Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pedagógia - Jók, hasznosak 2

2023.02.02

http://www.amegoldas.org/hu/cikkek/pedagogia---pszichologia/happyismus--boldogsag-vallas--boldogga-valas-.html


"A gyermekünk akkor lesz boldog, ha két kiegyensúlyozott, boldog szülőt lát.” -  Kis Judit, művésznevén: Judy, magyar előadóművész, a Groovehouse együttes énekesnője.


Az élet sokkal könnyebb, ha melletted áll az, akit szeretsz.

„Szülőként az a dolgunk, hogy segítsük őket saját útjuk megtalálásában. Tehetségük kibontakozásához biztosítsuk a támogató környezetet. Ne akarjunk olyat gyermekeinktől, amiben nem érzik jól magukat”. – Szekeres Adrien, énekesnő, dalszerző.

„Nagyon fontos, hogy az ember megőrizze önmagát!
A gyerekeknek is az a jó, ha egy kiegyensúlyozott, boldog édesanya néz rájuk,
aki nyugodt körülmények között tudja nevelni őket.”
– Rúzsa Magdolna

Törekedjünk arra, hogy olyan környezetet teremtsünk,
amely tele van szeretettel, nyugalommal és inspirációval, fejlődési lehetőséggel.

Fontos nekünk a család, hogy együtt legyünk és sokat nevethessünk.

Az őszinte szeretet csodákra képes.

Együtt menni fog.

Éreztem, hogy támogat és szeret mindenki.

Amit gondolunk, azt érezzük,
és hangulatunk követni fogja gondolkodásmódunkat.

Pozitív személyiség.


Mit mondhatnék, imádom a munkámat! J

,,A boldogság a kulcs a sikerhez. Ha szereted azt, amit csinálsz, sikeres leszel.” – Albert Schweitzer

,,A siker és a boldogság kulcsa, avagy a személyes kapcsolatok, barátságok fontossága.”

Egy támogató családdal semmi sem lehetetlen.


Ha van, aki segít és mögötted áll, hisz benned, bármit elérhetsz!.

,,Úgy gondolom,
itt olyan a környezet,
amely kedvez a teljesítménynek,
valami jó és nagyszerű tevékenységnek.”

Itt pedig minden adott lesz ahhoz, hogy tovább fejlődjek.


Meleg és otthonos hangulatú.

Éld át a varázslatot!

Fedezd fel különleges ajándékainkat.

Tudni akarom, hogy olyan helyen vagyok, ahol élvezni tudom ezt,
és ahol úgy érzem, hogy kibontakozhatok.
Egy olyan közeg kell, ahol úgy érzem, hogy kivirágozhatok.

Rengeteg szeretetet kap.


,,Olyan környezetben vannak, ahol értékelik őket, és alkalmuk van konstruktív módon fejleszteni az önbizalmukat.”

„Szerintem a kapcsolatunk jó, mert mindig próbálja a legjobbat kihozni belőlem, és én is próbálom a legjobbat kihozni belőle. És végső soron együtt hozunk döntéseket.”


10 perc dicsérettel kezdi a napot a világ leglelkesebb tanára

Chris Ulmer a Mainspring Academy elnevezésű intézményben tanít, ahová sajátos nevelési igényű (például súlyos tanulási, figyelemzavarral küzdő) gyermekek járnak.

A Jacksonville-i (Florida állam) iskolában Chris óráján minden nap úgy kezdődik, ahogy a diákok egyesével a tanár elé járulnak, és Ulmer mindenkit szembe dicsér: elmondja, hogy XY mennyire jó képességű gyerek, milyen vicces, milyen jól teljesít valamelyik tantárgyból (vagy akár valamelyik sportágban).

Amióta Chris bevezette ezt a sajátos módszert, a gyerekek önbizalma és önértékelése az egekbe szökött. Úgy gondolja, hogy a hiányosságok keresgélése helyett a jó tulajdonságok, erősségek hangsúlyozására van szükség.

Ahelyett, hogy békéről, szeretetről, harmóniáról magyarázna, békét, szeretetet, harmóniát sugároz.

És ez átragad a diákokra is. Amióta Chris bevezette ezt a szokást, azt vette észre, hogy a diákok is elkezdték dicsérni egymást.

Nincsenek komolyabb konfliktusok, mindenki csapatjátékosként viselkedik. Ő is úgy véli, hogy a gyűlölet csak megtanulható, a szeretet viszont az ember természetéből fakad.

Az utóbbi időben – minő meglepetés! – a diákok is elkezdték szembe dicsérni Christ.
https://www.facebook.com/groups/227417568842005/permalink/314063536844074/


A gyermekeket barátságos módon kell fegyelmezni. - Sri Bhagavan
https://www.facebook.com/egysegbenelni/photos/a.157284631135806/1318692338328357/?type=3&theater


Az iskolai erőszak megelőzése és kezelése
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Egy%C3%A9b%20szervezeti%20egys%C3%A9gek/Tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9si%20K%C3%B6zpont/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/28%20%C3%B3r%C3%A1s%20szakm%C3%B3dszertani%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20szakk%C3%B6nyvei/az_iskolai_eroszak_megelozese_es_kezelese.pdf


Az óvónők megalázták és rendszeresen kiabáltak a gyerekkel ...

A szülőket az óvoda, az önkormányzat, a bíróság, a rendőrség és az ügyészség is elhajtotta a panaszukkal.

A gyermekek intézményi, iskolai-óvodai bántalmazása súlyos jogsértés, alapjaiban kell megváltoztatni azt a gyakorlatot, amely az ilyen magatartást eltűri, az esetek kivizsgálását halogatja, megszünteti - írta csütörtöki jelentésében az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala.

Székely László alapjogi biztos egy egészen elképesztő eset kapcsán fogalmazta meg ezt az általános ajánlást. Az ombudsman egy szülői beadvány nyomán indított vizsgálatot.

A szülők azzal a panasszal fordultak hozzá, hogy az óvónők egy budapesti, XVI. kerületi óvodában megalázták, lelki bántalmazásnak tették ki a gyereküket, rendszeresen kiabáltak vele, butának nevezték. Egy általuk felkért igazságügyi pszichológus szakértői véleménye szerint ettől a gyermeknek székletürítési problémái lettek, és mindez oda vezetett, hogy már nem is beszélt az óvónőkkel.

A szülők szinte a teljes hivatali palettát végigjárták az eset kapcsán: az óvodavezetőhöz fordultak, majd a jegyzőhöz, a polgármesterhez, a bírósághoz, a rendőrséghez, az ügyészséghez.

Mindhiába, végül a gyámhatóság velük, a szülőkkel szemben indított védelembe vételi eljárást.

Úgy tűnik, hogy az állam sorra halmozta a hibákat az adott ügyben:

Az ombudsman jelentésében leszögezte: az óvoda jelentős késedelemmel, egyeztetés nélkül fogalmazta meg válaszát. Ezzel sérült a panaszos szülők tisztességes eljáráshoz való joga.

A fenntartó képviseletében eljáró jegyző a kérelmet nem annak tartalma szerint bírálta el, nem tisztázta a tényállást, a számára előírt határidőket nem tartotta be, és nem tájékoztatta a panaszost a jogorvoslat lehetőségéről sem.

A bíróság pedig épp az alakszerű fenntartói döntés hiánya miatt utasította el a szülők kérelmét, így ez a jegyzői mulasztás megfosztotta a panaszosokat attól, hogy bírósági úton támadják meg az óvoda sérelmezett gyakorlatát.

A szülők feljelentést is tettek kiskorú veszélyeztetése miatt a rendőrségen, ott eljárást is indítottak, ezt azonban később lezárták.

Ez ellen panasszal fordultak az ügyészséghez, ami bűncselekmény hiányában szintén lezárta az ügyet, arra hivatkozva, hogy hiányzott a bűncselekmény megvalósulásához szükséges súlyos kötelezettségszegésre utaló magatartás. A lelki bántalmazás ugyanis nem számít annak.

Az ügyészség viszont jelzett a gyámhatóságnak, akik erre eljárást indítottak a szülők ellen. Az ügyészség jelzése miatt ugyanis kötelesek voltak rá.

A biztos kitért rá, hogy a gyámhatság által alkalmazott védelembe vételi eljárás egyértelműen nem alkalmas arra, hogy az óvodákban, iskolákban hatékonyan elejét vegye az ott bántalmazott gyermek veszélyeztetettségének. "A gyermek veszélyeztetettségét ugyanis nyilvánvalóan nem a szülő okozta, a bántalmazás valószínűsíthetően az óvodapedagógusok részéről következett be" - írta az ombudsman.

A gyereket 2017-ben februárjában a szülők az óvodapedagógusok "erőszakos nevelési módszerei" miatt kivették az óvodából. Ezután fordultak az önkormányzathoz.

Székely László felhívta a figyelmet arra, hogy kiskorú veszélyeztetésének bűntettét a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles azon személy valósítja meg, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti.

Az eljáró hatóságok azonban automatikusan nem tekintik súlyos kötelezettségszegésnek a lelki bántalmazást, a megalázó bánásmódot, így a gyermeknél akár tartós pszichés problémák is keletkezhetnek.

A jelentés utalt a számos hasonló tartalmú panaszügyre is, ahol a nyomozást szintén a bűncselekmény megvalósulásához szükséges súlyos kötelességszegésre utaló magatartás hiányában szüntették meg.

A gyermekek teljesen védtelenek az elkövető pedagógusokkal szemben, a nyomozás megszüntetése pedig azt az üzenetet hordozza, hogy ezekkel a cselekményekkel az állam eleve nem is kíván érdemben foglalkozni, a szülő fellépésének nincs következménye - olvasható a jelentésben.

Sőt, a biztos elé kerülő több esetben is az ilyen történéseket „nevelési hibaként” könyvelték el. Mindez akut rendszerprobléma, nem egy-egy intézmény felelőssége - hangúlyozta az ombudsman.

Az ombudsman az ügy kapcsán kezdeményezte az óvodánál, hogy a jövőben a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő módon és határidőben járjon el, illetve tegye nyilvánossá a belső panaszkezelési szabályzatát. A jegyzőtől azt kérte, hogy a hatályos törvényi előírások szerint bírálja el a szülői kérelmeket.

A rendszerszintű problémák megoldása érdekében Székely László  a legfőbb ügyészhez fordult és kezdeményezte, hogy a szaktárcák és a rendőrség bevonásával tekintsék át a szabályozást, hogy egyértelmű legyen, miként lehet fellépni, amikor az oktatási-nevelési intézményekben súlyos lelki bántalmazással, illetve megalázó bánásmóddal sújtják a gyermekeket azok, akik amúgy a felügyeletükért, gondozásukért felelősek. A biztos arra is felkérte a legfőbb ügyészt, hogy a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer kiemelt tagjaként eljáró ügyészek számára tegye világossá, milyen szempontok mérlegelésével, mikor indokolt egy ügyben jelzést tenni a gyermekvédelemnek.

https://444.hu/2019/05/09/az-ovonok-megalaztak-es-rendszeresen-kiabaltak-a-gyerekkel-az-ovodaban-megis-a-szulok-ellen-indult-eljaras


„Olyan szép élet, de sokan aggódva, megterhelve és homlokráncolva töltik. Könnyen megláthatod az élet szépségét egy gyermek nevetésében, egy anya gyengédségében, egy barát mosolyában vagy egy együttérző feleség szerelmében.” - Mohammed bin Rashid Al Maktoum

A masszázs, masszírozás nemcsak az izmokat, a bőrt, és a vérkeringést frissíti fel, hanem csodálatos hatást fejt ki az idegrendszerre. Aktiválja a paraszimpatikus igerendszert, ezzel ellensúlyozza a test stresszre adott negatív válaszreakcióit, feloldja az izmok akaratlan feszülését, lehetővé teszi a normális szívritmus, vérnyomás és keringés helyreállását.

Növeli a jó közérzetért felelős szerotonin szintet, immunrendszert is segíti, mivel csökkenti a stresszhormon hidrokortizol szintjét. Nyugtató.

"Két ember között egy átlagos ölelés hossza 3 másodperc, de kutatók valami érdekeset fedeztek fel: ha az ölelés 20 másodpercig, vagy tovább tart, ennek mély terápiás hatása van a testre és a lélekre egyaránt."

„Öleléskor a két szívcsakra összeér, ettől indul el az a bizonyos bizsergető érzés... A viselkedéskutatók megállapították, hogy az ölelés az egyik leghatásosabb feszültségoldó eszköz, elűzi a szorongást. A rendszeres testi kontaktus ugyanis képes alacsonyabbá tenni a vérnyomást, mivel a fizikai gyengédség gondoskodik arról, hogy csökkenjen a vérben található káros stresszhormonok szintje."

„Napi 15 ölelés kell ahhoz, hogy egészséges és kiegyensúlyozott emberek lehessünk."

https://amegoldas.eoldal.hu/cikkek/erintes--oleles--masszazs--masszirozas--simogatas--lazitas--nyujtas--nyujtozkodas..html

https://www.rozsaszinszemuveg.hu/oleles-gyogyterapia/
Ölelés gyógyterápia

Az ölelés jótékony hatással van a hangulatunkra és az immunrendszerünkre. Az egyik legbensőségesebb cselekvés két ember között.

Fokozza az agyunk endorfintermelését (boldogsághormon). Jótékony hatással van a fájdalomra, növeli az önbizalmat, biztonságérzetet ad.

,,Csodákra képes 10 perc simogatás

Martin Grunwald, a lipcsei egyetem orvostudományi karának haptikus észlelés (tapintásérzékelés) kutatója szerint már napi tízperc masszázs is javítja a hangulatunkat. A testek közötti kölcsönhatás ugyanis komplex neurobiológiai folyamatokat idéz elő."

https://www.hazipatika.com/psziche/csalad/cikkek/tiz_perc_simogatas_erre_kepes/20161215151942

,,A simogatás és a dédelgetés megindítja a csi áramlását a testben és a test körül."

https://www.babaszoba.hu/articles/baba/Az_oleles_dedelgetes_csodakra_kepes?aid=20181224135610 Az ölelés, dédelgetés csodákra képes

,,A szakértők kimutatták, hogy a kevésbé dédelgetett babák csecsemőként is sokkal stresszesebbek, sírósabbak, évekkel később pedig sejtjeik molekuláris vizsgálata azt mutatja, hogy valós korukhoz képest fejletlenebbek, továbbá lassabb esetükben az epigenetikus fejlődés. Az ölelés tehát a fejlődésére is pozitívan hat!

Hatással van a szociális-érzelmi fejlődésre is."

https://www.facebook.com/molnar.jozsef.3557/posts/5063102150422377Pozitív gondolatok útján: a pécsi nő, aki több száz gyermek sikeréhez járult hozzá agykontrollal!

Az agykontroll pontosan azt jelenti, mint amire a nevéből következtetni lehet: a technika segítségével gondolatainkat tudatosan irányítjuk, ezzel pedig ideális esetben pozitív eredményt érünk el életünk különböző területein.

A módszert már 1989-ben honosították Magyarországon, de ma is rengetegen tanítják.

Közöttük is különleges a pécsi Hoffbauerné Sinkó Csilla, hiszen ő a legfiatalabb korosztályra specializálódott.

Állítása szerint az általános iskolás gyerekek mindenféle problémájukat meg tudják oldani, ha elvégzik az általa tartott kurzust.

Több százan fordultak már meg népszerű tanfolyamain.

https://www.pecsma.hu/top/pozitiv-gondolatok-utjan-a-pecsi-no-aki-tobb-szaz-gyermek-sikerehez-jarult-hozza-agykontrollal/Sokat időztem az Enneagram rendszerének tanulmányozásával. Ez segített az önismeret és önmegvalósítás terén.

Könnyebb megérteni az embereket, ha ismerjük a háttérben zajló lelki folyamatokat, az EGO működését.

A Tudatos élethez iránytűként szolgáltak Eckhart Tolle útmutatásai a jelen megéléséről, a most hatalmáról és Osho tanításai a zen buddhizmusról, életről és halálról. Évek óta használom az Osho Zen Tarot-t önmagam, és mások tudatosságának ébresztésére, fejlesztésére.

Szülőként tudatosan nevelem a gyermekeimet, hogy később tudatos felnőttekké, szülőkké váljanak.

Cikkeimmel azoknak a nőknek próbálok segíteni, akik a tudatos életet választják. - Holics-Mester Marianna, a Kicsi Budoár Női Magazin tulajdonosa, kiadója, szerkesztője és cikkírója.

 

Készítettünk egy ingyenes e-bookot, melyben ötleteket adunk, hogyan fejleszd a gyermeked erősségeit, hogy magabiztos és kiegyensúlyozott felnőtt váljon belőle! Érdekel?


Így nevelj magabiztos gyereket! - Babaszoba.hu

Így fejleszd a gyerek önbizalmát - Babaszoba.hu

 

Játszani Jó! Húsz perc játék a boldog gyermekért

 

Fejleszd gyermeked könyvekkel - Könyvolvasás Világnapja ...

Ma van a könyvolvasás világnapja! Most megmutatjuk, hogy miért fontos és mégis milyen típusú könyveket érdemes gyermekünk kezébe adni, csecsemőkortól


Kezdjük ezzel!
Mától minden nap ajánlunk valamit az otthoni foglalkozásokhoz a nagycsoportos ovisok szüleinek. Kövesse oldalunkat, ahol hasznos ötletekkel segítjük.
Itt van például ez a kisábécét mutató tábla. Kezdheti a foglalkozást mindjárt a: MIT LÁTSZ EZEN A KÉPEN? kérdéssel. És ha megszületett a válasz, máris folytathatják úgy, hogy keresnek tárgyakat ugyanazzal a kezdőbetűvel a lakásban. Pl. Alma – A, Asztal, Ablak, Ajtó, amiket most a bezárt napokban amúgy is sokat látni. Biztosan könnyebben megjegyzi azt a betűt, amit megpróbál lerajzolni. Szóval a következő lépés lehet az alma, asztal stb lerajzolása. Aztán holnap jöhet a Banán – B
Nem szabad sietni, elég egy napra egy betű, és ne felejtse másnap az ismétlést.
(A kiadó: http://totelbooks.hu/ hozzájárulásával, ©totel)

https://www.facebook.com/sulivaro/posts/100650124922008


Repülj velem gyerek CD - Bagdi Bella

A Repülj velem gyerek CD nagyszerűen kombinálható a Boldogító erősségek ... segítenek megismerni és kibontakoztatni a gyerekek erősségeit, hogy kiegyensúlyozottabban,.


Pozitív énképet, önbizalmat és optimista életszemléletet fejlesztő hatalmas csomag gyerekeknek, benne 2 CD-vel, 2 kártyacsomaggal és sok-sok ajándékkal.

Pozitív énképet, önbizalmat és optimista életszemléletet fejlesztő hatalmas csomag gyerekeknek, benne 2 CD-vel, 2 kártyacsomaggal és sok-sok ajándékkal.

Pozitív énképet, önbizalmat és optimista énképet fejlesztő dalok, játékok és ajándékok gyerekeknek

A szülők leghőbb vágya, hogy gyermekeiket boldog, kiegyensúlyozott és elégedett felnőttként lássák. A rohanó mindennapok, az egyre nyomasztóbb elvárások azonban nem éppen ezt a célt szolgálják.

Egyre több a szorongó, túlterhelt és önbizalomhiányos kisgyerek, akik sokszor felnőttként sem tudják kihozni magukból a legjobbat, és emiatt évekig szenvednek.

A magabiztosság, nyitottság, a kreativitás, a pozitív szemlélet, az optimista hozzáállás, a gyakorlatisság, a “képes vagyok rá” beállítottság mind olyan tulajdonságok, amelyek erősítésével szinte borítékolható a boldog, elégedett felnőttkor. 

Az Óriás gyerekcsomag pedig ehhez minden segítséget megad nektek!

Az Óriás gyerekcsomagba összeválogattam az új Repülj velem énképet és önbizalmat fejlesztő CD-t és a hozzá készített Boldogító erősségek kártyát. A CD-hez kapsz egy daloskönyvet és a kottákat, a kártyához pedig egy 23 játékötletet tartalmazó füzetet is.

De ez még nem minden!

A csomagba kerül a Világomban minden rendben van pozitív hozzáállást fejlesztő dalokat tartalmazó CD és a hozzá készített Pozitív gyerek vagyok kártya is.

A 2 kártya remekül kombinálható egymással, ehhez számtalan ötletet is találsz a füzetben.

Sőt!

Ajándékba kapod az 50 tipp a boldog gyerek neveléséhez című letölthető e-bookot is.

És még a szállítás is ingyenes!

Az Óriás gyerekcsomag megvásárlásával segíted, hogy Magyarországon egyre több gyermek vehessen részt a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programján, és ezáltal hozzájárulsz a lelki egészségük fejlődéséhez és kikezdhetetlenségéhez. Az Óriás csomag bevételének a 10%-át a gyerekek boldogságának a fejlesztésébe invesztáljuk.

A csomag tartalma:

1 db Repülj velem CD

1 db Dalosfüzet a dalszövegekkel

1 db Repülj velem dalok kottái akkordokkal letölthető pdf

1 db Boldogító erősségek kártyacsomag (43 kártya)

1 db 23 játékot tartalmazó könyvecske a kártyákhoz

1 db Világomban minden rendben van CD

1 db Pozitív gyerek vagyok kártyacsomag játékleírással (60 db kártya)

50 tipp a boldog gyerek neveléséhez című letölthető E-book.

Prof. Dr. Bagdy Emőke ajánlásával

„Kodály Zoltán, a zenepedagógia apostola lelkünkre bízta a zenélés, éneklés megszerettetését, hogy általa gyermekeink lelke képessé váljék olyan érzékenyen és finomhangoltan működni, mint egy Stradivari hegedű. Ezt az üzenetet képviseli, terjeszti, szolgálja ma Bagdi Bella: énekel, énekeltet, tanít, nevel, növeli a személyiséget a gyermekdalokkal, az éneklés és énekeltetés megszerettetésével.

Bagdi Bella dalai a lelki harmóniának és a kapcsolatok közös hullámhosszának, az empátiának a fejlesztői. Tanítók, nevelők, szülők daloljunk, énekeljünk együtt gyermekeinkkel Bella dalaival, hadd erősödjék kapcsolataink érzelemvilága, hogy megszülethessék az együttes élmény, összhang, harmónia.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke, professzor emeritus, egyetemi tanár, klinikai szakpszichológus, európai kiképző pszichoterapeuta

https://bagdibella.hu/termek/orias-gyerekcsomag/


Boldogító erősségek kártya

Pozitív énképet és önbizalmat fejlesztő kártyajáték gyerekeknek 43 gyönyörűen illusztrált kártyával és 23 kreatív, egyszerűen játszható játékötlettel.

ozitív énképet és önbizalmat fejlesztő kártyajáték gyerekeknek

Az egyre növekvő társadalmi elvárások, az óvodai és iskolai hatások és a felgyorsult életvitel miatt egyre több kisgyerek szorong már egészen fiatal korban. Az őket érő negatív élmények pedig az önbecsülésükben és az önbizalmukban is éreztetik hatásukat. Emiatt a gyerek bátortalanok, türelmetlenek és távolságtartóak lehetnek.

Szerencsére szülőként, nevelőként és pedagógusként lehetőséged van rá, hogy odafigyeléssel és az erősségeik révén megélt pozitív érzésekkel mindezt kompenzáld.

A türelem, a nyitottság, a kíváncsiság, a kitartás, a humor, a szenvedély, a gyakorlatiasság, a célorientáltság, a megbízhatóság vagy az optimizmus mind olyan emberi tulajdonságok, amelyeket a gyerekeknek kívánunk. A Boldogító erősségek kártyajáték pedig segít a meglévő gyökereket valódi erősségekké alakítani.

A Boldogító erősségek kártya segítségével

játszva növelheted gyermeked önbizalmát és önbecsülését,

megismertetheted vele a legfontosabb emberi értékeket,

megtaníthatod neki, hogyan ismerheti fel és különböztetheti meg a különböző belső tulajdonságokat,

meghatározhatjátok a neki legfontosabb jellemvonásokat,

segíthetsz neki erősíteni a számára fontos erősségeket,

játék közben fejlesztheted az érzelmi intelligenciáját,

megtaníthatod neki, hogyan alkalmazhatja ezeket a mindennapokban is.

A Boldogító erősségek kártyajáték azoknak a gyerekeknek készült, akiket szüleik boldognak, kiegyensúlyozottnak, sikeresnek és elégedettnek szeretnének látni.

A Boldogító erősségek kártya otthon és iskolai környezetben is használható. A játékok az óvodások számára is átalakíthatók, így már egészen kicsi kortól ismerkedhetnek gyerekek a legfontosabb fogalmakkal és tulajdonságokkal. A mese, játék és rajzolás segítségével pedig könnyedén fejleszthetik pozitív erősségeiket.

A Boldogító erősségek kártyajáték nagyszerűen kombinálható az új Repülj velem CD-n hallható pozitív énképet és önbizalmat fejlesztő gyermekdalokkal.

A kártyák használatához 23 féle játékötletet is mellékeltünk egy könyvecskében. Benne a kártyajátékok és az erősségek leírásával és magyarázatával. Ez mutatja az utat, hogyan tudjátok a boldogító erősségeket nap mint nap gyakorolni.
Az egyes játékokat bátran formálhatod, alakíthatod, kiegészítheted a gyerek életkorának megfelelően.

https://bagdibella.hu/termek/boldogito-erossegek-kartya/


50 tipp a boldog gyerek neveléséhez című letölthető E-book. – Bagdi BellaLaura Markham - Békés szülő, boldog gyermek - A kiabálás vége és a kapcsolatteremtés kezdete

"Az, hogy a legjobb énünket nyújthassuk a gyermekeink számára, némi belső munkát, konfliktusmegoldást kíván a részünkről, és ez sohasem könnyű feladat. A gyermekeink iránti szeretetünknél azonban semmi sem nyújthatna nagyobb ösztönözést e munka elvégzésére. Dr. Markham egy sor olyan stratégiát kínál nekünk szülőknek, melyek segítségével begyógyíthatjuk a saját sebeinket és elmélyíthetjük a belső kapcsolatunkat a valódi énünkkel, ezáltal pedig könnyebben megteremthetjük az áhított mélyebb kapcsolatot a gyermekeinkkel." /részlet az előszóból/

"Akár azért olvassuk a könyvet, mert szeretnénk tudományos kutatások alapján meghozni a neveléssel kapcsolatos döntéseinket, akár tanácstalanok vagyunk egy bizonyos probléma megoldásában, akár a végső kétségbeesés határán állunk, jó helyen járunk. Senki sem mindig tökéletesen békés, hacsak nem megvilágosodott. Minden alkalommal, amikor úgy döntünk, hogy nagyobb együttérzéssel fordulunk önmagunk és gyermekünk felé, teszünk egy lépést a belső béke és a boldogabb élet felé." /részlet a bevezetésből/

https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/egyeb/bekes-szulo-boldog-gyermek-a-kiabalas-vege-es-a-kapcsolatteremtes-kezdete


Dr. Richard C. Woolfson - A boldog gyermek - Érzelmi igények és szükségletek 4-12 éves korban

A szülőknek döntő szerep jut gyermekük érzelmi és társas igényeinek felismerésében és kielégítésében. Ez a könyv szakértők tanácsain, megoldási stratégiákon és pozitív nevelési példákon keresztül mutatja meg annak títkát, hogyan nevelhetünk boldog, magabiztos és jól beilleszkedő gyerekeket...

https://www.libri.hu/konyv/a-boldog-gyermek.html


Erica Reischer  - 75 stratégia boldog és sikeres gyerekek neveléséhez

Mindannyian jó szülők szeretnénk lenni – de hogyan csináljuk? Ez a könyv egy lényegre törő útmutató, amely konkrét ötletekkel, praktikus módszerekkel segít a gyereknevelés mindennapi kihívásainak leküzdésében, miközben támpontokat ad a gyerekek szociális és érzelmi fejlődéséhez is.

Dr. Erica Reischer pszichológus és nevelési tanácsadó kutatások és klinikai tapasztalatok alapján foglalja össze a gyereknevelés 75 legfontosabb stratégiáját, amelyet nemcsak szülők, de nagyszülők, tanárok és gyermekgondozók is használhatnak. Segítségükkel erős kötelékeket tudunk kialakítani, kezelni tudjuk a nehéz helyzeteket, és boldog, jó természetű, felelős felnőtté nevelhetjük a gyerekeinket.

https://hvgkonyvek.hu/konyv/75-strategia-boldog-es-sikeres-gyerekek-nevelesehez

 

Vekerdy Tamás

Jól szeretni - Tudod-e, hogy milyen a gyereked?


Megismerlek és elfogadlak.
Olyannak, amilyen vagy.
A te teljes világodat.
Aki jól szeret, az megismer és elfogad - saját világát kitágítja a másik felé.
Befogadja őt.


"Ha az embernek olyan szerencséje van, hogy valakit is érdekelni kezd, amit itt vagy ott mondott, leírt, és úgynevezett 'előadásokra' hívják, akkor azt kell átélnie, hogy ezeknek az együttléteknek, legalábbis az ő számára, a hasonlíthatatlanul jobb, felpezsdítőbb, szórakoztatóbb része az, amikor a megjelentek elmondják kérdéseiket, aggályaikat, ellenvetéseiket, egyszóval megnyilatkoznak. Nagyszerű érzés hallani, amikor a négy-ötszáz fős (esetleg nagyobb) hallgatóságból egy kedves nő vagy férfi feláll, és bevilágító erővel mondja el személyes tapasztalatait, személyes példáját, ami megeleveníti az egész együttlétet.

Ebben a könyvben a találkozásoknak ezt a részét, illetve a kérdésekre adott válaszokat találja meg az Olvasó. Nem kérdés-felelet formájában, hanem a kérdéseket, az elmondott eseteket is beledolgozva az egyes témákról szóló részecskékbe. (Így hát szerzőtársak vagyunk hat-nyolc év néhány száz megszólalójával.)
Míg az előző kötetben, az Érzelmi biztonságban az előadások válogatása jelent meg, itt ezeké a közös beszélgetéseké.


És, igen, ezek a beszélgetések mindig abba az irányba mutattak, hogy miképp is kellene, hogyan is lehetne ezt az együttélést a gyerekkel és tágabban: egymással - jól csinálni, hogyan is lehetne jól szeretni. Akármerre ágaznak is el az egyes témák, a mélyükben mindig ez a kérdés lapul. Ott húzódik meg, és sokszor felfűti a beszélgetést.”

 https://www.libri.hu/konyv/vekerdy_tamas.jol-szeretni.html


 

Adele Faber - Elaine Mazlish - Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje - Gyakorlati tanácsok a sikeres szülő-gyerek kapcsolathoz

EZ A KÖNYV SEGÍT MEGTANULNI:
- hogyan birkózzunk meg gyerekeink csalódásaival, frusztrációival, negatív érzéseivel;
- hogyan mutassuk ki mérgünket anélkül, hogy bántóak legyünk, hogy állítsunk fel határokat, úgy, hogy megőrízzük a gyerekek szabadságát;
- mit tegyünk büntetés helyett;
- hogyan oldjunk meg családi vitákat.

Az egész világon hatalmas sikert arató könyv egyszerű, gyakorlatias megoldásokat kínál szülóknek arra, hogyan beszéljenek gyerekeikkel, és hogyan hallgassák meg őket. A szerzők tisztelettel, megértéssel és józan logikával felépített módszereit szülők és szakemberek egyaránt sikerrel alkalmazzák bármilyen korú gyerekeknél. Az életből merített példákkal és kedves graflkákkal egyaránt gazdagon illusztrált könyv segítségével a szülő-gyerek kapcsolat örömtelivé, stresszmentessé, mindkét fél számára eredményesebbé varázsolható.

https://www.libri.hu/konyv/adele_faber.beszelj-ugy-hogy-erdekelje-hallgasd-ugy-hogy-elmeselje.html
Az inuit közösségekben a hagyományos szülői viselkedés hihetetlenül kedves és szelíd” – írja Doucleff. „Az eszkimók a legkedvesebb szülők a világon!”

És, milyen gyermekeket nevel ki ez a szelíd társadalom? Úgy tűnik, hogy az inuitoknak sikerült felépíteniük egy elképesztően békés közösséget a sarkvidéki mostoha életkörülmények, a durva éghajlati viszonyok és szűkös erőforrások ellenére…

„Ezek az emberek békében élnek önmagukkal és másokkal. Talán azért, mert ez a társadalom a kedvességet tanítja mindenek felett…”

„Az eszkimó közösségben felismertem, hogy mennyire rosszul kezeltem eddig a haragot. Hozzájuk képest egy eszement dühöngő voltam” – mondta.

„Sokkal durvább és kevésbé figyelmes volt a viselkedésem és a kommunikációm is” – mesélte. Korábban jellemző volt rám, hogy napi szinten felhúztam magam valamin, megsértődtem, dühöngtem – ezek mind olyasmik, amiket az eszkimók soha nem tettek. Ők minden helyzetben higgadtak maradtak…”

Egy egyszerű szülői technikának köszönhetően az inuit eszkimó gyerekek sosem dühöngenek vagy hisztiznek. Az észak-kanadai eszkimók különösen békés társadalomban élnek.


A sarkvidéki régióban  – Grönland, Kanada és Alaszka területén –  élnek az inuit eszkimók. Különösen békés társadalmukat Jean Briggs antropológus kutatta, aki 17 hónapon át él közöttük, írja az mnn.com.

A kezeletlen harag agressziót szül…

A mai nyugati társadalomban sajnos nem tanuljuk meg kezelni a negatív érzelmeket, így a haragot sem. Ezért sokan nem a legmegfelelőbb módon vezetik le. A harag legtöbbször agresszív, bántó, lekezelő, durva viselkedés formájában nyilvánul meg, ami romboló erő minden emberi kapcsolatban.

Az agresszió a modern társadalom szinte minden szférájában jelen van. Láthatjuk a politikusok vitáiban, a társadalmi konfliktusokban, az újságcikkekben, a Facebook kommentekben, és a családon belüli viselkedésben egyaránt. Egyesek ezt a korszakot a „harag korának” nevezik.

A másik véglet az érzelmi elfojtás, amikor a haragot nem adjuk ki magunkból, – nem mondjuk el, ha bánt valami – belül azonban őrlődünk, forrongunk. Ez sem jó, mert a magunkba zárt harag önmagunk ellen fordul: többek között gyomorfekély és reflux kialakulásához is vezethet. Akkor mi a valódi magoldás…?

Mitől olyan békések az inuit eszkimók – meg lehet ezt tanulni?

„Az eszkimók szemében fontos érték a negatív érzelmek feletti önuralom, ezért már egészen kicsi korban higgadtságra tanítják a gyermeket” – írja Biggs a könyvében.

Amikor valaki képes nehéz körülmények között is megőrizni a higgadtságát, azt nagyra értékelik és az érettség jelének tekintik.

A gyerekek a nehéz körülményekre való higgadt reagálást a szüleiktől tanulták. Az eszkimók erre egy egyszerű és bevált technikát alkalmaznak.

Kimutatják a fájdalmat, de ingerültség és düh nélkül…

„Soha ne kiabálj a gyerekkel!”

Évtizedekkel később Michaeleen Doucleff író szintén ellátogatott az Észak-kanadai inuit közösségbe, hogy ezt a szülői bölcsességet kutassa. „Elsősorban az érdekelt, hogyan tanítják meg a gyermekeknek az érzelmi higgadtság megőrzését”- mondta.

Kutatása során Doucleff felfedezett egy alapvető szülői mentalitást, amit minden családban betartottak. Ez az aranyszabály pedig így hangzik: „Soha ne kiabálj egy kisgyerekkel!”

Az inuit közösségekben tudatosan gyakorolták ezt a módszert. A szülők tényleg nem kiabálnak a gyerekekkel.

Ez egy ördögi kör…

A kiabálás ugyanis szerintük csak arra jó, hogy a gyermek megtanulja, hogyan kell kiabálni a másikkal egy problémás szituációban.

“Ha valaki kiabál vagy durván bánik egy gyerekkel, az csak arra jó, hogy a gyermek is eltanulja ezt a viselkedést. Ez egy ördögi kör.”

Forrás Fazakas Virág https://impressmagazin.hu/az-inuit-eszkimok-egy-egyszeru-modon-tanitjak-meg-a-gyermekeknek-a-harag-kezeleset/Dél-Afrikában, a Namibiai Himbában egy gyermek születésnapja nem az, amikor világra jön, sem az, amikor a megfogan, hanem az, amikor gondolatként megfogan az édesanyja lelkében.
Amikor egy nő úgy dönt, hogy gyermeket szeretne, leül egy fa alá és addig figyel, míg meg nem hallja a hozzá megszületni vágyó gyermeke énekét. Miután hallotta a dalt, odamegy ahhoz a férfihez, aki a gyermeke édesapja lesz és megtanítja neki a dallamot. És akkor, amikor szeretkeznek, amikor fizikailag is megteremtik a gyermeküket, ezt a dalt énekelik, hogy hívják Őt.

Amikor az édesanya várandós lesz, megtanítja a gyermeke énekére a bábákat és az falu idős asszonyait. Szülés közben ezek az asszonyok és a szülő anya körül lévők ezt a dalt éneklik, hogy üdvözöljék Őt.
Ahogyan a gyermek növekszik, a többi falubeli is megtanulja az énekét. Amikor elesik vagy megsérül, valaki felveszi és ezzel a dallal nyugtatja. Amikor az élete során valami csodálatosat tesz vagy amikor sikeresen veszi az élethez tartozó akadályokat, akkor ezzel a dallal éltetik.
A törzsben van még egy helyzet, amikor felhangzik a gyermek dala.

Ha bármikor az élete során eltévelyedik vagy bűnt követ el, akkor a főtérre hívják és a közösség egy kört formál körülötte.
És eléneklik a dalát.
A törzs felismerte, hogy az antiszociális viselkedést nem büntetéssel lehet megtörni, hanem szeretettel és azzal, hogy emlékeztetik, ki is ő valójában. Amikor felismered a saját dalodat, nem akarsz vagy egyszerűen nincs szükséged arra, hogy másokat bánts, másoknak árts.
…és ugyanígy tesznek szükség esetén a házasságukban is: a dalaikat ketten, közösen éneklik el.

Amikor a gyermek megöregszik, élete végéhez ér és a halálos ágyán fekszik, addigra a törzs minden tagja ismeri az Ő énekét és eléneklik neki. Búcsúzóul, életében utoljára. 

Ezt a gyönyörű történet Robby Bellastoria-tól származik a Discover Africa c. művéből és a Midwives of the Soul osztotta meg.
Photography | Carol Beckwith & Angela Fisher

https://www.facebook.com/anyacsak1van/photos/a.1477036752429790/1977930732340387/?type=3&theater


A boldog család titka

Minden ember vágyik arra, hogy boldog családi élete legyen. A párválasztás, házasságkötés idején reményekkel és közös álmokkal vágunk neki a családi életnek. Ahogy telnek-múlnak az évek hamar rádöbbenünk, hogy nem is olyan kis fába vágtuk a fejszénket.

Egy harmonikus, boldog család kialakítása szinte az élet egyik legnehezebb, legbonyolultabb, ugyanakkor a legszebb feladata is egyben.

Adott két ember, akik két különböző neveltetésű családból jönnek, ami egyáltalán nem tűnik fel a kapcsolat elején. Miért is tűnne?

Hiszen annak ellenére, hogy a mondás azt tartja az ellentétek vonzzák egymást, számos dologban megegyeznek, összhang van közöttük, ezért választották egymást.

A családalapítás kérdésével együtt előbb-utóbb megjelennek a gyerekneveléssel kapcsolatos kérdések is.

Valószínűleg kevesebben vannak azok, akik már a házasságkötés idején tudatosan azon morfondíroznak, hogy vajon melyek a boldog családi élet nélkülözhetetlen elemei, mintái. Egyszerűen nem is gondolunk arra, hogy hogyan alakítsuk, formáljuk majd a közös életünket boldog családdá. Akkor kezdünk tudatosabban a témával foglalkozni, ahogy a családi problémák jelentkeznek.

Boldog családban élsz?

Szeretsz a családodban élni?

Ad-e valódi örömöt az, hogy a családod tagja vagy?

A családod tagjai szeretik egymást, bíznak egymásban és ezt ki is mutatják?

Nem könnyű ezeket a kérdéseket feltenni magunknak és talán még nehezebb megválaszolni őket őszintén. Nem igazán szeretünk szembenézni ilyesfajta kérdésekkel, mert nem tudjuk, hogyan tudunk változtatni azon, ha véletlenül arra lyukadnánk ki, hogy nincs boldog családi életünk.

Valóban úgy érzed, hogy az otthonotok az egyik legörömtelibb és legizgalmasabb hely? Ha igen, akkor nagyszerű érzés számodra minden otthon töltött perc és biztosan egy élettel teli, tápláló, energikus, azaz boldog családban élsz.

Ha ez nem így van, akkor valószínűleg kevésbé vagytok boldogok és nem tanultátok meg, hogy lehet egymást nyíltan szeretni, tisztelni és becsülni. Nincs ok az elkeseredésre, hiszen ez az, amin lehet változtatni! Tehetsz érte és neked is lehet boldog családod!

Hogyan működik egy boldog család?

4 fő téma az, amely megegyezik és jelen van minden egyes családban, legyen az természetes (ahol a biológiai szülők nevelik a gyerekeket), egyszülős vagy mozaik (vegyes) család. Minden egyes család életét ezek az alapvető kérdések mozgatják: az önértékelés, a kommunikáció, a szabályok és a társadalommal való kapcsolat.

Az életvidám, boldog családokra az alábbiak jellemzőek:

 1. A családtagok önértékelése magas.
 2. A családi kommunikáció őszinte, nyitott, tiszta és specifikus.
 3. A szabályok rugalmasak, a helyzethez és életkorokhoz igazodnak, változtathatóak.
 4. A család társadalommal való kapcsolata nyitott, reménnyel és bizalommal teli.

Ha belépünk egy boldog család otthonába (akár barátként, ismerősként vagy idegenként), azt vesszük észre, hogy jól érezzük magunkat. Azonnal beleszippantunk a természetességgel, életvidámsággal és szeretettel teli levegőbe. Egy ilyen családban az emberek nyíltan kifejezhetik az érzéseiket, legyen az öröm vagy bánat, akár harag. Mindenről lehet beszélni, nincsenek tabuk.

https://www.medveczkykata.hu/a-boldog-csalad-titka/

Medveczky Kata pszichológus vagyok. A gyermeknevelés olykor kanyargós útveszőjében a szülőknek segítek kiutat találni, másrészről a pedagógusokat támogatom abban, hogy minél hatékonyabban tudják végezni szakmai munkájukat.

Hiszem, hogy a gyerekekkel kapcsolatos nehézségeink megoldásának a kulcsa többnyire nálunk, felnőtteknél van.

Az egyik legnagyobb ajándék egy gyerek számára, ha a szülője először saját magán kezd el dolgozni.


https://naturmagazin.hu/gyerekneveles-szeretettel-orommel-felelem-nelkul-amikor-mar-nagyobb-akkor-is/


A kisfiú és a kislány története a jóságról

Sokszor jobb lenne, ha mi tanulnánk a gyerekeinktől!

Osszuk meg a kedvességet.!

,,Emlékezni fog az én jó tetteimre, és ő is ilyen jó ember akar majd lenni. És akkor a világban is sokkal több kedvesség lesz majd.”

https://www.facebook.com/femina.hu/videos/10154225202406776


https://www.szuloklapja.hu/gyermekneveles/3643/miert-oleld-meg-a-gyermeked-amikor-borzasztoan-viselkedik-igy-nevelj-szeretettel-buntetes-helyett.html

A kutatók szerint boldogabbak azok a gyerekek, akiknek szoros kapcsolatuk van a nagyszüleikkel.

https://ketkes.com/wp-content/uploads/2019/05/a-kutatok-szerint-boldogabbak-azok-a-gyerekek-akiknek-szoros-kapcsolatuk-van-a-nagyszuleikkel.png


"Mikor ezt olvasod, simogasd gyermeked.
Addig a tiéd ő, amíg ott van veled.
Öleld át kisfiad, mondd azt, hogy szereted,
Addig tedd meg ezt, ameddig teheted.
Ha a kicsi lányod kebledre öleled,
Érezni fogja ő, hogy nagyon szereted.
Ne mondd, hogy nincs időd.
Azt se, hogy fáradt vagy.
Nem jön vissza soha
Egy elmúlt pillanat.
Csengjen a fülében anyja szelíd hangja,

Pajzsként oltalmazza apja erős karja.
És amikor később útjára engeded,
Legyen útravaló a családszeretet.
Az idő múlását te észre sem veszed.
Mint madár fészkéből,
Kirepül gyermeked.
Várja őt az élet, tátong a messzeség,
Megoldandó dolog vár rá éppen elég.
Ha göröngyös útra téved a szekere,
Mindig legyen vele a fészek melege."

/Kovács Sándor: Útravaló/

https://hu.pinterest.com/pin/729301733391134211/


A GYEREK SZÁMÁRA A LEGJOBB TERÁPIA VALÓSZÍNŰLEG AZ A JÓÉRZÉSŰ, STABIL FELNŐTT, akinek a szívében szeretet és türelem lakozik. - L Ron Hubhard

https://szcientologianeked.com/motivacios-idezetek/


Gyereknevelés idézetek - A gyerek is emberből van - Olvasd el a teljes cikket!!!

https://szcientologianeked.com/gyerek-emberbol-van/"Mosoly, ami fontosabb, mint más,
Öröm, amit másban nem találsz.
Fiatal a szíve,
Mégis mennyi szépet hord.
Amikor csak játszik és nevet,
Csoda, amit kérni nem lehet.
Elmondani félek,
Elhallgatni miért kell:
Jó, hogy élsz,
Megadsz mindent,
És így teljes lett az életem,
Hisz létezel. "

https://www.facebook.com/watch/?v=225559175182275

Szekeres Adrien – Kicsi szív

 

Nem az a fontos, hogy a gyermeked mindenben tökéletes legyen, hanem az, hogy szeresd, és hogy boldogan éljen! - Lippai Marianna

https://hu.pinterest.com/pin/729301733388777279/

 

Aranyosi Ervin: Szeretni jöttem

Szemem csukva, arcom ragyog.
Hahó világ! Hát itt vagyok!
Leszülettem, hogy itt legyek,
hogy jó legyek és jót tegyek.

Az arcomon mosoly ragyog,
amit neked tovább adok!
Kérlek, Te is add majd tovább,
hadd mosolyogjon a világ.

Lelkem örömmel van teli,
s legyen vidám, ki megleli,
minden szép mosoly üzenet,
mely lángra gyújtja tüzemet.

Én szeretettel bélelem,
s nem ronthat rajta félelem.
Ne taníts hát félni engem,
hadd maradjon béke bennem!

Élni és szeretni jöttem,
alig pár nap van mögöttem.
Szemem csukva, arcom ragyog.
Hahó világ! Boldog vagyok!

https://mozostudio.hu/aviva-babak-koszonete-szeretni-jottem/


A családi béke titkai:
Ha égve marad – kapcsold le,
Ha kiömlött – töröld fel,
Ha a földön van – vedd fel,
Ha kifogyott – töltsd meg,
Ha piszkos – mosd el,
Ha tele van – vidd ki,
Ha szomorú – öleld át,
Ha fáradt – altasd el,
Ha hiányzik – írj neki,
Ha kérdez – válaszolj,
Ha mesél – hallgasd meg,
Ha távol van – hívd fel,
Ha ünnepel – lepd meg!
ÉS SOHA NE FELEDD…ÖSSZETARTOZTOK!!!
https://www.facebook.com/radio1hungary/posts/10156990068503898/
https://hu.pinterest.com/pin/787426316084290747/Értékeljük azokat, akiket szeretünk.


"A tisztelet a legfontosabb érték egy családban.

Ám ha ítélkezünk a megértés és elfogadás helyett, a tisztelet idővel megszűnik. Ez szintén stresszt szül, majd elhidegüléshez vezet. Az embereknek sokkal inkább meg kellene érteniük a másikat egy családban. Hiszen ha a szeretteinkkel nem tudunk megfelelően bánni, hogyan tudnánk ezt megtenni a többi emberrel? És hogyan várhatnánk el másoktól? A kisgyermeknek, az idős embernek is kijár a tisztelet. Egyszóval mindenkinek. Minden ember jó úgy ahogyan van, nem tökéletes, de különleges és egyedi.

A különbözőségeinktől vagyunk azok, akik. A tisztelet ennek az elfogadását jelenti.

Az élet rövid, így élvezzék. Kóstoljanak meg mindent amit szeretnének, aludjanak olyan békésen, mint a kisbabák. Ne azzal töltsék az időt, hogy mások felett ítélkeznek, hiszen minden változik, így idővel a véleményekkel is ez történik. Figyeljenek, hallgassanak befelé...sok szerencsét!"
Maharishi Bhramananda Yogi
www.mabhrama.org

https://www.facebook.com/veronika.nadasi.7/posts/3473152989415471Sághy Zsuzsanna és Takács Péter eredeti szakmájukat elhagyva elkezdtek családokat, párokat, gyermekeket boldogságra tréningezni, tanácsadásokat, tanfolyamokat tartani, hogy az életükben jelentkező magánéleti, családi, iskolai nehézségeket könnyebben tudják rendezni.

Sokan, sokféleképpen foglalkoznak ilyesmivel, de amit ők csinálnak, az egészen különleges. Mert egy egyedülálló módszerrel, az EFT-vel (Érzelmi Felszabadítás Technikája) teszik mindezt. Ketten együtt eddig közel 12000 óra tanácsadást tartottak, szóval méltán mondhatjuk, hogy valóban „családban utaznak”.

Mindketten dolgoztunk kb. tíz évet az eredeti szakmánkban, amit 2006-ban azért hagytunk ott, hogy gyerekek, és családok problémáival foglalkozzunk alternatív stresszcsökkentő módszerekkel.

Először a saját életünket (és konfliktusainkat) raktuk rendbe,

és utána kezdtünk másoknak segíteni.

Azóta több iskolát végigjártunk, több módszert elsajátítottunk, hogy még hatékonyabban tudjunk segíteni a hozzánk fordulóknak. Péter szociálpedagógusi diplomát szerzett, én fitoterapeuta lettem.

Péter: De ha össze kéne számolni, ezen felül legalább 4 teljes alternatív természetgyógyászati rendszert elsajátítottunk még „kiegészítésként”.

Mivel naponta látjuk, mekkora változást, és lelki-érzelmi gyógyulást lehet elérni ezekkel a módszerekkel, a lelkesedésünk még mindig tart, hogy minél több embernek segítsünk megtalálni a saját útját és boldogságát.

TB: Mi hívta életre a Családban utazunk vállalkozásotokat?

Zsuzsi: A vállalkozásunk már jóval korábban elindult. Én, multi környezetben dolgozva azt láttam (sőt, tapasztaltam a saját bőrömön), hogy a nők mennyire nehezített pályán mozognak a férfiakhoz képest: hiába teszik le a munkát a cégnél, vár rájuk a második műszak otthon gyerekekkel, férjjel, háztartással. Miközben a munkahelyi megbecsültségük is jóval alacsonyabb a hasonló tapasztalattal, és végzettséggel rendelkező férfiakhoz képest. Ez sok lelki problémát okoz, akár elismerjük, akár nem.

Péter még alkalmazottként túlélőszakkört tartott gyerekeknek, elsősorban azért, hogy ne égjen ki a „nem-szeretem-munkájában”. De közben a gyerekek „ragadni kezdtek rá”: ki voltak éhezve a jó szóra, alacsony volt az önbizalmuk, hadilábon álltak a tanulással, és sok esetben a szülőkkel is.

Péter: Elkezdtük képezni magunkat, külföldi, és hazai tanfolyamokon, hogy hatékonyan tudjunk segíteni a problémákon, amik ránk találtak, és hogy közben mi magunk is fejlődjünk. Aztán kiléptünk a „biztos” állásunkból, és elkezdtük… Sokáig különböző honlapokat vittünk, és egy kicsit más rétegnek nyújtottunk szolgáltatást.

TB: Mivel foglalkoztok ennek keretein belül pontosan?

Péter: A legfontosabb számunkra a stresszoldás. Ezen belül is a családi stressz oldása. Ez vonatkozik a gyerekekre, ha az iskolában, vagy családi helyzetekben stresszelnek. És a szülőkre is: ha párkapcsolati problémáik vannak, ha a munkahelyen stresszesek, ha a gyerekekkel vannak problémáik, ha elváltak, és egyedül nevelik a gyerekeket. De azoknak is tudunk segíteni, akik még csak most tervezik a családalapítást és gyerekvállalást, és ebben akadtak el valahol.

Foglalkozunk komoly múltbeli traumák feloldásával, a jelenlegi feszültségekkel,

és a jövőtől való félelemmel is.

Zsuzsi: Mindketten EFT terapeuták és trénerek vagyunk. Az EFT, azaz Érzelmi Felszabadítás Technikája egy meridiánpontok kopogtatásából álló stresszt oldó módszer. Az EFT maga nagyon egyszerű: kopogtatod a meridián pontokat, közben kimondod, hogy mit érzel egy adott stresszt jelentő helyzet miatt, és közben figyeled, hogyan csökkennek a negatív érzéseid.

A munkánk szépsége ott kezdődik, amikor eljön egy kliens, mondjuk azzal a problémával, hogy szeretne boldogabb párkapcsolatot.

Nekünk az a feladatunk, hogy megtaláljuk az ő problémájának a gyökerét, a személyes okokat, ami mindenkinél más és más. Egészen rövid idő alatt komoly felismerésekig lehet elvezetni a klienseket, majdnem észrevétlenül. Utána jön a problémák feloldása az EFT segítségével.


TB: Kiknek ajánljátok főként a szolgáltatásaitokat?

Zsuzsi: Azoknak, akik szívesen lennének boldogabbak, mint most, túl sok feszültség van az életükben, vagy a gyerekeiket szeretnék boldogabbnak látni, de nem tudják, hogyan induljanak el.

Azoknak, akik szeretnének megismerkedni egy olyan módszerrel, amivel utána egész életükben akár saját maguknak is eltüntethetik a stresszt.

Gyerekes szülőknek, akik úgy érzik, hogy gyerekeik szoronganak, alacsony az önbizalmuk, nincs motivációjuk a tanulásban, vagy bármilyen más, gyereknevelés során felmerült kérdéssel kereshetnek minket.

Felnőtteknek munkahelyi, párkapcsolati, gyerekvállalási problémáik megoldásához, válás feldolgozásához. De sokan keresnek minket pánikbetegséggel is.

TB: Melyik szolgáltatásotok a legnépszerűbb?

Péter: A legnépszerűbb egyértelműen az egyéni tanácsadásunk felnőtteknek és gyerekeknek, ahol egyszerre oldjuk a problémákat, és ha igény van rá, el is magyarázzuk, hogy mi miért történik. Sőt, nagyon hamar meg is tanítjuk, hogyan lehet magadon alkalmazni a módszert.

Zsuzsi: Engem sokan keresnek pánikbetegséggel, nőiséggel, gyerekvállalás nehézségeivel kapcsolatban.

Péter idejét főleg a gyerekekkel kapcsolatos témák kötik le, de ő is sokat dolgozik válásfeldolgozással, párkapcsolati, párkeresési problémákkal.

De népszerűek a gyerekeknek tartott Stresszkezelő tanfolyamaink is.

TB: Mit tapasztaltok, mernek segítséget kérni a magyar emberek, ha elakadásuk van?

Zsuzsi: Ezt nehéz megmondani általánosságban, mivel mi pont azokkal találkozunk, akik segítségért fordulnak hozzánk. Ezért saját minta alapján kapásból azt mondanám, hogy igen, mernek. És azt tapasztalom, hogy évről évre egyre nyitottabbak az alternatív gyógymódok iránt is, és egyre többet is ismernek. ….

http://carrie.hu/karriervalto/csaladban-utazunk-zsuzsi-es-peter-akik-csaladi-stresszoldasra-specializalodtak/Mabel Katz - Maluhia, ​a boldog város

Gyermekek (és felnőttek) inspirálására, hogy boldogabb világot teremtsenek
Maluhia népe ismeri a boldogság, az egészséges és békés élet titkát. Turisták ezrei látogatják ezt a tengerparti várost, mert tudni akarják, hogy élhetnének ők is így. A jó hír az, hogy az idegenvezetők mindannyian gyermekek, és boldogan osztják meg ezt titkot.
Kalandjaik körbeviszik az olvasót az egész városban, az élet számos területét érintve.

Nem csak mesélnek róa, hanem be is mutatják, hogy a Hooponopono, az ősi hawaii művészet egyszerű gyakorlásával hogyan érhetünk el lényeges változást mind a magánéletünkben, mind az egész bolygó életében.

A könyvben olyan témák találhatók, mint az önbecsülés, a hála és a megbocsátás, amelyek a cselekvés alapjául szolgálnak
Ezek a történetek nem tanmesék, hanem valós élményeken alapulnak

https://moly.hu/konyvek/mabel-katz-maluhia-a-boldog-varos

Ezek a történetek nem tanmesék, hanem valós élményeken alapulnak, melyeket a nagy mester, Dr. Ihaleakalá Hew Len és Mabel Katz, a világszerte ismert előadó, tréner, békenagykövet osztanak meg velünk. A történetek egy része a Mabel, valamint a hallgatói által megtapasztalt élményeket is közkinccsé teszik.

A valóságos alapokon nyugvó üzenetek ragyogóak, és felébresztik mind a fiatalok, mind a felnőttek tudatosságát.

Felvázolják, hogyan lehet a világ az élet valóban sokkal boldogabb és nyugodtabb helyszíne.

Hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos pozitívan támogatni a gyermekeink képzelőerejét és hiedelmeit, engedni, hogy önmaguk legyenek, hogy így teremthessék meg a mindannyiunk számára jobb világot.

A szerző, Mabel Katz olyan vidám történeteket vetett papírra, amelyeket a szülők felolvashatnak bármilyen korú gyermekeiknek. 26 csodás mesében ültette el a bolygó átalakításának magocskáit, az egyes emberen keres.

http://hooponoponoway.hu/maluhia/Hogy egy szülő mennyire elfogadó egy gyerekkel szemben, az részben a szülő
személyiségétől függ. Vannak szülők, akik pusztán természetükből adódóan,
könnyedén elfogadóak a gyerekek iránt. Az ilyen szülők érdekes módon általában
is elfogadóak az emberek iránt. Vagyis az elfogadás: személyiségjegyük. Jelzi
belső biztonságukat, magas toleranciaszintjüket, azt a tényt, hogy szeretik
önmagukat is, és hogy önmaguk iránti érzéseik eléggé függetlenek mindattól, ami
körülöttük történik. Mindannyian találkoztunk már ilyen emberekkel. És ha nem is
mindig értjük, mitől lettek ilyenek, az biztos, hogy „elfogadó" embereknek tartjuk
őket. Jó velük lenni, az ember könnyen megnyílik előttük, elengedheti magát,

önmaga lehet.
(Dr. Thomas Gordon - P.E.T. - Szülői Eredményességi Tréning - A gyereknevelés aranykönyve)

Amikor a szülő éppen erőteljesnek, egészségesnek és boldognak érzi magát,
valószínűleg könnyen érez elfogadást gyereke viselkedésével szemben. Vagyis,
ha a szülő jól érzi magát, jóban van magával, akkor kevesebb dolog zavarja majd

abból, amit a gyerek épp csinál.
(Dr. Thomas Gordon - P.E.T. - Szülői Eredményességi Tréning - A gyereknevelés aranykönyve)


LEKEZELŐ ÜZENETEK
Mindannyian ismerjük, milyen érzés lekezelve, „lecikizve" lenni: olyan üzenetet kapni, amely
hibáztat, elítél, nevetségessé tesz, bírál vagy megszégyenít. Szülők gyakran használják ezt,
amikor gyerekeiket szembesíteni akarják saját viselkedésükkel.


Nem csoda, hogy a gyerekek ellenállnak, illetve védekezőleg és ellenségesen
reagálnak. Nem csoda, ha úgy érzik, meg vannak kötve, meg vannak szégyenítve, le
vannak hurrogva. És nem csoda, ha így némelyek úgy nőnek fel, hogy mindig csak
alázatosan várják a kész megoldásokat az élettől. Szülők gyakran panaszkodnak, hogy
gyerekeik semmilyen felelősséget nem viselnek a családban, és figyelmen kívül
hagyják a szülők igényeit. Hogyan is tanulhatna a gyerek felelősséget, ha
következetesen megfosztják attól a lehetőségtől, hogy szülei igényeit figyelembe véve
maga tegyen valamit felelősen?


A lekezelő üzenetek rombolják a gyerek alakuló énképét. Ha egy gyereknél szünet
nélkül helytelenítenek valamit, előbb-utóbb úgy tekint majd magára, mint aki rossz,
értéktelen, lusta, tapintatlan, buta, lehetetlen, elfogadhatatlan stb. S mivel a
gyermekkorban kialakított énkép általában tovább él a felnőttben, ezért az önértékelést
romboló üzenetekkel életre szóló érzelmi fogyatékosságot lehet előidézni.
így alakulhat ki az a helyzet, hogy a szülők napról napra tovább rombolják
gyerekeik énképét. Ahogy a követ mosó vízcseppek, ezek az üzenetek is lassan, de
mély nyomokat hagyva rombolják a gyerek érzelmeit.


JÓL MŰKÖDŐ „MEGMONDÁSOK"
De a szülői szó építhet is. A legtöbb szülő - amint rádöbben, mennyi kárt okozhatnak
a lekezelő közlések - alig várja, hogy hatékonyabb eszközöket kapjon a gyerek
befolyásolására.

„TE-ÜZENETEK" ÉS „ÉN-ÜZENETEK"
Hogy mi a különbség a hatékony és a meddő „megmondás" között, legkönynyebben
úgy érthető meg, ha a közlés alanyát figyeljük: észre fogjuk venni, hogy a korábban
említett üzenetekben mindig „te" volt az alany:
Ellentétben ezekkel a közlésekkel, az alany „én" lesz, amikor valóban azt akarom
megértetni a másikkal, milyen érzést okoz bennem a viselkedése. Ezek az
„énüzenetek":
Nem tudok pihenni, ha az ölembe mászol. Nincs kedvem játszani, amikor fáradt
vagyok. Nehéz úgy főznöm, hogy kerülgetnem kell a földön levő tárgyakat. Félek,
hogy nem készülök el időben a vacsorafőzéssel. Elmegy a kedvem a
rendcsinálástól, ha azt látom, hogy nem tart ki egy órát sem.


Én-üzenet" és „te-üzenet" különbségét könnyű megérteni, de teljes jelentőségét a
korábbi - kommunikációs - ábráinkra pillantva jobban látjuk.
Valahányszor a gyerek viselkedése elfogadhatatlan a szülő számára, mert az
konkrétan keresztezi a szülő örömeit vagy szükségletkielégítési jogát, a probléma
mindig egyértelműen a szülőé, ő az, aki ingerült, csalódott, fáradt, aggódó, hajszolt,
leterhelt stb. - de ahhoz, hogy a gyerek megtudja, mi zajlik a felnőttben, megfelelően
kódolt üzenetre van szükség. Az a szülő, aki fáradt, és nincs kedve négyéves
gyerekével játszani, választhat ennek közlésére olyan formát, ,miit a
17. ábrán látható
módon ábrázolhatunk.

Az első üzenetet saját értékeléseként dekódolja a gyerek, a másodikat viszont
egyszerű ténymegállapításként, amely az apára vonatkozik. A „te-üzenet" elég rosszul
mutatja, mit érez a szülő; sokkal inkább dekódolható utasításként (kész megoldás
közlése) vagy hibáztatásként (értékelés közlése).

MIÉRT HATÉKONYABB AZ „ÉN-ÜZENET"?
Az „én-üzenet" hatékonyan befolyásolja a gyereket: ennek nyomán szívesebben
változtatja meg a szülő számára elfogadhatatlan viselkedését. További előnye, hogy
sem a gyerek, sem a szülő-gyerek kapcsolat szempontjából nem kártékony. Sokkal
kevésbé vált ki ellenállást, lázadást. Kevésbé fenyegető érzés a gyereknek azt hallania,
hogy viselkedése hogyan érint
minket, mint azt, hogy vele van valami baj, amikor
ilyen viselkedést produkál.

(Dr. Thomas Gordon - P.E.T. - Szülői Eredményességi Tréning - A gyereknevelés aranykönyve)


Amint a szülő megtanulja szavakkal kifejezni a gyerek iránti elfogadás érzését,
olyan eszköz birtokába jut, mely megdöbbentő hatásokat eredményezhet.
Hozzájárulhat például ahhoz, hogy a gyerek megtanulja önmagát szeretni és
elfogadni, hogy bizonyos önbecsülést szerezzen; nagyban elősegítheti, hogy
genetikailag adott képességeit kibontakoztassa, és jobban megvalósítsa önmagát.
Felgyorsíthatja önállósodását: a függőségtől az önirányításig. Segíthet abban, hogy
megtanulja önmaga megoldani azokat a problémákat, amelyekkel az élet óhatatlanul
szolgál, és megadhatja azt az erőt is, mellyel már elboldogul a gyerek- és kamaszkor
szokásos csalódásai és fájdalmai között.

Ám az elfogadás sok-sok kihatása közül egyik sem olyan fontos, mint az, hogy a
gyerek
szeretve érzi magát. Mert elfogadni valakit „olyannak, amilyen", az tényleg a
szeretet megnyilvánulása. És elfogadva lenni annyi, mint szeretve lenni - így érezzük.

A pszichológiában csak nemrég ismertük fel, milyen hatalmas erő az az érzés, hogy
szeretnek: elősegíti test és lélek növekedését, és talán a leghatékonyabb gyógyító erő a
testi-lelki sérülések behegedéséhez.

(Dr. Thomas Gordon - P.E.T. - Szülői Eredményességi Tréning - A gyereknevelés aranykönyve)


A Gordon-modell, azon belül is a P.E.T. sokévi tapasztalata mutatja, hogy az egyenrangú kapcsolattartás a gyereknevelésben is a legsikeresebb. Ez tehát a harmadik út - a nyílt, tiszta kommunikáció, mely az igények tudatosítására és kielégítésére, az érzelmek felvállalására, önmagunk és egymás tiszteletére épít. Hagyjuk a ködös elvárásokat, értőn figyeljünk önmagunkra és gyerekeinkre, mondjuk ki, amit szeretnénk - és boldog, erős, megbízható kapcsolatba jutunk gyermekeinkkel, legyenek kicsik vagy nagyok.


Hallgass a szívedre! Tégy jót ma és mindig örömmel, mosollyal  és szeretettel magadért, a szeretteidért, a világért ! <3 :)

Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét, de ez a képesség maga benne rejlik a magban. Csakúgy, mint a magban, a gyerekben is tökéletesen benne rejlik a fejlődés képessége.” /Thomas Gordon/

,,Inkluzív szemléletű nevelő közösségünk vallja, hogy minden egyes kis magnak sajátos igényeihez mért, tápokban gazdag talajt, egyéni fejlődésüknek megfelelő gondozást kell biztosítani. Vagyis minden kisgyermeknek joga van, hogy sajátos szükségleteinek, állapotának megfelelő segítséget kapjon készsége, képessége kibontakoztatásához, személyisége védelméhez, fejlesztéséhez. A hatékony integráció több ember közös, összehangolt és tudatos munkáját jelenti. (óvodapedagógus, szülő, gyógypedagógus, logopédus, speciális szakember)".
http://ovoda.bp13.hu/csupa-csoda-tagovoda/magunkrol/integracio/


Megosztok Veletek néhány gondolatot a szülő-gyermek kapcsolatokról, melyben valamilyen szinten mindenki érintett.

Meglátásom szerint a kommunikáció hiánya okozza az egyik legnagyobb problémát. A szülők hajszolják a pénzt, a gyerekek beletemetkeznek a digitális világukba. Régen találkoztunk, összeültünk, beszélgettünk, elmentünk pizzázni, stb...Manapság a fiatalok chat-elnek, lógnak az interneten, onnan rendelik a kaját...

Mivel gyakorlatilag alig kommunikálnak a családjukkal és „barátaikkal”, ebből adódóan szinte nincsenek emberi kapcsolataik. Meggyőződésem, hogy az ember életének minősége az emberi kapcsolatok minőségén múlik.

Óriási a szülők felelőssége, hogy milyen generáció fog felnőni és milyen értékeket adnak tovább a gyermekeiknek. Példát kell mutatni szeretetből és tisztességből, meg kell tanítani, hogy egy érzelemmentes világot alakítunk ki, ha a tárgyakat szeretjük, az embereket pedig használjuk és egy ilyen világban bizony nem érzi jól magát az ember.

Sok tehát a dolgunk, ez a mostani időszak különösen alkalmas arra, hogy átgondoljuk életünket és javítsunk rajta.

Áldás mindenkinek !

https://www.facebook.com/groups/483309631847402/permalink/1509237119254643/


Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát.  (Péld 18:22)
http://tirek.hu/tartalom/mutat/napiige/4679/
https://www.facebook.com/Istenszolgaloja/photos/a.1783252558616512/2083854431889655/?type=3&theater


https://www.youtube.com/watch?v=AhZroIMhGZc Happy 2nd birthday to Enrique iglesias's twins (Nicholas & Lucy)


Tudatos Gyerekszáj


Négy gyermekes anyaként és valaha volt gyermekként abszolút tisztelője és híve vagyok a Gyermeknek. Ő maga az örök változás, remény, rajongás, öröm, hit, játék, lelkesedés, jelenlét, kitartás, elfogadás, bizalom, szeretet. Többet tud, mint gondolnánk. Többet ért, mint sejtenénk. Többre képes, mint amennyit engedünk neki. Ha változást szeretnénk elérni ebben a világban, Ő a kulcs. Ideje meghallgatnunk...  - Szappanyos Orsolya
https://www.facebook.com/tudatosgyerekszaj/


Boldogság Kuckó Gyermekeknek


EMK Együttműködő Kommunikáció óvodában Kompátia Életkerekítő Játékokkal - óvodában, iskolában
https://emk.hu/videok/


https://www.youtube.com/watch?v=yIrUonJrZp8 Erőszakmentes kommunikációra épülő kortárs mediátorképzés


https://www.youtube.com/watch?v=W9X7u-MeJz0 Alain de Botton on Emotional Education


Advice for Children

Őszentsége, a Dalai Láma magyarázza a melegszívűség és az intelligencia fontosságát egy fiatal lány kérdésére adott válaszként:
- Ha egy üzenetet küldene az amerikai gyermekeknek, mi lenne?
- Ápolják az éles agy és a melegszívűség kombinációját. Csak az éles agy nem garantálja, hogy boldog ember leszel.
Időnként egy nagyon intelligens ember, képzett emberek válhatnak zavarodottá, zavaróvá.
Tehát a meleg szívvel kombinálva ez az intelligens pozitívabbá és építőbbé válhat. Ez fontos.
Mint a Nalanda Mester, az ő agyuk is nagyon rendkívüli volt, és az agyukat maximálisan kihasználták, nem csak hit révén.
Időközben erkölcsi alapelvek voltak. Tehát éles agyuk építővé vált.
https://www.facebook.com/DalaiLama/videos/752317221831715/?t=0BÓTÁNÉ KÁDAS ELLA
kineziológus, párkapcsolati és önbizalom-erősítési tanácsadó, SEGÍTŐ vagyok.

 

Gyerekeknek és felnőtteknek kineziológiával,
pároknak párkapcsolati tanácsadással,
csoportoknak pedig élő és online tréningekkel
nyújtok SEGÍTSÉGET.

KINEZIOLÓGIÁVAL
• a mindennapi stressz kezelését,
• a testi-lelki blokkok oldását
• és a tanulási képességek javítását tudom SEGÍTENI.
https://kineziologuseger.hu/egyeb-modszereim/coach-kineziologia/


https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=oRtM6kRX7d4&feature=emb_title Learn with Szabina Toth on italki

https://www.youtube.com/watch?v=p593HDj9FaQ Könnyen Gyorsan Angolul https://konnyengyorsanangolul.eu/uploads/lessons/1resz_07124528.pdf

Nagyon sok időm és munkám van ezekben a leckékben, melyeket szívvel-lélekkel készítek.

Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad! Először is szívből gratulálok az eddig elértekhez, büszke lehetsz magadra, hogy a nehézségek ellenére sem adtad fel, példaértékű a hozzáállásod. Igazán örülök, hogy segítségre vagyok a leckéimmel és nagyon köszönöm a pozitív visszajelzést, mindig erőt ad, hogy folytassam tovább. :)Kitartás és menni fog, meg lesz, az a nyelvvizsga meglátod! ;)

Te vagy a legjobb tanár a világon. Nagyon szépen köszönöm a munkád egy csodálatos ajándék vagy a Magyaroknak!!!!


,,A coolság eszméletlenül fontos fogalom.

Ha valamikor, akkor tinédzserkorban akar az ember mainstream lenni – valami olyan dolgot csinálni, amiért mindenki egy kicsit megirigyelheti. Elképesztően fontos a középiskolában a tanár személyisége, és az, hogy ő egy követendő példa legyen. Hogy ne reagáljon túl valamit – például egy énekórán nem lehet beénekeltetni, mert az nagyon eltávolítja őket. A kórusban persze ez másként működik. Szóval a Kisképző énekóráin először kicsit nyújtózkodunk, mozgunk, és utána valami olyan dallal kezdünk, amit már tudnak. Ez általában egy gospel, aztán valami középkori „reszelős” rock. A lényeg, hogy olyan dalokat énekeljünk, amiket ők maguk is el akarnak énekelni.

Ha azt szeretné elérni egy énektanár, hogy a tantárgya közelebb kerüljön a diákjaihoz, dönthet úgy, hogy könnyűzenét vagy műdalokat tanít?
Nagyon fontos, hogy ez a tanár személyiségével egybevágjon. Például Zsuffa Attila, egy felvidéki tanár elképesztően jól énekeltet a gyerekekkel megzenésített verseket, ami már kicsit könnyűzene. Azt gondolom, hogy minden időszakból vannak menő dalok, csak ki kell választani őket. Óriási hibája a mai zeneoktatásnak, hogy teljesen korszerűtlen a repertoár. A Hull a szilva a fáról című népdallal például nem érdemes próbálkozni, de ez a műdalok terén is érvényes: tegye fel a kezét, aki a Lantodon, ó, jó Apolló című dalt el akarja énekelni! Sajnos nem igazodik a tinédzserek látásmódjához a tananyag. Nem állítom, hogy mást kell tanítani, hanem azt gondolom, hogy olyan dalokat kell kiválasztani, amelyek nem ennyire elavultak. Én például saját dalokból dolgozom, ami azt jelenti, hogy én szedtem össze azokat, amik szerintem megfogják a gyerekeket.”

https://bcmagazin.hu/2017/10/17/a-coolsag-eszmeletlenul-fontos-fogalom-toth-arpad-karnagy-zenerol-es-pedagogiarol/

 

Vas Orsolya: Szólásszabadság és demokrácia, tehát sok mindent elfogadunk

Ha már a normák szóba kerültek, az oktatásban milyen normák érvényesülnek?

Nálunk a tanár a szülőnél több időt tölt a tanulóval. Azaz többet foglalkozik a gyerekkel.

A kulcsszó a gyerek és a tanár közti kölcsönös bizalom. Ha ez nincs, nem ér semmit a tanári pálya.

A tanárképző egyetemeken nem győzik hangsúlyozni, hogy az, aki nem szereti a gyereket, pusztán a fizetés miatt ne tanítson. Nagyon sok türelem kell, meg kell érteni minden egyes tanuló egyéniségét. Ami tetszik, hogy nincs két egyforma egyén, mindegyik más és más módszert kíván.

Személyre szabott oktatásra gondol?

Nem csak elméletben tanultuk, a gyakorlatban is ezt alkalmazzuk. Havonta egyszer összeülünk és minden gyereket „kitárgyalunk”, értékeljük őket.

Ugye nem azt mondja, hogy önök nevelnek a szülő helyett?

Nem. Mi is úgy tartjuk, hogy a szülő neveljen, de azt is mondjuk, hogy iskolai nevelés nélkül nem lehet tanítani.

Mi nem csak a száraz matematikára, pszichológiára, irodalomra vagy történelemre tanítjuk a gyereket. A mögöttes tartalomra is.

Például a történelemnél az a legfontosabb, hogy megértsék, mi és miért történt, minek a hatására. Például egy világháború esetében mi vezet ahhoz, hogy megtörténjen, vagy ne történjen meg. Megkeressük az okot és elmélyülünk az okozatban. Ezért fontos a másik tárgyam, a társadalomelmélet. Ennek segítségével tudom az említetteket párhuzamosan levezetni a fiataloknak.

Már ha egyforma képességű gyerekek járnak egy osztályba. Magyarországon probléma, hogy különbözők, tehát egy közösségen belül sem egyforma tempóban halad a tanítás. Önöknél ez miként van?

Itt is integráció van, de van pszichológus, szociológus, gyerekasszisztens az ilyen esetekre. Kissé más errefelé az iskolákban dolgozók rendszere.

Ez a bizonyos "más" rendszer miként épül fel?

A tanárokon kívül, az iskolában dolgoznak kisegítő tanárok vagy szabadidő tanárok. Ők is pedagógusnak tanulnak.

A kisegítő tanár azért kell, mert ameddig egy gyengébb képességű gyerekkel foglalkozom, addig ő foglalkozik az osztállyal. Vele ellentétben a tanár-segítőnek már nagyobb a szerepe.

Pedagógiai módszereket is alkalmazhat, például felolvastathat, ameddig én korrepetálok akár egy, akár több gyereket egyszerre. Dolgozik az iskolában úgynevezett speciális tanár is, aki magasabb képesítéssel rendelkezik a tanárnál. Mindezt az oktatás sikerének érdekében kamatoztatja. Munkám tíz százalékát ez a feladat teszi ki, ugyanis rendelkezem ezzel a szakképesítéssel is.

Sok intézményben van tanuló-asszisztens is, aki szociálpedagógusként a gyerekek mindennapjaiban vesz részt. Nem csupán a magaviseletet felügyeli, de előírja, hogy egyénenként milyen segítség kell egy esetleges felzárkózáshoz.

Amennyiben a gyereket lelki trauma éri, segít a helyzet megoldásában. Tehát szociális munkás feladatot is betölt, családot látogat, „útirányt mutat”, ha szükséges, akkor a továbbtanulásban is segít kiválasztani a megfelelő oktatási intézményt, illetve ismeri, hogy melyik szakmával hol és mennyiért lehet elhelyezkedni. A mentorszerepet is betölti.

Óriási asszisztenciával dolgoznak. Nem bürokratikus ez így?

Nincs még vége! Minden iskolában van ápolónő és gyermekorvos. Ugyanígy van biztonsági szakember, aki a gyerekek közti konfliktusok megoldásában is segít, de a szünetben a kicsikkel is játszik.

Gyermeklétszámot tekintve hányan vannak a „stábtagok”?

Van olyan osztály ahol egy tanárnak két asszisztens is jut. Nekem két nyolcadikos osztályom is van, összesen 35 fővel, ennek ellenére nincs szükségem asszisztensre.

Ezzel szemben van olyan tizenhét fős osztály, ahol négy asszisztens is segíti a tanár munkáját.

Svédország sok szempontból befogadó, elfogadó. Miként kezelik a sok bevándorlót?

Amennyiben új gyerek érkezik hozzánk, semmiféle megkülönböztetésben nem részesül.

Itt a gyerekek ugyan úgy fogadják, mintha svéd lenne csak egy másik városból érkezik.

Természetesen vannak szkeptikusak, de ettől függetlenül nem mint migránsra néznek, hanem egy új jövevényre. Nagyon sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel, van olyan szociálpedagógus kolléga, aki erre szakosodott. Szakterülete, hogy egy-egy tanuló miként érzi magát az oktatási intézményben. 

Szólásszabadság és demokrácia okán, sok mindent elfogadunk.

Őszintén elfogadnak, vagy beletörődők?

Teljesen őszintén! Amennyiben nem engedem, hogy egy másik ember olyat mondjon, vagy tegyen, ami nekem nem tetszik, akkor én se tudom neki legközelebb azt mondani, ami neki nem tetszik. Ezt tanítom az iskolában is. Tanuljuk meg elfogadni és tisztelni, hogy nem vagyunk egyformák.

Véleménye szerint rendben van az, hogy nálunk egyre többször veszélyben van a tanárok testi épsége. Nem véletlen alakult iskolarendőrség. Erről mit gondol?

Valóban nehéz kérdés, itt is sokat beszélünk a tanári tekintély csorbulásáról. A tantestületben tagja vagyok egy olyan bizottságnak, ahol a biztonságérzetről van szó. Készítettünk egy felmérést: az iskolánkban ezzel nem volt gond, az az eredmény született, hogy nálunk biztonságban érzik magukat a pedagógusok. Itt még nem volt tanár életveszélyben. Lehet azért, mert ha a pedagógus csak egy fél szóval is, de megemlíti, hogy retteg az iskolában, akkor az igazgató rendelkezik a tanár munkakörülményének átszervezéséről.

A bántalmazó rövid úton elkerül az iskolából, ráadásul úgy, hogy segítenek rajta.

Amióta tanítok, a fegyelem nem igazán romlott. Mint mondtam, a legnagyobb gond, hogy kevesebb a tanár. Nem véletlen, hogy óriási mennyiségű gyermekpszichológiát tanultunk. Ha összehasonlítom a biztonság kérdését más országgal, toronymagasan vezetünk ahhoz képest, hogy „csupán” általános iskoláról beszélünk. Amennyiben a gyerek rossz, az arra visszajelzés, hogy otthon bizony valami nagyon nincs rendben.

Magyarul: az okot keresik és nem az okozatot?

Igen. Ám ahhoz, hogy ez működjön, olyan tanárok kellenek, akik mindezt alkalmazni is tudják.

Amennyiben szemtelen a gyerek a tanárral, mit tesznek, illetve mit tehetnek?

Nemhogy a tanár, de még a szülő sem adhat pofont. Természetesen sok a nehezen kezelhető tanuló. Itt sem álomvilág minden.

Olyan gyerekekkel van gond, akiknek rossz a családi körülményük, például alkoholisták a szülők.

Kötelességem feljelentést tenni, ha csak sejtem is, hogy otthon a gyereket bántják vagy elhanyagolják. Ezeket a problémákat nem úgy kell megoldani, hogy a gyerekeket ellenségnek tekintjük. Ettől függetlenül, ha valaki szigorral beszél a gyerekkel, akkor nem is lehet elvárni, hogy ő valaha is bármiben partner lesz.

Ezek szerint nem hisz az alá-fölé rendeltségben.

Nem. Nem tudnék így tanítani.

Képtelen lennék a gyereknek azt mondani, hogy „hallgass, mert én beszélek.” Ez nem pedagógia. Azt akarom, hogy a gyerek azért hallgasson, mert akarja hallani, amit mondok. És ezt el lehet érni.”

Nem légből kapott gondolatok ezek, hiszen alkalmazom a módszert, ráadásul sikeres.

Háromszázezer pedagógus közül nem véletlen jelölték „Svédország tanára” elismerésre.

Tavaly előtt jelöltek erre az elismerésre egy internetes szavazás alapján a tanulók. Stockholmban volt a gála, fantasztikus élmény volt, a tévé is közvetítette. Körülbelül háromszázan jutottunk el odáig, hogy meghívást kaptunk a díjátadóra.

Aki nem ért hozzá, nálunk nem mond véleményt virológiával kapcsolatban. Miután még biológiából sem vagyok doktor, így elfogadom a járványügyi vezetők döntését. Olyan döntések ezek, amelyeket nem politikusok hoznak meg. Sőt! Bízzunk közösen az új generációban, lehet, hogy ezek a betegségek, illetve a globális felmelegedés és a vele járó katasztrófák előhozzák az emberekből az empátiát és az összetartást. Itt lenne az ideje.

https://novekedes.hu/interju/svedorszagban-dolgozo-magyar-tanar-szolasszabadsag-es-demokracia-okan-sok-mindent-elfogadunkSpirituális iskola – egy új oktatási szemlélet

Maison Familie, Waldorf, Freinet, Montessori... a világ legismertebb alternatív pedagógiai módszerei. És most itt a következő, a magyar Életfa program. Abán már évek óta működik, az iskola érettségi átlaga pedig már évek óta négyes feletti.

Fazakas Virág

Az Abai Gimnázium története filmbe illő. Egy elmaradott kis Fejér megyei település látványos fejlődésen ment keresztül. A helyiek alapítottak egy saját középiskolát, az ember- és természetközpontú Életfa iskolát, mely azóta a kimagasló tanulmányi eredményekről vált híressé. A módszer olyan sikeres, hogy az ország minden tájáról, sőt még a határon túlról is érkeznek ide hallgatók.

Nem csak tankönyvből…

„Az abai Életfa program a Hintalan László János által kidolgozott Életiskola elképzelés és a Magyar Hagyományműhely által közvetített értékrend alapjaiból nőtt ki. Ez több mint pedagógiai program, élet és iskola, amelyet a mindennapok írnak egybe – mondja Szilasy György, az Abai Gimnázium és Kollégium igazgatója.

- A gyerekeket nemcsak az érettségire, hanem magára az életre készítjük fel. A módszer holisztikus, a természet és az ember harmonikus egységére épül, emellett a nemzeti értékek, hagyományok oktatására is nagy hangsúlyt fektet.

Az általános tantárgyak mellett a diákok tanulhatnak nemezelést, batikolást, fazekasságot, bőrművességet, fafaragást, szövést, kert- és tájismeretet, magyar harcművészetet, lovas ismereteket, népi gyógyászatot, íjászatot, néptáncot, zenét…

Az ismereteket pedig nemcsak tankönyvekből sajátítják el, hanem közvetlen tapasztalással is. Izgalmassá teszi az oktatást, hogy a pedagógusokon kívül különféle szakemberek is tanítanak (a tájismeretórák egy részét például vadászok tartják terepen), vagy akár falubeliek, szülők, sőt maguk a diákok is előadhatnak.”

A diák aktív résztvevő

Az öt évfolyamból álló Életfa iskola előkészítő időszaka segíti a tanulókat abban, hogy megszabaduljanak az évek alatt kialakult szorongásaiktól, félelmeiktől, és arra bátorítja őket, hogy merjenek kérdezni, véleményt formálni, közösen gondolkodni, válaszokat keresni.

„Arra törekszünk, hogy passzív befogadás helyett a beszélgetések, viták, érvelések vagy éppen az elmélyülés során teret adjunk a saját felismeréseknek” – mondja az igazgató.

 Az alá-fölé rendeltségi viszony helyett itt partneri kapcsolat kialakítása a cél.

„A tananyag helyett az embert, az életet állítjuk a figyelem középpontjába.” Az előkészítő évfolyam fontos feladata, hogy kialakítsa a belső motivációt.

Ha egy diákkal sikerül megszerettetni a tanulást, akkor az már önmagában nyereség, hiszen az élet maga egy folyamatos tanulás.

Négyéves tananyag egy év alatt

Az iskola talán legmerészebb újítása a tantárgyak tömbösítése. Itt a diákok egész évben csak egy érettségi tárgyat tanulnak (matematika, magyar, történelem, idegen nyelv) a hozzájuk rendelt kiegészítő tantárgyakkal, de az egész négyéves tananyagot átveszik egyben, az elejétől a végéig. Év végén pedig, függetlenül az életkortól, mindenki mehet előrehozott közép- vagy emelt szintű érettségire. „Ezzel a szétdaraboltságból fakadó hátrányokat igyekszünk csökkenteni – magyarázza az igazgató. – Ha a fiatalok megszakítások nélkül, intenzíven tanulnak, jobban el tudnak mélyülni egy-egy témában, jobban látják az összefüggéseket. A következő években pedig »visszataníthatnak« a diákok a a többieknek, ezáltal a szerzett tudás azonnal hasznosul.” Az oktatás egyénre szabott és rugalmas: a diákok szabadon dönthetnek arról, milyen sorrendben szeretnék a tantárgytömböket végigvenni: saját maguk állítják össze a négyéves tanmenetüket. Az új módszer hatékonynak tűnik, hiszen az Abai Gimnázium érettségi átlaga már három éve négyes feletti. 

Értékelés kicsit másképp

A tanulók értékelése igazodik az élethez: „Nem feltétlenül számokkal kifejezett mérésre támaszkodunk, hanem azt vizsgáljuk, sikerült-e olyan közeget teremteni, ahol mindenki azt érezheti, hogy köze van ahhoz, amit csinál, és szívesen fektet-e energiát a tevékenységeibe. Alkalmazzuk az egyéni elbírálás egyéb lehetőségeit is, például a tanári elbeszélgetést és az önértékelést.” Az osztályzásos értékelés kiegészül szöveges jellemzéssel, mestermunka bemutatásával, közösségi megbecsüléssel. Az iskolában az egyetemes emberi értékek átörökítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. A diákok a versenyszellem helyett megtanulják egymást elfogadni és megbecsülni, kialakul a tolerancia és szolidaritás, mindemellett jelentősen javul a problémamegoldó képességük, és több lesz az önbizalmuk. Szilasy György így mondja ezt sokkal egyszerűbben: „Képtelenség leírni mindazt a csodát, amit a napi munkánk jelent!”

Legfontosabb előnyök

A tananyag egyénre szabhatósága, rugalmassága

A tanár és a diák közötti kooperatív együttműködés

A tantárgyak intenzív tanulása, a tananyag megszakítás nélküli tanulása

Színesebb, változatosabb pedagógiai-nevelési módszerek alkalmazása

A tanulás életterének kibővítése

A tantárgyi tömbökben közösen tanuló, különböző életkorú diákok együttműködése

A diákpárokban való tanulás és a csoportos foglalkozások mellett megmarad az osztályközösségi forma is

Szellem, lélek, test egysége, vegyes fejlesztése

https://nlc.hu/ezvan/cikk/eletfa-iskola-aban/


Akadályokból lépcsőt is lehet építeni a bagaméri iskolában

A legjobb érzés olyan helyeken segíteni, ahol valami már elindult, ahol elhivatott emberek már tartanak valahol, nem is akárhol: a legnagyobb hátrányok közepette építgetnek értéket. Jelen esetben nem kisebbet, mint jövőbe vezető utat azoknak, akiknek több reményük van, mint lehetőségük egy jobb, szebb, gazdagabb életre.

Az iskola pedagógusaira vár nemcsak az, hogy írni, olvasni, számolni megtanítsák az ide járó kisdiákokat, de az is, hogy

élményeket adjanak nekik, művelődési lehetőséget, és ami talán még nagyobb kihívás: jövőképet.

A román határszélen járunk, Magyarország keleti részén, Debrecentől még tovább, vagy harmincöt kilométerrel. Ide már csak közút jön, ahogy a környék leírásában olvasható: “távol esünk a nagyváros gazdasági és kulturális tereitől“.

Kincs persze itt is van (a gyerekeken túl is): “a nyírségi homok, a bihari öntéstalaj, az érmelléki lösz találkozásánál” fekvő települések lakói (kétezer-ötszáz fő) közül sokan tormát termesztenek – ez a tradicionális helyi termény, és megélhetési forma.

Van elmaradás az iskolázottságban, de azért egyre nő a nyolc általánost végzettek aránya, és a fiatalok egyre nagyobb része tanul szakmát. Igaz, emiatt erős az elvándorlás is” – mondja az iskolaigazgató. Reménykedésre ad okot, hogy

Otthon gyakori a túlzsúfoltság, sokszor hiányzik a víz, a villany, időnként még a nyílászárók is. Nem mindenütt van könyv vagy akár íróasztal. A számítógépről nem is beszélve. Ezért itt nekünk kell kivezető utakat mutatni, és mondhatom, hogy a gyermekeink csodákat tudnak átélni, legyen szó akár művészetekről, sportról, nyelvoktatásról vagy informatikáról.

A bagaméri iskola ugyanis művészeti iskola, ami annyit jelent, hogy az alapoktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a művészeti képzésre. Van itt társastánc-, színjáték- és képzőművészeti oktatás, méghozzá nem csak az itt tanuló százkilencvennégy gyermeknek, de a környékbelieknek is. Így aztán – az igazgató elmondása szerint – megesik, hogy a diákok alig akarnak hazamenni délutánonként…

Ebben talán nem is az a fontos, hogy a gyerekek pontosan megismerjék a polka vagy a szamba alaplépéseit, inkább az, hogy szerepeljenek, színpadra léphessenek. Hogy elhiggyék: ők is kiemelkedőt alkothatnak, és szüleik büszkék lehessenek rájuk. Különösen, mivel az egész tankerületben itt a legmagasabb a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya (69,6 százalék), és sok a különleges odafigyelést igénylő kisgyerek.

Ez a dolgunk: esélyt teremteni ezeknek a kicsiknek ebben a változó huszonegyedik században, hogy ez a kis iskola egy sikeres életút kiinduló állomása legyen.
– magyarázza Markovits Mátyás.

És ha már huszonegyedik század: az iskolaépület állapota jelentősen javult az elmúlt években: festettek, bádogos munkákat végeztek, megszüntették a beázást, cserélték a tantermi bútorokat, és még a sportpálya balesetmentessé tételére is maradt energia. Van azonban egy nagy hiányosság: nincs túl jó állapotban az egyetlen, apró vécéblokk, amelybe ráadásul együtt járnak lányok és fiúk: nincs mód a két rész teljes, külön légterű elkülönítésére. “A vécénk tiszta és higiénikus, de ezen az állapoton azért nagyon szeretnénk változtatni” – mondja az igazgató úr. 

https://nlc.hu/mosdofelujitas/20170322/mosdofelujitas-kampany-bagamer/“Olyanok lettünk, mint egy nagy család” – Hajdúszováton otthonná tették az iskolát

Hatalmas változást értek el egy kis Hajdú-Bihar megyei általános iskola pedagógusai. Ehhez nem kellett más, mint hogy összefogjanak a szülőkkel, és az óvodától a középiskoláig rajta tartsák a szemüket a gyerekeken.

Volt egyszer egy iskola, ahova nem szerettek járni a gyerekek. Be sem mentek reggel, vagy ha bementek, igyekeztek hamar meglépni. Mi tagadás: szökdöstek. Az iskola vezetése nem tudott jobbat kitalálni:

egyszerűen kulcsra zárta az iskolát, hogy legalább azokat bent tartsa, akik reggel bementek.

Nem csoda, hogy a bizonyítványok nagy része sem lett jó: sok volt a bukás, sőt, lemorzsolódás. Arról nem beszélve, hogy a továbbtanulás sem igen izgatta a diákokat: “muszájból” beadták a jelentkezési lapot, de a felkészüléssel már nem foglalkoztak. Egyszerűen nem volt jövőképük, és így motivációjuk sem.

Nos, ez az iskola már nem létezik. Van helyette egy másik, ahol nemhogy tanítási időben bent maradnak a gyerekek, de estig sem mennek haza. Bergmann László intézményvezető meséli el, hogyan is történt ez a csodás átalakulás a hajdúszováti Diószegi Lajos Általános Iskolában.

Nem volt könnyű dolgunk itt, Hajdú-Bihar megyében, hiszen sok a szegény család – a hozzánk járó tanulók nagy része hátrányos, hatvan százaléka halmozottan hátrányos helyzetű. Azt látják, hogy kevés a lehetőség a kitörésre, így nem is igazán küzdöttek. Rájöttünk, hogy semmilyen ígérettel vagy tiltással nem fogunk eredményt elérni, ttük volna, ha maguktól is szívesen jönnek iskolába. Így jött az az ötlet, hogy létrehozzuk az iskolaotthon-programot, vagyis délután is legyenek érdekes programok, amin itt maradhatnak. Az 1–6. osztályosoknak egész napos oktatást, a nagyobbaknak tanulószobás foglalkozásokat szerveztünk. De utána is lehetett maradni szakkörökre, edzésre. A második lépés az volt, hogy otthonossá tegyük az iskolát. Megújítottuk, díszítettük az épületet, amibe a szülők is besegítettek. Fontos dolog még, hogy

a gyerekek kezét már az óvodában megfogtuk, és a ballagás után sem engedtük el.

Az ovisoknak előkészítőt szerveztünk, az elballagott tanulók életútját pedig igyekeztünk követni. Innentől kezdve a szülők is rengeteg időt töltöttek az iskolában, olyanok lettünk, mint egy nagy család. És ma már nem kell hálóval fogni a gyerekeket!

Az itt tanító pedagógusok külön figyelmet szentelnek a sajátos nevelési igényű tanulóknak. Van köztük, akinek csak enyhe pszichés zavarai vannak, de halmozottan fogyatékkal élő, autista és hallássérült kisgyerek is jár a “Diószegibe”. “Nem fordítunk hátat senkinek – mondja az igazgató –, inkább itt teszünk meg mindent a fejlődésükért, mert sajnos félő, hogy a szülők nem tudnák máshol megfizetni a fejlesztő foglalkozásokat”.

De ugyanígy fontosak a kiemelkedő képességűek.

Mi abban hiszünk, hogy ha egy gyerek tehetséges, az Hajdúszovátról is tehetséges

– mondja a tanár úr.

Persze az is számít, hogy a tehetség mellé párosul-e szorgalom, akarás. A legjobb példa talán az az egykori kisdiák, aki érettségit szerzett, és ma már portásként dolgozik az iskolában. Emellett besegít a könyvtár munkájába, a sportnap szervezésbe, vagy éppen uzsonnát oszt – mikor hol van szükség rá. “Régen őt is hátrányos helyzetűnek mondhattuk volna, de hittünk benne, hitt magában, és most igazi példaképe a gyerekeinknek.”

A tanítás jelenleg két épületben folyik. A Kardos iskolában hat alsó tagozatos osztály, a központi épületben négy felsős és egy alsós kapott helyet, de szinte minden osztály minden tanulója használja a központi épület mosdóját. Mármint használná… mert sajnos van, aki inkább egész nap “tartogatja”, és

nem megy vécére, csak otthon, olyan állapotban vannak ezek a helyiségek.

Egy pályázatnak köszönhetően az iskola nemrég új köntöst kapott, de a beltéri részekhez a nyolcvanas évek óta nem nyúltak. Mint az igazgató mondja, hiába a szép dekoráció, a feldíszített aula, ha a mosdókból áradó kellemetlen szag elvezetése nincs megoldva, és a szaniterek teljesen amortizálódtak. “Úgy fogalmaznék, hogy van egy 21. századi épületünk 20. századi tantermekkel és 19. századi vécékkel” – teszi hozzá Bergmann László, aki főként rt bízik a mostani felújítási programban, mert náluk nagyon fontos az, hogy a kicsiket egészséges életmódra neveljék, ez azonban nehéz egy higiénikus, jól felszerelt mosdóhelyiség nélkül.

https://nlc.hu/mosdofelujitas/20170324/mosdofelujitas-kampany-hajduszovat/,,A világ nem érdemli meg, hogy az igazán nagyot álmodókat megakasszák azok, akik a mindennapok bajaiba beleragadnak.”

Meg kell tanulni nagyon nagyon embernek lenni! - interjú Vámos Robival értékről, elhivatottságról és a Táblácskáról

A vidám üzenetek, alakok, színes ábrák mind jobbá akarják tenni az emberek életét, feledtetni szeretnék velük a negatív élethelyzeteket, a szürke semmittevést. Egy ajándéktáblácskával (Táblácska) nemcsak egy emléket örökítesz meg, hanem magát az életérzést, ami kapcsolódik hozzá.

Vámos Robi: Elunalmasodtunk. Már sokkal nagyobb dolgok kellenek, hogy felkapjuk a fejünket. Amelyik nagyvárosban nincs óriáskerék, oda már nem is utazik senki. Nem elég egy világhírű épület, rá is kell vetíteni valamit, különben unalmas. Sokkal feljebb van az ingerküszöb, mint régen. És bár ajándékot is egyre nehezebb választani, én azt szeretném a Táblácskával képviselni, hogy igenis vannak hagyományos, valódi értékek. Mint például egy kézzel készített ajándék.

A Táblácskával egy olyan eszközt kaptak az igényes és őszinte emberek, amivel ki tudják fejezni még azokat az érzelmeket is, melyeket nem is gondoltak volna.

Emellett pedig borúlátó és passzív az általános beállítás. Nem örülünk eléggé mások örömének. Ha valakinek jó, nagyon sokan irigyek, mert nem értik, hogy a dolgok ennyire egyszerűek. Csak adni kell és elfogadni. Úgy építjük a Táblácskát, hogy az ne csak a vevőinek adjon, hanem a körülötte kialakult hatalmas közösségnek is.

Lami: A másik fontos dolog, amitől népszerűvé váltak táblácskáitok, az a marketing. Már írtam egy cikket a Marketing Commando munkásságáról, akiknek a közösségi oldalán rendszeresen megjelenik a neved, mint példakép. A marketing és művészet között található párhuzam? Milyen azonosságot találsz benne, mellyel bátorságot és kitartást adhatnál a művészembereknek?

Én imádok olyan dolgokat kitalálni, ami az embereket boldoggá teszi. Tennem kell róla, hogy eljusson az emberekhez, ha már valami jót sikerült megalkotnom. Képes vagyok megváltoztatni a dolgokat. Hangulatokat. Arcokat és szíveket. A párhuzam marketing és művészet között talán az, hogy ha jól csinálja az ember, akkor a kettő akár ugyanaz is lehet.

A célt kell megfogalmazni. A személyes tanácsadások alkalmával szinte mindig az az eredmény, hogy hoppá, bizony itt nincs egy cél, ami felé halad az alkotó. Akkor pedig sem belülről, sem kívülről nem látható, ez pedig zavart okoz. Innen fakad a meg nem értettség - amit egy művész sem szeret, igaz?

Lami: Ahhoz, hogy a Táblácskák hitelesek legyenek, elengedhetetlen, hogy maga a készítő és csapata is hasonlóan pozitív mentalitással rendelkezzen, mint maga a termék. Nézegettem az oldaladon a munkatársaidat, és azon kívül, hogy tehetséges rajztudással rendelkező embereket veszel fel magad köré, a mosoly sem hiányzik róluk (és itt persze igazi mosolyokra gondolok :).

Mi a legfontosabb számodra, mikor magad mellé állítasz egy embert, akivel utána együtt szeretnél dolgozni?

Vámos Robi: A Táblácska egy olyasmi dolog, amire nem találunk példát a vállalkozások történelmében. Mindig mindent ki kell találnunk. Így a terméken kívül a működési rendszerünket is, melyre nagy szükség van: fontos, hogy hajtás és futószalag nélkül, de mégis ellenőrzötten dolgozzon a csapat. Ezek a dolgok nagy változásokat jelentenek, melyek megbolygatják a langyos vizet. Ehhez minden munkatársnak pozitívan kell viszonyulni és alkalmazkodni.

Lami: „A gyermeknevelés kreatív vállalkozás. Inkább művészet, semmint tudomány.” (Bettelheim) Van egy dolog, amit szinte minden gyermekben fel lehet fedezni: elhiszik magukról, hogy képesek bármire. Ehhez viszont szükséges a pedagógiai hozzáálláson túl valami jóval több, ami valóságosan elhiteti velük, hogy nincs előttük lehetetlen. Mit vettél észre a mai gyermekekben? Valóban hitetlenebbek lettek önmagukkal szemben, és ez a pozitív életszemlélet már náluk is tanításért kiált?

Vámos Robi: Közel száznyolcvan osztályban tartottam már rajzos szemléletfejlesztést, s bátran mondhatom, hogy nem hitetlenek a gyerekek. Inkább csak mindig várják a megerősítést és a zöld lámpát, a "mehet" jelet. Állandóan azt kérdezik, hogy "így jó lesz?", és azt mondják a saját munkájukra, hogy "nem tudom, mennyire lett jó". Mintha mindent mindig mérni kellene. Abszolút értékben és valami máshoz is. Pedig nem kell. Nyilván, az iskola hatása - mondhatjuk. Szerintem otthon sokat tehetnek a szülők azért, hogy önálló és döntésképes, magabiztos felnőtt váljon gyermekükből.

Sokat dolgozom ezen a sulikban és külön foglalkozásokon is a tehetségekkel, és a Táblácskát is szívesen mutatom be jó példaként. Nem voltam én sem egy önbizalombomba kisiskolás koromban.

Meg kellett azonban tanulnom, hogy nem kell mindenkinek a véleménye, pláne nem kell az engedélye ahhoz, hogy azt tegyem, amit szeretnék.

Lami: Csak egy apró személyes megjegyzés: a napokban volt az évzáró kiállítása tanítványaimnak. A megnyitó beszédemben párhuzamot vontam az önbizalom fejlesztése, a sikeres élet és a rajztudás megszerzése között. Láttam a szülőkön, akiknek hozzám jár a gyereke, hogy értik, és gyermekük által, átélik, hogy miről beszélek.

Hogy mit adsz, arról a gyerekeket lehetne megkérdezni, amit szinte felesleges, hisz ott vannak az élénk tekintetek a fotókon, melyeken látszik, hogy valami csodát kaptak személyedtől :) Mit kapsz te a tanítástól? 

Vámos Robi: Ez egy nagyon jó kérdés, és igazából ez az, ami végre engem is egyenesbe állított.

A tanítás és a gyerekek nagyon mély értelmet adnak annak, amit csinálok.

Boldoggá tenni, örömtelivé és magabiztossá varázsolni. Hiszen az ajándékozót is magabiztossá teszi egy Táblácska. A rajzos óráim pedig több ezer gyerekben ültették már el a magot.

Nekem egy kimerítő tanításos nap igazából lelki feltöltődés. Nagyon sok szeretetet kapok a gyerekektől. Imádok velük dolgozni. Rövidebben: nekem a tanítás azt adja, hogy azt csinálhatom, amit a leginkább szeretek csinálni: feldobni a hangulatot és pozitív változást hozni, hatással lenni az emberekre. És ha ezt csinálhatom, én is nagyon boldog vagyok!

Lami: Te felnőttekkel is foglalkozol, akik szeretnének kiugrani a szürkeségből. Mit csinálunk mi felnőttek nehezebben, talán fogalmazhatok úgy, hogy rosszabbul, amiért nehezebben érjük el a sikert, mint a gyermek, aki felállít egy célt magának?

Vámos Robi: Fején találtad a szöget, mert a célok jönnek itt megint: Nagyon sokan vannak úgy, mint ama bizonyos favágó, aki életlen fejszével vágja a fát. Egyre lassabban megy, egyre többet kell dolgoznia egyre kevesebb fáért... De megélezni a fejszét nincs ideje, mondja. Na persze! A fejsze megélezése olyan, mint a cél megfogalmazása. Attól minden tisztább lesz. Ha nincs cél, csak csapongás van és fejetlenség. És mivel nem vesszük észre, hogy sikerült valami - hiszen nem tudjuk a célt - elmegyünk az eredményeink mellett.

A gyerekek könnyebben álmodnak nagyot. Nekik még vannak kívánságaik! Minden találkozás előtt meg szoktam kérdezni a beszélgetőpartnerem, hogy mi a három kívánsága. Van felnőtt, akiből ezt lehetetlen kihúzni.Pedig ha van kívánság, akkor teljesülhet. Ha nincs, akkor nem.

Lami: Bolondság lenne azt állítani, hogy mindig mindenhol derűs helyzetek fogadják az embert. De látva téged is, nem bolondság abban hinni, hogy minden helyzetnek van megoldása. Mi az a mondat az életedben, mely ezekben a keményebb, váratlanul feltörő nem éppen vidámabb helyzetekben helyrebillent?

Vámos Robi: Nem szoktam nagyon kibillenni :) De ha éppen picit passzívabb vagyok, akkor van egy kis füzetem, amibe feljegyzetelem a legeslegjobbnak tartott könyvek legeslegtalálóbb részleteit. Amikor azon aggódom, hogy esetleg túl sokat adok, és nem kérem el az ellenértékét - hajaj, van ilyen jócskán, és azért mégiscsak családapa vagyok -, akkor ez a post-it jár a fejemben: "Az emberek boldogan fizetnek nekem azért, amit a világon a legszívesebben csinálok".

Hinni kell magunkban! Meg kell fogalmazni a saját küldetésünket. Addig kell finomítani, amíg annyira találó lesz, hogy a saját céljainktól leszünk libabőrösek!

https://lamiartmagazin.hu/heti-motivacio/meg-kell-tanulni-nagyon-nagyon-embernek-lenni-interju-vamos-robival-ertekrol-elhivatottsagrol-es-a-tablacskarol


Elstartolt a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme program nyolcadik évada

A Kinder Joy of moving – A mozgás öröme program évek óta elkötelezett az iránt, hogy rendszeres testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A program hitvallása, hogy a sport kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, mert segít nekik megismerni önmagukat, leküzdeni az akadályokat, és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres és erős felnőtté váljanak. A Kinder Joy of moving – A mozgás öröme kezdeményezés célja, hogy a mindennapi sportot az aktív életmód részeként vonzóvá tegye a gyermekek számára.

A 2019/2020-as tanévben ismét meghirdetjük a Kinder Joy of moving – A mozgás öröme programot, amelyben továbbra is a gyermekek testmozgása áll a középpontban. Célunk, hogy a gyerekek közösen, csapatjátékosokként küzdjék le az akadályokat, melynek pozitív tapasztalatait mind a magánéletben, mind pedig leendő munkahelyükön hasznosítani tudják majd.


Pedagógiai konferencia lesz Kőszegen

Rendhagyó pedagógiai konferenciát rendez a Kőszegi Evangélikus Középiskola, „Lehet másképp!" címmel. Célja az egyéni tanulási utakat támogató pedagógiai gyakorlatok bemutatása.

https://www.evangelikus.hu/lehet-maskepp

Lehet másképp! - Új utak az evangélikus pedagógiában


https://www.youtube.com/watch?v=dT45Tm8x04c Az Úr érkezése - ökumenikus szavalóverseny Nyíregyházán, Különdíjas szavalat. Aranyosi Ervin Ragyogj mint a nap

Az Úr érkezése - ökumenikus szavalóverseny, Nyíregyháza

A verseny után az egyik résztvevővel, Ritter Katicával beszélgettünk.
- Mit jelent Neked ezen a versenyen való részvétel? Miért szeretsz szavalni?
Engem az tesz boldoggá, ha szavalhatok, ha egy szövegbe beleönthetem, beleszőhetem magam, ha elmondhatom az érzéseimet, vágyaimat, fájdalmaimat!

Mikor az ember verset mond, a többiek figyelnek rá, meghallgatják, még ha nem is mindig maga miatt, de a költő iránt érzett tiszteletből fakadóan mindenképpen, és ez ritka a mai világban, hogy tényleg figyeljenek, és ne csak füleljenek, hanem halljanak is az emberek. Nem magukat, valaki mást!

Ha verset szavalunk, a szavaink elszállnak, de a gondolataink, érzéseink megmaradnak. Én például azért mondom, hogy magamnak és a külvilágnak könnyebbé tegyem Ritter Katalin értelmezését. Mert tudom, hogy ahogy bennem, úgy másokban is emésztő a vágy a világ megismerésére, akaratuk, bajaik közvetítésére, szerelmük kifejezésére, lényük, lelkük szavakba öntésére!

Tudom, ez különcség, de amikor az ember magafajta különcök közt van, hihetetlen jól érzi magát! Nem volt ez másképp Nyíregyházán, az Úr érkezése szavalóversenyen sem, ahol mindenki a költészet szerelmese volt, és közös szenvedélyünk megszüntette köztünk a versenyhelyzetekben fennálló természetes ellenségeskedést. Miskolcról, Bonyhádról, Sopronból és még másik 10 helyről érkeztünk, mind azzal a céllal, hogy valamit közvetítsünk a világ felé.

Hasonszőrűnek, a világba bele valónak éreztem magam, és fantasztikus érzés, ha egy versenyen a másikért szorítasz, az ő győzelmét kívánod. Szeretném hinni, hogy a szavalóverseny nem csak nekem volt ekkora élmény! 

- Gratulálunk a nagyszerű szereplésedhez!
https://www.epszti.hu/epszti-fooldal/rendezvenyek/epszti/az-ur-erkezese

Mindenkinek van egy vers, ami hozzá a legközelebb áll, és amit át tud élni. És ezért szép verselni, mert átadhatjuk a saját érzéseinket más szavaival.
- Ádám-Veres Laura, Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Az Úr érkezése - ökumenikus szavalóverseny, Nyíregyháza


http://www.vers.hu/nemzetiverseny 5. Nemzeti VERSeny.


Együtt a versben! – Költészeti pályázatot indít a Kossuth Rádió ...

Együtt a versben!

címmel költészeti pályázatot hirdetett a Kossuth Rádió és a Magyar Írószövetség a Magyar Költészet Napja alkalmából. A győztes versét neves színművész tolmácsolja majd.

A Fülesbagoly Tehetségkutatóra Magyarországról illetve magyar lakta határon túli településekről jelentkezhetnek hangszeres előadók, együttesek a könnyűzenén belül bármilyen stílusban, legyen az pop, rock, jazz, ska, hiphop, blues, metal, reggae, punk, funky, swing, country stb. A beküldött hangfelvételek alapján megtörténik az előzsűrizés, majd a döntőbe a legjobb tíz produkciót hívják be a szervezők, ahol 20-20 perces minikoncertekkel mutatkoznak be a zsűrinek.

https://www.zeneszoveg.hu/cikk/989/fulesbagoly-2020-analog-zeneszoveg.html

A Fülesbagoly Tehetségkutató az Öröm a Zene rendszerében jött létre, a Hangfoglaló Program támogatásával.Kedves írni, szárnyalni és fejlődni vágyó! Szeretettel várlak a februári Felszabadító - Kreatív írás Online kurzusra!
4 hét = játékos, de erőteljes gyakorlatok, lépésről lépésre haladás, inspiráció és támogatás. Mindez azért, hogy Te a lehető legörömtelibb módon, könnyedén és a saját hangodon fejezhesd ki magad!
Kalandra fel!

 https://www.facebook.com/csendviragok/posts/525383851174447
https://www.csendviragok.hu/2020/04/felszabadito-kreativ-iras-egyeni-irasfejlesztes.html
https://www.csendviragok.hu/2019/06/felszabadito-kreativ-iras-halado-proza-es-regenyiras.html
https://www.csendviragok.hu/2020/05/felszabadito-kreativ-iras-tortenetek-online-kurzus.html

MUZSIKÁL AZ ERDŐ - PÁLYÁZAT    

Az erdő szeretetét, az erdő és a zene kapcsolatát bemutató fotó-, gyermek- rajz- és irodalmi pályázatot hirdet, a Muzsikál az Erdő Alapítvány.           
A hetedik alkalommal kiírt fotópályázatra a rendezvénysorozat szellemiségével, az erdő szeretetével, az erdő és a zene kapcsolatával, az egészséges életmóddal, a tiszta, zöld környezet iránt érzett felelősségvállalás eszméjével összeegyeztethető témákban bárki, bárhol készült digitális alkotását beküldheti. A gyermekrajz-pályázatra érkező alkotások technikája szabadon választott. 
Az irodalmi alkotások műneme és műfaja szabadon választható, a jelentkezők pályázhatnak verssel, prózával és drámával is.Erdei Vándortáborok

„A természetben értjük meg, kik vagyunk” – Grecsó Krisztián író az Erdei Vándortáborokról

A Bakony és a természet szépségeit egy kalandos tábor keretein belül mutatta meg Grecsó Krisztián a gyerekeknek.

Szombathelyi diákokkal túrázott tavaly Grecsó Krisztián író az Erdei Vándortáborban a Bakonyban, és olyan élményekkel tértek haza a gyerekek, amikre még sok-sok év után is emlékezni fognak.

A természet és a lenyűgöző táj sokat adott a diákoknak, az írót a táborozás gyerekekre gyakorolt hatásáról kérdeztük.

Bakonybéltől nem messze, a Kőris-hegyen vagyunk. Említetted, hogy a Bakonybél a szíved csücske, gyakran jársz ide?

Igen, és mindig nagyon szívesen jövök azóta, hogy először itt jártam, és felolvasó estet tartottam a bakonybéli bencés monostorban.

Valahogy a Bakony és Bakonybél lett nekem az, ahol összeér a lelkiség, és ahogyan a természethez viszonyulhat az ember. Ennek a tájnak különös varázsa van: arra hív, hogy akarj része lenni, ne zavard meg, ne használd ki, hanem valamit adj is neki vissza.

A természet és a túrázás a gyermekeknek is adhat annyit, mint az útkereső, a mindennapok valóságából kiszakadni akaró felnőtteknek?

Amíg Békéscsabán voltam könyvtáros, gyakran csatlakoztam egy ott rendszeresen kéktúrázó általános iskolás csoporthoz. Tőlük tudom, micsoda lelki, szellemi és edzettségbeli pluszt ad egy gyermeknek, ha maga mögött tudhatja az Országos Kék Túra teljes útvonalát, mire gimnáziumba kerül.

Az Erdei Vándortáborok szerintem ehhez hasonló jelentőséggel bírnak. Fontos, hogy a táborozó gyerekek kinyíljanak, és meglássák, mi minden veszi őket körül.

https://femina.hu/hazai_sztar/grecso-krisztian-erdei-vandortabor/


https://palyazatmenedzser.hu/
 

These dogs have such a strong instinct to protect their loved ones
https://www.facebook.com/EpochTimesTrending/videos/310155606660409

Iskolás lett a mentett kutya, még az órákra is bejár

A gyerekekre nagyon jó hatással van a négylábú osztálytárs.

Iskolába jár egy mentett kutya a törökországi Tokatban. A gyerekek által Fındıknek, azaz Mogyorónak elnevezett állat az után került az intézménybe, hogy a tanárok megmentették egy kóbor kutyafalka támadásától.

Az iskola kertjében építettek neki egy házat, Mogyoró pedig nagyon élvezi a gyerekek társaságát, állandóan körülöttük ólálkodik, rendszeresen bejár az órákra is. A szülői munkaközösség vezetője még egy iskolaköpenyt is varrt neki.

A diákok nagyon örültek a négylábú osztálytársnak, jó hatással van rájuk. Ők viselik a gondját, és mióta Mogyoró velük van, sokkal kevesebbet hiányoznak. Ráadásul azóta nem piszkálják egymást, mert ismerik a kutya történetét.
(Hürrijet Daily News) https://nlc.hu/eletmod/20200221/iskola-mentett-kutya-kopeny/

 

 

A sztárok is kiálltak a kisfiú mellett, aki a cikizők miatt akart öngyilkos lenni

Óriási szeretethullám árad Quaden felé.

Az anya a videó alatt elmagyarázza, hogy a gyereket törpenövése miatt zrikálják régóta, és azért csinálja a videót, hogy mindenki lássa, milyen hatása van a bullyingnak.

Az anya sok negatív, de annál több pozitív kommentet kapott, még sztárok is kiálltak Quaden mellett. Hugh Jackman a barátságát is felajánlotta a fiúnak.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=npsZSgpySlk&feature=emb_logo
https://nlc.hu/eletmod/20200221/quaden-bayle-hugh-jackman-video-cikizes-kisfiu-bullying/


Egy ilyen eset, Megmutatja, mi számít igazán.


Az önmagunkkal – és másokkal – bánni tudás művészete.


A nagylelkűség sokat számít.

Néha egy-egy jó tulajdonság kifejlesztéséhez tudatos munka kell. A nevelés és tanítás a „hogyan" titkát adja át.

 

DISCOVER DA VINCI EDUCATION

DVE believes education allows children to shape their lives powerfully. This is the value that drives our engagements with various schools throughout Singapore. Our goal is to encourage children to make a stand for themselves and create possibilities at a young age.

https://www.davincisg.com/da-vinci-education-children

 

 

Fejlessze gyermekét hatékonyan, játékosan a Tudáskulcs Munkafüzetekkel.

A munkafüzet sorozatot olyan magyar pedagógusok állították össze, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek mind az iskolai oktatásban, mind pedig az egyéni fejlesztésben, korrepetálásban. Sokéves tapasztalatuk azt mutatta, hogy a magasabb szintű tanulmányoknál (mint a felső tagozat és a középiskola) megjelenő problémák döntő többsége az alapok hiányára vezethető vissza. Miután az alapok stabilak lettek, a magasabb szintű anyagok is könnyen elsajátíthatóvá váltak. A Tudáskulcs munkafüzetek a legtöbb gondot okozó tárgyaknál (nyelvtan, számtan, matematika) értetik meg és gyakoroltatják be a gyermekkel az alapokat, amire már bátran építkezhet.

https://tudaskulcs.hu/

Gyakran mondjuk gyerekünknek: Tanulj!
De megtanította neki valaki, hogyan tanulja meg?

https://hogyantanuldmeg.hu/hogyan-tanuld-meg-csomagajanlatok/

Hogyan kell tanulni?

Sok szülő keres meg azzal, hogy gyermeküknek nem megy a tanulás. Meg szotkam kérdezni: Megtanította nekik valaki, hogy hogyan kell tanulni?

Kedves Szülő, köszöntelek oldalunkon! Szívből örülök, hogy ránk találtál, így lehetőség nyílt arra,hogy gyermeked is megismerje azt a remek módszert, aminek köszönhetően hazánkban már több ezer gyermek lett lelkesebb a tanulással kapcsolatban.

Telekesi Edit vagyok, pedagógus, tanulási specialista, az Applied Scholastics nemzetközi hálózat licencelt tagja.

Több, mint 30 éve kaptam kezembe a diplomám, azóta nagyon sok gyermeknek segítettem már abban, hogy

 • sikeresebb legyen a tanulásban,
 • nagyobb kedvvel tanuljon és
 • fejlődjenek a tanulási kompetenciái,
 • nőjön magába vetett hite.

Ha szülőként tapasztaltad már, hogy:

 • gyermeked nem szeret tanulni,
 • esetleg nem is tudja, hogyan kellene hatékonyan tanulni,
 • vagy éppen szorong, amióta iskolába jár, és szeretnéd, ha a tanulásban több sikerélménye lenne,

Esetleg felbukkannak a fejedben a következő kérdések:

 • Mivel könnyíthetném meg már most az életét?
 • Hogyan lesz sikeres?
 • Mivel tudok neki a legjobban segíteni?

akkor jó helyen jársz!

Kérdezz személyesen!

Legyen gyermekednek is több sikerélménye a tanulásban!

 Segítünk megtalálni és hatékonyan kezelni gyermeked tanulásában a gyenge pontokat.

Több ezer diák után már gyermeked is hozzájuthat kiforrott fejlesztő anyagainkhoz, ami a tudás alapjait bebetonozza, és képessé teszi arra, hogy bármit meg tudjon tanulni, amit csak akar. Ugye ez egészen jól hangzik?

https://hogyantanuldmeg.hu/

Diákszótár

Ez a diákszótár a tanulók és segítőik számára összeállított, folyamatos fejlesztés alatt álló oldal. Célja, hogy tanulás közben egy helyen, könnyen érthető magyarázatokkal találd meg a tantárgyak szakszavainak jelentését. Jó tanulást kívánunk nektek! További tudnivalók»

https://hogyantanuldmeg.hu/szotar/http://tehetseg.hu/

http://tehetseg.hu/szervezetek-es-projektek

 

Mindent a tehetségért - a tehetségről mindent

A tehetség kézikönyve címmel jelent meg az átfogó, a Matehetsz 10 évnyi tapasztalatát, szakmai anyagait összegző kézikönyv - egyelőre online változatban

A tehetség kézikönyve című kiadvány online publikálása a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) tíz éves működése során összegyűjtött szakmai tapasztalatok és kutatási eredmények közzététele, elsősorban pedagógusok, tehetségsegítő szakemberek, szülők számára.

Az elektronikus (pdf, epub, mobi, webtartalom) formában ingyenesen letölthető kézikönyv harminc szerző két éven át tartó munkájának eredménye. A kézikönyv a műfajához hűen bemutatja a hazai tehetségsegítés történetét, a tehetséggondozás legkorszerűbb pedagógiai és pszichológiai alapjait, a különböző tehetség-modelleket, a fejlesztőprogramok jellemzőit; kitér az intelligencia, a kreativitás, a tehetségazonosítás fogalmaira, taglalja egyebek mellett a versenyek szerepét, a genetika és a környezeti hatások arányait, valamint bemutatja az utóbbi évtizedek magyar programjait és nemzetközi tendenciáit.
...
http://tehetseg.hu/aktualis/mindent-tehetsegert-tehetsegrol-mindent


http://tehetseg.hu/tehetsegpontok


SCIndikátor
A SCIndikátor Magyarország első országos tudományos tehetségkutató versenye és mentorprogramja. A program célja, hogy felkutassa és bemutassa a tudomány új arcait: olyan egyetemistákat és Phd hallgatókat, akik a XXI. század közönsége számára izgalmasan és lebilincselően, ugyanakkor inspirálóan mesélnek tudományos és technológiai szenvedélyükről, kutatási területükről. A programon alap-, mesterszakos és doktornadusz hallgatók vehetnek részt, akik STEM (természettudományos, informatikai, mérnöki, illetve matematikai) területen kutatnak, vagy kutatásaikhoz STEM módszereket alkalmaznak.
www.scindikator.hu
https://www.youtube.com/watch?v=6VTjyVrV40Yhttps://www.richterannadij.hu/


Az alapvető célunk továbbra is változatlan: azt szeretnénk, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek.” - Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára

Az alapvető célunk továbbra is változatlan: azt szeretnénk, hogy az ország, a csapat és a tagjai a jövő nyertesei legyenek.


,,A szervezeti valóságot általános törvényszerűségek mentén ragadhatjuk meg és írhatjuk le, s a tudományos kutatás célja az általános összefüggések minél pontosabb feltárása és mérése.

A szervezeti magatartást leíró általános kapcsolatok megismerése a vezetés számára ugyanakkor lehetővé teszi, hogy tervszerűen és hatékonyan alakítsa ki a szervezetet. Ehhez a vezetésnek elsősorban a struktúrákat kell befolyásolnia, amely — megfelelő tudományos ismeretek esetén — biztosítani fogja a vezetői célok elérését (strukturális funkcionalizmus). Mivel pedig feltételezzük az érdekek és célok közötti eredendő konszenzust, a vezetői célok szolgálata egyben a szervezeti célok elérését, a jó szervezeti teljesítményt is garantálja."
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/171/1/gelei_andras.pdf