Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pedagógia - Jók, hasznosak

2023.02.02

,,Egyetlen kisgyermeknek sem szabadna ezen a világon valódi szeretet nélkül felnőni.
Arra lettek teremtve, hogy szeretve, ölelve legyenek, megértésre, elfogadásra vágynak, ez a természetes állapotuk.”

https://carrie.hu/anyadolga/amire-egy-gyerek-igazan-vagyik/

,,A gyermekjogi egyezmény kimondja, hogy minden gyermeknek már születésétől kezdve joga van az egészséges fizikai, kognitív, szociális és érzelmi fejlődésre.

A fejlődésre ható tényezők a környezet számos szintjén értelmezendők,
kezdve az individuálistól a család szűkebb és tágabb környezetén keresztül egészen a társadalmi, kulturális és politikai szintekig. Minden szinten érvényesülhetnek kockázati tényezők és védőmechanizmusok, ezek bonyolult kölcsönkapcsolatai vezetnek egy adott fejlődési eredményhez.


Akkor is van lehetőség a fejlődésre, amennyiben a környezet „helyreáll”.


Az érzékeny, törődő, stabil korai kapcsolatok nemcsak az érzelmi-szociális jóllét és biztonság megteremtődésére, illetve az egész életen át tartó személyiségfejlődésre, valamint a kapcsolatteremtési képességre hatnak, hanem erőteljesen befolyásolják a tágabb személyi és tárgyi környezet megismerésének vágyát, bátorságot adnak ehhez, növelik a felfedezési kedvet, ezzel együtt pedig elősegítik a megismerő funkciók fejlődését és a tudás gyarapodását.


A neurológiai kutatások fontos felismerése, hogy a környezet ingergazdagsága mellett a gyerekek és a számukra fontos felnőttek közötti kapcsolat, az együttlétek során megélt érzelmek minősége is meghatározó jelentőségű az agy fejlődése szempontjából. Mindezek együttesen hatnak az agyban zajló folyamatokra, ezen keresztül pedig az értelmi fejlődésre.


John B. Watson amerikai pszichológus kísérletek alapján
hitt a környezet emberi fejlődésre gyakorolt rendkívül erős hatásában.


Kétség nem férhet hozzá: a tanulást elősegíthetjük megerősítésekkel, főleg pozitív megerősítésekkel – jutalmazással, dicsérettel és bátorítással –, ismernünk kell ugyanakkor a különböző megerősítések hatásait.

Az operáns kondicionálás során azok a viselkedésmódok, amelyeket rendszeresen jutalmaznak, gyakoribbá válnak. A jutalmak óvatos és célirányos alkalmazásával a viselkedés „formálható”: teljesen új viselkedésminták alakíthatók ki.
Ilyenkor a haladás a megcélzott viselkedés eléréséig kis lépésekben történik, és minden olyan viselkedésszekvenciát megjutalmaznak, amely az új viselkedés irányába mutat.”

https://mek.oszk.hu/14800/14806/14806.pdf A koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások.
 

*Szóba kerültek a gyerekek.

Hogyan legyen tudatos a szülő a gyermeknevelésben? Tudsz valamilyen bevált módszert, tanácsot adni a tudatos szülőknek?*

Alapvetően meg kell figyelni mindegyik gyereknél, mi a szeretetnyelve.

Nekem is van egy gyermekem, akinek mindig el kell mondani, milyen tökéletes, szuper vagy, mert neki ez használ.
A másiknak az használ, hogyha megölelem, ha van egy fizikai kontaktus, magamhoz szorítom és érzi, hogy biztonságban vagyok, apa szeret engem.

A másik, hogy teremtsünk alkalmakat, amikor együtt vagyunk. Azt nekem Szilvi tanította meg, hogy mennyire fontos az, hogy együtt eszünk esténként.

Leülünk a vacsoraasztal köré, és van egy kis játékunk, a „mi volt jó a napodban” játék. A lányok már nagyon várják. Ez egyfajta önmotivációs módszer, hiszen egész nap azt keresik, hogy otthon majd mit mondhatnak el. Erre nyitjuk ki a fülüket, szemüket
.

*Szerző: Ábrahám-Hörömpő Andrea – Lélekmozaikok *

http://lelekmozaikok.cafeblog.hu/2014/09/29/szalay-adam-ha-elhiszed-hogy-az-eletben-minden-csodalatos-ezt-is-fogod-megtapasztalni


 

,,Hiszek a szeretet pedagógiai eszközként történő használatában és abban, hogy mindegyik gyermek kibontakozni, kivirágozni akar.

A pedagógus jó edzőként álljon a gyerekek mellé, őket folyamatosan arra bíztassa, motiválja, hogy feladataikat meg tudják csinálni, s a korábban átélt kudarcaik ellenére is sikerélményeik lehetnek.

Hiszen a gyermek mindig olyannak látja magát, amilyennek a felnőtt, például a pedagógus szeme mutatja őt. Ha értéktelennek tartjuk, állandóan csak szidjuk őt, akkor semmit sem akar és tud majd elérni az életben, belekerül egy olyan spirálba, ami osztályismétléshez, az iskolából történő kicsapáshoz és egyre nagyobb kudarcokhoz vezet.

Ha viszont szeretetteljes hangon elbeszélgetünk vele, akkor fokozatosan kihozhatjuk belőle a benne rejlő értékeket, s az elérhető eredményei terén a határt a csillagos ég jelentheti“ (Böjte Csaba)

 

,,A Biztos Kezdet Kötetek sorozat célkitűzése, hogy a hazai szakemberek – esetleg érdeklődő laikusok, szülők – számára magyar nyelven, közérthető formában tegye elérhetővé a koragyermekkor kulcskérdéseiről szóló jelentős nemzetközi és hazai tudományos, szakmai ismeretek, a szakirodalmi, valamint a legfontosabb magyar (társadalmi és intézményi) vonatkozások együttes elemzését. Ezáltal célunk az is, hogy a kisgyerekek fejlődéséről alkotott modern tudást és szemléletet a társszakmák széles
körében közvetítsük.

A koragyermekkor időszaka, az első életévek mélyen meghatározzák a gyerekek sorsát, további életpályájukat, a helyi és tágabb társadalmi közösség életét, teljesítőképességét, összetartó erejét. Számos szakma dolgozik együtt azon, hogy gyerekeink egészséges, harmonikus és teljes gyerekkort élhessenek meg.

A kötetekben az ismeretek olyan összefoglalására törekedtünk, amely egyaránt szem előtt tartja a koragyermekkori fejlődést meghatározó biológiai, fejlődés(lélek)tani és társadalmi tényezőket, azok kölcsönhatását, valamint a legkiszolgáltatottabb helyzetben élő gyermekek fejlődésének kérdését is."
https://mek.oszk.hu/14800/14806/14806.pdf A koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások.

 

„A szülői feladatok talán sohasem voltak olyan fontosak, mint manapság.

Ha a gyerekeinket úgy akarjuk felnevelni, hogy kompetensek, együttérzőek és erőszakmentesek legyenek, akkor szeretettel, bizalommal és tisztelettel kell velük bánnunk.

Ha gyermekeink szükségleteit ki tudjuk elégíteni, és segíteni tudunk nekik megőrizni azt a képességüket, hogy az érzelmeiket át tudják élni és ki tudják fejezni, akkor valóban meg tudjuk változtatni a világot – egyik családot a másik után.”


Dr. Aletha Solter – A bölcs baba szerzője – svájci-amerikai fejlődéspszichológus, két felnőtt gyermek édesanyja, nemzetközi előadó, workshop-vezető és szaktanácsadó, aki egykor a híres fejlődéspszichológus, dr. Jean Piaget tanítványa volt a genfi egyetemen. Solter doktornő 1978 óta terjeszti forradalmian új gyermeknevelési elveit, amelyek alapvetően a csecsemők ösztönös bölcsességére épülnek.

A tudatos nevelésnek elnevezett hozzáállás három alapvető attitűdöt foglal magában: a kötődésalapú nevelést, a nem büntető fegyelmezést és az érzelmek kifejezésének elfogadását.”

https://netbutik.blog.hu/2015/11/06/hogy_gyermeked_kiegyensulyozott_legyen_184


Pozitív Pedagógia és Nevelés Program

Teremtsünk közösen olyan oktatási-nevelési hátteret, ahol mindenkinek esélye van a jóllétre és a boldogságra.

Hogyan tehetünk gyermekeink mentális egészségének megőrzéséért, miközben saját magunknak is jóllétet teremtünk? Ismerkedj meg a pozitív pszichológia eszköztárával, hogy önmagadnak és a gyermeke(i)dnek is virágzó fejlődést biztosíthass - otthon, az óvodában és iskolában is!

Bővebb információ a programról

Kihez szólunk?

Pedagógusokhoz

Bővebben

 

Intézményvezetőkhöz

Bővebben

 

Szülőkhöz

Bővebben

 

https://pozitivpedagogia.hu/A MESÉLÉS A GYEREK SZEMÉLYISÉGÉT FEJLESZTI, A TÉVÉZÉS CSAK LEKÖTI
 

 

„A jó alsó tagozat szeretetteljes, biztonságot és örömöt adó közösség.”

 

Annak a szeretetnek és törődésnek köszönhetően, amit kapott, nem sokkal később úgy virágzott, mint bármely más vele egykorú.

b

A Boldogság program Magyarországon a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épül, melynek célja, hogy elősegítse a gyerekek önbecsülését, és boldogságra tanítsa őket.

Több országban tartanak már Boldogság órákat, és számos vizsgálati eredmény kimutatta,
hogy ez a program csökkenti a gyerekek szorongását, növeli az önbizalmukat és segíti őket, hogy jobban teljesítsenek az iskolában.

https://www.facebook.com/molnar.jozsef.3557/posts/899736476758986


Boldogságórák az iskolákban,

Boldogságprogram a családokban,

Boldogságklubok országszerte.

http://boldogsagprogram.hu/

Szeretet-napok és Hála-napok az iskolákban és otthonokban.


Gyerektanulás - Minden napra egy kreatív feladat! https://hu.pinterest.com/kbeatrix21/tanul%C3%A1s/ Tanulás Nagyon jóóóók!!A minőségi képzések, a szaktanácsadók, mentorok, könyvek, tréningek,

Azt a célt szolgálják, hogy versenyképes tudásra tehessünk szert.

Az elkövetkező években is legalább annyira eredményesnek kell lennünk, mint az előző években. Továbbra is  nagy szükség van a jól képzett szakemberekre. Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szakképzésekben minőségi tudásra tegyenek szert a munkatársaink, a résztvevők.

Használjuk erőforrásként mindazt a tudást, amit az elmúlt évtizedekben, években a szakemberek felhalmoztak és rendelkezésünkre állnak.
 

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. (Szent-Györgyi Albert)

Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt. (Antoine de Saint-Exupéry)

A tanulatlan emberek csak alakjukban különböznek a vadállatoktól. (Kleanthész)


Tanítani annyi, mint emberekkel foglalkozni, átadni mindazt a tudást, amit az előző nemzedékek felhalmoztak. (Barát Tamás, A Bizalom tolmácsai c. könyvből)


A tanári munka nem azonos a módszeres ismeretközléssel, még akkor sem, ha rendszeresség, szigor és következetesség jár vele. A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a könyvtár és kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, magatartásban, anyanyelvhez, hagyományokhoz való ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny, művelt ember mintaképe. Csak az ilyen tanár tud jelenlétével és munkájával szellemi forrongást kiváltani. (Németh László)


Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József)


Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni! (Lev Tolsztoj)


Egy tanárnak minden körülmények között morális példát kell adnia. Nem cselekedhet másként. (Cornides István)


,,Nekem nagyon sokat segített a humán tantárgyak felé való szeretetemben, hogy fantasztikus középiskolai magyar tanárom volt Hajdú László tanárúr személyében, aki minden versmondó- és minden prózamondó versenyen elindított, és nagyon nagy sikereket is értem el vele.” – Balázs AndiAz ún. alternatív pedagógiák nevelési filozófiái szerint a legfõbb érték a növendék egyéni kiteljesedése, az iskola feladata ennek elõsegítése, szolgálata, „katalizálása”.

Megnövekedett a társadalomban azon elvárások köre, amelyek a társadalmi beilleszkedéssel, a szocializációval és a közösséghez tartozással kapcsolatos értékekhez kapcsolódnak, s amelyek munkába vételét az iskolától várja el a felnõtt társadalom.

A társadalom (szülõk) – fentebb idéztük – elsõsorban teljesítményt vár el az iskolától, azért, mert az iskola/iskolázás értelmét azáltal a közvetített pszichikus képzõdmények (ismeret, készség, képesség, beállítódás stb.) használati értékében látják, abban, mennyire mozdítja elõ, hogy a fiatal minél sikeresebb legyen magánemberként és munkaerõként egyaránt.

Tematikus tervezés nélkül (amikor megtörténhet a növendékek elõzetes, „hozott” tudásának számbavétele, sor kerülhet a tanulói vállalásokra, elõre tervezhetõk a témával történõ foglalkozások és a tudás-mérés alkalmai), egyszóval mindezek nélkül erõsen csökkennek, esetlegessé válnak a képességek pallérozásának esélyei. Fontosnak tartjuk annak hangsúlyozását, hogy aszóban forgó értékek olyan értékek, amelyek az iskola mûködésének (egyik) legalapvetõbb tevékenységében, a mindennapi tanításban, tanítási órák ezreiben gyakorlódhatnak. Ám bele kell nyugodnunk abba is, hogy egy részük olyan pszichikus képzõdmény, amelynek kialakulása, beépülése a fiatal személyiségébe egyrészt nemcsak az iskolán múlik, másrészt késõbb érik, már az iskolázás befejezése után. Az iskola (a tanárok, a testület) annyit tehet, hogy ösztönzõ légkörével és igényes tanítással megkísérli ezeknek az értékeknek a növendék számára vonzó módon történõ felajánlását.

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS http://epa.oszk.hu/01500/01551/00017/pdf/488.pdfAz volna a cél, hogy még mielőtt a gimnáziumban igazán bevezetésre kerülnek bizonyos tudományok – és mivel például egy közepesen motivált kémiatanár egy életre elveheti a diák a kedvét, illetve érdeklődését a természettudományok iránt –, mutassuk meg azt, hogy milyen lehetőségek vannak ebben, és milyen izgalmas is lehet. Nagyon sokszor kiderül az, hogy a diák valós affinitása egy-egy irányban teljesen más, mint amit az iskolában látnak. Ne csak úgy találja ki, hogy közgazdász akar lenni, csak mert jól hangzik, vagy mert szereti a matematikatanárát, hanem nézzük meg, hogy valóban élvezi-e, vagy sem, és mennyi affinitása van pl. a közgazdaságtanhoz.

A Milestoneból minden diák a világ legjobb 100 egyetemén tanul tovább, ezek pedig főként angliai, illetve amerikai egyetemek. Az egyik célunk, hogy egy erős közösséget formáljunk belőlük, akiket később visszaintegrálunk Magyarország vérkeringésébe. A Milestone tehát legyen a központja egy értelmiségnek vagy politikai, gazdasági és kutatói elitnek.

Vannak kifejezetten olyan moduljaink, amelyek a társadalmi érzékenységet építik ki egy diákban. Azt kell nekik elmagyarázni, hogy ők egyrészt szerencsés helyzetben vannak, másrészt hogy az, hogy ő másokon segít, nem áll szemben azzal, hogy sok pénzt keressen, azaz a társadalmi érzékenység és az egyéni siker nem zárja ki egymást egy egészséges társadalomban.

Azt látjuk, hogy az oktatás az egyik, amin az ember nem spórol. De hozzá kell tennem, hogy nagyban építünk is az oktatási rendszerre, hiszen a diákok döntő többsége az egyébként jó minőségű oktatást nyújtó gimnáziumokból érkezik. Vannak a magyar oktatási rendszernek pozitív elemei is, ezek például a munkamemóriának (pl. memoriterek) és a kognitív készségeknek az erős fejlesztése, amely nem ennyire hangsúlyos az angol-amerikai modellben. A zsidó oktatásnál ez fokozottan érvényesül, hiszen fejből kell tudni sok-sok mindent. Viszont ha valaki csak a magyar közoktatásban szocializálódik, akkor a kritikai gondolkodás nem vagy nem kellő mértékben alakul ki. Meg kell tanulnia más módszerekkel tanulni, például nem frontálisan – sok minden visszanyúlik így a tradicionális zsidó tanulás gyökereihez, például a chevrutához. De idekapcsolódik az is, hogy azt látjuk, hogy kevésbé a csilli-villi előadásokon kell, hogy legyen a hangsúly, sokkal inkább a tartalomnak kell a helyén lenni. Én abban nagyon hiszek, hogy a forma jön majd a tartalom után, először műveltnek kell lenni, először tanulni kell, és a sikert erre kell felépíteni.

Kategória: Interjú Címkék: Arató Mátyás Interjú Zeitler Ádámmal A Milestone Intézet alapító tagjával beszélgettünk az oktatásról, az elitről, a kritikai gondolkodás fontosságáról

Teljes cikk: https://lativ.hu/ahol-minden-egyes-sikerert-meg-kell-kuzdeni-interju-zeitler-adammal/


http://docplayer.hu/1180375-Steinmuller-csilla-magdolna-muvelodesszervezo-andragogus.html Személyiségfejlődés Integrál pszichológiai megközelítésben


http://docplayer.hu/3347542-Tehetseg-es-szemelyisegfejlodes-dr-orosz-robert-pszichologus-debreceni-egyetem-pszichologiai-intezet.html Tehetség és Személyiségfejlődés... a kölcsönös tanulás és tanítás megy,
de az életet te, mint szülő ismered jobban,
és ezért neked kell meghatározni,
hogy a gyerek merre megy.
Aztán majd felnő, lábára áll,
és meghatározza a saját útját...

(Csong An Szunim - az Eredeti Fény Zen Templom apátja)
forrás:
https://www.youtube.com/watch?v=43HBDmrtt-8
https://www.facebook.com/zentanitasok/posts/914912472251162

 

Miért kapcsolnak le a gyerekek? Mi a teljes aggyal való tanulás?

by Eszter | posted in: Gyerekek, Kineziológia, stresszoldás | 1

Miért kapcsolnak le a gyerekek? Mi a teljes aggyal való tanulás? Ezt a kérdést a Brain Gym, másnéven agytorna, kineziológiai ág szempontjából tudjuk a legjobban megvizsgálni. Mi a Brain Gym? A Brain Gym az EDU-Kineziológia alá tartozik. Mozgáson keresztül történő … Continued
https://boldogsagiranytu.hu/miert-kapcsolnak-le-a-gyerekek-mi-a-teljes-aggyal-valo-tanulas/

https://boldogsagiranytu.hu/tag/kineziologia/Hogyanok > A sikeres tanulás titkai

Bevezetés
Napjainkban egyre több tanulás-módszertannal foglalkozó irodalom jelenik meg, amelyek egyre inkább az a nézetet hirdetik, hogy a tanulás is tanulható, tanítható. A tanulás-módszertan tudományága eredetileg az olvasási és írási nehézségekkel küszködő gyerekekkel foglalkozott, mára azonban túlnőtt keretein, s azokat a diákokat is segíti, akik pszichológiai értelemben teljesen egészségesek, mindössze jobban és hatékonyabban szeretnének tanulni.

Ezzel az írással is pontosan az a célunk, hogy a hagyományokkal szakítva, számos általános nézetet megcáfolva, a célirányos tanulás módszereit bemutassuk. [1]


A tantárgy definiálása
A tantárgy definiálása nem jelent mást, mint hogy azonosítjuk az adott tantárgyat, megismerve annak követelményrendszerét és jellegét. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a tanulást az utolsó napokban, hetekben akarják elkezdeni, mindenféle előzetes ismeretek nélkül. Néha még az is előfordul, hogy valaki egy héttel a vizsga előtt tudja meg az adott tantárgy nevét! Ismert, hogy a sikeres tanulás kulcsa a megfelelő hozzáállás, tehát elsőként meg kell ismernünk az adott tantárgyat. Az előadásokból megtudhatjuk, hogy milyen könyvekből mit, azaz milyen anyagrészeket és mennyit kell tanulnunk, illetve milyen jellegű tárgyat kell elsajátítanunk. A hogyan vizsgálatakor pedig érdemes a tantárgyakat az alkalmazott tanulási módszer szempontjából csoportosítani, a következőképpen:

- elméleti tantárgyak

- gyakorlati tantárgyak


Az első csoportba azok a tantárgyak tartoznak (pl. római jog, marketing, stb.) amelyekhez nem, vagy csak keveset kell írnunk. Egy jó jegyzettel, megfelelő koncentrációval és persze jó memóriával a tárgy korrektül megtanulható. A gyakorlati tárgyaknál (pl. statisztika, gépjármű-szerkezettan, stb.) a tanulás elsősorban feladatok megoldásra koncentrálódik. Az írás, azaz a feladatok megoldása miatt a gyakorlati tárgyak elsajátítása általában sokkal több időbe kerül. Továbbá, minden gyakorlati tárgy általában elméleti is, hiszen szükségünk lesz elméleti alapra ahhoz, hogy a feladatokat eredményesen tudjuk megoldani. Ezért a gyakorlati tárgyaknál még sokkal jobban ajánlott az előadásokon, s főleg a gyakorlatokon való részvétel, hiszen az előzetes ismeretanyag megszerzésével kényelmesebbé tehetjük az otthoni tanulást is.

A tantárgyhoz kapcsolódóan határozzuk meg az eszköz- és célrendszerünket is [2]. Néhány előadás után már fel tudjuk mérni, hogy miből tanuljunk, azaz ha nem jó az adott tárgy jegyzete, beszerezhetünk egy másikat, vagy ha nem értjük magát a tárgyat, járhatunk konzultációra is. Ez egyben jelzi a tanárnak, hogy érdeklődünk tárgya iránt, s az előzetes jó kapcsolat kialakítása kimondva-kimondatlanul pontszerző lehet, különösen szóbeli vizsgákon.

Pedagóguskörökben elterjedt az a nézet, hogy mindig az "ötösre" kell tanulnunk, azaz a 90-100%-os eredményt kell megcéloznunk. Ha ismerjük az adott tantárgyat, valamint saját képességeinket, fel tudjuk mérni, hogy abból legfeljebb milyen eredményre számíthatunk (a minimális eredmény természetesen mindig az elégtelen, különben elveszne a tanulásra való motiváció).

Az elégséges eredményre való tanulás okai többfélék lehetnek:

- a tantárgy és/vagy a vizsga nehézsége

- az érdeklődés hiánya

- az idő hiánya

- többszöri bukás, sokadszori próbálkozás


Ezen okok közül bármelyik vezethet ahhoz, hogy úgy döntünk, mindenáron át akarunk menni a vizsgán. Ebben az esetben célszerű lehet ún. "vizsgaízű" tudást magunkra szednünk, ami azt jelenti, hogy elsősorban vizsga vagy vizsgajellegű feladatsorokra koncentrálva próbáljuk az adott tárgyat elsajátítani. A régebbi vizsgasorok ismerete - amennyiben a vizsgaszabályzat ezt lehetővé teszi - megkönnyíthetik munkánkat, felkészítve minket a várható megpróbáltatásokra.

Az iskolában való tanulás
A sikeres tanulás kulcsa a megfelelő hozzáállás, éppen ezért a tanulás érdemi része az iskolai tanulással kezdődik. Egyetemeken, főiskolákon nem győzik elégszer hangsúlyozni a folyamatos tanulás fontosságát, ami nem feltétlenül az előadásokra való bejárást jelenti. Ha nincsen katalógus az adott szemináriumon, lehetőségünk van magunk eldönteni az előadó képességei, illetve az adott tárgy nehézségének függvényében, hogy akarunk, vagy nem akarunk az adott tárgy előadásain részt venni.

A
jó előadó többek között a következőkről ismerszik meg:

  1. Képes bevonni a diákokat az előadás vagy gyakorlat menetébe, így fel tudja kelteni az érdeklődést saját tantárgya iránt
  2. Képes magyarázni, világos, egyértelmű értelmezést adni saját tárgyára, helyet hagyva ugyanakkor az esetleges vitáknak is
  3. Képes más tantárgyakkal, tudományágakkal való összefüggések megállapítására [3]


Az órákon az aktív részvétel, kérdések felvetése, viták lefolytatása a tanulás egyik legjobb formája. A 15-30 fő részvételével megtartott gyakorlatokon, szemináriumon erre valóban van is lehetőség, és a jó előadónak ezt ki is kell használnia. Ezzel szemben az előadások gyakran 150-200, vagy még ennél is több tanuló részvételével zajlanak. Ilyen körülmények között az aktív részvétel nehezen megvalósítható, mégis azt lehet mondani, hogy a jegyzetelés, s az órán való aktív figyelés aranyszabálynak tekinthető.

A passzív részvétel a legtöbb esetben rosszabb, mintha egyáltalán be sem mentünk volna az előadásra, gyakorlatra.

Egy ilyen előadás után valószínűleg fáradtan és idegesen fogunk az óráról kijönni, ami miatt meglesznek a passzív részvétel következményei:

- Nem fogunk a tárggyal foglalkozni, hiszen az előadáson ezt már úgyis "megtettük"

- Elveszítjük az érdeklődésünket a tárgy iránt

- Ha a tárgy egymásra épülő előadásokból áll, akkor a következő előadást sem fogjuk érteni


Az előbbi három pont a sikertelen vizsgához vezető, biztos út. Ha tisztán elméleti tárgyakkal van dolgunk, akkor lehetséges, hogy egy tömör, 20-30 oldalas jegyzet sokkal nagyobb segítség a tanulásban, mint az előadásokon való részvétel.

A tantárgy iskolában való tanulásához tehát a következő irányelveket kell betartanunk [4]:

  • Szerezzünk tudomást az adott tantárgy követelményrendszeréről!
  • Vegyünk részt azokon az előadásokon, amelyek számunkra érdekesek és/vagy szükségesek!
  • Készítsünk jól áttekinthető jegyzetet!
  • Szerezzük be az összes elméleti- és gyakorlati feladatlapot, megoldással együtt!
  • Ha szükséges, járjunk az adott tárgy egyéni, vagy csoportos konzultációjára, azaz korrepetálásra.


Ha a fenti jó tanácsokat betartjuk, felkészültebben és magabiztosabban vághatunk neki az otthoni munkának.

Az otthoni tanulás
Az otthoni tanulás, vagyis a tanulás érdemi részének megkezdése előtt először is vegyük figyelembe A tantárgy definiálása c. pontban leírtakat. Ennek alapján már tudunk készíteni egy ún. tanulási tervet, amelyben a következőket határozzuk meg:

  1. - Mennyi idő alatt tudjuk megtanulni?
  2. - Milyen bontásban tanuljuk meg az anyagot?


A tanulási tervhez elég lehet akár egy darab papír is, valamint 5 perc, hiszen a tanulás során legnagyobb ellenfelünk az idő.

A sikeres tanuláshoz elengedhetetlen a megfelelő környezet megteremtése. A szoba hőmérséklete inkább legyen kicsit hűvösebb, mint túlfűtött, hiszen a túl meleg szoba elálmosít, zavar a koncentrálásban.

Használjuk ki az otthon nyújtotta előnyöket, és
teremtsünk magunknak kényelmes környezetet. A tanulás helyét mi választhatjuk meg, de fogadjunk meg egy-két jó tanácsot. Ha csak olvasnunk kell az adott tantárgyhoz, akkor ezt tehetjük akár az ágyban ülve is, lehetőleg egyenes háttal, hogy a derekunk és a gerincünk ne fájduljon meg. [5] Az íráshoz mindenképpen használjunk egy olyan íróasztalt, ahol minél nagyobb hely áll rendelkezésünkre. Tanulás közben tartsunk rendet magunk körül - rendezett környezetben könnyebb az odafigyelés is. A TV illetve a rádió működtetése tanulás közben nem ajánlott! Ha nem bírjuk a csendet, hallgassunk olyan halk zenét, ami nem vonja el a figyelmet.

Érdekes technikákat, módszereket ismerhetsz meg az alábbi videóban: https://www.youtube.com/watch?v=qOzV-ZnmYIA&feature=emb_title

Források:
[1] A tanulásmódszertan program
http://www.tmt-tanulas.com
[2] Hogyan tanuljunk? Hasznos tanácsok kezdőknek
http://www.geo.info.hu
[3] Kőpatakiné Mészáros Márta: A tanulás tanítása
[4] Hogyan tanuljunk

http://www.szofi.hu
[5] Mayer József: Én és a tankönyv
Forrás: https://doksi.hu/hogyan.php

 

Mózes Zsófi - Elon Musk két alapszabálya a szupergyors tanuláshoz

Sokak szerint Elon Musk egyszerűen zseni, ami persze lehetséges, de azért ő sem mond le az önfejlesztésről.

Musk neve legtöbbünk számára a Tesla miatt cseng ismerősen, pedig a férfi a negyvenes évei közepére négy különböző területen ért el vitathatatlan sikereket: befolyásos szerepet tölt be a szoftver-, az energia-, a közlekedési és az űriparban is, ami mindenképp jelentős teljesítmény, ha nem is konkrét csoda.

Musk rengeteget olvas, kiváló szakemberekkel dolgozik együtt, és gyakorlatilag nincs olyan dolog a bolygón, amit ne tudna megszerezni. De a valódi különlegesség nem ez, hanem egy olyan tanulási módszer, amivel a legtöbben egyáltalán nem foglalkoznak: a tanulási transzfer. Vagyis az, hogy amit valahol megtanulunk, azt képesek legyünk alkalmazni egészen más területeken is. Ez jelentheti az iskolában megszerzett tudás felhasználását a való életben, de egyes iparágak szakértelmének, újításainak átvitelét is egy másik területre. És ez az, amiben Musk igazán kiemelkedő.

1. szabály: A tudásra tekints úgy, mint egy fára

Oké, de mit is jelent ez pontosan? Azt, hogy meg kell értenünk az alapvető elveket (a törzset és az ágakat) ahhoz, hogy elkezdhessünk foglalkozni a levelekkel. Musk mestere annak, hogy felismerje, mi áll az egyes ágazatok középpontjában. Először ezzel kezd el foglalkozni, utána tér csak rá az ágakra és a levelekre, tehát a részletekre. Sokan azonban ennek épp az ellenkezőjét tesszük: a részleteket vizsgáljuk, sokszor anélkül, hogy tisztában lennénk azzal, hogy hogyan is kapcsolódnak ezek egymáshoz. Ennek következtében hajlamosak vagyunk túlzsúfolni az agyunkat végső soron jelentéktelen, sokszor hibás tudással.

A gyorsabb tanulás érdekében érdemes tehát az alapokkal kezdeni. Lehet, hogy kezdetben lassabban haladsz, de egy biztos alap később nagy könnyebbséget jelent, akár más területeken is. Ahhoz, hogy mélységében megértsük az adott terület működését, majd képesek legyünk újszerűt alkotni azon belül, rengeteg különböző megközelítést kellene megvizsgálni, majd összehasonlítani őket, hogy feltárhassuk az alapelveket. Ha ezek megvannak, képesek lehetünk biztos alapokra építkezni anélkül, hogy másolnunk kellene a már meglévő dolgokat.

2. szabály: A kapcsolatok segítik a tanulást

A tanulási folyamat második lépése az alapelvek rekonstrukciója a különböző területeken. Agyunknak ezt a képességét úgy edzhetjük a legjobban, ha időről időre feltesszük magunknak az alábbi két kérdést: mire emlékeztet ez, és miért emlékeztet rá?

A minőségi tudás két jellemzője az átvihetőség és az alkalmazhatóság. Musk soha nem véletlenszerűen tanul meg egy-egy információt. Mindent, amit elsajátít, visszakapcsol valamilyen mélyebb, szilárdabb alapra. Ha megértjük az egyes területek alapjait, majd képesek vagyunk ezeket más területekhez kapcsolni, a területek közötti transzfer idővel gyorsabbá és egyszerűbbé válik. Az alapelvek tisztázása és az ezekből épülő bázis megalapozza azt a képességet, aminek köszönhetően később a számunkra szinte teljesen ismeretlen területhez is képesek leszünk valami egyedit hozzátenni.

….

https://divany.hu/eletem/2021/01/14/elon-musk-gyors-tanulas/?utm_source=zanzadoboz


 

Dr. Kígyós Éva (gyermekpszichológus és agykontrolloktató) - Vedd könnyebben az akadályokat - Az erő benned van - Relax kiskönyv és melléklet CD

Sokat segít a gyerekeknek a kiegyensúlyozott életvitel, a magabiztosság és a pozitív énkép kialakításában, valamint a könnyű, maradandó és élvezetes tanulásban

A CD-n hallható zenés meditációk segítenek nyugalmat teremteni testedben és elmédben, s javítják a hozzáállásodat, ami együttesen azt eredményezi, hogy a gondjaidat sikeresebben fogod tudni kezelni - ajánlja Dr. Kígyós Éva gyermekpszichológus

A CD-n két meditáció található:
Zenés lazító gyakorlat
77 pozitív gondolat

http://netbutik.hu/spd/A6/Vedd-konnyebben-az-akadalyokat-Az-ero-benned-van-R

 

Gyermekek önbizalmát segítő gyakorlat:

A gyakorlat enyhíti a gyermek szorongását, izgalmát, továbbá feloldja a gondolati blokkokat.

Megfogjuk egyik kezünkkel a kisgyermek homlokát, másik kezünkkel a tarkóját. Megkérjük, hogy játsszunk olyat, hogy csukja be a szemét és képzeljen el valamit, aminek nagyon örülne, gondoljon valami nagyon jó dologra. Kérdezzük meg mire gondol. Majd ezután kérjük meg, hogy gondoljon valamire, amiben nagyon ügyes. (Ha nem megy, segítsünk neki ötletekkel.)
Ha van olyan dolog, ami miatt sokat izgul vagy feszeng a gyermek, akkor ebben a relaxációs állapotban mondjuk el neki, hogy ugyanolyan ügyes lesz majd ott abban a helyzetben is, ha újra odakerül. Képzelje el azt a képet, hogy újra ott van, ahol korábban szorongott és erősítsük meg, hogy milyen ügyes és milyen bátor.
Ha legközelebb hasonló helyzetbe kerül, nagy valószínűséggel másképp reagál majd. Minél többet csináljuk ezt a gyakorlatot, annál hatásosabb.

A gyakorlattal kapcsolatban, ha kérdés merülne fel, privát üzenetben állok rendelkezésre.

https://www.facebook.com/103421454655439/photos/a.103434561320795/105692851094966/?type=3&theater


Positive Mirror Affirmations for Kids https://www.youtube.com/watch?v=TjuaBJg7zWw

Az iskolai jógaórák csökkentik a stresszt és a szorongást a gyerekekben

 Az általános iskolában bevezetett jóga órák és meditációs technikák segítenek a gyerekeknek a szorongás és a stressz kezelésében.

A Tulane Egyetem kutatása szerint javul a gyerekek közérzete és érzelmileg is kiegyensúlyozottabbak lesznek, ha iskolai jóga órákon vagy meditáción vesznek részt.

A kutatók a New Orleans-i általános iskolával dolgoztak együtt. Az érzelmi támogatást igénylő gyerekek számára jóga órákon, illetve meditáción való részvételt biztosítottak az oktatás keretein belül.

„Azoknak a gyerekeknek, akik részt vettek a jóga illetve meditációs órákon, javult a pszichoszociális és érzelmi életminősége is, összehasonlítva azokkal a társakkal, akik a hagyományos kezelést kapták – mondta dr. Alessandra Bazzano, a Tulane Egyetem professzora. – A tanárok is visszajelezték – akik a beavatkozás ideje alatt napról napra végig követhették a gyerekek fejlődését –, hogy a jóga órák bevezetése milyen előnyökkel jár. Ezért hétről hétre egyre gyakrabban alkalmazzák az iskolai stresszkezelés részeként.”

A kutatók azért végezték harmadikos gyerekekkel a vizsgálatot, mert ez egy döntő fontosságú időszak az általános iskolások életében, mivel az elméleti tananyag mennyisége és az elvárások is egyre nőnek.

„A kutatás során felfedeztük, hogy a harmadik osztályban rengeteg gyerekben alakul ki szorongás, ahogy az oktatás egyre komplexebbé válik – mondta dr. Bazzano. – Ugyanakkor még az alsóbb osztályokban is sok stresszt és szorongást élnek át a kicsik, elsősorban a dolgozatírás alatt – tette hozzá a professzor.”

Amennyiben te is szeretnél segíteni gyermekednek, hogy elsajátítsa a meditáció és a jóga alapjait figyelmedbe ajánlom az alábbi kiadványokat (bővebb információért kattints a képre).

A meditáció és a jóga vissza tudja fordítani a stressz által okozott elváltozásokat a DNS-ben

Forrás: ScienceDaily
https://netbutik.blog.hu/2020/01/12/az_iskolai_jogaorak_csokkentik_a_stresszt_es_a_szorongast_a_gyerekekben
https://impressmagazin.hu/az-iskolai-jogaorak-csokkentik-a-stresszt-es-a-szorongast-a-gyerekekben/Miben és hogyan segít a kineziológia módszere – One Brain – a gyerekek fejlődésében?

Talán sokszor nem vesszük észre, de már a gyerekek is sok stresszt tapasztalhatnak, hiszen függenek a családtól, sok változást kell megélniük, sok helyzetben kell megfelelniük.

Emellett a világ is egyre inkább a versenyszellem, az ingerelárasztás és a túlhajszoltság irányába tart.

Nemcsak a felnőttek, hanem már a gyerekek is túl magasnak ítélhetik meg az elvárásokat az élet különböző területein. Ez természetesen nem tudatosul bennük, hanem sokszor magatartásprobléma, avagy betegség, szorongás, önbizalomhiány formájában jelentkezik.

Szerintem manapság nagyon túlterheltek a gyerekek, az óvoda, iskola nagy stresszor az életükben, de az is előfordul, hogy egy-egy probléma esetén nem a gyermekkel, hanem a szülővel kell foglalkozni, a gyermek csak a szülő, család valamilyen problémájának a tünete.

A kineziológia segít a gyerekeknek helyes én-képet kialakítani, magabiztosabbá válni, pozitívan gondolkodni, kezelni érzéseiket, magatartásprobléma és tanulási probléma esetén is hatékony. Nem védhetjük és ne is védjük meg a gyerekeinket a stressztől és mindentől, hiszen azzal fejlődésüket akadályoznánk. Inkább abban kell segítenünk őket, hogy alkati adottságaikhoz mérten egészséges (továbbvivő) hozzáállást és megfelelő megküzdési stratégiákat alakítsanak ki, megoldás-centrikusan gondolkodjanak, a kineziológia mindezekben is segít a gyerekeknek.
http://www.citistar.hu/main?Esemeny_Id=Rit1emkyN1hjS09zSkFXWHJaQVZjZjZxZ29mWDBpZEtiUElZQTBBbTNvTT0=


http://www.boldog-gyermek.hu/


„Louise írt egy remek könyvet az öngyógyításról, a címe: Éld az életed! Ez a film a könyv alapján készült, és megkönnyíti, hogy elsajátítsd Louise módszerét, amit olyan szívesen tanít mindenkinek. Louise rajtam is segített, ma már elhiszem, hogy képes vagyok megváltoztatni az életemet. A filmet nézve mindenkinek lehetősége nyílik rá,, hogy jobban megismerje önmagát, és hozzáfoghat, hogy rendbe tegye életét, tanácsadója Louise Hay segítségével – Estelle Getty

..új távlatokat nyit előtted..

Gyakran eltöprengek azon, mennyire jó lenne ezeket a dolgokat iskolában tanítani a gyerekeknek. Milyen hasznos volna, ha már egész fiatalon tudnánk, hogyan kell gondolkodni, és hogyan használjuk az elménket.

Hogyan tekintsünk önmagunkra, hogyan tehetünk szert némi önbecsülésre, Hogyan alakítsunk ki szeretetteljes kapcsolatokat.

Hogyan lehetünk jó szülők. És hogyan lehetünk gazdagok.

Gondolt meg, milyen jó lenne, ha minden nemzedék ismerné ezeket a dolgokat, és eszerint élné az életét. Tanította ezt neked bárki is a gyerekkorodban? Szerintem nem. Én viszont erről szeretnék beszélni.
https://www.youtube.com/watch?v=YUb0sC6txdU Louise l Hay Éld az életed! oktatóvideóMinden pici gyerek örül, ha vidám anyja van. Aki nem felejtette el ősi tudását, hogy élni nemcsak küzdelem, de játék is. Nem az a legtöbb, amit anyámtól kaptam, hogy szeretett, hanem, hogy megtanított arra, hogy daloljak. Megtudtam tőle azt, hogy az örömöt az ember nemcsak kívülről kapja, de belülről csinálja is.
Benned is van egy bölcs vagy egy bohóc - mindegy -, aki képes a bajok fölé emelkedni, és derülni az egészen. Benned is él valaki, aki a hangulataidnak nemcsak rabja, de teremtője is. Fel tud deríteni. Jókedvre tud hangolni. A te lelkednek is van Napja, mely ki tud lépni a felhőkből, és fel tud ragyogni. Nem vár rá, amíg a felhők maguktól eloszlanak. Tud felhőt oszlatni, fényleni és életkedvet adni.

#MüllerPéter
https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos/a.110734542297506/641138735923748,,Magyarországon milliók nőttek fel elvadult családi környezetben, rossz minták alapján vagy bármiféle minta nélkül.”

 

Mérgező szülőkre utaló jelek és az általuk okozott sérülésekből való felépülés
https://www.youtube.com/watch?v=4ALjSbIPPe0https://kuffer.hu/7-tortenet-ami-bizonyitja-mennyire-konnyu-elveszteni-egy-gyerek-bizalmat


"Egy gyermek, akit folyton kritizálnak, megtanulja, hogy mindenért ő a felelős.
Ha egy gyermekből folyton gúnyt űznek, félénk és zavarodott lesz.
Ha egy gyermekkel folyton ellenségeskednek, akkor olyan helyzetben is harcolni fog ahol nincs is szükség rá.
Ha egy gyermekhez folyton dühből szónak, akkor megtanul fájdalmat okozni.
Ha egy gyermeket nem értenek meg, akkor felnőve süket lesz másokra.
Ha egy gyermeket folyton becsapnak, akkor korán meg tanul hazudni.
Ha egy gyermeket megbélyegeznek, akkor megtanulja bűnösnek érezni magát.
... Csak az erős lelkületű, igaz emberek tudják megtanítani, hogy hogyan lehet megtörni akár a gyermekben, akár az így felnőtt emberben ezt az ördögi kört ...
Mert egy támogatott gyermek megtanulja megvédeni magát.
S ha egy gyermekre a legtöbb helyzetben türelmesen várnak, megtanulja, hogy türelmes legyen
Ha egy gyermeket dicséret vesz körül, akkor megtanulja, hogy magabiztos legyen
Ha egy gyermeket őszinteség vesz körül, megtanulja, hogy igaz és igazságos legyen
Egy gyermek csak biztonságban tanulhatja meg a bizalmat.
Ha egy gyermeket sokszor megerősítenek, bizony megtanulja, tisztelni önmagát.

A gyermeki lényeg ott van mindegyikünkben és ez nem csak egy vizuális kép. Így nagyon fontos azt szem előtt tartanunk, hogy: a gyermekek szeretettel körbevéve tanulnak meg szeretni és szeretetet adni .. Mert egy olyan gyermeknek, akinek szabad választása van a megbecsült szeretettel és gondoskodással teli életre, az választani fog! És ezen az úton: felelősség teljes, határozott felnőtt lesz és szülőként boldog és kiegyensúlyozott gyermeket fog nevelni. Mert bármilyen helyzetbe sodródik is élete során; erős és igaz szerető-lelkében nem lehet őt többé megtörni.."
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232208131945959&id=113587210474719Szülőként tudatosan nevelem a gyermekeimet, hogy később tudatos felnőttekké, szülőkké váljanak. - Holics-Mester Marianna, a Kicsi Budoár Női Magazin tulajdonosa, kiadója, szerkesztője és cikkírója

 

Dr. Belső Nóra Vallja, hogy az egészséges társadalom alapja az egészséges lelkű ember és család. Ebben a szellemben dolgozik és gyógyítja pácienseit.

 

Tanítsunk Magyarországért: Mentornak lenni társadalmi felelősségvállalás!

Csesznok Flóra

Amint lehetősége nyílt rá, Tóth Lili elsőként csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért! programhoz. Az egri egyetem másodéves tanító szakos hallgatója mesélt arról, hogy miért is érdemes mentorként tevékenykedni.

Mikor és miért csatlakoztál a programhoz?

Az Eszterházy Károly Egyetemen vagyok másodéves tanító szakos hallgató, a mentorprogramban pedig ez a második félévem. Azért csatlakoztam, mert ez is egyfajta társadalmi felelősségvállalás, ami szerintem nagyon fontos. Mindig motivált az, ha támogathattam másokat.
A Tanítsunk Magyarországért egy olyan program, amelyben olyan gyerekek vesznek részt mentoráltként, akiknek tudok valamit nyújtani, a javukra lehetek. Egy percig sem gondolkodtam, hogy elkezdjem-e, ahogy megláttam az első plakátot, tudtam, hogy ez nekem való. Tapasztalatszerzésként is kiváló lehetőség. Mi, tanítók, hatodik osztályig fogunk tanítani, hasonló korosztállyal fogok dolgozni, mint akikkel most foglalkozom.
A jövőben szeretnék kistérségi iskolában tanítani, hogy lehetőséget mutassak az ott élő gyerekeknek.
Szeretném, ha olyan ember lehetnék, akihez bármikor fordulhatnak, akiben megbízhatnak, akire lehet támaszkodni.  A mentoráltjaimmal ezt már elértem, örülnék, ha egy egész osztálynyi gyerekem lenne később. Egy nagyvárosban a gyerekek előtt számtalan lehetőség áll, választhatnak tízféle középiskola rengeteg szakja közül. A kistérségből általában a legközelebbi városba mennek a gyerekek továbbtanulni, függetlenül attól, hogy mi érdekli őket. Szeretném bővíteni a lehetőségeiket, hogy lássák, milyen nagy a világ valójában.

https://unilife.hu/kepzes/20210421-tanitsunk-magyarorszagert-interju-toth-lili.htmlCsáky-Pallavicini Zsófia vagyok, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta.

2001 óta foglalkozom gyermekek, serdülők és családjaik diagnosztikus és terápiás kísérésével. A velük való munka kapcsán tapasztaltam meg a szülőkkel való konzultációk, majd felnőttek egyéni terápiájának erejét. Szakmai tapasztalatomat nevelési tanácsadóban, óvodai pszichológusként illetve magánrendelésen folytatott munkám során szereztem. 2005 óta a Semmelweis Egyetemen oktatok fejlődéslélektant. Képződésem során családterápiás és pszichoanalitikus irányban köteleződtem el.

Carl Whitakerrel vallom: ami egy kapcsolatban romlott el, az egy másik kapcsolatban tud meggyógyulni. Terápiás munkám során olyan megtartó kapcsolat kialakítására törekszem, amelyben az elakadást, szenvedést okozó nehézségek, traumák megélhetővé, megérthetővé és feldolgozhatóvá válnak, segítve így az örömtelibb életet, az autonómia megélését és kapcsolataink mélyülését.

A Ménesi Pszichoterápiás Rendelő keretein belül vállalom :

- szülők és csecsemők együttes konzultációs helyzetben való segítését (baba-mama terápia)

- serdülők diagnosztikáját és terápiáját

- felnőttek egyéni terápiás kísérését pszichoanalitikusan orientált vagy  pszichoanalitikus terápiában, illetve áttétel fókuszú terápiában (TFP)

http://budapestpszichologus.hu/terapeutak/csaky-pallavicini-zsofia/Szülők belső harmóniájának megteremtésével foglalkozom.

Fontos számomra az eredményekben gazdag, hatékony változás segítése, elérése.

NLP Mesteri (2008), EFT 4. szintű (2009) végzettségeim, NLP coach tapasztalatom (2007-2009), és Hellingeri családfelállítási tanulmányaim segítenek abban, hogy a szülőket támogathassam külső és belső harmóniájuk megtalálásában és megteremtésében.

Célom: Minél többféle módon segíteni azoknak a szülőknek, akik saját akadályozó problémáik megoldása közben egy jobb, harmonikus, és kiegyensúlyozott világot szeretnének teremteni maguk és gyermekeik számára. - Sághy Zsuzsanna, NLP Mester, EFT 4. szintű tanácsadó

http://www.boldog-gyermek.hu/saghy_zsuzsanna_bemutatkozasa.html
a www.anyamento.hu weboldal szerzője.Csáki Krisztina

Miben segít az ÉFT (érzelmi felszabadítás technikája)?
- párkapcsolatod javításában

- kapcsolatod javítására a gyermekeiddel (kamaszkori jellegzetességek)

- nem tudsz teherbe esni,

- stresszes vagy, amikor egy megoldandó feladat miatt már aludni sem tudsz,

- vizsga közbeni blokkok megszüntetésében

- önbizalmad növelésében

- szakítás utáni önbizalomválság kezelésében

- jókedvre derít, pozitív energiával tölt fel

Bővebb információt találsz erről a nagyon egyszerű, de nagyon hatásos módszerről  ide kattintva!
https://netbutik.blog.hu/tags/Cs._Krisztina_%C3%ADr%C3%A1sa

Lelki egyensúly a családban - BOLDOG gyerek

Csáki Krisztina vagyok, és ezzel a bloggal szeretnék segítségedre lenni, hogy megkönnyítsem a mindennapjaidat a gyereknevelés, hatékony tanulás, relaxáció területén.

De ezen túl nektek felnőtteknek is szeretnék különböző kiadványokat, pszichológiai előadásokat, cikkeket ajánlani amellyel remélem hozzájárulok a családi egyensúly kialakításához, megtartásához. "Kell a család, olyan mint a pánt összetart" - Szabó Magda


A család, mint a rehabilitáció egyik legfontosabb szereplője (szerepük, feladataik)

,,…ugyanolyan joga van a minőségi élethez, mint bármelyik másik társának.

A rehabilitációs folyamatnak egyik eleme, hogy az egyén felfedezze magában az értékes dolgokat, ezekre büszke legyen, és képes legyen saját javára fordítani, illetve másik eleme, hogy a társadalom számára közvetítse és segítse elő az attitűdformálást.

Önmegvalósítás

Felismerte, hogy ez túlmegy azon, hogy az egyén szükségleteit kielégíti, ehhez hozzátartozik az odaszentelés egy nagyobb cél érdekében. Tehát egyfajta altruista motiváció nyugszik ennek a szükségletnek a mélyén. A felépülés kulcsa az adás, visszaadás. Ez iránti vágy akkor következhet, ha a többi, alapvető igény kielégítése megtörtént. Ez megtanítja az egyént arra, hogy legyen jelen a jelenben. A függőség, vagy egyéb romboló viselkedésformán történő túllépés és ebben mások számára segítségnyújtás a hosszú távú boldogság és siker alapja a felépülés során.

Önmegvalósítás szükséglete a fogyatékossággal élők rehabilitációja esetén Maslow azt fejtegeti, hogy egy ember csak akkor lesz teljes egész, boldog ember, amennyiben sikerül a számára legjobb, legkielégítőbb életet élnie. Ennek feltétele, hogy megtalálja azokat a lehetőségeket, tevékenységeket, amelyek egésszé teszik az életét…”

http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_RAF_PPT.pdf

 

A rossz oktatás is életeket követel

Hogyan lehet, hogy az oktatás gyalázatos állapota nem okoz közfelháborodást?


Sri Bhagavan-t egyszer megkérdezték arról, hogy mit tegyünk azért, hogy a terrorizmust megállítsuk a világban. S tudjátok mit válaszolt? AZT MONDTA, HOGY A SZÜLŐKNEK MEG KELL TANÍTANI AZT, HOGY HOGYAN HOZZANAK LÉTRE EGY ÚJ ÉLETET A FÖLDÖN!

Ennyire fontos a szerepe a szülőknek a gyermek életében, az egész világot meg tudjuk változtatni, de képesek vagyunk arra, hogy a saját gyermekünket egy egészséges és boldog emberré neveljük fel.
Ha úgy érzed, hogy nem tudtad megadni a gyermekednek az érzelmi vagy az anyagi biztonságot, vagy tettél, mondtál olyat a múltban, ami negatív hatással lehet rá, akkor gyere és GYÓGYÍTSD MEG A GYERMEKED!
Ez után a program után szoktunk olyan visszajelzéseket kapni, hogy a gyerekek viselkedése megváltozik, sokkal nyugodtabbá válnak és erősödik a kapcsolatuk a szülőkkel. Képes vagy kijavítani a hibákat és egy boldog embert teremteni, akkor is, ha már felnőtt a gyermeked!
Gyere és tedd meg ezt a lépést!
KÖZKÍVÁNATRA FOLYTATJUK ONLINE A KAPCSOLATOK PROGRAMSOROZATOT
❓Milyen előnyei vannak az online csatlakozásnak?
✅A világ bármely pontjáról csatlakozhatsz
✅Ugyanolyan hatékony, mint személyesen, sőt mivel egyedül vagy, jobban el tudod engedni magad
✅Időben kezdünk, sokkal kevesebb szünet eleg es korábban fejezzük be
✅Biztonságos gyakorlatok otthoni kornyezetben
✅Technikailag biztonságos és minőségi közvetítéssel - technikai támogatással
✅Bárki csatlakozhat a programsorozathoz, nem szükséges előképzettség!

https://www.facebook.com/egysegbenelni/photos/a.157284631135806/1318692338328357/?type=3&theater


…úgy érzi, nem szeretik, visszautasítják:
úgy érzi, ha ezek nyomán változtatna viselkedésén, ezzel elfogadná a kritika jogosságát.
úgy érzi, hogy a szülő nem igazságos: „Nem csináltam semmi rosszat" vagy azt az érzést keltik,
hogy a gyerek lehetetlen, „nem felel meg". Rontják az önbecsülését.

A lekezelő üzenetek rombolják a gyerek alakuló énképét. Ha egy gyereknél szünet
nélkül helytelenítenek valamit, előbb-utóbb úgy tekint majd magára, mint aki rossz,
értéktelen.


- Fájdalmas pillanatot élt át, ő küzdött egy problémával, és joga van
egyéni módon reagálni rá.

- Nem akarom tagadni az ő saját érzéseit - ezek nagyon is valódiak az ő számára.
- El tudom fogadni, hogy mennyire érzi ő súlyosnak, és hogy mennyire fáj neki.
- Nem kockáztathatom, hogy hibásnak vagy bűnösnek érezze magát saját
érzelmei miatt.
- Szülők gyakran mesélik csoportjainkban, hogy gyerekeik heves sírása abban a
pillanatban abbamarad, amint a gyerek megbizonyosodik felőle, hogy a szülő érti és
tudja, mennyire szenved vagy fél.
A gyereknek ugyanis arra van leginkább szüksége, hogy az érzéseit megértsék.
A gyerek ugyanis azt igényli leginkább, hogy a felnőtt elismerje az érzései komolyságát.

(Dr. Thomas Gordon - P.E.T. - Szülői Eredményességi Tréning - A gyereknevelés aranykönyve)


http://epa.oszk.hu/00100/00143/00031/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_1999_3_527-540.pdf  Gondolatok a könyvtárimenedzsment és a minőség-menedzsment oktatásáról


„Segíteni másoknak jó, de másokkal együtt összefogásban segíteni még jobb!”


Az Otthonunk a Föld oldal legfőbb célja a környezettudatosságra való nevelés és a környezetbarát, fenntartható életmód tudatosítása. Szeretnénk, ha az emberek életében mindez nem teherként lenne jelen, hanem mint egy elkerülhetetlen változás eredménye, mindennapjaink természetes részeként jelenne meg.

Hiszünk abban, hogy nekünk, civileknek is megannyi lehetőség és út áll rendelkezésünkre annak érdekében, hogy pozitív változást hozzunk a Föld, és ezzel együtt saját életünkbe is, hiszen e kettő szerves része egymásnak, szorosan és elválaszthatatlanul összetartozik. Földünk nélkül a mi létünk is megkérdőjeleződne, de a mi odafigyelésünk és előremutató tetteink nélkül bolygónk sem őrizheti meg élhető állapotát számunkra.

Szeretnénk, ha minél több emberhez el tudnánk juttatni céljainkat és felhívni figyelmüket a fenntarthatóság fontosságára.
https://www.facebook.com/pg/otthonunkafoldmagazin/about/


https://www.forbes.com/sites/evaamsen/2019/06/25/high-school-students-do-better-in-science-math-and-english-if-they-also-take-music-lessons/  Students who took music lessons in high school performed better in subjects such as English, science, and math.


https://azutaboldogsaghoz.hu/iskolaknak-ovodaknak/


Fantasztikus segítség a beszoktatáshoz!
Ha szeretnél többet megtudni Farkas Nóra Összeköt a szeretet című könyvéről, és beszoktatós csomagunkról, mely most AKCIÓS, olvass tovább…
https://web.jatekliget.hu/osszekot-a-szeretet-2/


Anikó Székely
egyéni tanácsadó, Élménypedagógia - Nyitott Szívvel


https://mikuszi.hu/mikuszi-szabadidos-programok-2019-2020/Bábszínházról van szó. Különleges a gyerekeknek. Eljátszhatnák a könyveket, és saját meséiket, amik ettől életre kelnének.

Még.Még. Még több ilyet.Hű.Ez nagyon kiváló.

Kezdjük együtt.

Nagyon szép gondolatok.Hálás vagyok érte.Eljutottak oda,ahova kell.A lelkemig.


Hiszek abban, hogy a gyerekek jelentik a jövőt számunkra
Tanítsd jól őket, és hagyd őket a saját útjukon járni
Mutasd meg nekik az összes gyönyörű dolgot, amit birtokolnak belül
Add meg nekik a büszkeség érzését, hogy könnyebb legyen nekik
Hagyd, hogy a gyermekek nevetése emlékeztessen minket arra, milyenek voltunk.


Mind közül a legnagyszerűbb szeretet
Megtörténik velem
Megtaláltam a legnagyszerűbb szeretetet
Magamban
A legnagyszerűbb szeretetet
Könnyű elérni
Megtanulni szeretni önmagadat
Ez a legnagyszerűbb szeretet

És ha esetleg az a különleges hely
Amiről álmodtál
Egy magányos helyre vezet téged
A szeretetben találd meg az erődet

https://www.youtube.com/watch?v=IYzlVDlE72w Whitney Houston - Greatest Love Of All (Official Video)

 

Coaching & Love Academy - A Szeretet Útja

♦️ ONLINE IFJÚSÁGI COACH TOVÁBBKÉPZÉS INDUL

 Az interaktív tanfolyam magában foglalja a kisiskolásokkal, kamaszokkal és fiatal felnőttekkel való coaching munkához szükséges elméleti alapok mellett a személyes és szakmai kompetenciákat.

 A gyakorlatra helyezzük a hangsúlyt és a képzés részeként saját élményű tapasztalati tanulásként rengeteg új coaching eszközt sajátíthatnak el a résztvevők.

 A képzést ajánljuk minden segítő területen dolgozónak, coachoknak, tanároknak és szülőknek is.

️ Tudj meg többet: https://bit.ly/online_ifjusagi_coach_tovabbkepzes

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcoachingandlove.hu%2Fkepzesek%2Fifjusagi-coach-tovabbkepzes

 

 

Mesekő fejlődést-fejlesztést Segítő Központ

Me Se Kő

Mentálhigiénés Segítő Központ és MESEKŐ Alapítvány gyerekek, tinédzserek és felnőttek részére
www.meseko.hu

Lelki egészség elősegítése mentálhigiénés preventív és korrektív módszerekkel, projektekkel

Mentálhigiénés Segítő Központunk a lelki egészség elősegítésén dolgozik prevencióban és korrekcióban gyermekek, tinédzserek és felnőttek korosztályában. Különböző szolgáltatásokkal színesíti a lehetőségeket. Ezen felül minden évben jótékonysági rendezvénysorozatot szervez, médiával együttműködve különböző területeken a lelki egészség terjesztésében.

https://www.facebook.com/pg/mesekoalapitvany/about/Összefogással, szeretettel jobb lehet a világ.

- Csodálatos dolog jó dolgokat tenni, jó dolog jónak lenni, jó dolog más emberekből jó dolgokat kiprovokálni, ezért én ennél szebb dolgot nem tudok a magam számára elképzelni ezen a földön.

Látni azt, hogy egy félénk, megijedt gyerekből hogyan jön elő a jó, a bátor, az önbizalommal teljes ifjú, hallani azt, amikor felhív telefonon, és azt mondja, hogy „pap bácsi  Istennek legyen hála, megvan az egyetemi diplomám, nem jössz el a ballagásomra?  - Böjte Csaba

 

Jóságból, szeretetből nagy dolgok tudnak születni.

Hiszem, hogy tényleg vannak a világon jó emberek. És azt is látom, hogy  Jóságból, Szeretetből nagy dolgok tudnak születni. Mindennapi apró lépésekkel… – Csergő Hajnal

https://www.youtube.com/watch?v=1jPZpPf9nuQ Csergő Hajnal

 

Fontos, hogy ne csak az adományokra várjunk, ne mindig csak kapjunk, hanem saját kezünk munkájával érjük el azt, amihez az élethez szükség van. – Csergő Hajnal


Az összefogás és a szeretet viheti előre a világot

– Ön hogyan érzi, mi a motorja a tevékenységeinek?

Azt szoktam mondogatni, hogy az ember úgy nevel, hogy a gyerek rám néz, és ha az én szemem tükrében azt látja, hogy te aranyos vagy, ügyes vagy, szép vagy, egyszerűen a gyerek annak érzi magát.

De azt gondolom, hogy ez minden szinten így van. Egy fiatal lányra rápislant egy fiú, és elkezdi a bajuszát csavargatni, az a lány kivirul. Miért? Mert őt valaki  szépnek látja.

És ugyanez van fordítva is: akármilyen fáradt, elnyúzott vagyok, kimegyek a szobámból a folyosóra, szembejönnek ezek a gyerekek, kacagva, aranyosan rám néznek és a tekintetükben az van, hogy a mi papbácsink a világ legügyesebb papbácsija, a mi papbácsink mindent meg tud oldani.

Az ember nézi ezeket a hatalmas, bizalommal telt arcokat és egyszerűen források fakadnak fel benne. Akkora erők törnek fel bennem, amiről nem is hinni, hogy létezik és tényleg nekimegy a falaknak, és engednek a falak.

Én azt gondolom, hogy a felnőttben bízó gyermeknek csodatevő szeme van, és akinek édes gyereke van, az biztos egyet fog érteni velem, hogy ez valóban így van.

 – Én merem állítani, hogy minden emberben ott van a jó, és azt gondolom, hogy ezt a jót kellene egymásból jósággal előcsalogatni, felszínre hozni.… Azt gondolom, hogy pedagógusnak pont ez a feladata, hogy akkora bizalommal nézzen arra a gyerekre, hogy kijöjjön  a másikból a jó.

Nem hiszem, hogy csak a gyerekeknek éri meg, hogy fürödhetnek a szeretetünkben, nekünk is megéri, ha szeretetet tudunk mutatni iránta.

 

Az gondolom, hogy a gyereknevelésnél ezen a világon szebb feladat nincs is.

És ha valaki érez erre késztetést, az általában meg szokott keresni, nem annyira pénzzel szeretném én az embereket magamhoz édesgetni, hanem inkább azzal, hogy merj kibontakozni a gyermekek mosolyába.

Az illető, ha eljön hozzánk, mi szeretettel fogadjuk, és persze próbálunk lehetőseget teremteni, hogy kipróbálja magát egy hétig-kettőig, hónapig, és ha tényleg úgy érzi, hogy neki ez egy élethivatás, akkor én ezt szeretettel fogadom.

 

– Mindenki mindenhol arról panaszkodik, milyen rossz a világ. Ön szerint is?

az a lényeg,mit hozok ki az embertársamból. Az legtöbbször rajtunk múlik, mert a jóság és a szeretet jót hoz. De ugyanúgy az ember bemegy az üzletbe, és rámordul az eladó, vagy vág egy grimaszt, pillanatok alatt lehervad az arcunkról a mosoly.

Tudatosan törekedni kellene arra, hogy egymásból mindig a jót hozzuk ki, és nemcsak a gyerekekből, hanem belőlünk felnőttekből is.

 

https://erhangja.ro/kanape/az-osszefogas-es-a-szeretet-viheti-elore-a-vilagot

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pUJxq-LuFp8&feature=emb_title Böjte Csaba a szeretet fontosságáról

 

 

A gyerekekkel minden héten egy tulajdonságát járják körbe a mennyei Atyának. Ő az, aki van, aki szeret, aki nem egyedül, hanem szeretetközösségben van. Ő az, aki teremt, dolgozik, munkálkodik… Adódnak a kérdések: én hogyan végzem a munkám? Tudok-e csapatban dolgozni?… Tudok-e közösséget építeni? Tudok-e közösen munkálkodni testvéreimmel, azokkal, akik körülöttem vannak. „Az aranykor, a Tündérkert nem mögöttünk van, hanem előttünk, s nem jön el magától, csak ha imádkozunk és dolgozunk” – mondta Csaba testvér.
https://erhangja.ro/kultura/a-tunderkert-nem-mogottunk-vanFacsemetéket ültettek a sportközpont és a Gyermek Jézus Otthon területén

„Október 20-án én is Székelyhídon leszek! Facsemetét ültetünk! Szeretettel várunk!” – olvashattuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes Facebook-oldalán.

„Október vége optimális erre a tevékenységre. Néhány hónappal ezelőtt fogalmazódott meg az ötlet – egy Böjte Csaba testvérrel folytatott beszélgetés során –, hogy olyan embereket kellene összegyűjteni, akiket valamilyen szempontból vagy a munkájuk révén vagy magánemberként, civilként nagyon régóta foglalkoztat a környezetvédelem, a természetvédelem, a jövőnk.”

Az oktatásnak is használnának

Az itt elültetett facsemeték Baktai Borbála, a magyarországi Növényi Diverzitás Központ igazgatója segítségével kerültek Székelyhídra. „Ő nagyon nyitott volt erre a gondolatra, a mai napon rajta keresztül tudtunk olyan őshonos, tehát genetikailag leellenőrzött facsemetéket beszerezni, amiket itt elültetünk. Távolabbi célunk az ismeretterjesztés. Amikor cseperedni kezdenek ezek a facsemeték, elhozzuk ide a gyermekeket, akár Csaba testvértől, akár Magyarországról, s elmondjuk, hogy milyen fával állnak szemben, miért jelentős ez számunkra, így szeretnénk részt vállalni egyfajta oktatásban is” – osztotta meg terveiket Sáhó Eszter.

A vendéglátók is derekasan helyt álltak. Nagyfalusi Éva, a gyerekotthon vezetője irányításával minden a helyén volt, mindenki tette a dolgát, végezte a rábízott feladatot s mire a facsemeték földbe kerültek, véget értek a szívet-lelket gyönyörködtető előadások, terülj, terülj, asztalkám fogadta a majd kétszáz fős vendégsereget.

https://erhangja.ro/mozaik/egy-darabka-tunderkert-szekelyhidon


Változtassuk tündérkertté szülőföldünket »


Egyre imádkozóbb lelkületűek a fiatalokAndrew Wommack és a Charis Bibliaiskola
Légy te is a partnerünk

https://www.youtube.com/watch?v=FWKA8HGub8Y


Nagyon várjuk megtisztelő adományukat, hogy a gyerekekkel, minél komfortosabb körülmények között tölthessük napjaink nagy részét!


Az egyesület céljai:

Célunk olyan nevelési életközösség létrehozása, fenntartása, amelyet minden életterületen az antropozófia hat át. Ezen cél elérése, megvalósítása érdekében:

1. az Egyesület által meghatározott antropozófiai alapokon nyugvó óvodapedagógiai programot hozunk létre és ajánlunk fel gyakorlati alkalmazásra meglévő köznevelési intézmények számára, valamint célul tűzzük ki ezen program országos szintű elfogadtatását és biztosítjuk a program elérhetőségét valamennyi érdeklődő számára, továbbá az elfogadott program alkalmazása céljából köznevelési intézményt hozunk létre, működtetünk és tartunk fenn;

2. a létrehozott óvodapedagógiai tartalmakat elsősorban kerti csoportos foglalkozások formájában alkalmazzuk, működtetjük a pedagógia, a mezőgazdaság és a művészetek összekapcsolásával;

3. a közösségen belül törekszünk a Rudolf Steiner által megalkotott szociális hármas tagozódás megismerésére, megismertetésére és működtetésére;

4. vállaljuk Dr. Bernard Lievegoed szellemi hagyatékának megismerését, megismertetését, a közösségen belüli működésről vallott nézeteinek gyakorlatba való átültetését, ennek képzések formájában történő feldolgozásával együtt;

5. ápoljuk a Krisztusi értékrendet, az ünnepek megformálását keresztény tradíciók, szokások segítségével valósítjuk meg;

6. aktívan támogatjuk a közösségen belüli önismereti, önnevelő tevékenységeket, műhelymunkákat, stúdiumokat szervezünk;

7. célunk a természeti ritmushoz alkalmazkodó életvitel, gazdálkodási és nevelési tevékenységek megvalósítása; a szociálisan rászorulók támogatása;

8. támogatjuk az alkotói (kézműves, művészi) tevékenységeket, mesterségeket, a régi népi hagyományok megőrzését, ápolását, újraélesztését, ősi motívumok, jelképek köztudatba való visszaemelését és mindezek rendszeres, tudatos beépítését a nevelési tevékenységekbe;

9. a Waldorf mozgalomban zajló gondolkodásmód-váltó folyamatokkal aktívan együttműködünk, azokat támogatjuk és segítjük.

http://mocorgokozossegek.hu/segithetsz/Lélek-Műhely·május 3.

Tevékenységek: Prevenciós foglalkozások serdülők számára
Egyéni segítő beszélgetések
Önismereti és személyiségfejlesztő csoportok
Szakmai műhelyek
 

,,Ki kell aludnod magad, hogy a kognitív folyamatok optimális szinten működjenek.”
 

Az Etikus Iskola Program elemei, melyek
együtt és önállóan is igényelhetők, végezhetők
https://azutaboldogsaghoz.hu/iskolaknak-ovodaknak/

 

Bajzáth György András - Belső erő a' religio: 's nevelés alapja
https://books.google.hu/books?id=RltUAAAAcAAJ&pg=PA58&lpg=PA58&dq=v%C3%A1lljon+vagy+v%C3%A1ljon&source=bl&ots=d-fZcy_e8i&sig=ACfU3U3GtSWgMJBmnb54AeronCn9XGrLaA&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwjUic3x0uzpAhVNyaYKHc-NAzkQ6AEwBXoECAoQAQ#v=onepage&q=v%C3%A1lljon%20vagy%20v%C3%A1ljon&f=false

 

Ezt látni kell. Ezt meg kell hallgatni!. Nagyon értékes, jó!!
https://www.youtube.com/watch?v=uM-MqsWjQd4&feature=share
Denzel Washington's Speech Will Leave You SPEECHLESS - One of the Most Eye Opening Speeches Ever

 

Az út a boldogsághoz plakát gyerekeknek

Ez a képes, színes plakát Az út a boldogsághoz mind a 21 szabályát bemutatja.

Kiváló eszközt nyújt otthon, ifjúsági programokon, az iskolában, sőt a munkahelyen, mivel mindenütt emlékeztet Az út a boldogsághoz követésére.

Az út a boldogsághoz megadja a boldog élet, a méltóság, a tisztesség, az őszinteség, a becsület és a sikeresség 21 szabályát. Ezzel a kiadvánnyal kisebb gyerekekkel is egyszerűen megismertetheti a 21 szabályt, akik így megérthetik és alkalmazhatják őket, és ezzel boldogabbá tehetik a saját és a környezetükben élők életét.

Javasoljuk, hogy ön (a felnőtt) alaposan ismerkedjen meg Az út a boldogsághoz könyvvel, hogy segíteni tudjon a gyerekeknek a lehető legtöbb nyereséghez jutni ebből a plakátból. Az alapos jártasság sokat segít önnek abban, hogy elérje, hogy a gyerek megértse Az út a boldogsághozban szereplő szabályokat.

A plakát önmagában is kihelyezhető, vagy akár be is keretezhető.
https://azutaboldogsaghoz.hu/uzlet/az-ut-a-boldogsaghoz-plakat-gyerekeknek/

 

,,A gyermekek szépek,
kedvesek, szeretetteljesek.
 
Mosolyuk nyíló virág,  
ártatlan, illatos ár.

Értük, nekik, velük
szépül, épül
a megújuló világ.

Ők a jövő palántái,
kertünkben zamatos gyümölcsei
az életfának.”

https://www.facebook.com/715197648553477/photos/a.715202415219667/3902620869811123/?type=3&theater

 

Bánhidi Dóra
Három az egyben: családi élmény, tanulás és kaland
Bánhidi Dóra saját magán tapasztalta a jóga jótékony hatásait, és szerette volna ezt minél hamarabb átadni kisfiának is.
Többedmagával kifejlesztett egy rendhagyó mesekönyvet, az
Erdei jógakalandot, amely egyfajta megküzdési kulcsot ad gyermekek, szülők és pedagógusok kezébe.

Játékká varázsolja és megismerteti a kicsikkel az egyes gyakorlatokat, amelyeket a távol-keleti hitvilágtól függetlenül is bárki végezhet. A mozgásforma gyerekekre gyakorolt jótékony hatásáról beszélgettünk Dórával.

https://kepmas.hu/harom-az-egyben-csaladi-elmeny-tanulas-es-kaland

 

Béres Éva a Ház megálmodójának és megteremtőjének gondolatai:
„Az Eyva Házban olyan programokat, előadásokat szeretnénk szervezni,
amely a test mellett a lélek és szellem fejlődését szolgálja minden korosztály számára.”
http://www.eyvahaz.hu/rolunkIskolákban végre ténylegesen ,,tanítás”, ,,nevelés” ,,növelés” legyen, példamutatás!!…Ne legyen több erőszak, ,,beavatás”, rugdosódás, ütlegelés, rongálás… de legyen kedvesség, szeretet, építés, környezetvédelem, növények szeretete-gondozása, munka, jókedv!!! Rossz, ,,gyenge”, nem kellően felkészült pedagógusokat el kell bocsátani, nem alkalmazni vagy átképezni, fejleszteni Tehát nagyon jó, erős képzés az alap.. Fura, hogy rendelkezésre áll a megfelelő, jó tudás sok-sok évtizede már meg van, még se alkalmazzák a legtöbb magyar intézményben. Sőt van, hogy azokat, akik szólnak, azok a ,,rosszak”, persze nyilván a tudatlanok, a rosszak számára a jó, a más, az új, a jó változás, az a ,,rossz”. Tanítsuk, segítsuk, növeljük egymást a jóra, még jobbra, még boldogabbra.


https://www.youtube.com/watch?v=W9X7u-MeJz0 Alain de Botton on Emotional EducationSoha nem értettem, hogy miért tűrik a pedagógusok, ,,milyen emberek ők?”, hogy az iskolákban üvöltözés, sikítozás, egymás lökdösődése, rugdosása is legyen? Miért nem ott is, azokban az intézményekben is a szeretet, az ölelés, kedvesség a jóság, a szolidaritás a fő, a természetes?. S miért nem adnak ,,munkát” , feladatot a gyerekeknek. Lehetne, hogy az iskola növényeit öntözzék, tisztán tartsák az iskolát, lehetne festeni is, lehetne nevetni, boldognak lenni, játszani örömmel, szeretettel.. – Én voltam ez ügyben Tatabányán egy oviban, el se merem mondani, hogy miket mondott az óvodavezető, a polgármester helyettes, és a titkárnő a 21 században!!!. S rájuk van bízva a kicsik, és a város.!
L miközben sok-sok évtizede, sőt évszázada tudott a helyes, jó pedagógiai nevelés módszerei, példái - , Annyi, de annyi érdekes, pozitív feladatot lehetne tenni, ami arra tanít, hogy a gyermekek tudatosak legyenek, és hozzászokjanak, hogy aktív részvevői legyenek a szép, jó környezet fenntartásának, és elősegítésének. Önmaguk és Egymás segítésének. Szokás kérdése csupán. Mihez szoktatjuk, mire tanítjuk gyermekeinket..?!.


https://recity.hu/okomese-gyujtemeny/


Classroom ötletek, idézetek
https://hu.pinterest.com/andreahekli/classroom/


Rajzolj vagy Cselekedj!
Rajzold le!

Rajzold le, hogy hogyan vagy barátságos és ezzel hogyan tudsz örömöt csempészni saját magad és a környezeted életébe. A rajzpályázatra bármely technikával készített rajz, festmény, ragasztott kép, batikolás, montázs, vegyes technika stb. beküldhető.
Cselekedj és légy barátságos a környezeteddel!
Mutasd vagy csoportos pályázás esetén mutassátok meg, hogy miként vagy/vagytok barátságos(osak) és így hogyan válnak szebbé a hétköznapok.
Természetesen tanári, nevelői, vagy szülői segítséget is igénybe vehetsz a kitalált feladat jellegétől függően.
Ebben az esetben fényképekkel vagy videóval megörökített, CD lemezre kiírt, vagy e-mailben elküldött pályázati anyagot várunk.

http://www.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/396a6f9143ef33ecc12584930067d732?OpenDocument

"Legjobbak a jók között díjakat" osztunk ki, ami kategóriánként több is lehet.

 

Letölthető klímamentő plakát

Környezettudatos szülők, tanárok, óvodapedagógusok tölthetik le az itt látható, klímatudatos életre nevelő, gyerekeknek készült plakátot.

A Klímamentő plakát nagyban letölthető, megnézhető ezen a linken. (pdf)

A segédanyaggal (magyarázattal) együtt a Klímamentő plakát letölthető innen (az ISKOLAI ELŐADÁSOK menüpontra kattintva).

Az ÖKO-Pack Környezeti Nevelési Programról a tudnivalók itt találhatók.

https://www.elobolygonk.hu/En_mit_tehetek/Gyerekszoba/2019_09_18/klimamento_plakat__ade7bb33175b421fa8dd68e540e2d93dAz iskolákba (óvodákba) pozitív, jó, felemelő, szeretettel teli olvasmányokat!!!, - ne depis, ne mérgező, ne harcos, ne negatív, ne nem felemelő, ne nem jó érzéseket okozó kötelező olvasmányokat, és tankönyveket.  – Hanem pontosan olyan könyveket, melyekben Jó élmények, kedvesség, és szeretet, és felemelő, pozitív, kellemes, szerető történetek vannak.

 

AZ ISKOLAŐRÖKRŐL: „Egy miniszterelnök felelősséget visel az ország állapotáért, és én nem vagyok hajlandó eltűrni azt, hogy a gyerekek boldogabb élete érdekében munkáját végző emberek, tanítónők és tanárnők rettegjenek, vagy féljenek, miközben mások javára végzik a munkájukat.” https://www.facebook.com/orbanviktor/videos/3569796396382496/?v=3569796396382496

 

 Hogy mi kell igazából az ember lelkének?
Figyelem. Törődés. Bíztatás. Gondoskodás. Megértés. Kedveskedés. Türelem. Szeretet.
Szóval, sokszor nem kell nagy dolgokra gondolni. Ennyi ugyanis bőven elég ahhoz, hogy boldoggá tegyünk emberi lelkeket. - Lippai Marianna
https://sziakomarom.sk/november-19-en-komaromba-latogat-lippai-marianna-hogy-eletkedv-vel-toltse-meg-kozonseget/


Aki szeret, és akinek fontos vagy, az figyel rád. Az kedves veled. És megért. És megérzi, hogy szomorú, vagy boldog-e a lelked. Mindent tud, ami te vagy. Mindent tud arról, ami benned van. Pontosan tudja, hogy mire van szükséged. Nem is tesz mást, csak szeret. Ezerféleképpen. Lehet, hogy átölel, lehet, hogy rád mosolyog, lehet, hogy gyengéden megfogja a kezedet. Nem számít neki, hogy milyen napod volt. Ő csak boldoggá akarja tenni az életedet. - Lippai Marianna
https://erolenduletenergia.blog.hu/2018/05/20/lippai_marianna


Szeretettel neveld a gyermekedet!
Jószóval. Kedvességgel. Bátorítással. Türelemmel és Bizalommal. Ne kritizáld őt. Ne bántsd, ne sértegesd, és soha ne hasonlítsd őt más gyerekéhez! Egyszerűen csak szeresd! És rá figyelj! Csak rá!
Mert a szeretetedtől lesz egészséges a lelke, és tőled lesz szép és boldog az élete. - Lippai Marianna
https://hu.pinterest.com/pin/95420085841505065/10 legfontosabb gyereknevelési tanács Dr. Ranschburg Jenőtől

Több éve már, hogy nincs köztünk, de a gondolatok, amelyeket a szülő-gyermek viszonnyal, a gyermek lelki fejődésével kapcsolatban megfogalmazott, ma is ugyanolyan érvényesek, mint ahogy azok voltak ötven évvel ezelőtt is, és valószínű, hogy azok lesznek ötven év múlva is. A bennük megfogalmazott üzenet két szóban összegezhető: szeretet és elfogadás.

https://www.eletfajatekter.hu/l/a10-legfontosabb-gyereknevelesi-tanacs-dr-ranschburg-jenotol/Szeretve nevelni. Kézikönyv

A Szeretve nevelni c. könyv egyike a családi neveléssel foglalkozó szakirodalmaknak. Témáját tekintve viszont egy olyan speciális területet dolgoz fel, ami miatt hiánypótló szakmai anyagnak számít a mai magyar gyermekvédelmi irodalomban.

„A nevelés és szeretet nem csak egymást kiegészítő fogalmak, de gyakorlatilag fölcserélhetők. Nem csak a nevelés nem képzelhető el szeretet nélkül, de a szeretet sem lehetséges úgy, hogy az ugyanakkor ne növelné is azt, aki szeretünk. Nem is lehet másként szeretni, csak ha vele együtt növelem is azt, akit szeretek. A helyes szeretet naggyá tesz – azt is, aki szeret, és azt is, aki szeretve van. Jelen könyvünk lényege ez. Ezáltal pedig nemcsak nevelni segít, hanem szeretni is. Kiegészítve a szeretet egy másik lényegi elemével, az ismerettel." - Kocsis Fülöp püspök atya ajánló soraiból

https://szentatanazbolt.hu/gyermekneveles-pedagogia/883-szeretve-nevelni-kezikoenyv-nem-csak-befogado-szueloknek.htm

https://www.facebook.com/molnar.jozsef.3557/posts/4004723056260297


Akinek rendben van az élete, az nem bánt másokat. Akinek jól van a lelke, az nem kritizál másokat. Aki békében van önmagával, az nem ítélkezik másokról. Aki harmóniában él, az nem rúg bele másokba. Sosem tenne ilyet, hiszen nincs rá semmi oka. - Lippai Marianna
https://www.facebook.com/Pozitivmantra/photos/a.548018012003078/1115773218560885/?type=3

 

Miért a bizalom az alapja a fejlődésnek? Mi a következménye, ha csak „túlélek”? Hogyan lehet a kapcsolat a legfőbb gyógyír? Mikor, ha nem most? Feldmár András pszichoterapeuta és Büky Dorottya, a Feldmár Intézet munkatársa tévelygőknek írott párbeszéde az életszakaszainkhoz kapcsolódó kríziseinkről.

https://hvg.hu/pszichologiamagazin/20200528_Feldmar_Andras_Jo_pszichoterapiaban_at_lehet_valtani_a_krizisekbol

F. A.: A probléma Erikson szerint az, hogy ha egy korábbi krízisben a jobb irányban megy az ember, akkor egyenletesen halad a pszichoszociális fejlődésben, de ha a rosszabbik felé fordul, akkor kisiklik, és attól kezdve minden rossz lesz. A terápiában tehát vissza kell menni a legkorábbi dolgokig. Ezt nagyon komolyan kell venni, de lehet, hogy nem igaz.

De én azt tapasztalom, hogy jó pszichoterápiában át lehet váltani a krízisekből. Mondom, egy jó pszichoterápiában! Nem úgy, hogy valaki rád parancsol, vagy elmagyarázza neked, mi a helyes, hanem egy jó kapcsolatban rájössz például arra, hogy meg lehet bízni a másikban. Terápiában helyre lehet tenni a kapcsolókat. Nem könnyű, de lehetséges. 

Olvassa tovább Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetését a legújabb HVG Extra Pszichológia magazinban, melyben életciklusainkkal foglalkozunk.


Közösen énekelnek és táncolnak az Emberszeretet Világnapján

http://szeretetereje.blogspot.com/2011/04/az-emberszeretet-vilagnapja.htmlAccess Bars Kezelés és Facilitálás

- Stressz, félelem, szorongás csökkentése, mély relaxáció - Ha változtatni szeretnél, de nem tudod hogyan - Feloldani azokat a gátakat, amelyek beragadva tartanak... Továbbiak

Access Bars Kezelés Gyermekeknek

Miben segíthet a Bars? - tanulási nehézségek - ha nem tud sokáig figyelni - viselkedési „zavar” - hipe... Továbbiak

Mimikri Kezelés

Ez a kezelés lehetőséget ad arra, hogy az életed minden területén összegyűjtött utánzásokat, megfelelni akarást, elvárásokat, betegséget és más nehézséget felszámolj. Tudd, hogy nem kell mások életét élned és életútját választanod.

Immunrendszer Erősítő Kezelés

- Megfázásra és influenzára - Allergiára - Ízületeken, ízületi gyulladásra - Álmatlanságra

Benső Mosoly Access Testkezelés

- Segít stabillá válni a pénzügyekben és munkában, munkánk megtalálásában - Egyensúlyzavarral küszködőknek és idegi problémákra - Helyreállítja a kapcsolódást, egységközösséget a Földdel... Továbbiak

https://www.facebook.com/pg/roladsoul/services/


Kineziológus - Kók Barbara

Önbizalomhiány, megfelelési kényszer, félelmek…

Kineziológusként, amivel a legtöbbször találkozunk, az az önbizalomhiány, a megfelelési kényszer és a félelmek nyomasztó jelenléte az emberek életében.

Minden ember belső egyensúlyt szeretne teremteni az életében. Azonban az önbizalomhiány, a megfelelési kényszer, a félelmek állandó jelenléte olyan hatással van a mindennapjaikra, hogy nem tudnak igazán boldogok lenni.

Téves hitrendszereink szerint élünk és a félelmeink irányítása alatt élünk.
Nagyon fontos, hogy meg kell tanulni elengedni a megfelelési kényszert. Ha meg akarsz felelni másoknak, a világnak, akkor nem vagy önmagad, nem azt az életet éled, amelyet szeretnél. Ezáltal nem is tudsz teljes összhangban lenni magaddal és a céljaiddal.

Az önbizalomhiány és a megfelelési kényszer sokszor nem egy jelenbeli probléma, sokkal inkább egy mélyen gyökerező, szinte az egész életünket végigkísérő jelenség. Csecsemő korunktól fogva minden tapasztalatunk elraktározódott a tudatalattinkban, és mint csendes háttérmunkás, irányít minket, úgy, hogy annak legtöbbször nem is vagyunk tudatában. Minden ember, akikkel eddigi életünkben találkoztunk, valamilyen módon befolyásolták az önbizalmunkat. Olyan sok külső visszajelzést kaptunk arról, hogy milyenek vagyunk, hogy elhittük azokat, és ha a szívünk mélyére tekintünk, néha fel sem ismerjük, kik vagyunk valójában. Annyira a környezetünk visszajelzései alapján alakítottunk ki magunkról egy személyiséget, hogy elfelejtettük meglátni az igazi értékeinket, hogy mi a szívünk mélyén milyennek gondoljuk magunkat és valójában milyen emberek vagyunk, vagy milyenek szeretnénk lenni. …

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=123121266018791&id=103421454655439


A KINEZIOLÓGIA VARÁZSLATOS,ÁLDÁSOS EREJE!!!!!!!

Önismereti utam a One Brain kineziológia módszer segítségével

Imádtam a gyermekeket, fontos volt számomra, hogy hozzásegítsem őket a könnyed, felszabadult létélményhez. A sok szabály, követelmény – igen csak hátráltatott, de megtaláltam azokat az eszközöket, lehetőségeket, amelyekkel építhettem személyiségüket.

Az életben egyik legnagyobb stressz, a megfelelési kényszer. Ezek a feszültségek a felnőtteknél, a gyermekeknél is megszüntethetőek. A tanítási óra elején rendszeresen kineziológiai agytorna gyakorlatokat végeztünk.  Így pillanatok alatt egy lenyugodott, harmonikus csapat fogadta be a tanulnivalókat.

A felelés, a kommunikáció szabadabbá vált, a dolgozatok írása minőségi eredményeket hozott. http://www.tukromtukrom.hu/2020/09/28/1-onismereti-utam-a-one-brain-kineziologia-modszer-segitsegevel


Action for Happiness
www.actionforhappiness.org
Action for Happiness is a movement of people taking action to create a happier society. Let's prioritise the things that really matter. Join us and help spread happiness at home, at work and across the community.

A boldogságért folytatott cselekvés az emberek mozgalma, amely a boldogabb társadalom megteremtése érdekében cselekszik. Előtérbe helyezzük azokat a dolgokat, amelyek valóban számítanak. Csatlakozzon hozzánk, és segítsen elterjeszteni a boldogságot otthon, a munkahelyen és az egész közösségben.Az olyan tulajdonságok, mint a lelki egyensúly és az együttérzés, tanulható készségek, továbbadhatjuk őket a gyerekeinknek, és csiszolhatjuk őket saját magunkban. Minden lépés, amit ebben az irányban teszünk, pozitív felajánlás életünk és világunk felé.
- Daniel Goleman
https://www.facebook.com/erezdalelked/posts/2117165608433751https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2019/10/09/mesefalla-varazsoltak-a-betonkeritest-egy-rabakozi-faluban/

Kaptunk egy kis ízelítőt a jóból. Teremtjük-e tudatosabban ezután?


Szeretve tanulni.

A szeretet a valódi lényed, a természetes tudatállapotod. Nem erőfeszítés, olyan, mint a légzés.
Ha az emberben szeretet él, nincsenek határok, nemzetek, semmi, ami elválaszt. És óriási erőt ad másként élni.
A félelem kismillió réteget pakolhat rád neveltetésedtől kezdve, emiatt el vagy választva belső lényed tökéletességétől,
így nem találhatod azt másokban sem.
A szeretet erősíti az intelligenciát, a félelem tompítja.
Ha a gyermek nem kap elfogadást, és teljesítenie kell, valakivé válni, hogy szerethető legyen, akkor maximalista, fél, szorong és állandó teljesítménykényszere van, hogy értékes legyen mások szemében.
Ez pedig mérgezi a lelket, elválasztja Forrásától és nem mer levetni hitrendszereket, hogy megváltódjon.
A szeretet kitágít, a félelemtől összezsugorodsz. Láthatod a részeket, amelyek elválasztanak, de sosem tudsz egységet élve létezni, csak vágyódni rá.
Tanulj az emberektől és magadról azáltal, hogy reagálsz a világra!
A szeretet nem más, mint erős vágyódás, hogy áldjuk a létezés egészét!"
/Osho-Bátorság és Eredet!/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158626098749540&set=a.10153864484659540&type=3


Szeretve nevelni

https://www.youtube.com/watch?v=0GE6rvYNDNg Kemény kéz, vagy engedékenység? -Végh József

 

 

Az egészséges énkép fejlesztése

,,A kommunikáció óriási hatással van a gyermek énképére.”

https://www.youtube.com/watch?v=O7CuvvOR_Bw Az egészséges énkép fejlesztése

 

 „Szeretve nevelni - nevelve szeretni”

 

„Csak a szeretetben van fejlődés”

 

Szeretet az élet mozgatója

 

Érzelmi- és energetikai töltet.

 

A legfontosabb az emberiség szempontjából, hogy ez a szeretet szó, a szeretet energiája újból elfoglalja azt a helyét az emberiség életében, ami tulajdonképpen egy kivezető út lehet a jelenlegi eltévelyedésünkből. – Jakab István.

 

Érzelmi- és energetikai következményét megélni.

 

A gyermekkorban kialakult szégyenérzet milyen hatással van egy felnőtt életére?

A gyermekkorban felgyülemlett szégyenérzet felnőttként arra ösztönöz minket, hogy álarcokat vegyünk fel, amelyek eltakarják az igazi arcunkat, a sebezhetőségünket.

Éppen ezért kifejezetten érdekes az, hogy egy ember annál inkább biztonságban érzi magát, minél inkább meri megmutatni magát az álarcai nélkül.

https://www.facebook.com/szabopetermotivacio/videos/318862569457604/?t=0

 

Bizonyított tény, hogy akit sokszor megérintettek, simogattak, puszilgattak a szülei gyermekkorában, az kiegyensúlyozottabb, nyitottabb felnőtté vált, mint azok a gyermekek, akik nem voltak ilyen szerencsések. A csók és a puszi egy tőről fakad, rengeteg mentális és fizikai előnnyel járnak….

https://amerce.hu/a-csok-es-a-puszi-egeszseges-ennyi-mindenre-jo

 

https://www.youtube.com/watch?v=p2ZkGBnAfZU Tudatos Gyermeknevelés - Vonzás Törvénye, Tudatos Teremtés a gyereknevelésben

 

A jó szülőket kellene, hogy hirdessük, a JÓ SZÜLŐKET,!!! és nem a kirekesztő, nem az alkoholista, nem az erőszakos, nem a gyűlölködő, hanem a kedves, szeretetteljes, boldog, vidám, igazán szerető szülőket!!!!

 

Boldogan, szeretetben élni, és segítve egymást a jó, boldog élethez - ez a lényeg!!!!

 

A Felelős Szülők Iskolája


Társas játékok című 25 részes sorozat a családi élet, házasság és gyereknevelés témában.
Keresd a párját – Párválasztás, Házasság, Szülő-Gyermek konfliktus, Papás-Mamás – FelkéSZÜLŐK, Apa születik. Pax TV és 
https://www.youtube.com/watch?v=XR933rkYEEU&list=PLE-AuDPFaBkfGLcOIoKqYFizE-_jXO6t1


A TUDATOS Szülők


Tudatos gyermeknevelés
Meglepődnél, ha tudnád, hogy a gyermekek eszement/ésszerűtlen/dühítő viselkedésének megvan a tudományos oka.
A gyermeki agynak speciális működése van az első 8 évben, amiben végtelenül könnyű kárt tenni. Nincs rossz gyerek, csak rossz szülői magatartás.

Segítségemmel megoldhatsz bármilyen szülői nehézséget és kialakíthatsz egy pozitív programot a gyereked tudatalattijában, ami az egész életét végig kíséri majd.
https://www.facebook.com/pg/prepok.zsuzsi.coach/services/Ifjusági coaching

Aggódsz a gyermeked jövőjéért? Azt szeretnéd, hogy boldog élete legyen? Gondok vannak a suliban vagy otthon? Nehezen kezeled a kamaszkori hullámzást? Beszéljünk róla!

 https://egyedildiko.hu/

 

Rose learned a new yoga pose this morning...
https://www.facebook.com/flavcity/posts/3552922791438440

Rose is 15 months today...and she knows flowers better than daddy!
https://www.facebook.com/flavcity/posts/3572845059446213


Mesevilágot fest a lakások falára – „Segíthetek a gyerekeknek boldogabb felnőttekké válni”
Bazsik Anna az Eszterházy Károly Egyetemen festő szakon végzett, itt szerzett pedagógusi végzettséget is. Rajztanárként dolgozik a gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolában, az iskolai órák után teltházas tehetségfejlesztő szakkört vezet. Míg hétköznapjai a gyerekekről, hétvégéi a falfestésről szólnak. Egy évvel ezelőtt indította el Falmesék nevű projektjét azzal a céllal, hogy csodaszéppé varázsolja a gyerekszobák falait.
https://kepmas.hu/hu/mesevilagot-fest-lakasok-falara-segithetek-gyerekeknek-boldogabb-felnottekke-valni


 

Az iskolákba (óvodákba) pozitív, jó, felemelő, szeretettel teli olvasmányokat!!!, - ne depis, ne mérgező, ne harcos, ne negatív, ne nem felemelő, ne nem jó érzéseket okozó kötelező olvasmányokat, és tankönyveket.  – Hanem pontosan olyan könyveket, melyekben Jó élmények, kedvesség, és szeretet, és felemelő, pozitív, kellemes, szerető történetek vannak.


GYERMEK KINEZIOLÓGIA & Access Bars
Képességfejlesztés Tanulási nehézségek Önbizalomhiány Beilleszkedési zavarok Szorongások, félelmek Viselkedési zavarok Számítógépes játékfüggőség Autizmus spektrum zavar tünetei Kényszercselekvések oldása http://kineziologia.co/upload/files/183/kinez-10154.png