Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vizualizáció, imagináció. Szuggesztió. Összpontosítás.

2023.02.04

Vizualizálás és az „Imagináció - Mentális képek

 

A Lélek a mester,

A képzelőerő a szerszám,

És a test a formálható anyag. (Paracelsus)

 

A vizionálás szellemi folyamat, amelynek során az ember a szellemi erők, különösen a képzelőerő segítségével meg tud valósítani előzőleg meghatározott célokat és projekteket. A vizionálás segítségével nemcsak a jelent, de a jövőt is befolyásolhatjuk.

 

A képzelőerő szellemi energia, amely nem kötődik térhez és időhöz, ezért minden dimenzióban képel mozogni. Szárnyakat ad az ember fantáziájának, és a megvalósítást sürgeti.

Ha nem véletlenül, hanem célirányosan és a megfelelő technikával alkalmazzuk a kép­zelőerőt, teljesíthetjük a vágyainkat, vagy bizonyos kép­zeteket hozhatunk létre, például szép házét, déltengeri nyaralásét, vagy elképzelhetjük, ahogy a felhők fölött lebegünk, megvalósítunk egy ötletet, kigyógyulunk egy betegségből, örökké fiatalok maradunk stb.

A képzelőerő és a fantázia újrafelfedezése és reaktiválása felér egy újjászületéssel: A kreatív gyermek, aki ötletesen és játékosan úgy alakította az életét, ahogy az neki örömet okozott, kiszabadul a börtönből, és megint újjáéledhet. Ám ez egyvalamiben különbözik a korábbiaktól: ami gyermekkorban valóban megtör­tént, az az imaginációban tisztán vizuálisan zajlik le. Az ember a képzelőerejét használja, hogy mások szá­mára „láthatatlan" módon pozitívan stimulálja vagy átformálja magát. Miközben rövid időre lehunyjuk a szemünket, képeket hozhatunk létre a lelki szemeink előtt, amelyekkel megnyugtatjuk, ellazítjuk, felderít­jük vagy erősítjük önmagunkat.

 

Amennyiben nincsenek a környezetében sem színe kendők, táblák, sem pedig vitalizáló képek vagy fényképek - például ha idegen irodában van, vagy épp utazik valahová hozzon létre „szellemi" vagy „mentális" képeket, amelyeket bármikor elő tud hívni.

Legjobb, ha eltérő minőségű képeket hoz létre, például egy olyat, amely bátorsággal és erővel stimulálja önt, egy olyat, amely megnyugtatja és harmonizálja, és egy olyat, mely jobb kedvre deríti.

A képeknek nagyon pontosan és intenzíven jelen kell lenniük a memóriájában, hogy mikor lehívja őket, valódi, eleven képekként jelenjenek meg a lelki szemei előtt.

 

 

Az imagináció mint belső erőforrás

A „vizualizálás" és az „imagináció" gondolati folyama­tot jelöl, amelynek során az ember képeket és képsorozatokat hoz létre szándékosan lelki szemei előtt.

Míg azonban a  vizualizáláson elsősorban belső optikai érzékelést értünk,   

az imagináció továbbmegy ennél, mert a teljes észlelést is magában foglalja.

 

Ezenkívül az imaginációk érzéseket váltanak ki, illetve megváltoztatják a meglévő érzésstruktúrákat. Pl.: virágot vizualizál (lehunyt szemmel), és a virág formájára, színére és az egyes szirmokra összpontosít. Ennél a gyakorlatnál az a fontos az ön számára, hogy optikailag érzékelje ezt a virágot, és eközben lehe­tőleg erősítse és eddze az összpontosítási képességét.

Ha kibővíti ezt a folyamatot, és például elképzeljük, hogy megszagolja a virágot, és magába szívja annak csodálatos illatát, ujjaival végigsimítja a puha szirmokat, és a homlokára tesz egyet, akkor képeket ,,imaginál".

Ezzel a gyakorlattal vizuális képek segítségével pozití­van stimulálhatja az érzékeit, és kellemes érzéki benyom másokat kelthet, valamint jótékony érzéseket ébreszthet önmagában. Ha például a gyakorlat megkezdése előtt ingerült volt és rossz volt a hangulata, akkor a gyakorlat befejeztével bizonyosan harmonikusabbnak és pozití­vabbnak érzi majd magát.

Vizualizálás - a gondolati erők irányítása, az összpontosítási képesség erősítése.

A vizualizálás és az imagináció során ugyanazt az energiát használjuk, nevezetesen a képzelőerőt.

Az imagináció során intenzívebben alkalmazzuk ezt az erőt, mivel nem csupán egyetlen képet vizualizálunk, hanem képsorozatot vagy egy egész filmet. Ebben a filmben mi magunk vagyunk a főszereplő, aki játszik, cselekszik, érzékel és érez.

 

Némelyek számára eleinte nehézségeket okoz, hogy megint a képzelőerejükkel és a fantáziájukkal „dolgoz­zanak". Az elképzelt képek homályosak, és korlátozott az a képesség, hogy az ember egyszerre halljon, szagokat idézzen fel és érezzen. Nem tudjuk megtartani a célként választott elképzelést, és csak gyengén tudjuk átélni az ahhoz kapcsolódó érzéseket.

De ha nem hagyjuk elbátortalanítani magunkat, és folyamatosan gyakoro­lunk, idővel egyre jobb hatást ér majd el a képzelőerőnk, Visszatérve az izmok példájához: ha naponta eddzük őket, fokozatosan újból megerősödnek.

Most következzék néhány gyakorlat az „imagináció edzés" tárgyköréből:

 

 

Embertársaink átformálása

Minél gyakrabban és minél hosszabb ideig végzi ezt a gyakorlatot, annál könnyebben tud majd átalakulni, sőt még ennél is többre lesz képes: embertársait is át tudja  majd formálni. Valahányszor csak látja, hogy egy embertársa valami negatív dolgot élt át, és negatív érzések befolyása alatt áll, segíthet neki abban, hogy visszataláljon a normális állapotba. Mutassa meg neki a „tükrével" a po­zitív tulajdonságait, tükrözze vissza neki azokat a pozitív érzéseket, amelyeket ő maga nem lát, és küldjön harmonizáló erőket a felindultságába és a diszharmóniájába,

 

 

Az érzékek edzése (időtartam: kb. 10—15 perc):

Üljön le kényelmesen. Hunyja le a szemét, és né­hányszor nyugodtan szívja be, majd fújja ki a levegőt.

Most képzelje azt, hogy egy kertben van. Lássa maga előtt a zöldellő és virágzó kertet. Vándoroltassa végig rajta a szemét. Hát nem csodaszép ez a kör­nyezet? Az a sok virág, az a rengeteg szín. Engedje, hogy hassanak önre a természet erői.

Hallja, ahogy csicseregnek a madarak. Csak csend és nyugalom veszi körül. Hagyja, hogy körül­ölelje ez a csend és a nyugalom. Engedje, hogy a szívébe áramoljon a csend és a nyugalom.

Lássa, ahogy a nap fent trónol az égen, és lesüt önre. Erezze, ahogy könnyű szellő simítja végig a bőrét. Olyan, mintha simogatná a szél.

Most menjen végig egy kavicsos úton. Menjen oda egy bizonyos virághoz (ez lehet tearózsa, szegfű vagy valami más, erős illatú virág, amelynek illatát már sokszor érezte). Hallja, ahogy léptei nyomán csikorog a kavics. Érezze testének mozgását, amely könnyed és oldott.

Most odaért a kedvenc virágjához. Vegye szem­ügyre a bokrot vagy a virágágyat. Lássa a szín (eke) t, és hagyja, hogy azok hassanak önre. Élvezze a virá­gok szépségét.

Most hajoljon le, és szagoljon meg egy virágot. Szívja be jó mélyen a csodálatos illatot, hagyja, hogy cl bódítsa ez az illat. Hát nem csodálatos?

Most simítson végig lágyan egy virágszirmot, érintse meg a virág szárát, a leveleit. Milyen érzést keltenek? Kellemeset, kellemetlent? Puha a virág? Vagy szúrós? Érintse meg a földet és a füvet. Milyen érzést keltenek? Milyen a föld illata? Milyen a fűé?

Lássa magát, ahogy lefekszik a fűbe, és felnéz a végtelen égboltra. Szabaduljon meg minden te­hertől, korláttól és gondtól. Legyen olyan szabad, mint az a madár, amely az égen száll, közvetlenül ön fölött.

 

 

A belső erőforrás

Ha például értekezleten ül vagy egy halom munka tornyosul ön előtt, és érzi, hogy egyre feszültebb és kimerültebb lesz,

feltétlenül tartson egy rövid szünetet,

és tankolja tele magát erővel a belső erőforrásaiból.

Javasolja kollégáinak, hogy iktassanak be a programba egy kis szünetet. De ne arra használja ezt a pár percet, hogy felszínes társalgást folytat valakivel, hanem

vonul­jon vissza egy nyugodt helyre, és végezze el a következő gyakorlatot.

Képzelőerő-gyakorlat:

Hunyja le a szemét, és néhányszor szívja be, majd fújja ki nyugodtan a levegőt. Most képzeljen maga elé egy képet, amely maradéktalan oldottságot, örömet és jó közérzetet jelent az ön számára. Ez lehet a legutóbbi nyaralás egyik képe, idillikus tengerparti hely vagy hegyi patak, vízesés, naple­mente vagy a szivárvány íve.

Vigye ezt a képet lelki szemei elé, és a képzelő- ereje segítségével helyezze bele magát a képbe. Most a tengernél van vagy egy hegyi patak partján! Hallja a  hullámok moraját vagy a patak csobogását. Erezze a tengeri szellőt a bőrén. Érintse meg a kezével a vizet, a köveket vagy a homokot, vegyen a kezébe egy követ vagy egy kagy­lót, és dobja be a vízbe. Utána figyelje a víz ritmikus mozgását.

Bocsásson el mindent, ami ebben a pillanatban foglalkoztatja és megterheli. Oldódjon fel teljesen az elképzelt képben. Erezze, ahogy nyugalom és erő áramlik be önbe. Szívja be erőteljesen a levegőt, és közben szívja magába a nyugalmat és az erőt.

 

 

A döntő tényező a sportban.

A pozitív képek imaginációja fontos szerepet játszik a mentális tréningben is. Dr. James E. Loehr ezt írja erről Az új mentális erő című könyvében: „Ne ámítsa magát a sportban az érzelmek jelentik a döntő tényezőt... Az érzelmek biokémiai folyamatokként zajlanak az agyban, amelyek hatalmas változásokat idézhetnek elő a testben. Ezek a változások vagy közelebb viszik önt ideális teljesítményéhez, vagy eltávolítják attól."

Loehr azt tanácsolja az élsportolóknak, hogy fáradhatatlanul alkalmazzák a vizualizációt és az imaginációt: „Lássa, hallja és érezze, ahogy felülkerekedik a gyengéin, és elér fontos célokat. Élje át mentálisan a győzelmét és a sikerét, mielőtt fizikailag szembenéz a kihívással."

Ami a sportolókra érvényes, az ugyanúgy igaz a szakmai életre is, mert ott is központi szerepet játszik a teljesítőképesség.

Energiaelv:

■   Ne nyomja el, hanem élénkítse és erősítse a természetes képzelőerejét és a fantáziáját.

■   Elénk képzelőereje értékes segítséget nyújt megterhelő élethelyzetekben, amelyek felemésztik az erejét.

Forrás: Helene Walterskirchen  - Az energiaelv - Koncentrációs gyakorlatok a munkahelyen

 

,,A képzelet fontosabb, mint a tudás." (Albert Einstein)

 

 

Tedd magadévá az érzést, ami a valóra vált álmokhoz fűződik. Képzeld el és érezd át azt a boldogságot, amit akkor éreznél, ha vágyad tárgya már a birtokodban volna. Ha így teszel, vágyad magától tárgyiasul. (Neville Goddard)

 

 

,,Talán meglepő, de képzeletünkkel sikeresen motiválhatjuk magunkat, feltéve, hogy lelki szemeink előtt elért célunk jutalmaként nem csupán egy homályos, fekete-fehér kép sejlik fel. Ehelyett készítsünk egy tarka színekben pompázó, részletgazdag "felvételt" arról, amire igazán vágyunk! Legyen minél tisztább és színesebb, mert így elérhetőbb lesz a célunk! Programozzuk be magunkat, és kezdjünk új életet!"

 

 

10898077_431208153698075_4643848217065342322_n.jpg

 

 

silva---vizualizacio.jpg

 

 

,,Az ellazult szellem és a kiegyensúlyozott energia állapot optimális táptalajt biztosít a vizualizációs gyakorlatokhoz. A vizualizált képek, gondolatok és érzések energetikailag gazdag talajra hullanak, és azonnal ki tudnak csírázni.”

 

 

,,Az agy oldott állapotban olyan anyagot is befogad, melyet normális esetben visszautasítana. Normális tudatállapotban az agy valószínűleg visszautasítana egy olyan kulcsmondatot, hogy ,Erős és öntudatos vagyok", mert irracionálisnak tekintené, ellazult állapotban viszont sokkal készségesebben elfogadja."

 

 

pl. Meditációval, Teljes kipihentséggel (teljes kialvadtság), Agykontrollal, Jógával elérhető az oldott, befogadó, kiegyensúlyozott állapot.

 

 

Vizualizáció

Jack Nicklaus, a zseniális golfozó azt mondta, hogy sohasem – még gyakorlás közben sem – ütötte meg úgy a labdát, hogy előtte nem vizualizálta magában a folyamatot.

A hivatásos sportolók számára a vizualizáció nagyon fontos eszköz.

Órákat töltenek azzal, hogy mozdulatsorokat képzelnek el; megjelenítik magukban azt a testalkatot, amelyet el akarnak érni, vagy átélik az áhított győzelmet.

 

Stephen M. Kosslyn, a Stanfordi Egyetemi Központ Fejlett Viselkedést Kutató Intézetének igazgatója egyszer ezt írta nekem:

Amikor elképzeljük magunkat valamilyen tevékenység közben, bizonyítottan ugyanazok az agyi központok aktiválódnak, mint a tényleges cselekvés során.

Ez a magyarázat arra, hogy miért olyan hatékony a vizualizáció – és ez az oka annak is, hogy a sportolók az intenzív vizualizációtól is elfáradnak.

A folyamat közben az agy szerkezete fizikailag megváltozik.

Több kísérletben is bebizonyosodott, hogy érzékelhető és mérhető átalakulás megy végbe a mozgásért felelős kéregállományban, amikor valaki többször elképzeli azt, hogy zongorázik.

 

Rendkívül erőteljes mentális és fiziológiai hatásai miatt a vizualizáció az egyik leghatékonyabb karizmafokozó lehetőség.

 

Ha jól alkalmazod, nagyobb önbizalomra tehetsz szert – és arra a képességre is, hogy ezt éreztesd másokkal.

 

A képzeleted tudatos irányításával a tudatalattidban olyan láncreakciókat indíthatsz el, amelyek az egész testedre hatnak.

 

Alkalmas vizualizációs technikákkal gyakorlatilag bármilyen testbeszédet meg lehet jeleníteni.

 

A következőkben leírt módszerrel bármikor megváltoztathatod a mentális állapotodat.

Ebben a fejezetben az önbizalom fokozására koncentrálsz,

de később sorra kerül majd a kedvesség, az empátia, a nyugalom és a derű vizualizációja is.

 

Gyakorlat: Vizualizáció

Ez a technika nagyszerű eszköz a kompetenciád éreztetésére.

Gyakorolhatod otthon, a díványon fekve; a munkahelyen az íróasztalnál ülve; a liftben… – bárhol, ahol egy percre lehunyhatod a szemedet.

Hunyd le a szemed, és lazíts!

Idézz fel egy olyan eseményt – sportesemény, vetélkedő – a múltból, amely a te fényes győzelmeddel végződött!

Képzeld el, hogy hallod a terem zaját, a tapsot és az ujjongást!

Képzeld azt, hogy látod az emberek arcán az elismerést és azt, hogy felnéznek rád! Érezd a lábad alatt az emelvényt, a kézszorításokat és a hátba veregetést! Mindennél fontosabb, hogy átéld azt az önbizalmat, amely annak idején eltöltött.

Magabiztosabb lettél?

Vannak, akiknél már az első próbálkozás is sikeres, másoknál kevésbé.

Tudnod kell, hogy más képességekhez hasonlóan a realisztikus vizualizáció is egyre jobb lesz a gyakorlástól.

 

A legközelebbi ismétlésnél próbálj részletesebb képet elképzelni!

 

A Harvardon végzett vizualizáció-specialista, Stephen Krauss szerint annál hatékonyabb egy vizualizáció, minél precízebb, életszerűbb és részletgazdagabb.

 

Amikor egy műlesikló elképzeli, amint lesiklik a pályán, gondolatban végrehajtja az ugrásokat, beveszi a kanyarokat, és azt is átéli, ahogy megfeszülnek közben az izmai.

 

Az emberek egy részének könnyű egy történés vizualizálása. Másoknak jobban megy hangos utasítások alapján – nekik azt ajánlom, használjanak alkalmas kulcskifejezéseket.

A hallgatóim meglehetősen változatos szavakat és mondatokat idéznek fel magukban; közreadok néhány példát a nyugalom vagy a derűs hangulat eléréséhez.

 

Nem mindegyik jó mindenkinek, sőt némelyik eléggé furcsán hangzik, de reményeim szerint találsz köztük az ízlésednek vagy alkatodnak megfelelőt:

Mit számít ez egy hét vagy egy év múlva? Ez is elmúlik majd. Biztosan így lesz.

Olyan ez, mintha egy kis csoda bontakozna ki a szemem láttára.

Szeresd a zűrzavart!

Az Univerzumban még ezzel együtt is meg lehet bízni.

Ezek és a hozzájuk hasonló hívószavak jó szolgálatot tehetnek, ha bepánikolsz, kiürül az agyad, és csak ezekhez hasonló apróságok bírnak eszedbe jutni.

 

 • A vizualizációt ki lehet egészíteni valós érzékszervi ingerekkel is. Az önbizalom-növelő gyakorlathoz például célszerű élénk, energikus zenét hallgatni.

Úgy tűnik, hogy ezen a téren a filmzenék a leghatékonyabbak. A hallgatóim leggyakrabban a Rocky III, a Tűzszekerek és a Top Gun betétdalait szokták emlegetni, nekem pedig a 2003-as Pán Péter című filmből James Newton Howard Repülés című száma a kedvencem.

Tedd fel a fejhallgatót, és hagyd, hogy a kiválasztott zene beleringasson az elérni kívánt mentális állapotba!

 

 • A ráhangolódás közben végrehajtott mozdulatok új szintre emelik a vizualizációt. Mivel fiziológiád befolyásolja a pszichédet (azaz a tested is hat az elmédre – erről bővebben a következő fejezetben lesz szó), ezért bizonyos mozdulatok és testhelyzetek adott érzelmeket idézhetnek fel az elmédben.
 • Próbálj arra gondolni, mit csinálnál abban a lelkiállapotban, amelyet el szeretnél érni!

Lehet, hogy örömödben belebokszolsz a levegőbe, vagy felemelt karral azt kiabálod, hogy „EZ AZ!”.

A mozdulat végrehajtása (és a szavak kimondása) a vizualizáció végén mintegy bebiztosítja, hogy eluralkodjon benned a győzedelmes érzés, és maximalizáld a gyakorlat önbizalmat fokozó hatását.

 

 

A látás, hallás, mozgás hármas egységét folyamatosan finomítgatni lehet, és kell is.

Ha megtetszik egy új kép, kifejezés, mozdulat vagy zene, akkor illeszd be a gyakorlatba, és próbáld ki, milyen lesz az eredmény!

Figyeld meg, mi történik akkor, ha alaposan megvizsgálod a vizuális kép, a hangok vagy a mozdulatok részleteit!

Hajts végre kis módosításokat, amikor bátorító hangokat hallasz, vagy megérzed a bőrödön a nap melegét!

Az általam használt látvány és hangok kombinációja rengeteget változott az évek során.

 

A vizualizáció nagyszerű módszerével növelheted az önbizalmadat, több kedvességet érzékeltethetsz másokkal, oldhatod a szorongásodat, és nyugodt lelkiállapotba kerülhetsz.

 

Gyakorlatilag bármilyen érzelmet felébreszthetsz magadban annak érdekében, hogy megfelelő legyen a testbeszéded.

 

Az a legcélszerűbb, ha kifejlesztesz és begyakorolsz egy olyan vizuális technikát, amellyel bármilyen helyzetben gyorsan magabiztos lehetsz, és így a legnagyobb nyomás alatt sem kell kétségbe esned.

 

Az alábbiakban bemutatok további három, speciális esetekre szánt karizmafokozó vizualizációs technikát.

 

Előadás

Néhány nagy szónok – valójában szinte mindegyik – előszeretettel használja a vizualizációt, mielőtt kiáll a közönség elé.

Ha a hallgatóim azt kérdezik tőlem, hogy fontos beszédek előtt ők is éljenek-e ezzel az eszközzel, általában az a válaszom, hogy csak akkor, ha nagyon sikeresek akarnak lenni.

Tizenöt éve tartok előadásokat, és tapasztalataim szerint

már egy rövidke, félperces vizualizáció is rengeteget javít a teljesítményemen, mert nagyban meghatározza, milyen karizmatikusnak látszom a pódiumon.

 

Fontos megbeszélés előtt

Ismerek egy rendkívüli képességekkel megáldott fiatal üzletasszonyt, aki mindig lehengerlően magabiztos. Silviát általában akkor küldik el tárgyalni, amikor biztosak akarnak lenni a sikerben.

Nemrégiben elmesélte nekem, hogy eredményeit a vizualizációnak köszönheti.

– A fontos találkozók előtt elképzelem, ahogy mosolyognak rám – mondta –, mert tetszik, amit mondok, és tudják, hogy értékes dolgokkal állok elő. A lehető legrészletesebb képet idézem magam elé. Még az apró ráncokat is látom a szemük körül.

Silvia ezután a teljes megbeszélést lepergeti magában a szerződés aláírásáig és a búcsúzkodó kézfogásokig.

 

 

Jómagam úgy vélem, hogy még egy fontos e-mail megírása előtt is érdemes vizualizálni.

Ahogyan a módszer alkalmazásával el lehet érni a kívánt testbeszédet, úgy segít kialakítani azt az emocionális vagy mentális állapotot, amelyben a legmegfelelőbb szavak jönnek elő.

Könnyebb megfogalmazni azt a kedves, gondoskodó, empatikus levelet, amelynek az írása közben magad is hasonló lelkiállapotban vagy.

Olyan jelenetet kell elképzelned, amely felébreszti ezeket az érzéseket – például elképzelhetsz egy kisgyermeket, aki az iskolai gondjairól beszél –, és ettől az e-mail hangvétele is megfelelő lesz.

 

Szorongás esetén

A szorongás oldásához és a jó közérzet eléréséhez az abszolút legjobbnak tartott módszer az oxitocin nevű hormon vérszintjének növelése.

Ez a bizalom neuropeptidjének is nevezett vegyület egy pillanat alatt elfújja a stresszreakció feszültségét.

Az egyik kedvenc, idegrendszerrel foglalkozó tudományos szaklapom a Wise Brain Bulletin (Bölcs Agy Közlöny), amelynek egyik cikkében azt olvastam, hogy

egy húsz másodperces öleléstől már elegendő oxitocin termelődik, sőt az is elég, ha csak elképzeled ezt az ölelést. Amikor legközelebb ideges leszel, képzeld el, hogy megöleled a gyermekedet, a házastársadat vagy a szeretett személyt!

Ölelés vizualizálása szorongás esetén

 

 

 

Önmagad iránti szánalom

Az önmagad iránti szánalom azt a saját magaddal tanúsított kedvességet jelenti, amelyre különösen nagy szükség lehet nehéz helyzetekben.

 

Nagyon is elképzelhető, hogy rendkívül magabiztos személyeknek kevés az önbecsülése, és alig éreznek szánalmat saját maguk iránt.

  Ezek az emberek Helenhez hasonlóan meglehetősen kompetensnek érezhetik magukat, ám ettől még nem feltétlenül kedvelik saját énjüket, és nagyon szigorúak lehetnek magukkal, amikor nem sikerülnek a dolgok.

 

A legújabb viselkedéstudományi kutatások szerint egészségesebb az önbecsülés helyett az önmagad iránt érzett szánalomra koncentrálni.

 

Érdekes módon az önmagad iránti szánalom abban is segít, hogy magabiztosabbnak látszódj.

Egyik ügyfelem, Brian olyan nagy munkabírású, jól teljesítő, megbecsült bankigazgató volt, aki elképesztően szigorú volt magával.

 

– Rengeteg problémám van amiatt – mondta az első találkozásunk alkalmával –, hogy túl erős bennem ez a kritikus hang. Rettenetesen zavar, hogy a legapróbb hibáért is elkezdem magam korholni.

 

Az általam ajánlott, önmaga iránti szánalmat fokozó módszertől Brian perceken belül jobban érezte magát.

 

– Azonnali volt a hatás – a férfi nagyon örült. – Nagyokat sóhajtottam,

 

megkönnyebbültem, és megszűnt a mellkasomban a nyomás.

Jobban tudtam figyelni a dolgokra, és ismét visszatért az „alfahím” állapotom. Kitárult előttem a világ.

 

 

Az önmagad iránti szánalom elnyomja a belső önkritikus hangokat, és úgy érzed, hogy több helyed van a kifejező, magabiztos testbeszédre.

  Paradox módon Brian ettől érzékelte magát alfahímnek.

 

 

A módszernek számos haszna van: csökkenti a szorongást, a depressziót és az önkritikát; javítja a kapcsolatokat és a szociális képességeket; elégedettebb leszel az életeddel; jobban kezeled a kellemetlen eseményeket; jót tesz az immunrendszernek.

 

A lenyűgöző személyes varázzsal rendelkező dalai lámának mindenki szerint annyira kedves és gondoskodó a kisugárzása, hogy a jelenlétében a legszívtelenebb ember is elolvad.

Ő maga ezt a hatást a rendszeresen végzett buddhista lelkigyakorlatnak, a mettának tulajdonítja.

 

A szó körülbelüli jelentése: „szerető kedvesség”. Az évezredes múltra visszatekintő meditációs forma során tudatosan arra törekszenek, hogy kedves érzéseket ébresszenek fel minden élőlény iránt.

Amikor a kutatók megvizsgálták egy buzgó mettá-gyakorló agyát, érdekes dolgokra derült fény. Ezeknél a személyeknél nagyobb az EEG-hullámok amplitúdója, emellett sokkal gyorsabban érnek véget a stresszreakcióik, és vastagabb a kéregállomány a homloklebenyükben – az agy „boldog régiójában”.

 

 

A mettá önmagában is a legesleghatékonyabb eszköz a belső kritikus hang támadásai ellen, és sok más jótékony hatásának köszönhetően jelentősen fokozza a karizmát. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy sokak számára nagyon idegenszerű gyakorlat. Bevallom, hogy amikor elkezdtem, nem egyszerűen csak kényelmetlennek találtam, hanem szinte már bugyutának. Ezzel együtt is azt tanácsolom, hogy feltétlenül sajátítsd el, mert megéri!

 

 

Gyakorlat: Mettá

 

Ez a vizualizáció egy módosított mettá.

Úgy alakítottam át, hogy kiaknázom benne két ösztönös emberi hajlam előnyeit: a tekintélytiszteletét, és azt, hogy fogékonyak vagyunk a képekre.

 

Gyakorlás közben észreveszed majd, hogy az ismétlések egyfajta ritmust gerjesztenek, és éppen ez a cél. Kérem, láss hozzá!

 

Ülj kényelmesen, hunyd le a szemed, majd vegyél két-három mély lélegzetet!

 Belégzés közben képzeld azt, hogy tiszta levegő áramlik a fejed teteje felé,

kilégzés közben pedig gondolj arra, hogy a távozó levegő tetőtől talpig kimossa belőled az összes gondot!

 

Idézz fel az életedből egy olyan alkalmat, amikor jót cselekedtél! Mindegy, mekkora jót tettél; kicsit vagy nagyot. A lényeg a jó cselekedet: az igazság, a nagylelkűség és a jó szándék egy pillanata. Egy percig koncentrálj erre a pillanatra!

 

Most gondolj egy lényre – mindegy, hogy a múltból, a jelenből, és a lény lehet képzeletbeli vagy valóságos: Jézus, Buddha, a dalai láma, Kalkuttai Teréz anya. Mivel az a lényeg, hogy gyengéd érzelmekkel tekints rá, ezért lehet családtag, kedvenc háziállat, sőt akár egy játék baba is.

 

Képzeld el a kiválasztott személyt! Érezd a kedvességét és a törődését! Lásd meg ezeket az érzéseket az arcán és a szemében! Érezd, amint a melegsége megérint és körbevesz!

 

Nézz magadra kedvesen, szánalommal eltelve a kiválasztott személy szemével! Érezd, ahogy az illető megbocsát neked mindent, amiért a belső kritikus éned valaha is szemrehányást tett! Nincs semmilyen bűnöd – a lelked megtisztult.

 

Érezd, hogy a kiválasztott személy teljes szívével elfogad olyannak, amilyen vagy, méghozzá most rögtön, minden tökéletlenségeddel és hibáddal együtt! Tökéletes vagy. A fejlődésednek ezen a szintjén teljesen tökéletes. Az érettségednek ezen a szintjén teljesen tökéletes vagy. A tökéletességednek ezen a szintjén teljesen tökéletes vagy. Bármi jár a fejedben, teljesen tökéletes vagy.

 

Te minden tökéletlenségeddel együtt teljesen tökéletes vagy.

Az érettséged jelenlegi szintjén teljesen tökéletes vagy.

 

 

Ebben a pillanatban is tökéletesen elfogadnak téged olyannak, amilyen vagy, és abban a fázisban, ameddig eljutottál a fejlődésben.

 

 

A hallgatóim azt mondják, hogy mettá után nagyon megkönnyebbülnek. A válluk nagy tehertől szabadul meg a megbocsátás vizualizációja során, és melegség járja át őket az önelfogadás folyamata közben. Ezt a melegséget legtöbben a hasuk felső részén, belül érzékelik, és úgy jellemzik, hogy „gyönyörűséges fájdalom”, míg mások csak kellemes érzésnek tartják. Teljesen mindegy, hogy mit érzel, de ha érzel valamit, akkor nálad is működik a módszer.

 

A mettát az utóhatásai miatt akkor is érdemes gyakorolni, ha nem érzed hatékonynak.

 

Még ha eleinte az egész gyakorlatot hókuszpókusznak éled is meg, a nap hátralevő részében akkor is figyelmesebb és megértőbb leszel másokkal, valamint jobban élvezed majd az élet szép pillanatait.

Germer ezt így írja le:

 

Az önmagunk iránti szánalom pillanata az egész napunkat megváltoztatja, az ilyen pillanatok sorozata pedig az egész életünket.

 

A mettá az önkritikus belső hang támadásakor bármikor használható. Germer azt javasolja, hogy úgy fogjuk fel, mint az önmagad megkárosítása elleni védekezést, és ugyanúgy véded magadat, ahogyan a szeretteidet is óvod.

 

A módszerhez hasonló vizualizációs technikákkal foglalkozó kutatók így számoltak be túlzottan önkritikus emberekkel végzett vizsgálataikról:

 

Jelentősen csökkent a depresszió, a szorongás, a szégyen és a kisebbrendűség érzése, és kevesebbet hibáztatták magukat… miközben jelentősen fokozódott a belső melegségük és javult önmaguk megnyugtatásának képessége.

 

A vizualizáció esetében képeket idéztél fel érzelmek és azokat közvetítő testbeszéd előidézésére.

 

A vizualizáció olyan – mondta egyik ügyfelem –, mint a jedilovagok elmetrükkjei.

Egy másik arról számolt be, hogy sportoláshoz és zenéléshez rendszeresen alkalmazta a módszert,

de álmában sem gondolta, hogy az üzleti és a mindennapi életben is hasznát veheti.

Mióta ezt is tudja, azóta elképesztően jó eredményeket ér el (és folyamatosan veri a fejét a falba, amiért nem jutott előbb eszébe).

 

Napoleon Hill, 19. századi író rendszeresen azt képzelte el magában, hogy kilenc nagy emberhez – köztük Waldo Emersonhoz, Thomas Alva Edisonhoz, Charles Darwinhoz és Abraham Lincolnhoz – fordul személyes tanácsokért. Egyik könyvében ezt írta:

 

Képzeletben minden este… leülök tanácskozni ezzel a csoporttal, amelynek tagjait magamban „láthatatlan bizalmasaimnak” nevezem… Képzeletbeli mentoraimhoz fordulok minden bonyolult problémával, amely engem vagy az ismerőseimet nyugtalanít. Bámulatosak az eredményeim.

 

Célszerű olyan tanácsadókat választanod, akik a számodra valamilyen érzelmet testesítenek meg.

 

A karizmád fokozásához olyan figurákat kell felidézned, akik magabiztosak, kedvesek, gondoskodók, nyugodtak és jókedvűek.

 

Szükség esetén képzeld azt, hogy odamész hozzájuk egy „lelki fröccsért”. A placebohatás áldásainak köszönhetően a módszer még akkor is hatékony, ha a képzeletbeli szituációt nem érzed reálisnak.

 

A vizualizáció ténylegesen nagyszerű eszköz.

 

Minden karizmát fokozó módszer közül ez az, amelyet feltétlenül be kell venned a fegyvertáradba.

Ha ebből a könyvből csak ez az egyetlen ismeret, amely megmarad, már akkor is nagymértékben javíthatja a személyes kisugárzásodat. – (Olivia Fox Cabane - Személyes vonzerő)

 

 

A csinálást nem helyettesítheti semmi.

Ugyanez igaz szinte mindenre, amit teszel.

A gyakorlással ugyanez a helyzet. És a vizualizálással.

Gyakorlással egyre jobbá válsz majd az alkalmazásukban.

 

Tippek gyakorláshoz

 • Képzeld el magad egy társasági vagy üzleti beszélgetésben.
 • Lásd magad laza, derűs, melegszívű, barátságos és vonzó egyéniségként.
 • Képzeld el, hogy vonzerőd hatására a másik mosolyog, és élvezi a társaságodat.
 • Ismételd magadban rendszeresen: „Ellenállhatatlanul vonzó ember vagyok.”
 • Minden alkalommal, amikor ezt mondod, vizualizáld magadat egy igazán vonzó emberként, akinek társaságát élvezik az emberek.
 • Végül: tudatalattidba úgy tudod beprogramozni a vonzó viselkedés elemeit, hogy folyamatosan „ügy teszel, mintha".
 • Mintha te lennél a világ legvonzóbb embere.
 • Határozd el, hogy úgy jársz, úgy beszélsz, úgy gesztikulálsz és mosolyogsz, mintha már rendelkeznél az elképzelt vonzerővel.
 • Mintha a világon bárkit el tudnál bűvölni, akivel csak találkozol. -Hagyd, hogy begyakorolt reflexeid irányítsanak. Nem kell „tenned", hogy megtörténjen. Elég, ha hagyod azt. Lassacskán kezdesz te is ráérezni a vonzerő hatalmára. Itt az ideje, hogy higgy a vonzerődben, és élvezd az eredményt. Mindig maradj „a pillanatban". A vonzó ember számára csak egyetlen idő létezik: a most. Nincs „legközelebb", nincs „holnap". Nincs „majd megint megpróbálom".

Csak akkor lehetsz vonzó, ha kizárólag a másik emberre összpontosítasz. Semmi másra. Ahogy Ram Dass mondta, „Légy itt most!". (Brian Tracy – Vonzerő)

 

 

 

,,AMIKOR ELKÉPZELJÜK MAGUNKAT VALAMILYEN TEVÉKENYSÉG KÖZBEN, BIZONYÍTOTTAN UGYANAZOK AZ AGYI KÖZPONTOK AKTIVÁLÓDNAK, MINT A TÉNYLEGES CSELEKVÉS SORÁN.”

 

 

Mivel óriási hatással vannak lelkivilágunkra a kimondott szavak, pozitívan fogalmazzunk. Nem vagyok beteg helyett: tökéletesen egészséges vagyok.

Aki naponta tudatosan szuggerálja a sikert, az hosszú távon sikeres is lesz.

 

 1. Gondoljunk példaképünkre. Idézzük lelki szemeink elé őt, miközben olyat tesz, amit mi is szeretnénk megtenni. Figyeljük meg, mit csinál, hogyan fog hozzá, stb. Ezután képzeletben bújjunk a bőrébe, és próbáljuk ki, milyen érzéseket vált ki belőlünk, ha úgy cselekszünk, mint ő. Majd bújjunk vissza saját bőrünkbe, és próbáljuk ki, hogy úgy cselekszünk, ahogy ő.
 2. (De véletlenül se megvalósíthatatlan célt válasszunk.)
  Amint kigondoltuk célunkat, egy időre tegyük félre, és idézzünk fel valami olyasmit, ami igazán jól megy nekünk.

 

     Képzeletben fejezzük be a dolgunkat, és éljük át a jól végzett munka után érzett elégedettséget.
Ezek után ismét gondoljunk újonnan kitűzött célunkra, és képzeljük el, hogy ezt is ugyanolyan könnyedén, sikeresen megvalósítjuk, mint az előbbit. Minden görcs és erőfeszítés nélkül, nyugodtan, higgadtan, magabiztosan. Jól véssük emlékezetünkbe ezt a képet.
Mondjuk el magunkban a következőket: így fogom csinálni, képes vagyok rá, bízom önmagamban, sikerülni fog. Ne sajnáljuk az időt erre, hosszan éljük át a sikerélmény lelket emelő, újabb erőt adó érzését.

Forrás: http://elsato.hu/teafilter/teazo/wellness.html

 

 

 

A siker energiájának létrehozása azon a tényen alapul, hogy a gondolatok energiát hoznak létre. A siker felidézése újabb sikerekhez vezet.

Ezért napi sok sikerélmény. Bármi, csak sok.

 

 

Programozott siker. Viselkedés és teljesítmény - NLP – Segítségével egy egészségesebb, örömtelibb, sikeres életet élhet.

Talán meglepő, de képzeletünkkel sikeresen motiválhatjuk magunkat, feltéve, hogy lelki szemeink előtt elért célunk jutalmaként nem csupán egy homályos, fekete-fehér kép sejlik fel. Ehelyett készítsünk egy tarka színekben pompázó, részletgazdag "felvételt" arról, amire igazán vágyunk! Legyen minél tisztább és színesebb, mert így elérhetőbb lesz a célunk! Programozzuk be magunkat, és kezdjünk új életet!

Az NLP módszereivel néhány perc alatt sikeresen megszabadulhatunk fóbiáinktól, magunk mögött hagyhatunk olyan szörnyű emlékeket, amelyektől éveken keresztül szenvedtünk. Az NLP a hagyományos gondolkodásmód megváltoztatásáról szól. A betűszó értelmezése: a " neuro" az idegrendszerünkre, a "lingvisztikus" szó- és mondathasználatunkra, testbeszédünk eszközeire, valamint mentális világunk visszatükrözésére vonatkozik, a "programozás" pedig az informatikai szókincsből ered. E három szó "összeadásával" pedig egy új módszertant kapunk, amely gondolataink, érzéseink felhasználásával hatásos manipulációs programokat állít elő.

Forrás: http://www.informed.hu/eletmod/comm?article_hid=41397

 

 

,,Az indigó kitisztítja az elmét, valamint a vért, és megszabadít minden félelmünktől és aggodalmunktól, képessé tesz bennünket arra, hogy meghalljuk belső hangunkat, mely tudja, mi a legjobb számunkra.

Ha fejleszteni akarjuk magunkban ezt a pszichikus lehetőséget, akkor hatásos lehet, ha indigóval kezeljük magunkat, vizualizáljuk a színt, vagy pedig meditálunk rajta. Így magasabb rezgésszintre emelkedhetünk, melyen belső szemünkkel láthatunk.”

 

 

,,Az örömtréning egy olyan pszichológiai módszer, amely segít abban, hogy a dolgok jobbik felére tudjunk koncentrálni. Nem tagadja le a problémákat, hanem azt mondja, hogy: megtanulhatunk a dolgokban pozitívat látni. Ezt úgy végezzük, hogy relaxációval kísért vizualizációs gyakorlatokat gyakorlunk be az örömtréningen. Először is megtanulunk ellazulni, és ebben a testi-telki lazaságban megpróbálunk pozitívan gondolkodni. A múltunk pozitív eseményeit probáljuk meg megtalálni. Megpróbáljuk a jelenben megtalálni azokat a pontokat, amik igazán pozitívak, és amik örömteliek. És megpróbálunk egy olyan pozitív jövőképet kialakítani, amely segítségével hatékonyabban haladhatunk előre a céljaink elérése felé.” – Geszvein Erika

 

 

,, Tégy úgy, mintha már…

Képzeld el és éld át teljes szívedből a várható eseményt. Fontos, hogy ez a vizualizáció nem egyenlő a szokványos álmodozással. Ez olyan vizualizáció, amelyben minden érzékszerved részt vesz. Ha új otthonra vágysz, térj ki a legapróbb részletekre is. Társíts olyan erős érzelmeket a képhez, hogy szinte a lényed részévé váljon.”

 

 

Vizualizáció

A vizualizáció, mint technika, sokkal több mint egyszerűen egy képet lefesteni

az elménkben.

Ugyanúgy hozzá tartozik a hangok, illatok de mindenekelőtt az

érzelmek vizualizációja, mivel azok bírnak a legnagyobb hatalommal felettünk.

 

Képzeljük el, hogy milyen érzés lenne elérni a vágyott célt. Hogy éreznéd

magad? Mit adna neked? Érzed, lásd, halld egyszerre, intenzíven. Itt kezdődik a

vizualizáció.

 

Ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el az életben először meg kell őket álmodni,

majd vizualizálni és cselekedni.

 

Hogyha egyáltalán el tudjuk képzelni a kívánt eredményt a tudatunkban, az már fél siker.

 

Viszont ha fájdalmat vizualizálunk állandóan, ha elképzeljük már az elején, hogy csődöt mondunk és érezzük a megaláztatást, akkor nagyon rossz úton haladunk.

 

A vizualizáció egy képesség és el kell sajátítani, hogy kell használni, hogy a legjobb

eredményeket érhessük el vele. Ez egy óriási téma, amiről a későbbiekben

még bővebben szót fogok ejteni.

 

Minden egy egyszerű gondolattal kezdődik.

Ezért is a legnagyobb különbség a

siker és a sikertelenség között egy egyszerű gondolat.

A forrás és a teljes klassz, értékes https://anita-andrade.hu/ebook-sorozat-onfejlesztes

 

 

Mentális képek

Amennyiben nincsenek a környezetében sem színes kendők, táblák, sem pedig vitalizáló képek vagy fényképek - például ha idegen irodában van, vagy épp utazik valahová hozzon létre „szellemi" vagy „mentális" képeket, amelyeket bármikor elő tud hívni. Legjobb, ha eltérő minőségű képeket hoz létre, például egy olyat, amely bátorsággal és erővel stimulálja önt, egy olyat, amely megnyugtatja és harmonizálja, és egy olyat, mely jobb kedvre deríti. A képeknek nagyon pontosan és intenzíven jelen kell lenniük a memóriájában, hogy mikor lehívja őket, valódi, eleven képekként jelenjenek meg a lelki szemei előtt.

Összpontosítási gyakorlat:

■     Intenzív alkotófolyamat közepén tart, és a helyzettől függően feszült, ingerült, dekoncentrált, gátolt, diszharmonikus stb.

■        Szakítsa félbe a munkát egy rövid időre. Dőljön halra a székében, hunyja le a szemét, és irányítsa a figyelmét kívülről befelé. Lélegezzen jó mélyeket.

■            Most idézze fel lelki szemei előtt azt a képet, amely megadja önnek azt a minőséget, amire épp szüksége van, például nyugalmat, oldottságot, bátorságot, erőt stb. Vizualizálja a képet, és hagyja, hogy hasson önre az energia egészen addig, amíg úgy nem érzi, hogy már jó a közérzete és megerősödött.

■        Utána nyissa ki a szemét, és lásson neki megújult lendülettel a munkának.

     Forrás: Helene Walterskirchen  - Az energiaelv - Koncentrációs gyakorlatok a munkahelyen

 

 

Rövid szünetek – Pihentető elemek.

Időről időre engedélyeznie kell magának egy rövid szünetet. Valósággal csodát tesz, erősít és stimulál.

Irodájának és a munkahelyének nem csak a mun­kát kell szolgálnia, így a berendezésnél sem szabad csak ezt a szempontot szem előtt tartani: A munkahelyén is gondoskodnia kell valamilyen „pihentető elemről".

Ez lehet például nagy kép vagy poszter, amelyen hegyi táj és vízesés vagy virágzó kert látható.

Lehet néhány kő vagy ásvány, amely az íróasztalán kap helyet.

Lehet szí­nes kendő, amelyet díszítőelemként rátesz az irattartó szekrényre.

Szükség esetén aztán kapcsolatot létesíthet ezzel a „pihentető elemmel":

- képzelje el például, hogy egy pillanatig valóban ott van annál a hegyi pataknál vagy kint van a kertben. Ráteheti a kezét a kövekre, feltöltekezhet az energiájukkal. Vizualizálhatja a színes kendőt, és átveheti a szín energiáját.

 

Általánosságban a következő szabály érvényes:

Ha intenzív munkafolyamat részese, amelynek során folyamatosan és erősen kell koncentrálnia, hozzon létre kis „oázisokat", ahol ellensúlyozást, nevezetesen lazítást és oldottságot biztosít magának.

Forrás: Helene Walterskirchen  - Az energiaelv - Koncentrációs gyakorlatok a munkahelyen

 

 

,, A legalsó és a legfelső csakrát lefelé, illetve felfelé táguló, az óramutató járásával megegyező irányban forgó energiatölcsérként képzelhetjük el. A köztük lévő öt másik csakrát a test előtt és mögött elhelyezkedő, a testtől távolodva táguló energiatölcsérekként vizualizálhatjuk, melyek a testünkön keresztül találkoznak egymással, miközben (ha egészségesek vagyunk) az óramutató járásával megegyező irányban forognak.”

 

 

Vizualizáld a sikert!
"Lásd magad, amint jól teljesítesz az adott helyzetben, és bízz a pozitív eredményben. Ha a legjobbra számítasz, a legjobbat ösztönzöd magadban és másokban is. Nagyon fontos, hogy pozitív látomást tarts fent magadról, a többi érintettről és magáról a helyzetről is.”

http://www.dudus.hu/angyaliuzenetek/cards/uzenet44.html

 

 

A gondolat ereje

Az elmédnek teremtő ereje van, tudtad?

Gondolj csak bele, amikor például álmodozol valamiről: szinte a legapróbb részletekig képes vagy elképzelni, kitalálni, a szemed előtt látni egy olyan dolgot, ami a valóságban nem is létezik.

Hihetetlen, de ez az az erő, ami ahhoz kell, hogy aztán valamit a valóságban is megteremts – és ez nem afféle hókuszpókusz, de azért tudni kell hol van a határ a hókusz és a pókusz között.

 

Ha olvastál már valaha könyveket arról, hogyan teremts meg dolgokat az elméd erejével, milyen fontos a gondolat hatalma, a vizualizálás, a célkitűzés stb. akkor azt gondolhatod, elég jó erősen valamire gondolni, minél gyakrabban és már működni is fog a dolog.

Őszintén szólva én dolgos parasztcsaládból származom és valahogy nem ilyen elképzelős vér folyik az ereimben: szerintem nem elég elképzelni, hanem meg is kell csinálni (hiába gondolok jó erősen az ebédre és képzelem el minden falatát – attól még éhes maradok :))

Viszont, ha jól elképzeled, az már egy fél jóllakás, figyelj csak:

Ebéd

Ugye, hogy beindult a nyállelválasztásod? ��

 

1. Az első lépés tehát a vizualizálás legyen.

Képzeld el, milyen lesz a honlapod! Hogyan fog kinézni? Képzeld el az írásaid stílusát! Milyen stílusban, milyen nyelvezettel szeretnél majd írni az olvasóidnak!

Gondolj ki minden egyes apró részletet ugyanúgy, mintha álmaid kávézóját szeretnéd megnyitni és azt kellene bebútorozni, kiválasztani a szórólapok színét és a csészék dizájnját: Neonszínű modern formákat vagy retro stílusú bútorokat választanál inkább?

 

2. A második lépést sokan kihagyják, pedig legalább olyan jó, mint az álmodozás. Neki kell állni a tervezésnek.

Meg kell tervezni lépésről lépésre hogyan fogod létrehozni, amit kitaláltál.

Ne csak úgy fejben, hanem írd is le, mit szeretnél létrehozni és hogyan.

Ezután pedig tervezd meg a lépéseket és tűzzél ki határidőket!

Tervezgetés helyett sokan inkább első lelkesedésből felbuzdulva nekiugranak a megvalósításnak, aztán ahogy fogy a lelkesedés, úgy csökken a lendület is.

Te azonban nem szeretnél így járni, tehát készítsd el a saját projekttervedet, határidőkkel, a lépések aprólékos leírásával (ez útközben még módosulni fog, mert mindig közbejön valami, ezért akár ezt is előre betervezheted…)

 

3. Az elméd teremtő ereje sajnos véges. Ahhoz, hogy működjön és képes legyen a semmiből valamit létrehozni, táplálni is kell.

Könyvekkel és tanulással éppúgy,

mint pihenéssel, élményekkel, új gondolatokkal.

Gyakran egy séta a friss levegőn többet ér, mint még 2 órán keresztül gondolkodni egy probléma megoldásán.

Sőt elárulom: a legjobb ötleteim sport közben szoktak támadni. Hirtelen tele leszek jó gondolatokkal és edzés után gyorsan előkapom a jegyzetfüzetemet és csak írom-írom a jó gondolatokat.

 

A teremtéshez nem elég az elméddel teremteni: a kezeddel is teremtened kell, megvalósítanod mindazt, amit elgondoltál, még ha nem is sikerül pontosan ugyanúgy (de ez már egy másik téma).

 

Déry Tibor mondta egyszer:

“A mindennapok hordalékából kell kimosnunk életünk maréknyi aranyát.” És igaza volt.

Forrás és a teljes cikk: http://www.gazdagmami.hu/kezdok/a-gondolat-ereje

 

 

,,Nem mindegy hogyan gondolkodsz, milyen érzelmi állapotban töltöd a napjaid,

mert végső soron ez az, ami meghatározza életed minőségét és az elért eredményeket.”

 

,,Amikor elképzelsz egy számodra pozitív, vágyott célt és ebbe minél részletesebben bele is helyezed magad,

mintha épp most történne veled, annál közelebb kerülsz a célodhoz.

Energetikailag megteremted azokat a “véletlen helyzeteket”, melyek a sorsod pozitív fordulatához szükségesek.”

 

 

- Mosoly-Jókedv

Az helyzet az, hogy nincs is szükség tényleges mosolyra.

Elég csak gondolnod rá, és attól máris kedvesebb lesz a hangod, a hangulatod.

 

 

Gabrielle Bernstein - Édesítsd meg az életed! - Megerősítésekkel könnyedén

Sokan árulnak boldogságot manapság, az Édesítsd meg az életed! című önátalakító öröm-könyvében azonban Gabrielle Bernstein előadó és életvezetési tréner megmutatja, hogyan teheted egyenesen az életmódoddá a boldogságot azáltal, hogy megismered az ÉN-edet a saját Belső Vezetődet.

Harmincnapos ÉN-egyenletében Gabrielle megtanít eltörölni a negatív gondolatmintákat, és megmutatja, hogyan érhetsz el személyes változást pozitív megerősítésekkel, testmozgással és vizualizációs meditációkkal. Az ÉN-egyenlet szépsége az, hogy az élet végtelen számú területén bevetheted a pozitív változás elérése érdekében.

Mi az ÉN-egyenlet? Egy nagyon hatékony és könnyen alkalmazható módszer arra, hogy visszaszerezzük életünk vágyott egyensúlyát és elégedettek legyünk magunkkal. A recept mindenkinél működik, hiszen azon az elven alapul, hogy a boldogság bennünk rejlik – nekünk kell hát előhívnunk egónk és félelmeink takarásából. Gabrielle ehhez olyan, bárki számára könnyedén elérhető eszközöket használ, mint a tánc, az ugrálás, a meditáció, az ima vagy a naplóírás. „Harmincnapos kaland, melynek során fizikai mozgásformákat, átgondolt pozitív megerősítéseket és kreatív vizualizációkat ismételgetsz.”

Készülj fel rá, hogy amint belépsz az ÉN-eddel való kapcsolódást elősegítő áramlás állapotába, megváltozik az életed. Elengeded a negativitást, és a boldogságot választod helyette!

Ha tetszik, dolgozz vele ha nem, vedd ki, amire szükséged van, és hagyd ott a többit. Ez a te utad.

 

„Gabrielle Bernstein egyszerre tanító és mesemondó, aki a mindennapi tapasztalásai során felfedezett igazságokból mossa ki az aranyat, hogy aztán megajándékozhasson vele másokat.” - Marianne Williamson, a Visszatérés a szeretethez és A változás hatalma című sikerkönyvek szerzője.

„Bernstein célja az, hogy példával szolgáljon azok számára, akik, ugyanúgy, mint ő, a túlzott felesleg kultúrájába születve egy belső űrt szeretnének kitölteni.” - Elle magazin

Forrás: http://webaruhaz.edesviz.hu/ezoterikus-konyvek/edesitsd-meg-az-eleted.html

http://edesvizkiado.hu/index.php/gabrielle-bernstein/

 

 

Vesd be a képzelőerőd!

Belső mozink az egyik leghatékonyabb fegyverünk a pozitív gondolkodásért vívott harcban. Vizualizáld a jó dolgokat! Képzeld el azt az életet, amit élni akarsz! Újra és újra jelenítsd meg agyad vetítővásznán azt, amit el akarsz érni!

Mert minden pozitív változás, ami az életedben történik, a fejedben kezdődik el. Előbb-utóbb hasonlítani fogsz arra, amilyennek belül látod magadat. Mint amikor az igazi arcunkká válik egy álarc.

Forrás:  http://onmagad.blog.hu/2016/05/29/6_tipp_hogy_pozitivan_gondolkodj?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 

 

Vizualizáció

,,A vizualizálás segít fókuszálni és lelkesíteni, és mivel annyira valósághűen látod, amire vágysz, csupa olyan apró döntést fogsz hozni, ami végül hozzásegít a célodhoz.

Minden apró részlet, amit a képhez adsz, segít a tudatalattidnak elhinni, hogy ez a valóság, és végül el is juttat oda. Tanulj meg lazítani!”

 

,,Használd tudatosan a technikákat

Nagyon sok technika létezik manapság, amelyek mind kiváló eszközei a tudatos teremtésnek. Mindenki saját hitrendszere szerint választhat. Akár relaxálsz, meditálsz, vizualizálsz, imádkozol, megerősítéseket használsz, hálád fejezed ki vagy más módokon alakítasz ki párbeszédet belső éneddel, azok mind hozzásegítenek céljaid eléréséhez. Ezeknek az eszközöknek segítségével pont a fent említett kitartásod, önbizalmad és hited erősödik.’”

 

Tekints úgy magadra,

mintha már az lennél, akivé válni szeretnél.

 

„Életünk legnagyobb ajándéka a képzeletünk. Minden, ami a fizikai

világunkban megvalósul, először a képzeletünkben létezik. Ennek

következtében mindent, amit a jövőben el szeretnél érni, először el kell

képzelned. - Ez dr.Dyer tanításának esszenciája.

 

 

A belülről jövő ragyogás

Maxwell Maltz döbbent rá az énkép jelentőségére.

A következőket írta:

- „Énképünk minősége határozza meg, hogy merre visz az utunk, felfelé vagy lefelé.”

- „Az önmagunkról alkotott kép pozitív vagy negatív tapasztalatok irányában hajt minket életünk minden napján.”

- „Ha értéktelennek látjuk magunkat, sikertelenek leszünk. Ha értékes személynek tartjuk magunkat, olyan út nyílik előttünk, amely meghozza majd az elégedettséget, a teljesítményt, az örömöt.

 

 

Érzelmek, mint ,,drogok. – Ha jót élsz át, akkor újból akarod, de ha rosszat, az érzelem által termelődő pl. magasabb stresszhormon-szint is van, és kötődés, miatt van, hogy akarod újból.

Tehát inkább — képzeld el a jót, kellemest, a felemelő érzést.. vizualizáld, érezd – s ez legyen a ,,kötődésed”, ,,drogod”, ,,hormon szinted”, vizualizáld, a rossz érzés helyet. (mj)

 

Képzeld el - gyökér vizualizáció változás - a gyökeret változtasd meg. (mj)

 

Amikor beszélsz valakivel, vagy írsz valakinek,

vagy eléképzelsz egy beszélgetést, írást,

vigyél bele pozitív energiákat pl. mosoly, kedvesség, segítség, öröm, jóság. (mj)

 

Képzeld el a jó, nagyszerű, kedves, igazi anyukádat – apukádat – szerelmedet. S légy velük, töltsd velük az időt, beszélgess velük, érzések, érintsd őket, s ők téged. (mj)

 

Ha szeretnél valamin változtatni az életedben, akkor képzeld el a jót, és érezd a jót!! (mj)

 

Képzeld el, hogy szerelmes vagy, hogy szeretnek, hogy energikus vagy, hogy sikeres vagy, olyan szerelmet, olyan társat, olyan érzést és érzelmeket, amit szeretnél!(mj)

 

Képzeld el kellemesen, jó érzéssel, szeretettel. Képzeld el, ami most van, s képzeld el ennek a jó ellentétét. (mj)

 

Minden egyes pozitív szó, gondolat, érzés, képzelet, amit minél többször használsz napi szinten, annál hamarább rövid vagy hosszútávon, az elindul megvalósulás felé.mj

 

Képzeld el a benned élő Buddhát, Jézust vagy éppen egy sármos, erős, mosolygós, magabiztos, sikeres, vonzó férfit, s a tudatod képernyőjére is vidd, lásd sokszor. (mj)

 

Egy helyzeten úgy változtathatsz, ügy jöhetsz ki belőle, vagy emeled nagyobb szintre, ha vizualizációk vagy éppen a való életben sokkal jobban érzed magad. Sokszor, sok olyat teszel, amit szeretnél, szeretsz, - s így úgymond átállítod a vonzáspontod, átváltozol, rád ragad, és ezáltal ont ilyen dolgokat fogsz vonzani. (Molnár József)

 

- Engedd el a negatívat. …ráakadnak valami rosszra, s nem engedik, - vizualizáció--- rá kell akadni valami jóra, s nem engedni, - vizualizáció s elindul a vonzás, a megteremtődés. (mj)

 

- Gondold meg, hogy milyen gondolatot, ,,képet”, engedsz BE önmagadba, mert elindul a vonzás. A rosszat ne engedd be, maradjon kívül, a jót, a vágyottat viszont enged be, engedd magadhoz, vizualizáció. (mj)

 

Tiszta, pozitív rezgések…ha tiszta, pozitív rezgés van benned….ha tiszta-pozitív energia van benned, akkor a pozitívat, jó dolgokat vonzod magadhoz. (mj)

 

Mentális tréning- Pozitív, Vizualizáció – akár 100-szor.

 

Pozitív szavak bősége, a múlt átírása, vizualizáció (jó család, pozitivitás), affirmációk (pozitív megerősítések), testi-szellemi-lelki jó-hasznos táplálékok. (Mj)

 

Bőség teremtés

- Szavakkal – pl. nő, növekedik, bőség, bőven, gazdag, gazdagon stb…

- Látni a bőséget. (mj)

 

Vizualizáld, képzeld el, amit akarsz, hogy kész, meg van, - s az út is meglesz. (Molnár József)

 

A szegénységtudat és a bőségtudat közötti gondolkodásmódbeli, fókuszbeli, vizualizációsbeli különbség van. (Molnár József)

 

Használd a tudatod képernyőjét, viszont válogasd meg, mit látsz rajta, és nagyon fontos, hogy ott milyen eseménybe mész bele, - csak a sikeres, pozitív, vidám, kellemes, inspirálóba, hasznosba. (Molnár József)

 

Amit az ember rendszeresen ,,lát”, érez a tudata ,,képernyőjén” akár órákon át, s naponta, az elindul a bevonzás, a megvalósulás útján. (Molnár József)

 

Naponta a megfelelő szín vizualizálása a hozzá tartozó csakrára, - minél kiterjedtebb és intenzívebb a szín annál jobb. Gyakorlás, és a harmonikus működés függvénye. (Piros, narancssárga, élénk sárga-aranysárga, zöld, kék, ibolya-indigókék, lila-ibolyakék-fehér).

 

,,Óriási erő van a képzeletünkben, óriási erő van abban, hogy ha tényleg elkezdünk először itt belül teremteni.”

 

 

Összpontosítás

      Aki képes elméje kalandozó gondolatait összevonni, és egy pontra irányítani, csodálatos eredményt érhet el.

 

      A fókuszált elme úgy működik, mint egy fénykéve, segít meglelni a lélek legbensőbb értékeit.

 

Azok, akik gyakorolják az összpontosítást, gyorsan fejlődnek. Bármely munkát tudományos pontossággal, és nagyon hatékonyan képesek végezni. Amit mások hat óra alatt végeznek el, ők befejezik fél óra alatt. Amit mások hat óra alatt olvasnak el, arra nekik csupán fél órára van szükségük.

A koncentráció segít az ember anyagi fejlődésében, mert munkája eredményesebbé válik. Azok, akik korábban zavaros gondolatokkal, hézagos elmével küszködtek, az összpontosítás gyakorlásával már tiszta fejjel képesek gondolkodni. Ami azelőtt bonyolult, rémisztő és zavarba ejtő volt, azt most az elméjük könnyedén felfogja. Bármit elérhetsz a koncentráció által. Nincs lehetetlen az összpontosítást gyakorló számára.

 

Az összpontosítást joggal nevezhetjük művészetnek, mivel a legtöbb ember csak korlátozott mértékben képes hosszabb idegig összpontosítani valamire. Túl könnyen elkalandoznak a gondolatok, és elillannak a gondolati erők, ennek következtében túl keveset ér el az ember.

 

Ahhoz, hogy intenzíven összpontosítsunk valamire, a belső nyugalom és összeszedettség állapotára van szükségünk. Senki sem tud például koncentrálni, ha rohanás és zűrzavar veszi körül, vagy ide-oda cikáznak a fejében a gondolatok.

 

Ha a nyugalomba vezetjük szellemünket és értelmünket, amelyek folyton azon fáradoznak, hogy mindent érthető formába öntsenek, egység lép a szétforgácsoltság helyébe. így megtakarítjuk azokat az energiákat, amelyeket egyébként minden irányba szétszórnánk. Igazi nyugalom esetén a nagyon intenzív, ugyanakkor nagyon oldott éberség állapotában vagyunk. Belső nyugalom csak akkor jön létre, ha gyakoroljuk, miként irá­nyíthatjuk a figyelmünket egy bizonyos tárgyra.

 

Az összpontosítás képessége a nagy gondolkodók egyik legalapvetőbb jellemzője. Energiánk egy irányba való összpontosítása jelenti a siker kulcsát az élet minden területén.

 

 

A sportpszichológusok különbséget tesznek az összpontosítás és a koncentráció között. A koncentráció az átfogó megfogalmazás, az összpontosítás pedig a pontos. A koncentráció egy hosszabb távú tevékenység, míg az összpontosítás jóval rövidebb.
Valójában a sikeres sportolók egyik jellemző tulajdonsága a szándékos összpontosítás a verseny és a gyakorlás alatt. A legjobb sportolók minden sportban figyelni tudnak arra, ami számít (a feladat teljesítése) és ki tudják zárni, ami nem számít (minden más).

 

 

      A mentális összpontosítás már-már szinte varázslatos erejével felvértezve gyakran még a törpék is elvégezhetik az óriások munkáját, ám ennek híján az óriások sem viszik többre a törpéknél.

Óriási tetteket vihet véghez mindenki, akit csak rá lehet ébreszteni arra, hogy a tőle telhető legjobbat hozza ki magából. Összpontosítás és erőfeszítés híján azonban a legnagyszerűbb ember sem viheti túl sokra.
Az összpontosítás fontosabb még az alkalmasságnál is; nem mindig a legalkalmasabbnak látszó ember látja el a legjobban a feladatait. Igazi művészetté csak az fejlesztheti az életét és a munkásságát, aki kellőképpen összpontosít minden lehetőségre.
(Swami Panchadasi - Az összpontosítás hatalma - A siker törvénye)

 

 

A bölcs ember úgy összpontosítsa elméjét, mint ahogy a nyílkészítő egyenesíti a nyílvesszőt. (Dhammapada -  A törvény útja)

 

Álmainkért küzdeni kell, a cél eléréséhez összpontosítanunk kell, erőfeszítéseket kell tennünk. (Paulo Coelho)

 

,,Amire figyelmed irányul, azzá leszel."

 

Ha 17 másodpercig összpontosítasz valamire, működésbe lép az annak megfelelő rezgés. 
Majd ahogy az összpontosítás nő, a rezgés pedig tisztábbá válik, a Vonzás törvénye még több odaillő gondolatot juttat el hozzád.
És ha képes vagy egy egészen rövid ideig, mindössze 68 másodpercig zavartalanul összpontosítani egy adott gondolatra, a rezgés elég erős lesz ahhoz, hogy elindulhasson a megnyilvánulás felé. 
Ha újra és újra visszatérsz egy letisztulsz gondolathoz, és képes vagy legalább 68 másodpercig arra koncentrálni, akkor ez a gondolat rövid időn belül uralkodó gondolattá válik benned. 
És ha egy gondolat uralkodóvá válik, mindaddig azzal összhangban álló jelenségeket fogsz megtapasztalni, míg meg nem változtatod.” (Esther és Jerry Hicks – Kérd és Megadatik)

 

A bátorító önszuggesztió (például: tudom, hogy képes vagyok rá vagy örömmel és higgadtan teszek eleget a felada­tomnak) az első és döntő lépés afelé, hogy építsük az önbizalmunkat, fokozzuk a teljesítménymotivációt, és jelentős mértékben javítsuk az összpontosítási képességünket.

Források: Helene Walterskirchen  - Az energiaelv - Koncentrációs gyakorlatok a munkahelyen

http://www.energy.sk/hu/menu_x4486x.asp

http://www.sivananda.hu/joga-spiritualis-irasok/az-osszpontositas

http://www.webbeteg.hu/cikkek/sport_egeszseg/13625/osszpontositas-koncentracio--ugyanazok?

http://www.libri.hu/konyv/swami_panchadasi.az-osszpontositas-hatalma-1.html

https://amegoldas.eoldal.hu/cikkek/idezetek---fantasztikusan-jok--inspiralok.html

http://lelek-enterier.blogger.hu/2014/05/02/univerzum-torveny

 

 

Szuggesztió.

 

        Szavakkal, mondatokkal, gondolatokkal átírhatjuk az érzéseinket, életünket. Volt, aki azt mondogatta, hogy undorodom a cigitől, s pár nap múlva annyira megundorodott a cigarettától, hogy nem cigarettázott többet.

 

Emilie Cuoé figyelte meg, hogy a páciensei jobban gyógyulnak, ha pozitív szavakat, mondatokat hallanak.

 

 

,,Különbséget teszünk az autoszuggesztió, azaz önmagunk befolyásolása — ez kulcsmondatok segítségével történik, amelyekkel programozzuk magunkat -a külső szuggesztió között, amellyel másokat befolyásolhatunk, illetve amellyel mások befolyásolnak minket. Ha például folyton azt halljuk a szüléinktől, hogy túl naivak és önállótlanok vagy tehetségtelenek vagyunk, szüleink feltételezéseinek köszönhetően gyengül az önbizalmunk, és életképtelennek fogjuk tartani magunkat.

A szuggesztió működése alkalmazásának gyakoriságán alapul. Ha például több hónapig vagy évig azt mondogatja valakinek, hogy mennyire nincs vonzereje és mennyire ügyetlen, az illető egy idő múlva valóban szürkének vagy ügyetlennek fogja tartani magát, még ha ez nem is felel meg a valóságnak. Azonban van pozitív is, vagyis olyan, amely építően hat az emberre, és segíti a fejlődésben.

A vizionálás szellemi folyamat, amelynek során az ember a szellemi erők, különösen a képzelőerő segítségével meg tud valósítani előzőleg meghatározott célokat és projekteket. A vizionálás segítségével nemcsak a jelent, de a jövőt is befolyásolhatjuk.(Helene Walterskirchen)

 

 

Dr. David Harold Fink szerint a beszéd minden hipnózis kulcsa; azt állítja, ennek a legjobb módja, ha beszélsz a testedhez, testrészeidhez, ha dehipnotizálod magad.

 

 

Vizualizáció és Imagináció használata is. ,,Nincs kétségem, hogy a megerősítések és a vizualizáció működhetnek. Ilyen hatékonyak vagyunk. Teremtünk a gondolatainkkal.” (Mabel Katz)

 

,,Képzeletünkkel sikeresen motiválhatjuk magunkat, feltéve, hogy lelki szemeink előtt elért célunk jutalmaként nem csupán egy homályos, fekete-fehér kép sejlik fel. Ehelyett készítsünk egy tarka színekben pompázó, részletgazdag "felvételt" arról, amire igazán vágyunk! Legyen minél tisztább és színesebb, mert így elérhetőbb lesz a célunk! Programozzuk be magunkat, és kezdjünk új életet!”

 

Tudatosan használd a pozitív szavak, mondatok, gondolatok erejét perceken, félórákon, napokon, hónapokon át. (Molnár József)

 

Légy tudatos, légy nyugodt, meditatív, boldog, jóságos, együttérző, megértő, támogató, kedves, sugárzó. Légy ajándék, légy áldás és bőség magadnak és másoknak. (Molnár József)

 

 

,,Tudnunk szükséges, hogy mint minden kimondott szó, így minden gondolat is rendelkezik egy bizonyos szintű és mértékű energiával pozitív illetve negatív energiával.

Mivel a kimondott szó a gondolatinál nagyobb szintű és egyben erősebb energiát képvisel, így minden kijelentés igen jelentős energiatartalommal bír.”

 

,,A negatív kijelentések természetükből következően negatív energiát hordoznak, ezért ezek rendszeres ismétlése a negatív energiák táplálását eredményezi.

A pozitív kijelentések pedig pozitív energiatartalommal telítettek, így ezek rendszeres ismétlése esetén a pozitív energia megtöbbszörözését érhetjük el. Kellő mennyiségű gondolati energia megfelelő telítettsége esetén materializálódhat (valóra válhat) az adott gondolat, akár pozitív, akár negatív telítettségű is volt az. Nagyon jó példa erre az a testsúlyával folyamatosan küszködő hölgy, ki a "Nem kérem, hisz így sem tudok a túlsúlyommal mit kezdeni!" kijelentéssel utasítja vissza a kínálást. Egyértelműnek látszik, hogy amíg a hölgynek ilyen - nyugodtan mondhatjuk, hogy negatív - kijelentései lesznek (túlsúlyával kapcsolatban), addig valóban túlsúlya is lesz.

E viselkedésforma által megváltozhat kisugárzásunk, jobbíthatunk emberi kapcsolatainkon, sőt egész személyiségünk pozitív beállítottságúvá válhat, de hatékony eszközként működhetnek, pl. az önbizalom, az önbecsülés helyreállításában is, így életminőségünk nagymértékben jobbá válhat.

A gondolati energia hatalmának felismerése és alkalmazása segíthet egy-egy tényleges cél elérésében, így közelebb kerülhetünk a szeretethez, és ez által a boldogsághoz, ami feltételezhetően nem csak a mi életcélunk. törvényszerűség felismerése, és főleg alkalmazása életünkben minőségi - méghozzá igen kedvező - változást eredményezhet, ha tudatosan használjuk pozitív irányultságú gondolatainkat.

Mindenesetre, amíg nem válnak reflexszé pozitív megerősítéseink, addig tudatosan figyelnünk kell helyes használatukra.

Tapasztalataink szerint a megerősítések akkor működnek a leghatásosabban, ha jelen időben, egyes szám, első személyben használjuk, pl. "Meg tudom tenni!"

A megerősítések hatékonyságát azzal is fokozhatjuk, ha hangosan (nyugodt, társalgási hangerővel) ki is mondjuk azokat határozott, magabiztos és pozitív töltettel. De adott esetben a hang nélküli (magamban mondom) módszer is eredményes lehet, ha az adott körülmények között nincs lehetőség a "hangoskodásra". (Uhrinné Bárdi Zsuzsanna - Uhrin Ferenc György: Őserő – Az élet titkai)

 

 

,,Az ellazult szellem és a kiegyensúlyozott energia állapot optimális táptalajt biztosít a vizualizációs gyakorlatokhoz. A vizualizált képek, gondolatok és érzések energetikailag gazdag talajra hullanak, és azonnal ki tudnak csírázni.”

 

 

Affirmációk (pozitív megerősítések használata) ,,Ha gondolatainkkal szeretnénk önbizalmunkon segíteni vagy vágyainkat beteljesíteni, azt pozitív megerősítések (szaknyelven affirmációk) folyamatos ismételgetésével tehetjük meg.

Ugyanis a pozitív megerősítés, mint nevelési módszer arra épít, hogy az emberi agy ugyanúgy megérti és megjegyzi a szabályokat, ha csupán a biztató, dicsérő szavakat hallja, és ráadásul (a jobb agyfélteke segítségével) egy pozitív érzelem is fog társulni a tanuláshoz. Tehát az az elvem, hogy mindig járjon egy jó szó, egy mosoly, egy köszönöm szépen, ha tett a tanuló ennek érdekében!

A pozitív megerősítések segítségével saját magunkat tudjuk pozitívan „programozni”. Általuk megerősíted személyiségedet, átalakítod régi rossz beidegződéseidet, szokásaidat és önmagadnak teremthetsz a segítségükkel. Sőt, rendszeres ismételgetéssel segíthetnek elérni nagyobb életcéljaidat is.

Bármilyen pozitív töltetű kijelentést lehet megerősítésként használni. A tudatalattinkra gyakorolt hatás nem marad el, és meglátjuk, hamarosan beindul a pozitív változás! Csupán olyan kifejezést kell találnunk, ami kizárólag kellemes érzéseket kelt bennünk, és a gondolat maga is örömmel tölt el minket. Ha rendszeresen a kijelentés tartalmára gondolunk, újra és újra a boldogság érzése fog hatalmába keríteni, és testünkben máris elindulnak az öngyógyító, segítő folyamatok.”

 

 

,,Fontos szerepe van önmagunk buzdításának és annak, hogy pozitív ,,párbeszédet” folytassunk magunkkal. A legsikeresebb sportolóknál mindvégig szól a fejükben az a bizonyos buzdító hang.”

 

 

A bátorító önszuggesztió (például: tudom, hogy képes vagyok rá vagy örömmel és higgadtan teszek eleget a felada­tomnak) az első és döntő lépés afelé, hogy építsük az önbizalmunkat, fokozzuk a teljesítménymotivációt, és jelentős mértékben javítsuk az összpontosítási képességünket. (Helene Walterskirchen)

 

 

,,Az NLP módszereivel néhány perc alatt sikeresen megszabadulhatunk fóbiáinktól, magunk mögött hagyhatunk olyan rossz emlékeket, amelyektől éveken keresztül szenvedtünk.”

 

 

Felejtsük el a ,,nem tudom”-ot, a ,,nem vagyok képes rá”-t, a ,,nem szabad”-ot, a ,,nem ajánlatos”-t, és képesek leszünk eddig megvalósíthatatlannak tartott célokat is megvalósítani. (Harry Lorayne)

 

 

Ha magunkhoz beszélünk, mindig hangsúlyozzuk ki az ,,én” fogalmát! Az ,,én” varázsigeként nyit utat a tudatalattiban az őt követő minden szó és gondolat számára. (Emil Coué – A gyógyító erő)

 

 

Taníthat-e ember egy másikat arra, hogyan fejlessze a képzelőerejét, hogyan gondolkozzék alkotó módon? Nos, az egyetlen számomra ismert módszer, hogy a ,,tanító” arra bírja a ,,tanítványát”, lásson neki, és csinálja!

 

Képzelőerőnk fejlesztésének ugyanaz a titka, mint bármely más képességünk fejlesztésének – a gyakorlás. Ha gyakoroljuk a kedvességet, kedvesebbek leszünk. Ha gyakoroljuk az alkotó gondolkodást, idővel egyre hatékonyabban fogjuk működtetni képzeletünket. (Harry Lorayne)

 

 

Kiderült, hogy a vízmolekulák reagálnak a szándékra, a gondolatra, a szavakra. Kiderült, hogy a kedves, pozitív szavak, és érzések, a vízkristályokat szebbé teszik. s mivel az emberi test nagy hányada víz, ezért tudatosan kell vigyázzunk a bennünk lévő vízmolekulák szerkezetére, pozitív érzésekkel, szavakkal megtámogatva őket.

 

 

Amit órákon, napokon, hónapokon át hall, lát, olvas, gondol, érez az ember – ezzel úgymond átszuggerálja, áthipnotizálja magát. (Molnár József)

 

Van, hogy napi többször - 4-5 ször legalább - , s van hogy órákon át csináld, érezd, halld, lásd tudatosan (odafigyelve) vagy épp tudattalanul, azokat a dolgokat, amelyeket szeretnél, ha szokássá válna, s tegyél így azokkal a dolgokkal is, melyekről tudod, hogy pozitív hatással vannak rád. (Molnár József)

 

A beszéd, a szavak, gondolatok szuggesztív hatása mellett pozitív, inspiráló, vagy éppen kellemes érzést okozó képek, mondatok, szavak kihelyezése olyan helyre, ahol nap mint nap pont szem előtt vannak, s így befolyásolnak minket. (Molnár József)

 

 

Összpontosítás, Fókusz - ,,Az összpontosítást joggal nevezhetjük művészetnek, mivel a legtöbb ember csak korlátozott mértékben képes hosszabb idegig összpontosítani valamire. Túl könnyen elkalandoznak a gondolatok, és elillannak a gondolati erők, ennek következtében túl keveset ér el az ember….

 

Ha összpontosítja és egy bizonyos szándékra vagy vágyra irányítja minden szellemi erejét, akkor azt a legtöbb esetben el is éri. …Nincs olyan akadály, amely tartósan ellen tudna állni a legmagasabb koncentráció rendkívüli erejének….

 

Ahhoz, hogy intenzíven összpontosítsunk valamire, a belső nyugalom és összeszedettség állapotára van szükségünk. Senki sem tud például koncentrálni, ha rohanás és zűrzavar veszi körül, vagy ide-oda cikáznak a fejében a gondolatok. Ha a nyugalomba vezetjük szellemünket és értelmünket, amelyek folyton azon fáradoznak, hogy mindent érthető formába öntsenek, egység lép a szétforgácsoltság helyébe, így megtakarítjuk azokat az energiákat, amelyeket egyébként minden irányba szétszórnánk. Igazi nyugalom esetén a nagyon intenzív, ugyanakkor nagyon oldott éberség állapotában vagyunk. Belső nyugalom csak akkor jön létre, ha gyakoroljuk, miként irá­nyíthatjuk a figyelmünket egy bizonyos tárgyra. (Helene Walterskirchen)

 

Fókuszálj inkább a vágyadra, mint a kétségeidre, és az álmod elkezd majd valóra válni. Meg leszel lepve, mennyire könnyen történik majd. A kétségeid soha nem olyan erősek, mint a vágyaid, hacsak nem te teszed őket azzá. (Marcia Wieder)

 

Az igazság az, hogy amire összpontosítasz, afelé haladsz. Ne nézz a falra, összpontosíts oda, ahová el akarsz jutni. (Anthony Robbins)

 

Éppen olyan egyszerű egy kastélyt teremteni, mint egy gombot. De vajon a kastélyra vagy a gombra irányul a figyelmed? Mindkét esetben ugyanazon erők lépnek működésbe, csak a fókusz iránya más. (Abraham- Hicks)

 

,,Amire figyelmed irányul, azzá leszel."

 

A cél olyan, mint a Sarkcsillag. Ráállítod az iránytűdet, és amikor letérsz az utadról, segít visszatalálni. (Marshall E. Dimmock)

 

,,Ami fontos, azt csöndesen ébren kell tartani magunkban napról napra; egy pillanatra sem szabad elengedni.”

 

 

Egy pillanatra se feledkezz el rólam.(A cél). (Molnár József)

 

A sportban és az életben is arra kell összpontosítanod, amit akarsz! (Andrew Matthews)

 

,,Ha teljes tudatoddal egyetlen dologra koncentrálsz, és az elméd nem áll ellen a gondolatod tárgyának, a gondolataid energiája anyaggá válik. Ez nem varázslat, pusztán koncentráció és vizualizáció. Lásd részletesen és higgy abban, amit meg akarsz valósítani. Vetítsd a gondolataid és érzelmeid erejét az elméd vásznára. Amikor elméd üres, mentes minden gondolattól, és csak egyetlen gondolatot eresztesz elé, óriási erőket szabadítasz fel. Ezért kell nagyon óvatosan bánni a gondolataiddal. A koncentrált gondolat hatalma gyakorolja a legerősebb befolyást az életedre.”

 

,,Mindig megkapod azt, amire tartósan összpontosítasz. Ha a bőségre, akkor azt; ha a hiányra, akkor azt. Az Univerzum mindig igazságos, következetes, törvényei megkerülhetetlenek, a kifogások senkit nem érdekelnek. Próbálj meg vitatkozni a gravitációval... legalább olyan értelmetlen, mint a Vonzás Törvényével vitába szállni." - Abraham-Hicks

 

Mi a koncentráció törvénye? Akármire gondolunk, az megnő! Akármire gondolunk, az megnő, megerősödik, és életben marad! (Brian Tracy)

 

Ha az egyik pillanatban hiszel, a másikban nem: a hitetlenség kioltja a hit erejét. Ha bízol a győzelemben, de közben a kudarctól is tartasz, veszíteni fogsz. (Müller Péter)

 

,,Susan Nolen-Hoeksema és munkatársai amellett érvelnek, hogy a depresszióra hajlamos emberek sokkal inkább szomorú érzéseikre fordítják figyelmüket. Ez a fajta rágódás (rumináció) a depressziós állapot fennmaradásához járul hozzá.”

,,A boldogtalan emberek állandóan arra összpontosítanak, hogy mit utálnak az életben. A boldog emberek pedig arra, amit szeretnek.”

 

,,Ne feledjük, hogy a valamire való odafigyelés is viselke­dés, elvileg hasonló minden más viselkedéshez. Gya­koriságát és valószínűségét befolyásolhatják a megerősítéses kontingenciák. Ha jutalmat várhatunk azért, hogy valamire nagyon odafigyelünk, akkor nyilván nagyon oda fogunk figyelni. Tehát a megerősítés befolyásolhatja azt a tevékenységet, amitől az elsajátítás függ.”

 

Koncentrálj oda. Odafigyelés a pozitív dolgokra, így ez marad benned. (mj)

 

A sikertelenek kilencvenkilenc százalékát azok teszik ki, akiknek már szokásukká vált, hogy mentségeket keressenek. (George Washington Carver)

 

Amire hosszú időn keresztül figyelsz, azt kezded beépíteni a rezgésedbe, és fokozatosan kezd megvalósulni az életedben. Zseninek lenni csupán annyit jelent, hogy osztatlan figyelmet szentelsz valaminek, a többit a Vonzás Törvénye elintézi. (Abraham-Hicks)

 

,,A legtöbb ember nem tud uralkodni a kívánságain, mert nem ura a gondolatainak. Mindenfélén töprengenek, szétszórják alkotó gondolataik csodálatos potenciálját, pedig azt koncentráltan egy célra kellene irányítani, mert ily módon bármit elérhetünk, amit csak el tudunk képzelni.
Nagyon kevés ember van tudatában annak, hogy a gondolatai milyen nagymértékben alakítják a valóságát. Alig akadnak olyanok, akik önállóan gondolkodnak. A legtöbben - anélkül, hogy tudnának róla - mentális lemezeket tesznek fel, vagy a számukra felkínált gondolatokon kérődznek ahelyett, hogy a saját gondolataik erejével szembeszállnának ezekkel és önmaguk alakítanák az életüket.”

 

A nem éppen eszményi környezettel úgy birkózhatsz meg a legkönnyebben, ha szem előtt tartod a célodat. A körülmények ritkán tökéletesek, szóval ha a családi vagy munkakörnyezeted nem segíti elő a sikered elérését, fokozott erőfeszítéseket kell tenned a fókuszod élességének megőrzésére! (Donald Trump)

 

Koncentrálj arra, amit el akarsz érni! (Andrew Matthews)

 

,,Azt vonzzuk be életünkbe, amire gyakran gondolunk, amire mélyen koncentrálunk.”

 

Az összpontosítás a siker egyik kulcsa. Tisztában kell lennünk a képességeinkkel, hogy mihez értünk, és arra a területre kell fordítani az időnket és az energiánkat. (Bill Gates)

 

,,Ha a napod minden percében kristálytisztán a szándékaidra koncentrálsz, azzal erős teremtő energiákat mozgatsz meg.”

 

,,Tudnod kell, hogy ezek a teremtő energiák folyamatosan működnek. Amikor nem a vágyaidra összpontosítasz, akkor ezek az energiák, szertefolynak és azokat a koncentrálatlan gondolataidat valósítják meg, amelyek éppen a fejedben vannak…Amire fókuszálod a tudatodat abból kapsz újra és újra egyre többet és többet. Épp ezért fontos mindennap megtisztítani a szándékaidat, és pozitívan tartani a gondolataidat. Érdemes reggelente végiggondolnod, hogy mi az, amit ma el akarsz érni. És érdemes a nap minden pillanatában figyelni a szándékaidra, és feltenni magadnak a kérdést:: mit vonzok magamhoz ezzel a gondolattal?”

 

 

Koncentráció

A koncentráció az a képesség, hogy irányítani, összpontosítani tudjuk a figyelmünket. Ha összpontosítja és egy bizonyos szándékra vagy vágyra irányítja minden szellemi erejét, akkor azt a legtöbb esetben el is éri.

 

,,Nincs olyan akadály, amely tartósan ellen tudna állni a legmagasabb koncentráció rendkívüli erejének." (Piero Ferrucci)

 

A koncentráció során az elme különböző sugarai összefogottak, és egy bizonyos objektumra irányítottak. Az elme ilyenkor nem hánykolódik, csupán egyetlen gondolat tölti el. Minden energiája erre az egy gondolatra összpontosul.

 

Koncentrálj oda. Odafigyelés a dolgokra, így ez marad benned. (mj)

 

,,Amire figyelmed irányul, azzá leszel."

 

,,A legtöbb ember nem tud uralkodni a kívánságain, mert nem ura a gondolatainak. Mindenfélén töprengenek, szétszórják alkotó gondolataik csodálatos potenciálját, pedig azt koncentráltan egy célra kellene irányítani, mert ily módon bármit elérhetünk, amit csak el tudunk képzelni.
Nagyon kevés ember van tudatában annak, hogy a gondolatai milyen nagymértékben alakítják a valóságát. Alig akadnak olyanok, akik önállóan gondolkodnak. A legtöbben - anélkül, hogy tudnának róla - mentális lemezeket tesznek fel, vagy a számukra felkínált gondolatokon kérődznek ahelyett, hogy a saját gondolataik erejével szembeszállnának ezekkel és önmaguk alakítanák az életüket.”

http://www.thesecret.hu/node/10342?page=13

Forrás: Helene Walterskirchen  - Az energiaelv - Koncentrációs gyakorlatok a munkahelyen

https://amegoldas.eoldal.hu/cikkek/111-dolog--mely-boldogga--meg-boldogabba-tesz-/111-dolog-mely-boldogga--meg-boldogabba-tesz-6.html