogadják, ami jön, vagy mások példáját követik. A körülményeket tényekként fogadják el, és eszükbe sem jut, hogy változtathatnának életük minőségén. De ami a legfontosabb, meg sem fordul a fejükben a kérdés, hogy vajon mi végből születtek meg, mi az életük, vagy egyáltalán a mindenség értelme.

A sikeres emberek egyik legalapvetőbb – de keveset hangoztatott – tulajdonsága, hogy felteszik önmaguknak a megfelelő kérdéseket, és megkeresik rájuk a válaszokat. De melyek a megfelelő kérdések? Erre megkapod a választ, ha elolvasod a 100 legjobb kérdésről szóló önfejlesztő cikket.

2. Pozitívumokra fókuszál

Tudja, hogy az egyetlen értelmes módja az előrejutásnak és az élet élvezésének, ha konstruktívan gondolkodik, s minden változó dolog mögött meglátja a szépet, a jót.
A realitás talaján áll, nem csapja be önmagát, de megtanulta hogyan keresse meg és használja fel a negatívnak tűnő dolgokban is az előnyöket.

Elsősorban a jövőre fókuszál és nem azon agyal, mi történt, vagy történhetett volna a múltban.
Gondolkodását, figyelmét a céljainak rendeli alá, ezért azt keresi, ami segíti, fejleszti, előre juttatja.
Nem azért szereti (esetleg gyűjti) a pozitív idézeteket, hogy gyönyörködjön benne, hanem az általuk ébresztett érzések motiválják.


3. A sikeres ember önmaga által motivált

Az átlagos gondolkodású emberek ritkán tesznek valamit belső inspirációból. Legtöbbször a vágyaik, előnyszerzési motivációik, vagy a félelmeik indíttatják őket cselekvésre.
A sikeres emberek rendelkeznek egy olyan belső erővel, amely az egyéniségük mélyéből ered: mély ösztönzést éreznek arra, hogy tegyenek valamit, ami által jobbá tehetik önmaguk és mások életét.

Nincs szükségük mások biztatására, egyetértésére, vagy elismerésére ahhoz, hogy „kedvük” legyen megcselekedni azt, amit elképzeltek.
Tudják, hogy amit akarnak, az jó nekik, és hozzátesz valami újat ahhoz, amit az emberiség eddig létrehozott. Egy sikeres ember pontosan tudja, hogyan motiválja magát.


4. Célokat tűz ki és valósít meg

A sikertelen, vagy kevésbé sikeres emberek nem szoktak célokat kitűzni, vagy ha igen, akkor azok kényszer (esetleg vágy) szülte, ideiglenes célok.
A sikeres emberek folyamatosan célokat tűznek ki, de nem csak azért, hogy sikeresek legyenek, hanem élvezik a célok kitűzésének és megvalósításának folyamatát is.

Nála azért működik olyan jól ez, mert pontosan ismeri a célok kitűzésének és megvalósításának művészetét. Számára a célok értéke nem csak az elérésükben rejlik, hanem a közben szerzett személyiségfejlődésben is, amely sokszor még az eredményeknél is többet jelent.

5. A sikeres ember önfejlesztő könyveket olvas

Ami még fontosabb, célszerűen kiválogatott önfejlesztő könyveket.
Az önfejlesztő irodalom igen szerteágazó, s a sikeres ember két fő okból olvassa ezeket.
Az egyik az, hogy olyasmit tanuljon, amit addig nem tudott, illetve fejlesszen önmagán, a másik, hogy ezek által plusz inspirációt, ösztönzést kapjon.
De ez azért is lényeges, mert az önfejlesztés mindennapjai része.

Akik igazán eredményesek az életben, nem „csak úgy” olvasnak, hanem megkeresik, amire szükségük van, és azt a tudást fel is használják. Bár a magas célokat elért emberek történetei olvasmányként sem utolsóak. Egy régebbi cikkemben már részletesen bemutattam az önfejlesztő irodalom legjobbjait a múlt századtól napjainkig.

6. Tudatos, tervszerű életet él

A „hétköznapi emberek” nem, vagy ritkán gondolnak a távoli jövőre. Ezzel szemben a sikeres ember többek között azért is az, mert nem csak a gyors sikerekre törekszik, hanem biztosítja, hogy akár évtizedeken át anyagiakban-lelkiekben egyaránt eredményes életet éljen.

A sikeres ember tudatos, tervszerű életet él

Ismeri azt a 10 lépést, amely a csúcsra vezeti őt, bármilyen területen is tevékeny. Ezekre alapozva – és persze önmaga erényeit jól ismerve – építi fel működését, és tervezi meg következetesen a jövőjét.

7. A sikeres emberek útját követi

A valóban sikeres emberek mentalitása a szabadsághoz és függetlenséghez közelít, ezért messze elkerülik azokat a zsákutcákat, amelyeket a hétköznapi gondolkodású egyének felemelkedésnek hisznek. Számukra azok példája és útja követendő, akik saját erőből kiemelkedtek és maradandót alkottak.

8. Egyéniségként cselekszik

9. Képes „játékosként” gondolkodni

… a legjobbak – bár felemelkedésük kezdetén többnyire ők is keményen dolgoztak – olyan játékként tekintenek a sikerfolyamatra, amely mindenképpen nyereséges számukra, akkor is, ha egy-egy játszmát elveszítenek.

10. ”Erő szavakat” használ

Figyeld meg a sikertelen emberek szóhasználatát, majd az önmegvalósítókét! Mi a legfőbb különbség? Előbbiek olyan szavakat használnak, amelyek gyengítik, elkedvetlenítik őket, míg utóbbiak olyanokat, amelyek erősítik, felemelik őket.

Tipikus „sikertelen” szavak például: talán, soha, nem lehet, „ilyen az élet”, „ez van”, „derűre ború” stb.

Példák erő szavakra: elérem, megvalósítom, egyre jobb, kiváló, tökéletes, „nekem minden bejön”, szuper, csodálatos, sikerre születtem, stb.

11. A sikeres ember hasznosítja a mítoszok erejét

Az átlagemberek a számára a történetek csak szórakozás. A nem mindennapi egyéniségek és sikeremberek számára nem (csak) az. Egyrészt a jó történetekben tanulság van, másrészt az átlagosnál nagyobb motiváló erő.

12. Természetes létérzése a boldogság

Mivel megtalálták magukban ezt az összhangot, és az „idők során” edzették magukban a „jól érzés” állapotát, könnyebben észreveszik a jó lehetőségeket és elérik, amit akarnak. Birtokolják azt a tudást, hogyan legyenek boldogok.

Forrás és a teljes cikk: https://www.egyenisegepites.hu/a-sikeres-ember-12-jellemvonasa/,,Mi kell a sikerhez?

A 20. században...

széles körben elfogadott alaptétel volt, hogy
a kiemelkedő személyes eredményekhez
két tényező szükséges:

 • szakmai hozzáértés és
 • kemény munka.

A 21. században...

mindezekre továbbra is szükség van,
de a  nagyságrenddel nagyobb verseny miatt ezek megléte csupán arra elég, hogy “pályára kerüljünk”,
a sikert az fogja eldönteni, hogy…

 • kinek milyen az attitűdje,
 • mekkora az önbizalma,
 • hogyan kommunikál,
 • milyen kapcsolatokat tud kiépíteni,
 • mekkora a mentális állóképessége.

Vagyis lényegében az, hogy kinek mekkora az Érzelmi Intelligenciája.”

https://eqonfejlesztes.hu/A sikertelen emberek 10 jellemző vonása

#1 Folyton megzavarja őket valami

Ne hagyd, hogy a múlton való rágódás vagy a jövőről való ábrándozás kiszakítson a jelenből. Mindig koncentrálj az előtted lévő feladatra, ne kalandozz el.

#2 Beszélnek ahelyett, hogy cselekednének

Manapság sokan fontosabbnak tartják, hogy a közösségi médián keresztül ország-világnak szétkürtöljék valamely tervüket – „meg fogom mászni azt a hegyet”, „lefutom a maratont” –, ahelyett hogy a terv megvalósításának szentelnék a figyelmüket és az erejüket. Cselekedj ahelyett, hogy csak beszélsz róla.

#3 Nem a megfelelő emberekkel töltik az idejüket

Ne pazarold az időd és energiád olyanokra, akik csak lefárasztanak a társaságukkal, és semmi hasznosat nem nyújtanak a számodra.
Ha ilyenekkel barátkozol, magad is ilyenné válsz. Inkább vedd körbe magad olyan emberekkel, akik segítenek a céljaid elérésében.

#4 Mindent utálnak

#5 Állandóan halogatnak

#6 Nem törődnek másokkal

#7 Lusták

#8 Nem tanulnak

#9 Gorombák

#10 Túl hamar feladják

Mint Thomas Edison mondta: „A legnagyobb gyengeségünk az, hogy feladjuk a próbálkozást. A siker legbiztosabb módja az, ha még egyszer újra próbálunk valamit.”
Forrás és a teljes cikk: https://divany.hu/eletem/2019/07/26/sikertelen-emberek/


A sikeres ember pontosan tudja, mire vágyik, van terve a célja elérésére, hisz abban, hogy meg tudja valósítani a szándékát, és ideje nagy részét a megvalósításnak szenteli.
A sikertelen embernek nincs határozott életcélja, azt hiszi, hogy a siker a véletlen „szerencse” műve, és csak akkor fog bármihez önszántából, ha nagyon muszáj.

A sikeres ember mindig pozitív beállítottságú és pozitív gondolkodású.
Tisztában van azzal, hogy a világban elfoglalt helye és elért sikerei szoros összefüggésben vannak azzal, hogy ő másoknak mekkora szolgálatot tesz.
Rendszerint több szívességet tesz, mint amennyit ígér.

A sikertelen ember nem „valamit valamiért”, hanem „semmiért vár el valamit”, vagyis gyakran számít olyasmire, amit nem érdemel meg.
És ha nem sikerül az adott dolgot megszereznie, kudarcaiért másokat okol.

Részlet Napoleon Hill - Ötvenkét lépés a gazdagsághoz című könyvéből
https://sikerfaktor.blogspot.com/2013/08/siker-tenyezo.htmlA sikeres férfi tehát a szívében sikeres.
Megvannak az élete kérdéseire a válaszai, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a valódi belső énjében győztes és sikeres módon gondolkodjon.
Mivel van egy egészséges önazonossága,
ezért a külső körülményeitől függetlenül, tudja magáról, hogy értékes és teljes ember
.

http://www.lelkititkaink.hu/sikeres_ferfi.html
Sikerkör

A sikerkör a siker nagyon egyszerű megfogalmazása. Az üzleti világban ez egy teljesen elfogadott, sokat tanított elmélet, amit véleményem szerint az iskolákban is oktatni kellene.

A sikerkör nagyjából így néz ki:

 Cél-->Cselekvés-->Siker-->Önbizalom-->Merünk nagyobb célt kitűzni-->Cselekvés--> nagyobb siker-->Több önbizalom, stb.

Ez egy abszolút tudatosan alkalmazható, spirálszerű megoldás, ami nagyon sokat segíthet a mindennapok eltérítő tényezőkkel teli rengetegében.
(Sajnos ez a metodika visszafelé is működik, és totális önbizalomhiányhoz vezethet, de ez már egy másik téma lehet.)


A kiindulási alap talán az lehet, hogy szótárunkból töröljük a kudarc szót, és kicseréljük mondjuk arra, hogy „lehetőség”.

Általában a nagy sikert elérő emberek a beteljesedés előtt ezerszer kudarcot vallottak.

Az átlagembert az különbözteti meg a sikerestől,

hogy miként reagál a problémákra, kihívásokra.
Vajon hány nagyszerű találmány, ötlet, terv nem valósult meg a kitartás hiánya miatt?


Sok ember számára az első nagy megpróbáltatás a pozitív attitűd hasznosságának felismerése és elfogadása.

Mivel a környező világ tele van negatív hírekkel, panaszkodással, tragédiákkal, bizony nem könnyű átállni a pozitív gondolkodásra.

Talán a legegyszerűbb dolog jobban megszűrni a felénk irányuló információáradatot, és a figyelmet az építő dolgokra fordítani.
A pozitív és a negatív hozzáállás között két különbség van csupán: a siker és az öröm.

Ma már az egészséges életmóddal foglalkozó szakemberek, kutatók ugyanolyan fontosnak tartják a pozitív gondolkodást,
mint mondjuk a sportolást, a helyes táplálkozást, stb.

Nem véletlenül divatos módszer a nevetésterápia is. Minden siker a lelkesedésből születik – a lelkesedés maga után vonja a pozitív gondolkodást is.


A tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek többnyire a szokásaik, gondolataik, félelmeik rabjaként élik életüket.

Csupán annyit kell tenni, hogy – akármilyen kényelmetlen is, – a rossz berögzülések helyett a célunkhoz közelebb vivő jó szokásokat alakítunk ki.
Egyszóval kilépünk a komfortzónából, jobban mondva inkább kiterjesztjük azt. A világ, az univerzum és minden folyamatosan változik – a változás a legtermészetesebb folyamatok egyike.
 
Hozzá kell hát szoknunk ahhoz, hogy ha valamit el akarunk érni, akkor szükségszerűen változnunk, változtatnunk kell.
Arról nem is beszélve, hogy a fejlődés változás nélkül abszolút elképzelhetetlen lenne.


A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok az emberek, akiknek átgondolt, leírt és időhöz kötött céljaik vannak,
sokkal nagyobb arányban érik el ezeket.
Erre tipikus példa a Yale Egyetemen végzett felmérés, mely szerint csupán a végzős hallgatók 3 százalékának voltak leírt, konkrét céljai. 20 év múlva ez a 3 százalék tehetősebb volt, mint a másik 97 százalék együttvéve.
A nagyban gondolkodásra a legjobb példa talán a gyerekeké. Bennük még nincsenek gátlások. Amíg nem mondta nekik senki, hogy „te ezt úgysem tudod megcsinálni” „ehhez nincs tehetséged” „ehhez nem vagy elég jó”, addig számukra nincs határ.
Sajnos a felnőttek szépen módszeresen kinevelik a gyerekekből ezt a nagyra törő gondolkodást, és helyébe aggodalmat, szorongást, önbizalomhiányt ültetnek.
Az alapprobléma az, hogy az álmainkat, céljainkat leszűkítjük a lehetőségeink szintjére.
Csupán ezt kell megfordítani, és a lehetőségeinket kell az álmainknak, céljainknak megfelelő szintre emelni, vagyis célokat kitűzni és elvégezni az ehhez szükséges kitartó munkát.
https://baloghpet.com/2014/02/15/sikeres-letvezets/
 


Tudd, mit akarsz elérni

A legfontosabb, hogy mindig azokra a dolgokra (vagyis arra 20 százalékra) koncentráld a figyelmedet és az energiáidat, amelyek elvezetnek az adott célhoz.

Így erőfeszítéseid nem vesznek kárba, és az energiáidat nem pazarolod felesleges dolgokra.
Ehhez először is mindig pontosan tudnod kell, mit szeretnél elérni.

Fogalmazd meg a céljaidat, és azok mindig lebegjenek ott a szemeid előtt
– így nem esel abba a hibába, hogy elkezdesz a kevésbé lényeges dolgokon és mellékes kérdéseken rágódni.
Mielőtt bármilyen projektnek nekivágsz, írj egy listát a fontos és a kevésbé fontos feladatokról, majd emeld ki azokat, amelyeket ezek közül a legfontosabbnak érzel.


Ne végezz felesleges munkát

Munkád során koncentrálj azokra a feladatokra, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a kitűzött cél elérésével és a legnagyobb pozitív előrelépéssel járnak.
Sokan abba a hibába esnek, hogy felesleges köröket futnak és olyan feladatokon rugóznak, amelyek semmit sem tesznek hozzá a nagy egészhez.

Mindig legyél tisztában a prioritásaiddal.

https://divany.hu/lajfhekk/2019/07/16/80-20-as-szabaly/


https://napiuzenet.com/11095-10-kulonbseg-a-sikeres-es-sikertelen-emberek-kozott-lqvc9/
,,Rogers úgy képzelte, hogy mindannyiunk célja az egész életen át tartó személyes növekedés.

A növekedés feltételei ugyanazok, mint amelyek a hatékony terápiához is szükségesek.

- A személyes növekedés hitelességet kíván a velünk interakcióban állóktól - azaz eltitkolás és hamis illúziók nélküli nyíltságot,

- empátiás megértést

- és feltétel nélküli pozitív értékelést.

A növekedés ilyen megközelítése hasonló Maslow önmegvalósítással kapcsolatos álláspontjához: a személyes növekedés nem cél, melyet egyszer elérünk, és majd túllépünk rajta.
Ez olyan életmód, melyet egész életünk során követünk.”

Forrás: Carver, Charles S.-Scheier, Michael F. – Személyiségpszichológia, Osiris Kiadó, Bp.A Sikeres Emberek Hét Szokása

A közelmúltban olvastam egy a témába vágó könyvet, amit melegen ajánlok mindenkinek, aki maga is úgy véli, hogy a siker egyfajta életszemlélet és szokásrend…és mint ilyen tanulható!
Nézzük tehát melyik volt az a könyv, amiről ilyen jó a véleményem…
Stephen R. Covey A Sikeres Emberek Hét Szokása
című könyv az ami nagy hatással volt rám, leginkább azért, mert hét olyan szokásról ír, melyek kialakítása a sikeres emberek sajátja. Szerinte is tudatos kialakításról van szó és tanult folyamatról!

Mi is az a 7 szokás,mely a sikeres élethez vezet?

1. szokás – A proaktivitás, mely szerint mi vagyunk azok, akik választanak, akik döntenek…akkor is, ha éppen nem döntünk! Ezért a proaktív (aktív, kezdeményező) hozzáállás kialakításához az első teendőnk,hogy felismerjük a választásainkban rejlő erőt!

2. szokás – Már a kezdetkor lásd a célt, mert a célképzés nélküli jövőkép örökké álom marad!

3. szokás – A fontos dolgokat tedd az első helyre,
különben minden dolog és személy az életedben fontosabb helyre fog törekedni és olyan tumultus lesz, hogy alig lesz esélyed rendet tenni közöttük.

4. szokás – Törekedj a kölcsönös győzelemre és együttműködésre a versengés és a különállás helyett. Az utóbbi hozzáállás sikertelenséget és lelki-gyötrelmet hoz idővel.

5. szokás – Először a másikat értsd meg, aztán értesd meg magad! Ez a pont kifejezetten érdekes volt, mert én fordítva gondoltam volna…azaz, hogy először ismerd meg magad és tanuld meg azt jól kommunikálni…

6. szokás – Használd ki a szinergiákat és ismerd fel a csapatmunka előnyeit. Ha mindig mindent egyedül akarsz csinálni, alig fogsz tudni előrehaladni és valódi sikereket elérni.

7. szokás – Élezd meg a fűrészt, ha fát akarsz vágni…. vajon mi a fűrész az ember életében? nemsokára elmondom:)

,,A folyamatos fejlődést és megújulást a szakmailag és a személyes tereinkben is keressük.
 Élezd meg a fűrészt
, ami azt jelenti, hogy megőrzöd és fejleszted a legjobb dolgot – magadat. Azaz kiegyensúlyozott programokat találsz az önmegújításra az életed négy területén: fizikai, társas / érzelmi, mentális és lelki.  Íme néhány példa a tevékenységekre:

 • Fizikai: jó és egészséges étkezés, edzés és pihenés
 • Társas / érzelmi: társas és mély kapcsolatok kialakítása másokkal
 • Mentális: tanulás, olvasás, írás és tanítás
 • Szellemi: a természetben töltött idő, a szellemi és lelki meditáció, zene, művészet, hit vagy szolgáltatás révén.”
  https://franklincovey.hu/7-szokas-elezd-meg-a-fureszt/

Milyen előnyökkel jár a 7 szokás beépítése az életünkbe?
* A 7 szokás beépítésével  a legfontosabb célokat helyezzük majd előtérbe, ezáltal képesek leszünk erőnket, energiánkat és időnket fókuszálni, aminek eredményeképpen hatékonyabbak leszünk mind a magánéletünkben mind a munkánk során.
* Hatékonyabb lesz a kommunikációnk, ami elengedhetetlen a társas együttélésben és a munkahelyen egyaránt
* Sikeresebbek leszünk a problémamegoldás terén, és az alternatív megoldásaink közmegelégedésre tarthatnak majd számot
*Jobb lesz az alkalmazkodóképességünk a változásokhoz, könnyebben és rugalmasabban fogunk tudni reagálni és megtanuljuk a változásban rejlő előnyöket észrevenni, kiaknázni.

Forrás és a teljes cikk: https://noionmegvalositas.hu/onismeret-onfejlesztes/hogyan-lehetsz-sikeres-ember-3-resz/


• Dolgozz keményen!
• Legyél kitartó!
• John Maxwell író és üzleti tanácsadó szerint ahhoz, hogy a siker ajtói kinyíljanak előttünk, jó kérdéseket kell feltennünk.
• Gyakorolj sokat!
• Fókuszálj az erősségeidre!Vállaljuk a felelősséget!

Az igazán sikeres emberek nem keserednek el a kudarc miatt.
Semmi másból nem lehet ugyanis annyit tanulni, mint a bukásainkból.
A továbblépéshez rugalmasnak és erősnek kell lennünk, mint a nád.
Ugyanakkor tudnunk kell felelősséget vállalni döntéseinkért, többek között a múltban meghozott, sikertelen döntésekért is.
Ez a gondolkodásmód inspiráló és vonzó lesz a partnerek, kollégák, üzlettársak előtt.
„A kudarc csak egy lehetőség az újrakezdéshez, ezúttal sokkal intelligensebben.”
– Henry Ford.
https://szimpatika.hu/cikkek/11675/a-sikeres-emberek-5-titka


Pozitív, sikeres kapcsolatok!

A sikeres emberek pontosan tudják, hogy céljaik megvalósításához társakra van szükségük.

A lényeg az együttműködésen van!
Lehetőleg minél több sikeres emberrel építsünk ki jó viszonyt.
A sikeres emberek társasága az egyik leghatékonyabb inspirációs módszer.
http://www.amegoldas.org/hu/cikkek/boldogsag.html


„Bármi, amit képes vagy felfogni és elfogadni,
az a tiéd!

Ne az aggódást, rohanást és a félelmet fogadd el!"
- Uell Stanley Andersen


Kötelezd el magad saját nagyszerűséged mellett. …
Csukd be a szemed, és figyeld meg, milyen érzés a testednek, mikor a megteremteni kívánt dolgon gondolkozol. Így megtanulod érezni, a gondolatokat, amit a képzeletedbe fogadtál, és így fog valósággá szilárdulni.

Képzeld el, azt a szeretetet és jó érzést, amit akkor éreznél, ha már a tiéd lenne.

Addig maradj így, amíg tényleg azt nem érzed, hogy már a tiéd. Minél több, benned a szeretet, annál hamarabb válik a valóságoddá.

https://www.ebredes.eu/a-figyelem-fontossaga/


Az ÖNMAGUNKRÓL ALKOTOTT ELKÉPZELÉSEK MEGVÁLTOZTATÁSA - Az önképed megváltoztatása

 „Hagyj figyelmen kívül minden jelenséget és körülményt, valójában érzékeid minden olyan bizonyítékát, amely megtagadja vágyad beteljesülését.
Maradj abban a feltételezésben, hogy már az vagy, ami lenni szeretnél,
mert ebben az eltökélt feltevésben te és a végtelen lényed alkotó egységbe egyesülsz, és végtelen lényeddel minden lehetséges.”
 
- Neville Goddard


A régi önképed helyét átveszi az új. Az új önképed azzal kezdődik, hogy beengeded a képzeletedbe, és az új nézőpontból élsz.

 „Az egészség, a gazdagság, a szépség és a zsenialitás nem adottságok, hanem az elméd beállítódásából megteremtett dolgok - vagyis az önmagadról alkotott elképzelésed függvényei.
Az önmagadról alkotott elképzelés pedig nem más,
mint amit igaznak hiszel és tartasz."
- Neville Goddard


ÖNBECSÜLÉS
Minden ember annyit ér, és annyit ér el
amennyire tartja magát.


A BETELJESÜLT KÍVÁNSÁGOK EGYIK ALAPJA:
ÉLJ ÚGY, HOGY MÁR MEGVAN.


Ha olyan emberré szeretnél válni, akinek minden kívánsága teljesül, a létezés magasabb síkjára kell lépned, oda, ahol életed társ-teremtője lehetsz.
Vagyis arra kell vállalkoznod - amit rendszerint nehéz feladatnak tartanak -, hogy az önmagadról alkotott képedet megváltoztasd. - Dr. Wayne Dyer


"Egyszerűen merd feltételezni, hogy az vagy, ami lenni szeretnél." – Neville Goddard.

,,Minden attól függ, hogy miként képzeled el önmagad.
Amit nem állítasz igaznak magadról, azt nem tudod megvalósítani."
 
- Neville Goddard, A tudatosság ereje

 

„A megelőlegezés valósága teljességgel független az objektív tényektől, és testet ölt, ha kitartasz az érzés mellett, hogy a kívánságod valóra vált.

Ha tisztában vagy a megelőlegezéssel, és kitartasz az érzés mellett, akkor a gondolatok tárgyakká vagy eseményekké szilárdulnak, amelyek merő véletlennek tűnnek, és csak te tudod majd, hogy a megelőlegezésed logikus és elkerülhetetlen következményei.”

 

ÉREZD!

,,Váltsd valóra vágyaidat azáltal, hogy elképzeled és átérzed, hogy valóra válnak.”

 

,,Azzá válsz, aminek érzed magad.

Érezd azt, hogy máris tiéd, amire vágysz, és a vágyad valóra válik.”

„ Úgy élj, hogy érezd azt, amivé válni akarsz, és úgy lesz." - Neville Goddard

„A vágyak valóra váltásának az útja az érzékeid bizonytékainak megtagadása, és az azonosulás az érzéssel, hogy a kívánságod teljesült." - Neville Goddard

Ne feledd, hogy ha a beteljesülés érzésének megelőlegezése nélkül képzeled el a jövőt, az nem más, mint hiábavaló ábrándozás.

"Az, aminek érzed magad, az vagy, és te azt kapod, ami vagy. Tehát vállald fel azt az érzést, mintha a tiéd lenne, ha már a kívánságod birtokában lennél, és a kívánságodnak kel megvalósulnia. ... Szóval élj az érzésben, hogy az legyen, aki lenni akarsz, és az is leszel."

,,Semmi sem akadályoz meg abban, hogy elérd célod, mentsd meg a kudarcot, hogy úgy érezd, már az vagy, ami szeretnél lenni, vagy hogy már birtokában vagy a szándékolt dolognak. A tudatalattid csak akkor ad formát vágyaidnak, ha úgy érzed, teljesült a kívánságod.”


A FIGYELEM

”A képzeleted mindent képes megadni, amit csak kérsz, de csak annak függvényében, hogy mennyi figyelmet szentelsz neki." – Neville Goddard


"A nagy titok az irányított képzelőerő és a kitartott figyelem,
amely határozottan és ismételten a teljesült vágy érzésére összpontosít, amíg el nem tölti az elmét,

és kiszorítja a tudatból az összes többi ötletet." – Neville Goddard


"A tudatosság magasabb szintjére emelkedsz, ha figyelmedet levonod jelenlegi korlátaidról, és arra helyezed, ami lenni szeretnél." – Neville Goddard


Ne vesztegesd az időt sajnálattal

„Ne vesztegess el egyetlen pillanatot sem a sajnálkozással, mert ha érzelmesen gondolsz a múlt hibáira, akkor újra megfertőzöd magad.

Fordulj el a látszattól,
és vállald fel azt az érzést, ami a tiéd lenne, ha már az lenne, aki lenni szeretnél.”Hajlandónak kell lenned feladni jelenlegi korlátaidat
„Csak ha valaki hajlandó feladni jelenlegi korlátait és identitását, akkor válhat azzá, aki lenni szeretne.”
– Neville Goddard

Amint a célt elfogadjuk, teljesen közömbössé válunk az esetleges kudarcokkal szemben, mert a cél elfogadása meg fogja adni az eszközöket is. – Neville Goddard


"Az ember fő téveszméje az a meggyőződése, hogy a saját tudatállapotán kívül más okok is vannak." – Neville Goddard


Válassz egy szokást, amit automatizálni szeretnél – pl. nagylelkűség.
Mondd magadnak, hogy a nagylelkű vagyok. És adományozz valamit a nagylelkűségség szellemében, hogy megerősítsd magad.


,,Mind több gondolatod és cselekedeted forog az új vagyok körül, annál inkább követi ezt a tudatalattid is  gondolatod is, mígnem a megteremtett új szokásodat követve valóban nagylelkű módon működik.
Bármilyen vagyok-kijelentést választasz, hatást gyakorolsz vele a tudatalattidra.”

- Dr. Wayne Dyer - Beteljesült Kívánságok,,A szeretet az az érzés,
 amelyet meg kell tanulnod megelőlegezni.”

 - Dr. Wayne Dyer


,,A szorongás, a stressz, a félelem és a harag összetevői nem léteznek tőled függetlenül a világon.
Egyszerűen nem léteznek a fizikai világban, pedig úgy beszélünk róluk, mintha léteznének.” -  Wayne Dyer

Ha belső gondolataidat a szeretet, a harmónia, a kedvesség, a béke és az öröm magasabb frekvenciáira változtatod,
még többet fogsz vonzani ezekből,
és ezeket a magasabb energiákat átadhatod.
-  Wayne DyerAhhoz, hogy megváltoztasd azt, ami benned van, légy szeretetteljesebb önmagad iránt. -  Wayne Dyer


Képzelj el egy belső ént, aki csak támogat és szeret téged. …Ez a szeretetteljes hozzáállás fokozatosan kiterjed majd másokra is.

Elkezded visszakapni ezt az energiát,
és végül képes leszel szeretetről és örömről szóló gondolatokat küldeni mindenkinek és mindennek a világon.
-  Wayne Dyer


Köss egyezséget, hogy gyakran emlékezteted magad arra a titokra, hogy nem adhatsz ki semmit, amid nincs.
Ezután dolgozz az önszeretet, az önbecsülés és az önmegerősítés személyes programján, és készítsen hatalmas leltárt arról, hogy mit szeretnél átadni.


Ha önbecsülést és önszeretetet adsz, az univerzum visszaadja azt a szeretetet és tiszteletet, amelyet sugároztál. -  Wayne Dyer,,Ha dühöt, frusztrációt, félelmet, kételyt, aggodalmat, stresszt vagy bármi hasonlót érzel,
ébreszd fel a szeretetet magadban,
és a tiszta szeretetben oldd fel ezeket az érzéseket.


Azt válaszd, hogy jól érzed magad, mert minden szeretetben töltött pillanat egy kicsit közelebb hozza a tudatalattit a mindent teremtő, egy és egyetemes tudatalatti szellemhez, amit szeretetként definiálunk.”
-  Wayne Dyer


Bármikor, amikor kényelmetlenséget vagy szomorúságot tapasztalsz, ahelyett, hogy megpróbálnád megváltoztatni az érzelmei mögött meghúzódó gondolatot, inkább tedd vissza a gondolatot a végtelen szállítószalagra, és válassz helyette egy másikat. Csináld tovább ezt mindaddig, amíg nem sikerül olyan gondolatot találnod, amely lehetővé teszi, hogy jól érezd magad, és amíg már nem hibáztatod magad, hogy boldogtalan gondolatot teremtettél. -  Wayne Dyer


Állj készen arra, hogy megvizsgálj minden olyan gondolatot, amely bármilyen módon eddig korlátozott téged.
Jelentsd ki: Mostantól semmilyen korlátot és akadályt nem állítok útjába annak, akivé válni és amit megvalósítani szándékozom.
-  Wayne Dyer


A Nem vagyok-ból az Én vagyok-ba!
Egész életed során egy kondicionáló folyamaton mentél keresztül, és ez olyan gondolkodásmódot hozott létre, amely túlcsordul a nem vagyok-tól, és nem vagyok-hozzáállást alakított ki.
Olyan diákként, akinek nem a legjobb jegyek álltak a bizonyítványában, azt gondoltad magadról: nem vagyok okos. …Megbíráltak, és azt hitted: nem vagyok jó.
…Megromlott a párkapcsolatod, ezért azt gondoltad: nem vagyok szerethető, vagy nem vagyok értékes.
Ezeket, és ezekhez hasonló dolgokat gondoltál újra meg újra egészen felnőttkorodig, és vált a te alapvető, meghatározó énfogalmaddá.


Most van itt az ideje, hogy felfedezd magadban Istent, és kitágítsd az önképedet. Az önképed az, amit magadról igaznak hiszel.
A nem vagyok-mentalitáson túllépés azzal kezdődik, hogy megbízol a szellemed belső világában. Ott nincsenek határok, amelyek beszoríthatnának.
-  Wayne Dyer


„Úgy érheted el, hogy a tudatodat kitartóan a képzeleteddel töltöd meg - elképzelve magad annak, aki lenni akarsz, és elképzelve azt, hogy megkapod, amire vágysz."

Bármit is szeretnél valóra váltani, azt bátran a képzeletedbe fogadni, és átengedni magad az érzésnek, hogy máris teljesült, és legfőképpen, érezd olyan természetesnek, mint hogy a nap kel fel.


,,Itt az ideje hát, hogy te is feltedd magadnak a kérdést: „Mit szeretnék valójában?" Ha pedig megvan a válasz, jöhet a konkrét céllá alakítás, akár egyedül, akár egy coach támogatásával, hogy végre elindulhass a megvalósítás útján”.

Rendben, tehát pontosan tudod, mit akarsz.
Látod lelki szemeiddel briliáns színekben pompázva csodálatos új életed és összhangban vagy azokkal az érzelmeiddel, melyeket egy napon majd átélsz, mikor elérted ezt a varázslatos célt.


• Tanuld meg érezni a gondolatot, amit a képzeletedbe fogadtál!
Ne feledd, az érzés az, amit a testedben érzel, miközben a megteremteni kívánt dolgon gondolkodsz, vagy azon, akivé szeretnél válni. Csukd be a szemed, és figyeld meg, milyen érzés ez a testedben.


• Bármilyen érzés merül is fel a testedben, miközben a vágyaidra, kívánságaidra gondolsz, fürdesd azt szeretetben - ami Isten szinonimája. Képzelj el bármit, amit csak akarsz.
Képzeld el és érezd azt a szeretetet, amit akkor éreznél, ha már a tiéd lenne, amire vágytál.


Maradj addig ebben a szeretetben, mígnem már azt érzed, hogy tényleg a tiéd az a valami.
Miközben így teszel, arra gondolj, hogy minél több benned a szeretet (Isten), annál hamarabb válik valósággá a vágyad.
Nézz bátran a tükörbe, ezt mondván: nem egyszerűen szeretlek - a szeretet vagyok.
-  Wayne DyerA döntéseink legnagyobb részben érzelmiek. Mindig az erősebb érzelmünk határozza meg a döntésünket.
Döntési helyzetben azt kell megfigyelnünk, melyik döntésünk után fogjuk magunkat jól érezni, szeretetben, nyugalomban és harmóniában. Minden szenvedésünk, problémánk abból ered, hogy nem fogadjuk el az adott pillanatot.

,,A szenvedés oka, hogy negatív gondolatokban hiszünk – vagyis a szenvedést mi rójuk ki saját magunkra.”


Szenvedünk, amikor úgy érezzük, nem a saját életünket éljük.

„Minden szenvedésünk mögött a hiány áll"


„Valahányszor szenvedsz, minden kínod egyetlen gondolatban foglalható össze:
»Én nem szeretem ezt!«
Magyarán szólva hagyjuk, hogy egy röpke és súlytalan gondolat megmérgezze a boldogságunkat.”
Rupert Spira „Suffering Is Contained in a Single Thought” (A szenvedés egyetlen gondolatban összefoglalható) című előadásából


Elménk hajlamos rá, hogy folyamatos tagadással válaszoljon az élet körülményeire, míg a Tudatosság mindig mindenre „igennel” felel.

Ha „nemet” mondasz, továbbra is fenntartod a nemkívánatos élethelyzetet. Ha ellenben „igent” mondasz rá, ellenállásod eloszlik, s a nemkívánatos körülményekben így már beállhat a változás. E mechanizmus ugyan ellentétes ösztöneink sugallatával, mégis így működik. Amikor azt hajtogatod, hogy „én ezt nem akarom!”, akkor ellenállsz, márpedig ahogyan a korábbiakban szó volt róla, aminek ellenállsz, az a részed marad.

Ha nem szegülünk ellen életünk eseményeinek, nincs konfliktus, és az élethelyzet energiája szabadon tovaáramlik; ha nem állunk ellen neki, meg sem rekedhet az életünkben. Ha viszont a sodrással szemben próbálunk haladni, mi magunk tartjuk fenn az adott szituációt, és meghosszabbítjuk szenvedésünket.

Vess véget haladéktanul a szenvedésnek!

Amit az alábbiakban elmondok, első pillantásra talán egy kissé bonyolultnak tűnhet, de ha sikerül megragadnod, azon nyomban megszabadít minden szenvedésedtől. Tehát elménk azt érezteti velünk, hogy mi magunk szenvedünk, és ha feltétlenül hiszünk az elmének, akkor szörnyű gyötrelmeket kell kiállnunk.

Ámde valójában úgy áll a dolog, hogy mi nem a szenvedők vagyunk, hanem azok, akikben a szenvedés tudatosul.
A szenvedő lény tehát nem a valódi éned, csupán az a képzet, amit önmagadról alkottál, és amiben hiszel.


„A szenvedés nyomban véget ér, amint felismered, hogy nincs, aki szenvedjen.”
Hale Dwoskin

Tanítómesterem arra ösztönöz, hogy ilyen esetekben tegyük fel magunknak a kérdést:
„A szenvedő vagyok, vagy pedig az, aki tudatában van a szenvedésnek?”


Ha az elme sugallata, miszerint mi vagyunk a szenvedők, süket fülekre talál, a szenvedésnek nyomban vége szakad.
….

„Minden probléma az egóból fakad. Ha nem ismered el problémáid létjogosultságát, máris megszabadulsz tőlük.”
Az én tanítómesterem

 

A baj csak az, hogy ha hiszel egy bizonyos probléma meglétében, akkor minden kétséget kizáróan tapasztalni is fogod negatív hatásait. Ám ha tudatosítod magadban, hogy csupán az elméd játszadozik veled s sző gondolataiból újabb negatív sztorit a fejedben, lehetővé teszed, hogy a vélelmezett probléma szertefoszoljon és tovatűnjön, hiszen a meggyőződésed nem horgonyozza le tovább az életedben és a környezetedben.

„Aki azt mondja, »gondban vagyok«, pontatlanul fogalmaz, hiszen valójában a gond van őbenne, nevezetesen az elméjében. Ez az egyetlen hely, ahová a problémák beférkőzhetnek, ugyanis amit csak látsz és elképzelsz, az mind a gondolataidban jelenik meg.
Bármire nézel, bármit hallasz vagy érzékelsz, az elmédben és az elméd által látod, hallod és észleled. Itt szembesülünk a világ minden jelenségével.”

Lester Levenson: Happiness Is Free (A boldogságot ingyen kapod), 1–5. kötet

„Most valami nagyon fontosat mondok neked: Egyetlen árva problémával nem találhatod szembe magad soha sehol, legfeljebb a szeretet hiányával.”
Az én tanítómesterem

Ha nem táplálsz magadban ellenállást, inkább elfogadsz mindent olyannak, amilyen, az a szeretet.

Márpedig ahol szeretet honol, ott problémák nem létezhetnek. Ezért nem érinthetik a problémák soha a valódi énedet, hiszen az maga a színtiszta szeretet – oly káprázatosan tiszta, hogy arról az elméd fogalmat sem képes alkotni.

Hogyan szabadulhatsz meg egy életre a problémáktól?

„Bármitől megszabadulhatsz. Valóban arra vágysz, hogy egy problémának szenteld a figyelmed, miközben igyekszel megoldani, korrigálni vagy egyáltalán értelmezni, avagy szeretnéd végleg magad mögött hagyni?”
Az én tanítómesterem

Amikor megosztottam tanítómesteremmel azt, amit jelentős problémának véltem, ő a következőket mondta nekem – és e szavaknál aligha találhatnál egyértelműbbeket:

„Ne fókuszálj többé a problémára! Ne akard elmismásolni vagy felnagyítani! Ne kívánd, hogy eltűnjön vagy megváltozzon! Ne igyekezz kibogozni, és meg se kíséreld az ellenőrzésed alá vonni. Amint úgy határozol, hogy azonosulsz a Tudatossággal, a probléma magától tovatűnik. A szeretet fényében mindaz megsemmisül, ami nem maga a szeretet. A Tudatosság fényében mindaz elillan, ami nem valódi.”
Az én tanítómesterem

Forrás: https://edesvizkiado.hu/onfejlesztes/legnagyobb-titok-a-szenvedes-tevkepzete/
Rhonda Byrne - Legnagyobb titok
Rhonda Byrne - A legnagyobb Titok - Amint megismered, szabaddá válsz!

Azért nem fedeztük fel e titkot évezredeken keresztül, mert elmulasztottuk szemügyre venni, ami ott volt az orrunk előtt. Oly könnyen elterelik figyelmünket életünk problémái, a drámai feszültségek, a világ eseményeinek zajló áradata, hogy könnyen elsiklunk a leghatalmasabb felfedezés mellett, ami mindvégig a szemünk előtt volt - pedig egyszeriben kiránthatna minket a szenvedés mocsarából, s örök boldogságunk sarokkövévé válhatna.

Minden kérdésedre megérkezik a válasz.
Minden vágyad beteljesül.
Soha többé nem kell félned.
Ez lesz életed legnagyszerűbb felfedezése.

Rhonda Byrne, az oly sokak által kedvelt sikerszerző globális méretű jelenséget indított el 2006-ban megjelent, A Titok című könyvével. E sorsfordító erejű mű feltárta az olvasók előtt a bennünk rejlő kiaknázatlan lehetőségeket. Ám Rhonda útja azóta sem ért véget: belső hangja arra késztette, hogy folytatnia kell kutatását a még feltáratlan rejtett bölcsesség után. Tizennégy éven át kutatott, mire rátalált arra az egyetemes igazságra, amit e könyv lapjain oszt meg olvasóival.

A legnagyobb titok olyan kvantumugrás, amely az olvasót az anyagi világból a spirituális világba, a csodálatos lehetőségek mezejére kalauzolja. A kötetben fellelhető tanításokat a szerző könnyen elvégezhető gyakorlatokkal együtt adja át nekünk, melyek azonnal, élesben is bevethetőek, s olyan mély feleszméléseket nyújtanak, amelyek minden szorongásunkat és fájdalmunkat eloszlatják.

"A Titokban bemutattam, hogyan lehetsz azzá, akivé lenni kívánsz, s miként tehetsz és szerezhetsz meg mindent, amire a szíved vágyik. Mindez továbbra is maradéktalanul érvényes - éppolyan igaz, mint eddig.

E könyv viszont kiegészíti a korábbiakat a legnagyobb felfedezéssel, amit emberi lény tehet, és megmutatja Neked a kiutat, ami a negatív hozzáállás, a problémák és a nemkívánatos körülmények fogságából az örök boldogság eléréséhez vezet" - részlet a könyvből.
https://www.libri.hu/konyv/rhonda_byrne.a-legnagyobb-titok.html


Rhonda Byrne - Az elme ragyogó otthona - Szabadítsd fel az életed a négy kérdés segítségével

https://www.konyvtunder.hu/konyv/ezoterika/egeszseges-test-es-lelek/szemelyisegfejlesztes-lelekgyogyaszat/byron-katie/az-elme-ragyogo-otthona-szabaditsd-fel-az-eleted-a-negy-kerdes-segitsegevel/

Rhonda Byrne - Négy kérdés - Egyszerű és hatékony módszer, amely emberek millióinak segített megváltoztatni az életét!
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Byron_Katie_Stephen_Mitchell_Negy_kerd&type=22&id=312570

Byron Katie - Négy kérdés
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Byron_Katie_Negy_kerdes&type=22&id=68291


Byron Katie Munka-módszere: A Négy Kérdés és Megfordítások
A Munka GYAKORLATI módszer, mellyel beazonosíthatjuk és MEGKÉRDŐJELEZHETJÜK az összes szenvedést és (ön)erőszakot okozó gondolatunkat. Bárki képes elvégezni, akinek nyitott az elméje.

Fedezd fel, milyen felszabadító, ha megkérdőjelezed mindazt, amit biztosnak, ténynek, valóságosnak, igaznak hiszel. Byron Katie Munka-módszere rugalmasít, kinyit, örömöt, szeretet hoz az életedbe.

Egyszerű, radikális és hatásos, és olyan szabad, örömteli élethez vezet el minket, melyről sokunk még csak álmodni sem mer.


A Munka 2 részből áll. Az első a stresszes gondolataid, ítéleteid papírra vetése.

A második pedig a gondolatok megvizsgálása egyenként, a négy kérdés és a megfordítások alkalmazásával, illetve a megfordítások letesztelése pontos, valódi, saját életedből vett példákkal.

Mire használhatók az önvizsgálatok?

 • Önbecsülés, önértékelés, önszeretet gyakorlati megélése

 • Megbocsátás, elengedés, gyász- és veszteség-feldolgozás

 • Emberi kapcsolatok rendbetétele (párkapcsolat, szülő, gyerek, munka, baráti kapcsolatok stb.)

 • Érzelmi intelligencia fejlesztése, elfojtott érzelmek feldolgozása, érzelmek mély megélése

 • Kényszeres működések, függőségek feldolgozása

 • Félelmek, pánik, szorongás, aggodalmak, depresszió enyhülése

 • Testi és lelki betegségek, fájdalmak, állapotok enyhülése

Forrás: https://www.noiportal.hu/ezoteria/byron-katie-munka-modszere-a-negy-kerdes-es-megforditasok
(Oravecz Andrea, a módszer trénere, facilitátora)
https://www.youtube.com/watch?v=0Z6x38zEZpc Négy Kérdés, mely megváltoztathatja az életedet: Bevezető előadás - Byron Katie Munka-módszere - Oravecz Andrea

A módszer lényege: négy egyszerű kérdést tesz fel, majd megfordításokat alkalmaz.

• Igaz ez, amit állítasz?

• Teljesen biztos vagy benne, hogy igaz?

Hogyan reagálsz, mi történik veled, ha elhiszed ezt a gondolatot?

• Látsz okot arra, hogy miért kellene ejtened, ezt a gondolatot? Látsz stresszmentes okot arra, hogy megtartsd?

• Milyen lennél e gondolat nélkül?

• Fordítsd meg az állítást!

(Keress pozitív tulajdonságokat az illetővel kapcsolatban). 

vagy
Például: „Arra van szükségem, hogy Julcsi tisztelje a véleményemet.”

 • Nincs arra szükségem, hogy Julcsi tisztelje a véleményemet.”
 • „Arra van szükségem, hogy Julcsi ne tisztelje a véleményemet.”
 • „Arra van szükségem, hogy én tiszteljem Julcsi véleményét.”
 • „Arra van szükségem, hogy én tiszteljem a saját véleményemet.” 
  https://www.ertekesvagy.hu/4-kerdes/

 

Amikor szenvedünk, amelyet egy másik ember okoz, és erősen ragaszkodunk az élményből fakadó keserűséghez és nehezteléshez, akkor csak az állapot meghosszabbítását érjük el.
Az elengedéssel szembeni ellenállás és az ezzel járó küzdelem hátterében valószínűleg az ember irányítási vágya húzódik meg.

A sikeres ember optimista, felemelő, pozitív és szeretetben gazdag gondolatokkal, szokásokkal és emberekkel veszi körbe magát, felelősségteljes, célorientált, önmegvalósító, és
egészséges, pozitív énképpel rendelkezik.


Sok sikeres, híres és gazdag emberről írták, hogy több próbálkozásuk is kudarcba fulladt, mielőtt igazi sikereket értek volna el. A sikeres cégvezetők és sportolók is mind ismerik a kudarcot. De mi a közös bennük?
Az, hogy vállalták a kockázatát annak, hogy ismét el fognak bukni, de végül nem így lett, nyertek, nyertek, és nyertek.


Az irányítás:
Olyan mértékben érezzük jól magunkat, amilyen mértékben tudjuk, hogy az életünk irányítása a mi kezünkben van.


,,Hozd ki a jelenből a legtöbbet, és a jövőd jobb lesz.

Ne hagyd, hogy a múltad irányítsa a jövődet.

Válaszd a gyógyulást, válaszd a kedvességet, válaszd a szeretetet.


Irányítás, kontroll törvénye

Elmondható, hogy olyan mértékben érezzük magunkat jól, amennyire azt érezzük, hogy mi magunk irányítjuk életünket. A kontroll nagyon fontos. A kontrollvesztett állapot az egyik leggyakoribb ok a feszültségnek.
- tervezz! Írj célokat és terveket 1,3,5, évre!

- válogass! Nem kell minden emberrel jóban lenned. Azokkal tartsd a kapcsolatot, akik inspirálnak, akik által több leszel.

- légy aktív! Szervezd úgy a napi programjaid, ahogy az neked jó (az alkalmazkodás nem ellentétes ezzel!)

- cselekedj! Tegyél minden nap valamit elérni kívánt célod felé!

 … https://psycholife.hu/2020/02/27/az-univerzum-torvenyei/


A szenvedéseid oka az, hogy nem tudod elfogadni vagy megengedni magadnak az adott helyzetet!

„Az abban való hit, hogy épp az kell, ami nincs, nem más, mint az őrület meghatározása. Hogy nem valósulsz meg, amíg meg nem szerzed azt a sok mindent… Ez egy illúzió! De tényleg! Semmi többre nincs szükséged!”
/Byron Katie/


Éljünk a „pozitív paranoia” módszerével: Higgyük el, hogy a világ összeesküdött a mi érdekünkben! Ez a szemléletmód az egész életedet megváltoztathatja. Vagyis, hidd el, hogy minden szituáció, ember, lehetőség és próbatétel Téged szolgál. Ezáltal egyre többet veszed majd észre a pozitív dolgokat, mint a negatívakat.


„Lehetőségekkel születtél.
Jósággal és bizalommal születtél.
Gondolatokkal és álmokkal születtél.
Nagysággal születtél.
Szárnyakkal születtél.
Nem azért vagy itt, hogy kússz, úgy hogy ne tedd!

Van szárnyad,
Tanuld meg használni őket, és szállj
!”
– RUMI –

Dr. Piczkó Katalin - Szeretetkertben önmagunkkal – Úton belső szabadságunk felé

/ Könyvajánló

 • Mit jelent a szeretet?
 • Hogyan bánjunk érzéseinkkel?
 • Mit kezdjünk traumáinkkal?
 • Hogyan indulunk belső zarándokútra?
 • Miként legyünk szeretetben magunkkal?

December elején megjelenik a hatalmas sikerű Szeretetkert második része, a Szeretetkertben önmagunkkal – Úton belső szabadságunk felé című kötet.

Leírás

A könyv elsősorban arról szól, hogy nehezített külső körülmények között milyen belső erőforrásaink, megküzdési lehetőségeink vannak saját magunk számára. Dr. Piczkó Katalin új kötete bővíti önismeretünket, valamint annak eszköztárát, hogy hogyan tudunk jól lenni saját magunkkal. Hogyan tudjuk megélni a fájdalmat, de nem cipelni és szenvedni tőle hosszasan.

 Gerevich József pszichiáter, művészetpszichológus ajánlása:

„Forrón gratulálok ehhez a csodálatos könyvhöz!

A terapeuta veszi a bátorságot, és saját megrázó tapasztalatain, végigjárt útján keresztül hitelesen mutatja be, mit tudunk kezdeni önmagunkkal, amikor  szenvedünk, amikor úgy érezzük, nem a saját életünket éljük, vagy ahogyan József Attila fogalmaz: amikor egy “háziúr” parancsait kell teljesítenünk.” 
 

Néhány részlet:

Bevezetés, az ihlet

„Valahogy megszületett bennem a Szeretetkert.

Mélyen megérint, megszólít és hív a szeretet élményének minél teljesebb megtapasztalása. Hogyan tudjuk ezt a részünket felfedezni magunkban, kapcsolódni hozzá? Néha, mintha bújócskát játszana velünk, szertefoszlik, talán épp kondicionált elménk csapdájában. Hogyan veszítjük el bennünk gyökerező szeretetállapotunkat? Mi rakódik rá, mi fedi el? Hogyan tudunk visszatalálni hozzá?

Ha mindannyian a magunk kis kertjén munkálkodnánk, hogy ott elfogadással, támogatással, figyelemmel, együttérzéssel forduljunk önmagunk és szeretteink felé, megváltozna világunk.

Azt hiszem, napjainkban különösen ránk fér egy kis időtöltés ebben a kertben. Amire pedig időnket, figyelmünket fókuszáljuk, az életre kel bennünk.

A Szeretetkert hívott, és én engedelmeskedtem. ”

Mindenkinek megvannak a maga sárkányai, félelmei, ki nem elégített vágyai, múltból előbukkanó traumái, fájdalmai, sérülései….

Zarándoklat befelé

Befelé indultam én is zarándokútra, amikor megváltoztathatatlan tényekkel szembesültem. Az út, amin járok, még nem ért véget. Nem tudom mi vár még ránk. Mégis rátaláltam belső békémre, hitemre, félelmeim elengedésének módjára. Belső békémre önmagammal, a világgal, a jelen pillanattal. Végtelen hálára mindazért, ami körülvesz, hálával a kisfiamért.

Minden krízisünk mélyén ott dereng valamiféle szeretetállapot, lehetőség a fény megtapasztalására. Edith Eva Eger úgy fogalmazza meg, hogy: „A traumám egy kút volt, melyből meríthettem; a pácienseimmel, fájdalmukkal és gyógyulásuk útjával kapcsolatos  megértés, és intuíció mély forrása.”

Maga az út a fontos, a zarándoklat, azok az útjelzőtáblák, melyek lehetővé teszik bejárását, s mindaz, ami közben felbukkan bennünk. Az, ahogyan csöndesen kibontakozik, ki is a zarándok.

Ezt szeretném átadni Nektek.

Hiszem, hogy minél többen leszünk Szeretetkertben önmagunkkal, annál többen leszünk Szeretetkertben másokkal is. Minél békésebb lesz a világunk belül, annál békésebb lesz a világ kívül.

Forrás: https://szeretetkert.hu/product/szeretetkertben-onmagunkkal-uton-belso-szabadsagunk-fele-konyv/

 

 

A sikerben nincs semmi misztikus, vagy varázslatos dolog. A siker természetes következménye a sikerelvek következetes alkalmazásának. (Jim Rohn)

 

,,A sikeres ember pontosan tudja, mire vágyik, van terve a célja elérésére, hisz abban, hogy meg tudja valósítani a szándékát, és ideje nagy részét a megvalósításnak szenteli.”

 

,,Van egy tulajdonság, amivel az embernek feltétlen rendelkeznie kell, ha nyerni akar. Ez pedig nem más, mint az a képesség, hogy célunkat pontosan meg tudjuk határozni, hogy tudjuk, mit akarunk, és égető vágyat érezzünk a megvalósítására.”

 

,, Az egyetlen dolog, ami a sikereseket megkülönböztette a "még futottaktól", az, hogy ők megtanulták eredményesen kezelni a stresszt.
A sikeres vezetők a stresszhelyzeteket kihívásként kezelték, olyan problémaként fogták fel, amelyet meg kell oldani.”

 

,,Gyakorold a negatív gondolatok megváltoztatását.

Amikor a fejedben felbukkan egy negatív gondolat, akkor helyezd a dolgot más nézőpontba, és változtasd pozitívra. Gyakorlással ez egyre könnyebb lesz, és idővel már automatikusan fog menni a gátló gondolatok átalakítása olyanokká, amik felemelőbbek.”
 

,,Minél többet panaszkodsz a bajaidról, annál tovább maradnak veled.

 

Önbecsülés és önbizalom a nyitja minden pozitív változásnak, amely életünkben bekövetkezhet. - Louise L. Hay


 

,,A pozitív gondolkodás segít hozzá legjobban a sikeres és boldog élethez.

Beszélj magadhoz kedvesen, használj pozitív kifejezéseket!

Belső dialógust minden ember folytat magával. Arra viszont kevesen figyelünk oda, hogy mit és milyen hangnemben mondunk. Pedig 90%-ban ezen múlik, milyen hangulatban fog eltelni a napunk!

Keresd pozitív gondolkodású emberek társaságát!”

 

,,A negatív emberek csak elveszik a kedvünket a sikertől, sőt bizonyos esetben kész sikerpiócának is tekinthetők.”

,,Szabadulj meg a negatív emberektől

Tölts időt kedves emberekkel, akik okosak, motiváltak és hasonló gondolkodásúak. A kapcsolatok lényege a segítés, nem pedig a bántás.
Vedd körül magadat olyan emberekkel, akik visszatükrözik azt az embert, aki lenni akarsz.

 Válassz olyan barátokat, akik büszkék arra, hogy megbecsülöd őket, akik szeretnek és elfogadnak.

Találj olyan embereket, akik beragyogják a napodat azzal, hogy az életedben vannak. Az idő túl rövid ahhoz, hogy olyan emberekkel töltsd, akik kiszívják belőled a boldogságot.

Ha megszabadulsz a negatív emberektől, felszabadítod önmagad, és megélni önmagad az egyetlen igazi út az igaz élethez.”


,,Úgy érzem, hogy velem nem tud már ennél a szintnél magasabbra lépni a csapat, sok munkával értünk el idáig, de úgy gondolom, hogy most már egy olyan szakembernek kell folytatnia a munkát, aki felkészültebb, nagyon jó stábbal rendelkezik, és szeretettelteljesebb.”
 

,,TUDTAD, HOGY HOVA KELL SEGÍTSÉGÉRT FORDULNI. EZ A SIKERES ÉLET KULCSA."


Ő egy olyan férfi, aki képes komoly, odaadó szerelemre.

Végtelen, türelmes, odaadó és mindig vigyázó szeretete.

A mélyebb és teljesebb szeretet megéléséhez.

Mélyen megérint, megszólít és hív a szeretet élményének minél teljesebb megtapasztalása.

SZERETETKERTBEN VELED.

Egy különleges szeretetállapot, lehetőség a fény megtapasztalására.

Ilyen jó és különleges szívminőség kell a világba.

 

Szívgondolkodás.
 

Szeretetkert

SZERETETKERTBEN ÖNMAGAMMAL / VELED.Asszertív kommunikációs tréning

 • Ha jobban ki tudnám fejezni magam, sikeresebb lennék!
 • Gyakran félreértik, amit mondok.
 • Úgy érzem, hogy ha határozottan fejtem ki a véleményem, azzal megbántok másokat.
 • Bűntudatom van, mikor nemet mondok egy új feladatra.

Az asszertív kommunikációs tréning az ilyen és hasonló nehézségekre nyújt gyors, hathatós és ütős megoldást. A tréning célja olyan kommunikációs stílust megtanítani a résztvevőknek, amellyel magabiztosan képesek feltárni gondolataikat és véleményüket, anélkül, hogy megbántanának másokat.

Az asszertív kommunikációs tréning segítségével javul a résztvevők hatékonysága azokban a helyzetekben, amikben érdekeiket kell érvényesíteniük, illetve amikben befolyásolniuk kell beszélgetőpartnerüket. A jelentkezők megismerik saját befolyásolási és kommunikációs stílusukat, ezek eredményességre gyakorolt hatását, és megtanulják azokat a módszereket, amelyekkel az asszertivitás zónájában tarthatják saját és partnerük viselkedését.

Mi az asszertív kommunikáció?

Az asszertivitás olyan ön- és érdekérvényesítő kommunikáció, amelyben a másik fél érdekeit, céljait is maximálisan figyelembe vesszük. Az asszertivitás lényegében olyan kommunikációs vagy még inkább kapcsolati modell, amelynek lényege a nyitottság, az őszinteség. Annak készsége, hogy verbálisan és non-verbálisan egyaránt közölni tudjuk saját pozitív és negatív érzelmeinket, gondolatainkat és érzéseinket anélkül, hogy szükségtelen szorongást vagy bűntudatot tapasztalnánk, vagy megsértenénk mások méltóságát. A felelősség vállalása azért, ami az életben velünk történik.

Inspiráló, gyakorlatfókuszú asszertív kommunikációs tréning

Szívesen fejlesztenéd kommunikációdat egy biztonságos, inspiráló csoportban? Asszertivitás képzésünkön személyesen tapasztalhatod meg a figyelmes meghallgatás és magabiztos önkifejezés erejét!

Forrás és a teljes cikk: https://www.treningakademia.hu/asszertiv-kommunikacios-trening/

 

A gyakorlás törvénye kimondja,
hogy eredményessé válunk abban, amit rendszeresen gyakorlunk, bármi legyen is az.

https://www.facebook.com/mikloskomaromifanpage/videos/1001239430316693/?t=240

https://www.facebook.com/Eckharttolle/posts/10158646804091217

"Amikor problémát hozol létre, fájdalmat kreálsz.
Csak egy egyszerű választás, egy egyszerű döntés szükséges: Bármi is történjen, nem okozok több fájdalmat magamnak. Nem okozok több problémát."


 

Tisztán hallás meditáció

Mi az ami blokkolja az utat, hogy hozzáférj a képességeidhez? Hogyan tudod fejleszteni? Hogyan tudod használni?
Hogyan tudod ki/be kapcsolni?

4 egymáshoz kapcsolódó, de külön-külön is látogatható fejlesztő esemény második témája a tisztán hallásunk fejlesztése.

https://www.facebook.com/events/272075737460668/

 

Figyelj oda, hogy milyen erő hat rád.

Keresd azt, ami előrehúzó..felfeléhúzó.
-

s a lehúzó..visszahúzó erő ellen tegyél, még inkább jót, felfelé.

 

,,Ha megszereztük a feladat végzéséhez szükséges magas kompetenciaszintet,
és sikerül teljesen ráfókuszálni a feladat megoldására,
 akkor egy ponton beaktiválódik a zóna törvénye: „zónába” kerülünk
. Ez egy fantasztikus érzés, csak megyünk előre, mint „kés a vajban”.
Nincs leküzdhetetlen akadály, szinte lebeg ilyenkor az ember a föld felett.”

 

Szeretnél boldogabb lenni? Így csinálják a profik:

Sokan keresték már a választ arra, hogy mi, magyarok miért nem vagyunk sikeresebbek, a legfontosabb okról azonban ritkán esik szó.
Ez pedig nem más, mint hogy a magyarok többségének nem elég érett a gondolkodása.

Érett az az ember, aki érti, hogy mi miért történik a világban, de az események nem váltanak ki belőle szélsőséges érzelmeket; egyfajta derűs nyugodtsággal szemléli, ahogyan zajlik az élet körülötte.

Meglepő, de sok ember képes kiakadni a rossz idő – és általában véve a külső körülmények – miatt. Ha borús, ha esik, ha fúj a szél, ha hideg van, ha meleg van, minden probléma. Az érett személyiséget mindez nem zavarja. Tudod miért?
Mert teljesen mindegy a kinti időjárás, ha belül mindig süt a nap.

Az éretlen emberek mindent elutasítanak, ami MÁS. Aki többnek gondolja magát, csak azért, mert a másik embernek hiányzik a lába, ráncos a bőre, nem lát, vagy mert más a bőrszíne, az biztos jele annak, hogy megrekedt egy alacsonyabb tudatossági szinten.

A gyereknek csak maga a fontos. Később az inga átlendül. A gyerekének mindent alárendelő anya, vagy a családért éjjel-nappal robotoló apa például magával szinte semmit sem foglalkozik. Az érett személyiség azonban képes jól belőni az arányokat: törődik másokkal, de nem hanyagolja el saját magát sem.
Ha Te rendben vagy, a Világ is rendben lesz körülötted.

Az egyik legbiztosabb jele az érettségnek, hogy fontossá válik magunkra
úgy gondolnunk, mint érett személyiségre.

Forrás és a teljes cikk: http://kernertraining.hu/szemelyisegfejlesztes-blog/erett-vagy-eretlen/

 

Pozitív hozzáállás. Mindig pozitívat, jót mondj! - kedvesen és szeretettel. :)

Értékelő hozzáállás. Growth mindset, azaz fejlődő szemlélet.
Nagy/Hatalmas legyél! Erősebb.


sboseg.jpg
,,Tudjuk, hogy a gyerekeknek csecsemőkorukban növekedésük során
elemi szükségük van a szülői szeretetre és elismerésre.


 Sok pszichiáter és pszichológus véleménye szerint a felnőttkori szellemi betegségek 1. számú oka
a
szeretet megvonása vagy a szeretet visszatartása.

Tudjuk, hogy minden értékes személy, mindazok, akik fontosak a gyermek számára, nagy hatással vannak a gyermekre.
A gyermek 6 éves korig… 6 éves korig nem nagyon tud különbséget tenni indokolt és indokolatlan kritika között. Ez azt jelenti, hogy bármit, amit a szülő vagy az idősebb testvér, vagy egy idősebb rokon, bármit, amit egy nagy tekintélyű, értékes és fontos személy mond a gyereknek, azt ő igaznak fogadja el.
A valóság tényszerű értékelésének fogadja el. Ha a mama azt mondja: „Rossz fiú vagy.”, vagy a papa, hogy: „Lusta vagy.”, vagy ha valaki azt mondja: „Nem vagy megbízható.”, valaki azt mondja: „Hülye vagy.”, vagy hogy: „Ügyetlen vagy és utálatos.” A gyermek nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy különbséget tegyen igaz és valótlan állítás között. A gyermek igaznak fogadja el. Számára valóságnak.
A kritika a tudat megkerülésével egyenesen a tudatalattiba kerül, ahol elraktározódik. Sok felnőtt még mindig azon negatív információk alapján él, amelyek tudatalattiját beprogramozták gyerekkorában.

A negatív érzelmek nem állandóak. Még Freud szerint sem. A negatív érzelmeknek nincs állandó helye a tudatunkban.
Más szóval: olyanok, mint a hívatlan vendégek.

A negatív érzelmek negatív szokásminták vagy reflexek, amelyek kiiktathatók. És kiiktatásuk 1. lépése az, hogy megértsük, honnan is származnak.
Hogy megértsük, mik a kiváltó okaik, visszanyúlva kisgyermekkorba,
amik elindították a negatív érzelmek fejlődését,
és amik felnőtt korunkra hajlamossá tettek arra, hogy így vagy úgy negatívak legyünk.

Ez elvezet bennünket a kora gyerekkori beállítódáshoz. Ugye, azt mondtuk korábban, hogy a gátló és kényszerítő negatív szokásminták előidézője a destruktív kritika.

A destruktív kritika, a nagy romboló.
Több személyiséget ástak alá, pusztítottak el, több önbecsülés esett áldozatul a destruktív kritika eredményeként, mint amennyit valaha el tudnánk képzelni.


 

A társadalomban széltében-hosszában tapasztaljuk ezt az elégedetlenséget, ezt a követelést: „Nem én vagyok a felelős. Tegyenek felelőssé valaki mást!” Pedig…, pedig a kulcs, ne feledjék, az, hogy szabadon választhatnak. Szabadon megválaszthatjuk reakcióinkat.

Megválaszthatjuk érzelmi életünk minőségét. Ha tudjuk, hogy mi döntünk, hogyan fogunk érezni a reakciónkkal kapcsolatban. Mi döntünk, mikor leszünk mérgesek, boldogok, és mikor boldogtalanok. Mi döntjük el, milyen hangulatban ébredünk fel reggel. Mi határozzuk meg fizikai létünk minőségét.
Mi döntjük el, mit eszünk, mit iszunk, mit nem eszünk, és mit nem iszunk.

Mi határozzuk meg anyagi helyzetünk minőségét. Mi határozzuk meg végzett munkánk minőségét és mennyiségét. Mindenben szabadon választhatunk, hogy mit akarunk.

Ha meg akarjuk változtatni helyzetünket, kezdjük azzal, hogy fogadjuk el a teljes és feltétel nélküli felelősséget életünkért!

Meg kell kérdeznünk magunktól: Hol van a mi nagy fehér nyulunk? Mi az, amire gondolunk, mi az a kifogás, ami minden alkalommal felmerül, amikor azt latolgatjuk: mi mindent tehetnénk, mi mindenünk lehetne?
Egy új munka, egy új kihívás, egy alkalom, egy kellemetlen változás az életünkben. Mi a nagy fehér nyúl? Mi az a kifogás, ami felmerül bennünk? Miért mondjuk: nem tehetem, mert… Vagy miért mondjuk: igen, de… Szeretném, de… hát mindig van egy ok: túl fiatal vagyok, túl öreg vagyok, túl magas vagy túl alacsony. Nem vagyok elég felkészült. Ehhez túl sokat tanultam már. Nem megfelelő a hely, nem megfelelő az idő stb. Mi a nagy fehér nyúl? Mi az, ami ott lapul gondolataink mélyén, ami mentegetőzésre késztet, ami visszatart bennünket a felelősségvállalástól, ami ott tart minket a gyermekkorban? Éretlenül és felelőtlenül. Igen-igen fontos, hogy erre választ kapjunk.
 

Az a szokás, hogy kifogásokat keresünk kudarcaink és alkalmatlanságunk mentegetésére, ami aláássa a sikert.
A mentegetőzés szokása végzetes a sikerre nézve.

 

Minden csúcsteljesítmény kiindulópontja
az önbecsülés.
Az, hogy mennyire szeretjük magunkat.
Mennyire tiszteljük, és milyen mértékben fogadjuk el magunkat mint értékes és érdemes emberi lényt.

 

A csúcsteljesítmény másik feltétele, és ez a 2 alapfeltétel, a másik tehát: az önmagunkért érzett felelősség.
Önbecsülés
plusz felelősségérzet: egymást erősítő elemek. A felelősség önmagunk iránt azt jelenti, hogy mi vagyunk saját életünk építői.

 

A 95 %-át mindannak, amit mondunk, teszünk és gondolunk, külső hatások határozzák meg. Környezetünk szuggeszciójának az ereje.
De választhatunk
.
Tudjuk, hogy megvan bennünk a képesség arra, hogy valami nagyot, csodálatosat tegyünk az életünkkel.

Tudjuk, hogy sokkal többre vagyunk képesek annál, mint amit eddig tettünk.

Tudjuk, hogy képesek vagyunk többet keresni, boldogabban élni, többet elérni, több lelki nyugalomhoz és megelégedettséghez jutni, mint azelőtt.”

https://nlc.hu/forum/?fid=441&topicid=151819&step=1&page=363

 

 

„Mindannyiunkban megszületik a vágy, hogy mi irányítsuk a saját életünket, ez az irányítás igénye.
Lelki egészségünkhöz és sikerünkhöz elengedhetetlen, hogy átvegyük az irányítást.” – Robert Foster Bennett

 

,,Az lenne számotokra a természetes, ha gyarapodnátok, és jól ereznétek magatokat. Jók vagytok, Szeretet övez benneteket, a Jólét folyamatosan áramlik felétek, és ha magatokhoz engeditek, minden téren megjelenik majd a tapasztalatotokban.”
-
ESTHER ÉS JERRY HICKS. Kérd és megadatik! Tanuld meg beteljesíteni vágyaidat!Hogyan kerülheted el ezt a negatív gondolkodást?  Íme, néhány javaslat, hogy kiszabadulj a negatív gondolkodás börtönéből:

1. Minimalizáld a negatív hatásokat!

Fontos, hogy tudatosan törekedj arra, hogy elkerüld az elkerülhető negatív helyzeteket.

Ügyelj ennek a tudatosítására!
Szándékosan kell a figyelmedet arra összpontosítani, amire figyelni akarsz!

Pl.:
- ne nézd meg az esti híreket,
- ne keveredj ellenséges politikai vitákba,
- kerüld a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik negatív magatartást tanúsítanak!

2. Lépj ki a mókuskerékből!

A negatív gondolkodás ciklikus, önfenntartó folyamat.
A negatív gondolatok ragacsosak.
Ahhoz, hogy kilépj a mókuskerékből, tegyél olyat, ami hirtelen megváltoztatja a gondolatodat.
De ehhez fontos a gyors felismerés.

- Jó lehet, ha légzéssel megnyugtatod magad,
- hideg vízzel megmosod az arcodat,
- sétálsz egyet,

- mantrákat mondasz, mint például „Boldog és egészséges vagyok, Erősnek érzem magam”.
Olyat mondj magadnak, ami a legjobban rezonál a lelkeddel.

3. Meditálj!

A meditáció számos módon befolyásolhatja a negatív dolgok észlelését.
A meditáció kiterjeszti a tudatosságot, ami az első lépés ahhoz, hogy kiszabadulj a negatív gondolatok börtönéből.
A tudatosság segít abban, hogy megértsd, hogy mikor estél csapdába.

https://joportal.hu/johirek/5909/4_tipp_a_negativ_gondolkodas_megszuntetesere

 

„A negatív elme sosem leli meg a sikert.
Soha nem hallottam még pozitív ötletet olyan embertől, aki negatív állapotban van.” – Jay Samit

 

„A siker elérésének kulcsa
egy erős és stabil vezetői csapat összeállítása.” – Vivek Wadhwa

 

„Az életben a siker nagy része attól függ,
hogy milyen kapcsolatot ápolsz önmagaddal, a partnereiddel és a pénzeddel.” – Kim Ha Campbell„A siker receptje: Gondolkozz, Cselekedj! Ismételd meg, ha szükséges.” – Rob Liano


„Sok ember nem látja az akadályokat, a küzdelmeket és a kihívásokat, amelyek a siker fizetségeként jönnek.
Ezért hajlamosak a sikeres embereket olyan egyéneknek látni, akik csak nagyon szerencsések az életben.”


 „Bármilyen cél iránti erős szenvedély biztosítja a sikert, mert a cél iránti vágy megmutatja az eszközöket is.”– Henry Hazlitt


„Az erős pozitív elme áttörhetetlen pajzs minden negatív erővel és tapasztalattal szemben. Soha nem alkuszik meg semmivel ami az életben való valódi rendeltetése ellen irányul. Az életet a boldogság és a bőséges siker elkerülhetetlen útjának tekinti.
Vagyis, a pozitív szavak és meggyőződések a pozitív élet alapvető alapját képezik.”„Az erős, pozitív énkép
a lehető legjobb felkészülés a sikerre.”
Joyce Brothers


„Viselkedj úgy, mint egy bajnok, hogy azzá válj.”„A sikeres emberek életének tanulmányozása azt mutatja, hogy minden sikeres ember fegyelmezett ember.”
– Sunday Adelaja


„Egy csapat legsikeresebb embere általában ugyanaz, mint aki a legtöbbször elbukott.”

„Az ambíció a sikerhez vezető út. A kitartás az a jármű, amivel megérkezel.” – Bill Bradley


„Az a személy, akit érdekel az önfejlesztés, szükségszerűen találkozni fog sikerekkel és kudarcokkal, mindkettő élettapasztalat hasznos.
… A kudarcok értékelésre és tanulásra ösztönöznek. A siker a jó szokások kialakítására és megtartására ösztönöz.”
– Kilroy J. Oldster„Egy menedzsernek meg kell becsülnie és meg kell értenie minden rendelkezésére álló erőforrás fontosságát.
Minden erőforrásnak meghatározott célja van.
A menedzser kötelessége, hogy az erőforrásokat a lehető legjobban és a legmegfelelőbb módon használja ki.”
– Abhishek Ratna


 


- „Az ember mindig annak megfelelően cselekszik, érez és teljesít, amit igaznak képzel magáról és környezetéről…

A képzelet ugyanis meghatározza azt a cél-„képet”, amely alapján az automatikus mechanizmusunk működik. Nem az „akarat” miatt cselekszünk, vagy nem cselekszünk, ahogyan azt általában hiszik, hanem a képzelet miatt.” – Maxwell Maltz„Egy ambiciózus üzletember tisztában van azzal, hogy milyen emberekkel kíván társadalmi és üzleti kapcsolatban lenni.

Tudja, hogy a társadalom különböző szintjein való mozgás olyan, mintha egy hatalmas ház különböző szobáin lépkednénk, ahol minden ajtó egy-egy, az előzőtől eltérő környezetbe vezet.

Természetesen beérheti bármelyik szoba kényelmével, ahová eljut; azonban jobb lehetőség, ha az egymást követő ajtókon folyamatosan keresztülhaladva mind jobb finomságokkal és nagyobb gazdagsággal veszi körül magát.”  – Chris Murray
Meghatározzuk, kivel lehet a legnagyobb az esélyünk a győzelemre.

Anyagilag versenyképes vagyunk, és ezen feltételek mellett kell minél erősebb csapatot kialakítanunk.

Ennek megfelelően alakítottuk és alakítjuk a keretünket. Sikerült megtartanunk az értékeinket, de szeretnénk még további erősítéseket leigazolni.

Ég bennem, bennünk tűz és nagyon motiváltak vagyunk.

Remek személyiség és nagyszerű, nagyszerű versenyző.

A győzelmek jönnek. Ez az elkötelezett munka, a szorgalom és a játékosok teljesítményének gyümölcse.

Úgy megyünk ki a pályára, ahogy mindig: cél a győzelem.

A trend az, ha sikeres egy csapat, az vonzza a nézőket.


Tízszer jobbak voltunk náluk, és teljesen megérdemelten nyertük meg a meccset. A teljesítményünk elérte azt a szintet, ami tükrözi, hogy a Bajnokok Ligájában akarunk játszani.

Ami után úrrá lett rajtunk a ’most aztán tényleg’ hangulat.

De vajon miként lehet legyőzni a verhetetlennek tűnő angolokat?
- Tehetséggel, taktikával és rengeteg munkával.

Mindez kiemeli a csapat alapvető üzenetét: keményen kell dolgozni, hogy fejlesszük a képességeinket.
Mind fizikálisan, mind mentálisan felfelé megyünk.

A háttérben aktívan fejlesztünk, ami pozitív.

Ezt az irányt kell követni, és hamarosan eredményre váltani.


Rengeteget dolgoztunk, ez pedig meghozta most a gyümölcsét. Elsősorban az állóképességünk javult az elmúlt időszakban.


Erős karakter és tehetséges, tökéletesen beilleszkedne a Premier League-ben dolgozó szakemberek közé.
Kiváló edző.

Az egész csapat hozzáállása, a stábbal beleértve nagyon jó.

Úgy gondolom, a csapat megítélése azon alapul, hogy mi történik a pályán, és milyen teljesítményt nyújtunk. És mi most is erre koncentrálunk
.

„Ha így készülök, akkor annak ez az eredménye.”

„Az a dolgunk, hogy a csapatnak minden olyan háttértámogatást megadjunk,
amivel ők a leghatékonyabban tudnak részt venni a bajnokságban és a BL-ben, és a legjobb formájukban tudjanak teljesíteni.”

Továbbra is játékosokat fejlesztünk, és ugyanúgy a munkára fogunk koncentrálni.
 

Megtaláltam azokat a kihívásokat és motivációt, amelyek miatt ezt a csapatot választottam.


Nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki az itteni emberekkel.
 

Végtelenül kiváltságos embernek érzem magam, mert olyan emberekkel dolgozhatok és találkozhatok itt, akik mellett sokat fejlődhetek, akik inspirálnak és motiválnak, hozzásegítjük egymást a nagy győzelmekhez.
Egy nagyon jó, támogató, segítő és szerető közösség, igazi csapat.


A legnagyobb ajándék, hogy ilyen kiváló emberektől tanulhatok.

Az egyéni fejlődését és az eredményeket tekintve is elégedett volt, ezért szívesen marad a csapatnál.

Jól érzem magam és nagyon jó munkát tudok itt folytatni.


Mindenki számára adott a lehetőség, hogy világbajnokságot nyerjen,

szóval nekünk kell jobb munkát végeznünk.


A csapategység fontosságát is hangsúlyozta, és ez a csapat alkalmas erre, a játékosok nagyon motiváltak és felkészültek.


Recept a sikerre:
napról napra keményen kell dolgozni.A sokszínűség a sikerünk titka, különböző gondolkodású emberek.

Sok szerencsét szeretnék kívánni, de nem szerencsére van szükségük, munkára.

Nálunk fontos a közösség és az együttműködés.

A 10 ezer órás szabály.

A fegyelem, előfeltétele a sikernek.

Problémamegoldó.

Fontos, hogy erős csapatba kerüljünk. Ha csupa kis zseni zsong körülöttünk, akkor biztos, hogy nekünk is van esélyünk.

- Gyakornokok

Nagyon jó minőségű csapathoz kerülök, melynek nagyon-nagyon jó játékosai vannak.

Mindenki nagyon kedves és nyitott, próbál segíteni nekem.


„A céljaink elég egyértelműek.”

„Az én kezemben van a jövőm kulcsa, ezért magamra koncentrálok.
Győztes vagyok.”

Sikeres, kedves, inspiráló emberek vesznek körül.


Olyan játékosokat igazoltunk, akik megítélésünk szerint megütik a ”BL-nyertes”-szintet.


Az egésznek a kulcsa a pozitív, szerető, jó közösség és az inspiráló közeg.


A játékosok akkor tudnak a pályán legjobban teljesíteni, ha ott komfortosan érzik magukat, és a pályán kívüli környezetben is komfortosan érzik magukat. De ez igaz edzőre, stábtagokra és a vezetőkre is.

Nagyon jó embereink vannak.

Forrásokat kell találni, embereket, hardvert, amik a képességeid javítását teszik lehetővé.

Nagyon könnyű mindig ugyanúgy csinálni dolgokat és megragadni, mivel ahhoz, hogy javíts a dolgokon, pénz és idő kell.

Amikor nyerni akarsz, elő kell tudnod állítani egy olyan fejlesztési csomagot, ami lehetővé teszi, hogy jelentős előrelépést tegyél.


Az a legfontosabb, hogy teljesen kipihenjük magunkat, miközben magas szinten legyenek a képességeink és készségeink, szóval: felkészülten, készen álljunk erre a világbajnokságra.


Mindig is szerettem a kihívásokat, számomra pedig ez egy jó kihívás: vagyunk-e annyira ambiciózusak, hogy megcélozzuk a világbajnoki aranyat.

Ha ez a terve, akkor “bele kell raknia három hónap olyan munkát, amit már nagyon régen nem csinált”.
A kérdés, hogy képes-e erre, és ha képes, akkor hajlandó-e megtenni.Mindig maradj a helyzet magaslatán,
maradj határozott, vidd végig.

Ha valamit nem akarsz, vagy nem jó neked, akkor skippeld. Ha lesznek olyanok, akik le akarnak húzni, skippeld őket.

Ha valami nem jó neked, akkor értelemszerűen skippeld azt az adott valamit, és haladj tovább a tervvel.

Mi a következő lépés?

Szerető, felemelő, jó érzésekkel teli, pozitív, kellemes közeg,
vagy mérgező, lehúzó, negatív, rossz érzésekkel teli közeg?

Tartsd távol tőlem a csupán minimumot!

Don’t lower your standards, self-respect over everything!
Ne engedd le a mércéidet, az önbecsülés mindenekfelett!

Szeretet legyen a prioritásod  - a legszebb szavad. A szerelem dominál.

A mentális átalakulás időbe telik, türelmet és eltökéltséget igényel, akár hónapokon át, de ha így folytatod, a végén elégedett leszel.

Nagyobb akarattal van jelen a pályán.

,,A legjobbat kihozni önmagadból és elérni a legmagasabb csúcsokat.”

Önmagad legjobb verziója.

Hinnie kell az elvégzett munkájában és a tehetségében.

sbm


A csapatfőnök Frédéric Vasseurnek határozott elképzelése van arról,
mi lesz az első kérése a mérnökeitől az újabb csalódás után
„Az, hogy ne hülyítsük magunkat! A legfontosabb dolog egy ilyen helyzetben, hogy tudd, miben vagy jó és miben rossz.
De nem hülyíthetjük magunkat.”

„Változtatnunk kell. Meg kell értenünk, mit csinálunk rosszul, és nyomnunk kell. Beszélni nem elég, attól nem leszünk gyorsabbak.

Ennél kell megértenünk, hogy mi a fő probléma. Ha javítanunk kell valamin…”
https://m4sport.hu/forma-1/cikk/2023/03/20/ferrari-fonok-ne-hulyitsuk-magunkat


sbm


,,Nagyszerű versenyző. A bajnok, igazán nagy bajnok akkor, ha a rossz napján is nyerni tud."

„Hogyha vannak problémáid az életben, de hiszel saját magadban, akkor mindig meg fogod találni a megoldást, hogy elérd azt, amit szeretnél elérni.
Megtalálod azt a megoldást, hogy hogyan tudod megvalósítani az álmaidat.”

Yulimar Rojas: Ha hiszel saját magadban, mindig megtalálod a megoldást, hogy elérd, amit szeretnél.

https://m4sport.hu/atletika-vb-2023/video/2023/08/25/rojas-ha-hiszel-sajat-magadban-mindig-megtalalod-a-megoldast-hogy-elerd-amit-szeretnel
Megtanultad, hogy milyen, amikor a legnehezebb körülményekből bajnok leszel.

https://m4sport.hu/atletika/cikk/2023/08/25/jackson-es-lyles-paradezott-200-on-rojas-utolso-kiserletevel-vedett-cimet-az-atletikai-vilagbajnoksagon


Jó futballistákkal minden könnyebben megy.
- Juan Manuel „Lilló, spanyol futballmenedzser, edző, jelenleg a Manchester City segédedzője.


Az energikusságod, a helyes légzés, és a szeretet legyen a prioritásod.


Valami nagyszerű dologra készülsz, ezért a lelked egyik próbának a másik után került. Emeld fel fejed az ég felé, és köszönd meg az Univerzumnak az eljövendő áldást. A sötétben töltött időd véget ér. Egy új, fénnyel, szeretettel és bőséggel teli fejezet kezdődik.
"Erősítsd meg", ha készen állsz!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7098261293537022&set=a.247819425247944ksz

Szerelemben otthon vagyok.

Szeretet legyen a prioritásod  - a legszebb szavad. A szerelem dominál.


Mi volt a legszebb / legjobb érzés / érzelem, amit átéltél ma?
Mi volt, ami a legjobban / legszebben megérintett ma?
Mi volt az, ami a legjobban esett ma neked?

Mi a kedvenc pillanatod? Mi a legszebb pillanatod?

Kedvenc filmed?

Kedvenc ételeid? Kedvenc csokid?


,,Arra vágyom, hogy adakozó legyek... a remény, a szeretet, az öröm, jó hangulat és az erő adója."

,,Egy mosollyal szavak nélkül is üzenhetsz
, a világ bármely pontján ugyanazt jelenti: kedvességet, elfogadást, megértést.”


- Az irányvonal jól sikerült, és hozzáteszem, egy nagyon fantáziadús és akaraterős munkatárs csatlakozott magukhoz.
- Igen, ezzel egyetértek.
- Jó csapatot hoztak össze.


Célom, hogy reményt adjak másoknak és megtudják, hogy nincsenek egyedül.


Veled akarok lenni.

Szerencse, ha találunk valakit, aki velünk van a jelenben és őszinte. Aki kimondja az igazságot, és olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk.
Aki velünk táncol. Itt nem lehet nyerni, vagy veszíteni. A Dave-el töltött idő nem volt hiába, segített megérkezni arra a helyre, ahol lennem kell, - és ebben teljesen biztos vagyok.

- Tíz igazság a szerelemről
- Mintha új ember lennél!
- Saját magam jobbik kiadása lettem. Vagy a kapható, legjobb változata.

Elsőszámú kitűzött célja az volt, hogy ...

És az újonnan felfedezett jobbik énje …

Hű maradok önmagamhoz.

A legjobb énem úgy véli, hogy most …

Tudod mit, gyakorolom amiről prédikálsz.

Te voltál az egyetlen, aki megtanított bízni az emberekben.

…Mert érdekel a sorsod.

Boldognak akarlak látni.

Rájöttem már, hogy mi tenne engem boldoggá.

Mostantól magamra koncentrálok, és dolgozom.

Talán eljött az ideje, hogy mások segítsenek rajtad!

Én keveredtem bele, és keveredek ki is.

Te mondtad, hogy: el kell engedned a múltat, hogy tovább lépj. Rajta!

Tudod, hiszek a tehetségedben, és hogy ezt meg kell osztanod másokkal is.

Jó veled dolgozni. …Rájöttem, hogy ez az igazság, minden, amit tettél, az én érdekemet szolgálta.


Talán igaza van, ez a te jobbik éned.

Most, hogy végére értünk az utazásnak, elmondom, hogy soha nem voltam még senkire ennyire büszke. Megmutattad, hogy a körülöttünk élők tesznek minket jobbá. Szeretnélek magam mellett tudni, és mint ez a növény, talán mindketten tovább tudunk fejlődni. Együtt.

Gratulálok, nagyszerű csapat lesztek.

Melyik a jobbik éned?

Olyasvalakivel lenni, aki a legjobbat hozza ki belőled.

Kész vagyok megélni a legjobbik énem.
Azt, akiben megvan a megbocsátás, a bizalom, és úgy látom, ez veled menne.

- A szerelem legjobb változata
Ígérem, örökké szeretni foglak.


Amikor két szív egymásra talál a sötétben, nincs az az erő, amely elszakíthatná őket egymástól. Az igaz szerelem nem ismer akadályokat. Nem ismer kort, időt, távolságot.
- Váratlan utazás


Te és én voltunk a legjobb terv a világon, és nem én találtam ki. Veled úgy éreztem, hogy talán nem kell többet terveznem, mert olyan volt, mintha végre élnék. Egyszer az életben végre nem kellett megküzdenem a boldogságért, csak úgy megtörtént.
- Pasik és csajok


Vannak örökre belénk égő pillanatok. Nekem ilyen, amikor először megláttam őt.
- Új múlt


A tökéletes férfi nem csak felbukkan és megváltoztat mindent, mint a mesékben. Te és a tökéletes együtt élesztitek fel a mesét.
- Mesebeli szerelem


Álmodban sem tudnád elképzelni, mennyit jelent nekem. Ő a Hold, mely vezet a sötétben, és a forróság, mikor átfagytam. És a csókja egy évezred után is felvillanyoz. Árad belőle a kedvesség, melyre e világ nem méltó. Mindennél jobban szeretem ezt a férfit. Ő nem a pasim. Ő minden, és annál is több.

- A halhatatlan gárda


,,Vannak érzelmek, melyek soha nem csitulnak.",,Akiket összeköt a végzet, mindig megtalálják egymást."


Igaz szerelem csak egy van az életben, de honnan tudod, hogy tényleg megtaláltad? Az egyetlen válasz erre a kérdésre a szíved mélyén rejlik, csak be kell csukni a szemed és meghallgatni.
- Bocsánat, hogy szeretlek


,,Az igaz szerelem nem múlik csak azért, mert valaki azt szeretné. A szerelem a legerősebb érzés a világon, és nem számít, hogy mi minden történt, senki sem felejti el azt, akit szeret."


Mintha egyek lettünk volna. Amikor mondani akartam neki valamit, ő kinyitotta a száját és elmondta ugyanazt. Utána voltak azok a pillanatok, amikor a mellkasán pihentem és hallgattam a szívverését. Majd rájöttem, hogy a szívünk egyszerre ver. Nekem megadatott az a lehetőség, ami keveseknek, hogy Isten direkt az én kedvemért alkotott egy embert, csak nekem.
- Családi gubancok


Ha valaki találkozik az igazival, azt egyszerűen tudja. Másra sem tud gondolni. Ő a legjobb barátod és a lelki társad is egyben. Alig várod, hogy vele élhesd le hátralévő életed. Senki és semmi más nem fogható hozzá.

- Így jártam anyátokkal


- Csak kérdezni szeretnék valamit. Viktória nagyszerű lány lehet, miért nem akarod elvenni őt?
- Oké, Victoria ist wunderbar (bocsánat, a wunderbar azt jelenti, hogy csodálatos)… Oké, Viktória, van egy német kifejezés: ’lebenslangerschicksalsschatz’, ez nagyjából annyit tesz, hogy: ’Végzetem Örök Kincse’. És Victoria ist wunderbar, de nekem, nem ’lebenslangerschicksalsschatz’, nekem ő ’Beinaheleidenschaftsgegenstand’, érted? … Azt jelenti, valami, ami majdnem az, amit akarsz, de nem teljesen. Das ist Victoria nekem.
- Honnan tudod, hogy nem ő a ’lebenslangerschicksalsschatz’? Lehet, hogy pár év elteltével lehet még ’lebenslangerschicksalsschatz’-osabb.
- Oh, nein. Nein, nein, nein. Lebenslangerschicksalsschatz az nem olyan, ami majd kialakul. Az megtörténik egy szempillantás alatt. Úgy rohan át rajtad, mint a folyó vihar után, egyszerre megtelik és kiürül a szíved. Minden porcikádban érzed, a kezedben, a szívedben, a hasadban, a bőrödön, és persze érzi a ’Schlauchmachendejungen’ (már elnézést). Éreztél már így valaki iránt?
- Azt hiszem, igen.
- Ha csak azt hiszed, akkor még nem.
- És te hiszed, hogy megtalálod azt a valakit?
- Persze. Végül mindenki megtalálja. Csak nem tudni mikor és hol.
- Igaza volt.

- Így jártam anyátokkal
https://vimeo.com/87133397


Amikor vele vagy, minden értelmet nyer. A szíved kalapál, mellette az vagy, aki lenni szeretnél, nem pedig az, aki tényleg vagy. És a gondolat, hogy nélküle éld le az életed, nemcsak kibírhatatlan, hanem elképzelhetetlen.
- Szerelem kölcsönbe


Egy őszinte kapcsolat soha nem csak rólad szól. Tehát ha megpróbálod nem úgy tekinteni, és kicsit félreteszed a vágyad arra vonatkozóan, hogy megtaláld a tökéletes férfit, akkor talán rátalálhatsz arra, aki a számodra tökéletes.

- Erica világa


Ha valaki tényleg az igazi, akkor bármilyen kalandra el kell kísérjen.
- Született szinglik


Az igazi megtalálásával kapcsolatban: ha létezik, végül majd meg fogod találni.

- Greek, a szövetség


Megannyi igaz szerelem közül csak egy a valódi: melyben az összes többi benne van.

- Casanova

http://www.amegoldas.org/hu/cikkek/szerelem--szeretet--jo-kapcsolatert/ikerlang-szerelem-2.html
b
,,A Buddha azt mondta, hogy ha tudatunkat megtisztítjuk és elérjük a „tökéletességig fejlesztett bölcsességet”,
akkor megéljük az „örömöt, az áldást,
a nyugalmat, a tudatosságot,
a teljes megértést és a valódi boldogságot”."

 

a-siker-titkai---boldogsag---megvilagosodasba.jpg

https://www.facebook.com/molnar.jozsef.3557/posts/6406137979452114
 

A megvilágosodás a normális, természetes egészség állapota a test és az elme számára. A tudat teljes kifejlődéséből jön létre, s a test és az idegrendszer minden egyes részének tökéletes és harmonikus működésétől függ.

Amikor valaki az elme és a test teljes potenciálját használja, minden gondolata és cselekedete spontán módon helyessé és életet támogatóvá válik. Ez a szenvedéstől mentes élet, az élet, amelyet a maga teljes kapacitásában és jelentőségében élünk. (Maharishi Mahesh)


Az a legfontosabb, hogy mélyen szálljunk magunkba és felfedezzük a bennünk rejlő buddha szerető kedvességét és együttérzését – a felébredt természetet, mellyel mindannyian rendelkezünk. (Shinjō Itō)

http://www.amegoldas.org/hu/cikkek/az-en-buddhizmusom---a-buddhizmus-csodaja---megvilagosodas.html

 

,,Mindannyian buddhák vagyunk (felébredett lények) rejtett formában. De néhányan a mentális és érzelmi sötétség (blokkok) miatt jobban eltávolodtunk a saját gyönyörteli és kivételes természetünktől, mint mások.

És pontosan ez az oka a buddhista meditációk alkalmazásának — vagyis, hogy eltávolítsuk lényegi természetünk elöl az akadályokat. A gyönyör és az üresség eme egyesülése idézi elő a megvilágosodást.

…Azáltal, hogy hosszú időn keresztül újra és újra belépünk a meditációba, a szamádhi többféle állapotát elérhetjük….

A meditáció gyakorlásával és a szamádhiba belépéssel a szellem nagyon sok tekintetben fejlődik. …

Az emberi egyéni tudatosság elér egy bizonyos fejlődési szakaszokat, a sziddhik (misztikus képességek, a tudat különleges erői-képességei) spontán megnyilvánulnak.
A sziddhik a fejlődés természetes kifejeződései.”

https://www.facebook.com/molnar.jozsef.3557/posts/4522907841108480


,,A meditáció segítségével, a belső valóság objektív szemlélésének útján haladva, fokozatosan megszabadulhatunk belső feszültségeinktől, félelmeinktől, így egyre boldogabb és békésebb életet élhetünk.”

,,A spirituális megvilágosodás a lélek célja."

,,A helyes, jó minőségű meditáció elvezeti gyakorlóját a tudat tiszta, csodás állapotához, a samadhihoz.
Akik megtapasztalják ezt az állapotot, a rendkívüli boldogságot tapasztalják meg.”

Ürítsd ki magad meditációval, s érd el a tökéletes boldogságot, a megvilágosodást, te is.
http://www.amegoldas.org/hu/cikkek/meditacio.html Meditáció fényen és légzésen….


A megvilágosodás a legnagyobb boldogság, a legmagasabb szintű időtlen öröm, boldogság és szeretet. Nincs semmi kielégítőbb vagy teljesebb, mint a megvilágosodás csodás, boldog állapota.heartsmiley
https://www.facebook.com/molnar.jozsef.3557/posts/5660772850655301