Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pedagógia - Boldogságórák és Tejút Buddhista Pedagógiai Központ

2023.02.02

Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

 

Boldogságórák

2016-ban az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma Prof. Oláh Attila vezetésével tudományosan mérte a Boldogságóra program hatékonyságát. A végeredmény: Tudományosan bizonyított, hogy a Boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez.

A Boldogságórákat Magyarországon 2014 szeptemberében indította el a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében Bagdi Bella, az alapítvány elnöke.

Egyre nő a boldog intézmények száma. Azóta több mint 350 iskola és óvoda csatlakozott 7 országból.

2016-ban az országban először a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde vehette át a Boldog Óvoda címet.

http://jobbveledavilag.hu/boldogsag-orak-a-magyarorszagi-oktatasi-nevelesi-intezetekben

 

A Boldogság program Magyarországon a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épül, melynek célja, hogy elősegítse a gyerekek önbecsülését, és boldogságra tanítsa őket. Több országban tartanak már Boldogság órákat, és számos vizsgálati eredmény kimutatta, hogy ez a program csökkenti a gyerekek szorongását, növeli az önbizalmukat és segíti őket, hogy jobban teljesítsenek az iskolában.

…Elsősorban kitartóbbak lettek…. megnagyobbítja a lelküket, most rájuk nagyon igaz, hogy a nevelés, az növelés …több az életkedvük…jobban bíznak önmagukban….és magasabbra teszik a tanulásban is a lécet…már nem magányosak a gyerekek…sokkal összetartóbb lett az osztály…sokkal jobban összpontosítanak…sokkal sokkal több az egymásra figyelés és az önzetlenség, és a segítség …most már jobban meghallják egymást, s a másik szempontjait megértik.

A boldogság program célja, hogy vezérfonalat adjon a gyerekeknek arra, hogy könnyebben, birkózzanak meg a problémákkal, könnyebben vegyék a kihívásokat, valamint a testi, lelki egészség megőrzés tanulmányozására adjon lehetőséget.

https://www.youtube.com/watch?v=CGXbqvzkWXA

 

 

 

 

Tejút Buddhista Pedagógiai Központ

tejút pedagógiai központ

gyerekfoglalkozás

hittan

erkölcstan

oktatás

A röviden csak Tejútnak nevezett kezdeményezés eredetileg alapítványi, majd közalapítványi formában működött, és kezdettől azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy olyan alternatív pedagógiai módszer kidolgozását segítse, amely ötvözi a keleti és nyugati pedagógia elveit.

Annak érdekében, hogy az ősi hagyományok – kitüntetetten a buddhizmus – erkölcsi, bölcseleti és gyakorlati tanításait az iskoláskorú generációnak közvetíthessük, és az átadást elősegítsük, elkezdtük egy buddhista szemléletű, nevelési és képzési tananyaggal és módszerrel rendelkező pedagógiai program kialakítását.

Ezzel párhuzamosan tanártovábbképzéseket indítottunk, hogy lehetővé váljon egy buddhista szemléletű óvoda és 12 osztályos iskola megalapítása. Fontos társadalmi küldetést látva ebben a megkezdett folyamatban, elkészült a Tejút Buddhista Tanoda alternatív általános iskola és középiskola alapkoncepciója.

A Nemzeti Civil Alapprogramon nyert támogatással tanulmányutat tehettünk az angliai Dharma Schoollal, Európa egyetlen (alsó tagozatos) buddhista általános iskolájával. Egy európai uniós program keretében a hazai alternatív pedagógiai kezdeményezések egyikeként ismerkedhettünk a többi programmal. 2006-ban jelent meg a Tejút-könyvek két kötete: Keleti természeti etika – környezeti nevelés, ökotudatosság; Keleti szemlélet és hagyomány az életvezetésben címekkel.

Buddhista gyerektáborainkban alkalmunk nyílik a folyamatosan csiszolódó szemlélet és gyakorlatok kipróbálására és alkalmazására. Az eddigi 15 táborunkban mintegy 700 gyermek vett részt, s a nyáriak mellett már ősszel és tavasszal is tarthatunk táborokat a gyermekek részéről felmerülő igény és érdeklődés eredményeként.

 Jelentős lépésnek bizonyult a Tejút-szemlélet és -módszertan további fejlesztése és terjesztése kapcsán, hogy az iskolai fakultatív hittanoktatás keretében egyre több iskolába hívják oktatóinkat. Elkészült a buddhista erkölcstanoktatás mintatanterve az általános iskolák 1–8. évfolyama számára, előkészületben van az oktatást segítő tankönyveink és munkafüzeteink megjelenése. Ebben a tanévben (2015-2016) az ország 27 iskolájában 55 csoportnak és összességében 223 7–13 éves gyermeknek tart heti rendszerességgel órát 12 oktatónk. A Tejút iskola önálló intézményként tehát még nem valósulhatott meg, de a buddhista szemlélet és gyakorlat mégis évről évre egyre több gyermekhez jut el.

A Tejút Buddhista Pedagógiai Központ tevékenységeiről bővebben:

Hit-, és erkölcstan oktatás

Gyerekfoglalkozások, gyerektáborok

https://www.tkbe.hu/tejut