Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Reformpedagógia 8 - A reformpedagógia múltja és jelene

2023.02.02

A reformpedagógia múltja és jelene
(Németh András, Budapest, 1996)

 

 • A reformpedagógia a herbarti iskola ellen irányuló tiltakozásból és kritikából születik meg. (Gudjons, 1994)
 • a századvég filozófiai, kulturális, művészeti irányzatait és az életmód-mozgalmakat magába integráló reformszellemiség
 • felfedezi a gyereket, visszanyúlik a nagy elődökhöz: Rousseau-hoz, Nietzsche-hez, Tolsztojhoz, Dewey-hez.

 

Új szempontok, új elvek

 • Gyermekközpontúság
 • Gyermeki szabadság elősegítése
 • Harmónia (családi, családias nevelés)
 • Természetes nevelés
 • Játék
 • Gyermek sajátosságainak figyelembe vétele (életkor)
 • A gyermek tisztelete
 • Hasznos ismeretek tanítása
 • Gyakorlatiasság, munka
 • Tapasztalati nevelés:kísérlet, munka, önálló megfigyelés
 • Az egyéni képességek kibontakoztatása
 • A gyermeki aktivitás elősegítése

 

Reformpedagógia Magyarországon

 • Nagy László: Gyermektanulmányi Társaság, 1906
 • Domokos Lászlóné: Új Iskola, 1915
 • Erdei iskolák, 1908
 • Montessori pedagógia: Buchard-Bélaváry Erzsébet, 1924
 • Kenyeres Elemér: Kisdednevelés. Dewey és Herbart pedagógiájának összevetése
 • Waldorf-iskola: Nagy Emilné dr. Göllner Mária, 1926-32
 • Családi Iskola: Nemesné Müller Márta, 1915-43-projektorientált oktatás (Decroly, Winetka Plan)
 • Szovjet munkaiskola: Makarenko
 • Szentlőrinci iskola: Gáspár László – közösségi nevelés
 • Zsolnai József értékközvetítő és képességfejlesztő programja

 

Új Iskola, 1915-49, Buda, Bíró u. 16-18.
(Domokos Lászlóné: Löllbach Emma)

pA New School mozgalom jó ismerője

pMagán leányiskola(elemi, polgári, líceum, gimnázium)

pReformkoncepciója a fejlődéslélektanra és az individuális lélektanra épít

pNagy László reformelképzeléseit követi

pOvide Decroly érdeklődésközpontú, Henry Bergson intuitív, beleélő módszerének a hatása

pKözéppontban a gyermeki öntevékenység, a produktív alkotó munka

p„világító pontok” a tanulásban

pKözéppontban a problémamegoldás

pA tanulási-tanítási folyamat tagolása: megfigyelés, asszociáció, tevékenység (kifejezés)

pHeterogén csoportokban dolgozás (projekt jellegű), közben a tanulók tanulmányozása

pAlkotó, utánzó, kényszermunkás (kategóriák)

 

 

Családi Iskola, Budapest, Tigris u.
Nemesné Müller Márta

- 6-14 évesek reformiskolája, 1915-1943, előtte Brüsszelben volt magániskolája

- Montessori, Decroly, Petersen hatása

- A család egész évet felölelő mindennapi életét utánzó, természetes keretek között működő iskola

- Szabad, közös tervezésen alapuló munka (projektorientált)

- Természetesen rendszerezi a gyermekek tudását: koncentrikus körök

- A gyermeki személyiség, egyéniség fejlesztése a középpontban

- Alkotóképesség kibontakoztatása: aktív, alkotó, játékos eljárások

- Közösségi élet erősítése (az állam boldogságának alapja)

- Élménynapló, fali napló, ünnepélyek, színi előadások

 

Buchard-Bélaváry Erzsébet
Montessori-óvodája

 • Amszterdam 1923 Montessori tanfolyam
 • Krisztinaváros, 1927-1944, 24 óvodás, 1928-tó iskola is
 • Sajátos berendezés: szabad polcok, fa játékok, taneszközök
 • Kevés kötött óra

 

A reformpedagógia jelentősége

- Gyermekbarát

- Cselekvésorientált

- Személyiségfejlesztő

 - Érdeklődésen alapul

 - Aktivitást igényel

 - Csoportmunka

 - Közösségfejlesztő

 - Demokratikus

 - Új diák-tanár viszony

 - Partnerség

 - Integratív

 - Adattálja a közoktatás

 - Módszerei, szemlélete beépül a közoktatásba

 - Új viszony a a szülőhöz, diákhoz

 - Változatos

 - Speciális nevelésű tanulók számára előnyöket biztosít

 - Innovációt inspiráló

 - A közoktatás gyökeres reformját elősegíti

 

Forrás. A reformpedagógia múltja és jelene.ppt