Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


++ 100 dolog, mely boldoggá, még boldogabbá tesz 4

2023.02.01

Quantum Creation Course (QCC)

Quantum Creation Course (QCC)   kurzust  magyarul akár 
Saját Életenergia és Teremtő Erő fokozó Kurzusnak is nevezhetnénk.A QCC célja: a Forrás önmagunkba vetett hit, a személyes teremtői önbizalom és teremtés bizonyosságának helyreállítása és ennek során a Homo Liberty és a Homo Creative igen magas tudati állapotok elérése.   >>Bővebben>>

II. Miért jött létre a QCC?
Mert a legtöbb ember igen nagy önbizalomhiánnyal küzd, kevés a bizonyossága önmagáról és a valódi teremtési lehetőségeiről. Itt az idő meghaladni ezeket az állapotokat mert ezeknek nincs jövője.A fogyasztói társadalom városi embere ritkán mer csak kilépni a kényelmi zónájából, bár a  rezgésemelkedés egyre gyakrabban hívja meg pont erre…   >>>Bővebben>>>

III.Hogyan működik a QCC?
Ez a kurzus figyelembe veszi a résztvevők aktuális induló tudati szintjét és optimális sebességű egyéni haladást, tesz lehetővé számukra.Az alacsony tudati szintektől a fejlettebb mesteri szintekig képes minden állapotot hatékonyan javítani, mert az élet legalapvetőbb törvényszerűségeivel dolgozik. A QCC tehát azt a belső teremtő forrás-képességünket rehabilitálja.>>Bővebben>>

IV.Kinek való a QCC?
A QCC annak való, aki az önbizalmát, önmagába vetett hitét és teremtő kijelentéseinek erejét szeretné jelentősen megnövelni. Mindegy, hogy spirituális körökben mozog, dolgozik vagy éppen a gazdasági szféra értékesítési vagy cégvezetői szintű részvevője. A így  QCC gyorsító pályát… >>Bővebben>>

V.A QCC rendszer előnyei
A QCC erőteljes  gyorsító pályát jelenthet azoknak, akik bármely más rendszerben praktizálnak vagy gazdasági szereplők és elégedetlenek a saját teremtő elképzeléseik és szándékaik  erejével  vagy megvalósulásuk sebességével. A QCC-vel ez a fejlődési sebesség többszörözhető,… >>Bővebben>>

VI.A QCC  mentor képzés
A QCC rendszer 2017-től mentorokat is képez ki a legjobb mentoráltakból. Olyanok érdeklődését várjuk, akik hivatásként akarják űzni ezt a tevékenységet, mert megfogta őket a QCC technológiájának potenciálja, és élvezik a teremtés ezen formáját. >>Bővebben>>

 

A   Quantum Creation Course
célja kettős
:

a Homo Liberty és Homo Creative tudatállapotok elérése 

 

Homo Liberty – A Felszabadult Ember

I.) Homo Liberty  - A  “FELSZABADULT EMBER”  ÁLLAPOTA

Ez az állapot a lélekben és tudatilag tartósan és stabilan felszabadult, tetterős, túláradóan boldog  és egészséges ember. Teljes bizonyossággal önmagában és az aktuális képességeiben éli a saját életét – alapvetően itt és most.

1.) A Homo Liberty mentes a saját korábbi önkorlátozó döntései hatásaitól, így  
– immár áltatások  helyett képes bármivel őszintén szembenézni, és
– bármit  bárkivel  megbeszélni,
bárminek  nekikezdeni  és azt végigcsinálni, vagy a
– vele történtek szinte minden pillanatára  visszaemlékezni.

2.) a Homo Liberty állapotában az ember megszabadult az alapvető kényszeres
késztetéseitől, hogy folyton   

– ismétlődő hasonló problémák láncolatait hozza  létre,
– hogy elzárkózzon a segítség szabad nyújtásától és elfogadásától,
– hogy bűntudatban éljen az ön és mások hibáztatásai kapcsán, valamint
– megszabadult a változástól való félelmétől.

3.) A Homo Liberty állapotában az ember pontosan képes
az élete fontossági sorrendjei és értékrendje helyes, kellő súllyal történő megítélésére és kezelésére,
mentes a korábbi őt felzaklató múltbeli  élményei hatásaitól így azok  nem fejtenek már ki rá visszahúzó és  blokkoló vagy bármilyen kényszeres  hatást,  valamint    
– a folyamatos környezeti leértékelések nem érintik meg és
– az élethez való  hozzáállása  valóban felelős, hisz belső meggyőződésből és késztetésből vállal fel egyre nagyobb helytállást és tudást igénylő szerepeket  az életében.

4.) A Homo Liberty állapotban az ember már feldolgozta az érzelmileg őt ért fájó egyéb hatásokat is,  legyenek azok
– különféle „életjátszmák”, veszteségek, vagy elbukott ígéretek. Mentes a mások hibáztatásától. Sem a múlt, sem a jelen, sem a jövőbeli veszteségektől való félelmei sem terhelik már. Nem mozgatják a gyűlölet, a féltékenység és a bosszú revansának és a saját  rögeszméinek, előítéleteinek valamint  megbúvó benevelt hiteinek késztetései. Befejezte a mások feletti önkényes hatalmi játszmáit és ezek áldozati oldalára  is immunissá lett.
Nem az automatizmusai, hanem a saját józan döntései alapján él.

A Homo Liberty gyakorlatilag már nem nevezhető esendő emberi állapotnak, messze-messze több annál.

A tisztulási folyamat mellett megszerzett ismereteknek és a lebontott saját blokkjai, kérgei  tapasztalatainak köszönhetően tudja, hogy  ki ő, hogyan működik, honnan jött, hova megy és hogy mit miért tesz. Ez egy Buddha állapothoz hasonlítható tiszta tudati szint, amikor az egyén már képes a szándékát és a figyelmét  teljes önbizalommal és bizonyossággal torzítatlanul  megnyilvánítani és uralni.
Megértette honnan ered valójában az ereje és, hogyan képes azt fokozni.

 

Homo Creative – a Tudatos Teremtő Lélek

II.) Homo Creative – A  “TUDATOS TEREMTŐ” LÉLEK   ÁLLAPOTA

Ez az állapot a  Lélek azon teremtő állapota, amikor  már a “látszólag merev” fizikalitás feltételrendszerén kívülről állóan irányítja a testét és rendezi át  a körülményeit, felismerve és élve eredendő (fél)isteni képességeivel.

A Homo Creative állapotában a lélek, az  Élet Forrása alapvető szándékát felismerve  és annak örök nézőpontjaival, szándékaival  és minőségével egyre jobban rendelkezve, a gondolataival, kijelentéseivel és fenntartott szándékával képes irányítani az életet és az örök fejlődést. Nem állíthatja meg semmi.

A Homo Liberty csengő-bongó buddhai tisztaságától  kezdődően nyílik egyenes út a szándékkal rendelkező kijelentéssel, azaz a saját  figyelem és szándék-energiával történő direkt teremtéshez és a letisztult szellemi érzékelési képességek irányába. A Homo Liberty  blokk mentes belső tudati  állapota szükséges előfeltétele  a további kiszámítható és stabil fejlődésednek, amit egyre önállóbban Te generálsz önmagadnak. 

A saját világodban visszaszerzett bizonyosságszinted, kontrollált figyelmed  és szellemi energiád  a valódi  alapja –  a fizikalitásban is megnyilvánulni képes – teremtőerődnek. Mindehhez persze a minden érintettre folyamatosan vonatkozó  harmonikus, jószándékú, örök fejlődési célzatú és folyton tapasztalni vágyó Teremtői nézőpontból történő életviteled  és magas etikai hozzáállásod is   szükséges – minden hátsó gondolat és megalkuvás nélkül.
Tudva, hogy a Forrás energiájáról  és lehetőségeiről önmagad mondtál le a végtelen kalandokért és tapasztalatokért, s hogy  itt az ideje kiásnod magad a “mindenféle” teremtéseid romjai alól…
Ennek a felemelkedésnek az alapja pedig  nem más mint az, azon isteni normákhoz való visszatérés amire már  Jézus  is meghívott….

A lelkek és képességeik persze messze nem egyformák – éppúgy ahogy két ujjlenyomat sem egyforma soha –  s ezért képességeik visszanyerésében is különböző az önregeneráló  sebességük. De a holografikus mátrixunk alaprezgésének folyamatos emelkedése  alapvető és kikerülhetetlen változásokat generál  és egy következő aranykori paradigmaváltás felé mozdítja el a fizikai világunkat és benne minden lényt. Gyorsul minden teremtésed megtapasztalási ideje ami ha az utad még mindig a lejtőn visz lefelé elég kellemetlen tud lenni. Viszont ha már kifelé kászálódsz akkor meg segít a Nagy Kerékkel való azonos irányú mozgásod. 

A QCC ezen szintjén az utad a Homo Creatíve állapotod  felé a megjelenő tiszta saját energiád és a kezelésére szolgáló új (orosz) információs teremtési módszerek megismerése és aktív használata, amik valóban paradigmaváltóak. Ott találsz majd dolgokat ahol nem feltételeznéd és ahol meggyőződésed, hogy van valami, na pont ott nincs semmi – és hasonló meghökkentő jelenségek tucatjai. Egy – egy valóban meg is jelent – furcsa módszerekkel megteremtett változás, egy darabig még gyakorta “kiveri majd a biztit”, amíg fel nem nősz hozzá. És annak aki még nem éli őket, fogalma sincs mi az, hogy paradigmaváltás… Ahogy a sejt, a szerv, a test regeneráció, az örök életű nem öregedő test, a „feltámadás”, a materializáció,  jelenségei talán már engednek sejteni belőle valamit – persze egyelőre a hihetetlenség sávjából szólva hozzánk.
De hogy hangozhattak egykor vajon  Jézus  szeretetvallásának paradigmaváltó szavai? Vagy Kopernikuszé, hogy a Föld kering a Nap körül és nem fordítva? 

Megvan a ma élő Jézusa és megvannak a mai világ „Kopernikuszai” is…
és régi-új – tovább pontosult és a ma emberének szóló – gyakorlati tanaikon alapszanak a QCC belső akadály lebontó valamint lélek- és tudatosság emelő  gyakorlatai.

Ezért jelenleg a QCC  a  legfejlettebb XXI századi gyorsító pálya azoknak, akik újabb hatékonyabb utakat keresnek, mert

1.) Egyrészt belátható időtartam alatt hidal át egy olyan szakadékot aminek a túloldalán  az leghatékonyabb és meghökkentő erejű információs  teremtő eljárások sikeres és gyors  használatára már megérett  tiszta Homo Liberty állapotod  van,

2.) másrészt onnan  célzottan juttat el a Homo Creative állapotod teremtési bizonyosságáig – ha, van benned elég kitartás és a kíváncsiságoddal a hitedet egészen a megtapasztalt bizonyosságodig leszel képes eljuttatni – persze minden elvárás nélkül…
Igen ez a terület már nem teljesen a megszokott duális fizikai világunk törvényszerűségei és egyensúlyai szerint működik. A “minden látszólagos fixpont” elengedése és “azon  valódi egy” saját láthatatlan  – csak jelenségeiben beazonosítható – fixpontod megtalálása és az arra  való stabil átállás az egyik legnagyobb kihívás benne. El kell engedj  majdnem mindent közben, amikben eddig megegyeztél másokkal és ezért fixnek, kézzelfoghatóan igaznak,  stabilnak, szilárdnak értékesnek és fontosnak tartottál.
Igen, sok mindent ígértem eddig, de azt nem, hogy könnyű lesz… mert szinte minden korábbi evilági stabil elképzelésed, hited  részben vagy egészben átértékelésre kell kerüljön – általad. A biztonságos kapaszkodóidat kell elengedd – vagy hirtelen vagy fokozatosan.Ugyanakkor mégiscsak a fizikalitásban kell élj tovább testileg, hisz ez a próbatükör és annak tökéletes. És amíg ezen világok önteremtett gondolati pólusai közt egy stabil  harmóniát és átjárást kialakítasz az nem két nap alatt fog menni… Hiszen fokozatosan integrálnod kell magadban a kezdet és végnélküliség kézzel és tudattal felfoghatatlan korlátlan potenciálját  – aki részben Te is vagy – és az esendő  örökmozgó látszólag szilárd fizikalitást ami ennek csak illuzórikus terméke, miközben a mindennapokban pillanatnyilag teljes meggyőződéssel pont fordítva diktálja a tudatod…
Ez külső fix pontok nélkül csak igen keveseknek sikerült eddig és gyanítom ők is inkább segítő hírnökök voltak mint valós visszakapaszkodók. Az általuk megadott információk viszont valós létrafokokat jelenthetnek a teremtett csapdáinkból való kimászáshoz.  De ahogy az elefántot is falatonként eszik meg – megfelelően mindig az aktuális ” tudati és befogadási szintedhez illesztett” elméleti és fenntartott gyakorlati fokozatosság és vezetett mentori kontroll betartása mellett megszerzed majd a bizonyosságaid, amik szépen stabilizálnak.  A lényeg, hogy el lehet ide jutni, de ebben talán mindennél fontosabb a kellő fokozatosság és a folyamatosság fenntartása  – ami egy külső potens és emelő fixpont, a Mentor nélkül – nagyságrendekkel nehezebb lenne. Ez a viszony  egy reális, viszonylag gyors  és kiszámítható fejlődési lehetőséget kínál.

A  Quantum Creation Course néhány előnye: 

> Nem kell “valós életidő”-ben  megélve megfizetned a karmikus egyensúlytalanságaid kiegyenlítésének az árát. Felgyorsulsz.

> A túlterhelő, blokkoló és korlátozó élményeidet  és energia lezáródásaidat  nem kell egyenként feloldani, hosszas órákat töltve egyes eseményekkel, hisz tömeges oldás történik úgy, hogy az nem terhel érzelmileg (nagyon) túl

> Ugyan mentálisan elfáradsz, de a feloldott  élménytömeg érzelmi és erőfeszítés része nem rángatja meg és nem viseli meg teljes erővel a testedet és alapvetően nem borít ki az egyensúly kiegyenlítődése

> A QCC gyakorlatai során a mentális, érzelmi  és fizikai automatizmusaid kioldódnak és eltűnnek örökre. A mentális és lelki kényszerességek, függőségek  (taszítások-vonzások)  bármivel  kapcsolatosan amivel dolgozunk – mindegy, hogy ki vagy mi az – gyorsan elpárolognak.

> A gondolati felidézés vagy gondolati képek megteremtésének  színessége, dimenzionalitása, és élessége brutálisan megjavul. Ha korábban nem volt, csak feketeség  akkor képes leszel hamarosan  színes felidézésre  is.

> Útközben jelentősen javul a memóriád.

> A múlt zaklatottságai, fájdalmai, gyászai többé nem izgatnak fel.

> Brutálisan megnő a kreativitásod és a mentális teremtő erőd, hisz a QCC ott kezd, ahol mások befejezik

> Jelentősen javul az aktív  élő szabad figyelmednek és szándékerődnek a szintje és a mentális  terhelhetőséged.

> Felszámoljuk az érzékeny  “nyomó gombjaid” amik a reaktív  programjaid indították eddig.Fokozatosan megszűnnek azok a korábbi félelem alapú ösztönös reakcióid, amikre bizton építhetett bárki (gyerek, család, ügyfél, főnök, média) és helyette józan döntésekkel irányítod az életed. A figyelmed és az időd feletti kontrollod végérvényesen visszaveszed.

> Magasabbra emeljük a saját magaddal kapcsolatosan megszerzett önbizonyosságod és teremtő erőd szintjét, hogy egyre inkább  képes légy független lenni, azaz élni és dolgozni  a saját életteredben és a saját időbeosztásod szerint, nem másoktól függve és nem nekik mindenáron megfelelve.

> Ahogy tisztulsz úgy  egyre  harmonikusabb  szerelmi és családi kapcsolatokra is alkalmasabb leszel, s automatikusan olyanokat vonzol be akik már  szintén ezen a magasabb tudati szinten élik az életüket. Ez  akár az üzleti kapcsolataidban is mentesít az “alsóbb kategóriás ügyfelek” adta  visszatérő és fájó tapasztalatoktól. Mert amit már “bent” feszültség mentesíteni tudsz az “kint” már nem fog megjelenni karmikusan.

> A “nincs időm” kijelentése a múlté. Saját  időd és élettered teremted meg és használod a legjobb belátásod szerint. Befejezed függeszteni magad másoktól és egyre inkább csak azt éled, amit valóban a lelked szerint választani is akarsz!   

A  személyes energiaszinted és önbecsülésed, önbizalmad megemelkedésével, képessé válsz kilépni a Téged korábban gúzsba kötő alkukból és képes vagy kilépni  a személyes elnyomattatás alól is. Sőt, Te sem mások leuralásában keresed a biztonságodat…

> A QCC kiemel az esendő emberi létből és rádöbbensz valójában Ki vagy és mire lehetsz képes!  

Itt a Quantum Creation Course-ban pontosan a saját specializált képességeink, képzelőerőnk, teremtő kreatív energiánk és életerőnk energetikai rehabilitációját végezzük, a meglévő pillanatnyi induló szintről,  egyre bővülő körökben.
A határ gyorsan tolódik túl  először a  saját univerzumod most lekorlátozó keretein, majd minden máson is…

Mi a  Quantum Creation Course végzésének módja? 

1.Ez egy személyre szabott, Mentor Mentorált kapcsolatban zajló,
alkalmanként  2-4 órás, de sok tucatnyi speciális etapból álló kurzus. Amit sok-sok életen át a lélek feltornyozott magának korlátként az információs mezőben – az most hatékony átalakításra és lebontásra kerül… A mező jól kontrollált változásainak visszajelzése egyedi fejlesztésű multitenziós eszközzel  felügyelt. (Hogy ne hazudtoljam meg villamos mérnök mivoltomat se…)

2. Majdnem minden blokk lényegi kulcs információk átadásából, majd személyes páros  energetikai egyensúly helyreállító, blokkoldó gyakorlatokból áll, amit otthoni önálló szorgalmi munka követ – saját ütemben végezve. Így az információs mező tartalmának a módosítása és a saját energia teremtő képesség fokozása több irányból folyamatosan stimulált. A közben megszerzett tudás és tapasztalat pedig képes stabilizálni a javuló állapotokat, és a korábbi kioldott figyelem és energia csapdák már nem képesek rabul ejteni a mentoráltat. 

Minden találkozás eredményt hoz és a megváltozott  energetikai egyensúlyod és változó tudati és érzékelési állapotodat
-     az oldások élményeiben,

 • a javuló jelenlétedben,
 • testi-lelki méregtelenítésben,
 • a zavaró testi érzetek megszűnésében,
 • a javuló önismeretedben,
 • a spontán felismeréseidben,
 • a nagyobb belső nyugalmadban,
 • a növekvő stabilitásodban,
 • külső-belső érzékelésed egyre kisebb különbségeket is megkülönböztető finomodásában,
 • egyre tisztább és megjelenő új érzékelési csatornáidban
 • a mindennapjaid megváltozó emberi viszonyaiban,
 • eleinte szokatlan fajta “hirtelenke” teremtéseidben és az életedben  mind gyakrabban felbukkanó újfajta szinkronicitásokban tudod, mint dinamikus élő tükörben megfigyelni. Ezek a változások mindenkinél kicsit mások, ahogy fejlődik a QCC-vel, hisz korábban mindenki a saját módján mondott le a képességeiről és teremtő energiái használatáról.

3. A Mentor minimum heti kommunikációban leköveti a házi feladatok végzését, és rendelkezésre áll E-mailen, és telefonon, ha a Mentoráltnak kérdése van a gyakorlatok végzése során vagy megosztaná a gyakorlatok tapasztalatait,  elért  eredményeit, érzéseit.

4. A találkozási gyakoriság rugalmas, de  minimum 1-3 hetenként javasolt. A leggyorsabb fejlődést 2-3 naponta történő találkozásokkal lehet elérni. Minden jól elvégzett  házi és szorgalmi gyakorlati feladat gyorsítja az egyéni fejlődést és ezekkel lehet a  napi folyamatosan javuló belső egyensúlyi állapotot fenntartani és fokozni.
Az élet meg nap mint nap adja a kihívásokat és “húzza az ívet”  és egyben evvel a dinamikus tükröket is az ember orcájába tolja. Csak győzzed eléggé ébernek  lenni rá és azonnal észlelni  a “mi okoz mit” összefüggéseket  a történésekben… egy-egy oldás után. 

 

Források: http://quantum-creation.hu/

http://quantum-creation.hu/mi-az-a-qcc/

 

 

 

 

,,Azt akartam, hogy megvilágítsam az egész Földet. Van elegendő villamos energiánk, hogy legyen egy második Napunk. …

De lehet más energiánk is, mint pl. pozitív mentális energiák. Bach vagy Mozart zenjében van, vagy a nagy költők verseiben.

A Föld belsőjében van az öröm, a béke és a szeretet energiája az emberiség számára. Ezek elnevezései a virágok, amik nőnek a Földön, az étel, melyet kapunk belőle, és minden, ami az ember hazájában csak létezik, minden tőle származik.

Éveket töltöttem el azzal, hogy ezek az energiák hogyan befolyásolják az ember életét.

A rózsa szépsége és az illata használható, mint egy gyógyszer, és a Nap sugarai számos jótékony gyógyító hatással bírnak.

 

…Felfedeztem a csillagot, mely valamennyi csillagászati és matematikai törvényt eltüntethet….
A fény akkor fordulhat elő ilyen sűrűséggel, amely illeszkedik a szférában kisebb, mint egy alma, egy nehezebb, mint a Naprendszerünk.


Művészetek és kultúrák azt tanítják,

hogy az ember képes legyen Krisztus, Buddha és Zarathusztra lenni.

Amit megpróbálok bebizonyítani az ennél is vadabb, és szinte elérhetetlen.

Ez az, amit teszünk az Univerzumban. minden lény, mint Krisztus, Buddha és Zoroaszter születik meg.

Tudom, hogy gravitációs hajlammal minden képes repülni, és a célom nem az, hogy ez repülő eszközökkel történjen (repülőgépek vagy rakéták), de tanítani az egyéneket visszatérjenek a saját szárnyaikhoz....”

Források: http://sciencevibe.com/2016/05/03/nikola-tesla-1899-everything-is-the-light-interview-must-read/  angol

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1013863648701235&set=pcb.1013863915367875&type=3 magyar

 

 

 

Skaláris energia

 

A longitudinális (skaláris hullámok-energia) EM hullámok néhány alkalmazási területe:

1. Egy csapásra megoldható lenne az energiaválság.

    Szükségtelenné válnának az „olajháborúk”. Ez a fajta energia végtelen mennyiségben áll rendelkezésre szabadon és örök időkön át.

 

A vákuum energiájának kifogyhatatlan óceánja, az idő birodalmában található skalár EM hullámok immár elérhetővé váltak, és „átalakíthatók” közönséges (transzverzális) EM hullámokká. A fejlődés olyan mértékű lehetne, mint amikor az első vízikerekeket felállították a folyókon. Az energia ingyen van. A folyó akkor is termeli számunkra, ha éppen nem akarjuk hasznosítani. Jelen esetben pedig egy hatalmas folyóról van szó, semmiben nem csökken energiája a ’vízikerekünktől’.

 

Mindez azt jelenti, hosszantartó megoldás van birtokunkban az „energiaválság” kezelése kapcsán, feltéve persze, hogy akiknek ez a bizonyos megoldás a kezükben van, hajlandóak lesznek végre átadni az egész emberiségnek.

 • Egy csapásra megszűnne az olajtól való függőségünk.
 • Olyan autókat gyárthatnánk, melyekbe egész egyszerűen nem kellene üzemanyag.
 • Olyan motorokat gyárthatnánk, melyek önmagukat hajtják meg.
 • Vagyis az elektromágneses energia korlátlan mértékben állna rendelkezésünkre, mindenhol és mindenki számára teljesen ingyen az egész világon.
 • Minden egyes ház, de akár kunyhó is saját energiaforrással rendelkezhetne.

Természetesen első alkalommal ott lenne még a berendezés költsége, az energia áramlása azonban teljesen ingyenes és a készülék élettartama is rendkívül hosszan tartó, hiszen nem tartalmaz mozgó alkatrészt a generátor. Minden bizonnyal évtizedeken át is képes működni, átalakítani a skalár energiát.

 

„Bizonyos hatalmak nem igazán szeretnék, ha az elektromágnesesség e kiterjesztett elmélete általánosan ismertté válna, netán az iskolákban tanítanák.

Mindez ugyanis elvezetné az állampolgárokat a szabadenergia (ingyen-energia) használatához, ami miatt gazdasági téren lehetetlen lenne őket irányítani. Pontosan ez volt az az ok, amiért Teslát elnyomták… Ma pontosan ugyanaz a hatalmi elit állja útját mindenféle tömeges elterjesztésnek.” – Bearden

 

2. Mindenki egészségessé válhatna, és egészségben élhetne.

    Korunk súlyos betegségei, mint a rák vagy az AIDS, de közel valamennyi betegség, néhány évnyi fejlesztés után esetleg gyógyíthatóvá válik – megfelelő költségvetési támogatás esetén.

 

3. Ha Beardennek igaza van a skalár EM hullámok természetével kapcsolatban, akkor

    lehetőség van olyan berendezések megépítésére, melyek képessé tesznek bennünket a gravitáció, az idő, a tehetetlenség, és egy objektum tömegének a megváltoztatására. A dolog így természetesen rendkívüli fontossággal bír a katonai alkalmazások tekintetében, űrhajók meghajtásánál, időutazás kapcsán, teleportáció, a parajelenségek, és egy csomó olyan jelenség megértésében is, amelyről jelenleg még fogalmunk sincs. Tömegek tudatbefolyásolása szintén lehetségessé válik.

 

„Idő-energia, az idő múlása, és az idő szerkezete jelentik az elektromágnesesség legfontosabb területeit.

Az ’idő, mint energia’ egykor ugyanolyan könnyen kezelhetővé válik, mint manapság a térenergia. Mindig is foglalkoztunk a téridő és a téridő görbületének kérdéseivel.”

 

A skalár EM hullámok különböznek a hétköznapokban ismert, a televíziót, a rádiót, a mobiltelefont, stb. működtető elektromágneses energia fajtájától. A közönséges EM hullámok transzverzálisak, azaz a haladási irányukra merőlegesen rezegnek, lényegesen különböznek hát a longitudinális EM hullámoktól.

Ezek a skalár hullámok igazából nem a mi „anyagi” világunkban léteznek, hanem világűr vákuumában, illetve az „idő birodalmában”.

Fontos megjegyezni, hogy ez a fajta vákuum betölti a Világegyetemet, a szilárd testeket is. A saját testünk is nagyrészt ürességből áll, sokkal nagyobb térrészek helyezkednek el a szervezetünket felépítő atomok, molekulák között, mint amekkora teret azok kitöltenek.

Ez a fajta energiaóceán tehát a Világegyetem minden pontján megtalálható, minden pontján megcsapolható.

Hatalmas felfedezésnek számított, amikor felismerték, az „üresség” korántsem üres valójában, ugyanis telis-tele van energiával.

Bearden alezredes úgy hivatkozik erre az energiára, mint „az idő birodalma”.

 

Rick Anderson a következő szavakkal írja le az új tudományt:

„A skalár EM elnevezés a már nyugdíjazott Thomas E. Bearden alezredes - rendszer-elemző, a háborús játékok specialistája -, aki az elektromágnesesség lényegének megfogalmazói közül azon elmélet támogatója, miszerint

lényegében egy hatalmas, láthatatlan, mindenütt jelenlevő skalár energia (ellentéte a vektor energiának) létezik, és ez az energia egyben minden fizikai valóság alapja.”

A vákuum terében felfedezett skalár-energiát olykor „nullponti energia” névvel is említik.

Forrás alapján: http://aranylaci.freeweb.hu/skalar/skalar.htm

 

 

Hogyan hozunk létre skaláris energiát 

Skaláris energiát tulajdonképpen sokféle módon lehet gerjeszteni, például elektronikus, mágneses, fizikai vagy optikai úton (például, fázisokra bontott mintákkal a számítógép képernyőjén). Még olyan karórák is kaphatók, amelyekbe mozgó Möbius-csíkot szereltek, amely védelmező skaláris mezőket generál. 

Forrás: http://www.egeszsegstar.eoldal.hu/cikkek/skalarenergiamedall.html

 

 

,,Melyek a leglényegesebb tulajdonságai a skaláris energiának?

- Elsősorban feltöltheti a testünk összes sejtjét az ideális 70-90 milli voltra, mely által megvédi azok egészségét (a rákos sejtek töltése nagyon alacsony, csupán 15-20 milli volt körüli !).

  A hidrogén atomok közti kovalens kötéseket megerősíti, amint azt spektrográf segítségével is megmérték. Ez azért fontos, mert ezek a hidrogénkötések tartják össze az emberi DNS-t.

- Növelheti a sejtfalak áteresztő képességet, melynek folytán a sejten belüli élettani funkciók, mint a táplálék felvétel és a méregtelenítés nagymértékben hatékonyabbá válik.

- Tisztíthatja a vért azáltal, hogy szabályozza annak zsír-fehérje arányát, így segít jobbá tenni a szív és érrendszeri keringést.

- Laboratóriumi kutatások szerint 145%-osra is emelheti az immunrendszer aktivitását, így nagyobb védelmet jelenthet a fertőzések ellen, illetve gyorsabb javulást eredményezhet.

- Ezen túlmenően emeli a mentális fókuszt,

  valamint egyensúlyba hozza a két agyféltekét mely hatásokat EKG segítségével is kimutattak.

- Antidepresszáns hatást is kifejthet, azáltal, hogy gátolhatja a noradrenalin felszívódását.

- Erősíti a testünket körülvevő éteri mezőt, vagyis auránk legbelső részét, az éteri testet.

- Nem utolsó sorban pedig védhet az összes elektromos berendezés által kreált káros elektromágneses sugárzást, így megóvhat azok nem csekély szervezetre gyakorolt egészség   

  romboló hatásától.

 

- Testi aktivitás és Sportteljesítmény

Emeli az Energiaszintet, a Mentális Fókuszt, a Kreativitást és a Libidót. Elősegíti a Testi Egyensúlyt, a Hajlékonyságot, a Nyúlékonyságot, az Erőnlétet és a Kitartást.

 

- Fájdalom ellen

Enyhítheti a végtag fájdalmakat, a Menstruációs panaszokat, a Migrént, a Fej- és Hátfájást, az Izomhúzódást, a Ficamokat és a Depressziót.

 

- Stressz és egyéb hasznos hatások

 • Elősegítheti a Nyugodtságot,
 • az Energia Egyensúlyt, a Csí áramlását, a Csakrák működését,
 • Mélyebb Relaxációt Eredményez és
 • Kivédheti az Elektro- Szmogot.
 • Csökkenti az Émelygést,
 • a Feszültséget,
 • a Fáradtságot
 • és a Horkolást.

 

- Jóllét és Egészség

Helyreállítja a test körüli Energiamezőt, a Kiválasztást, a Keringést, az Immun- és Endokrin rendszer működését, Gyorsíthatja a felépülést, a Méregtelenítést, Serkenti az Emésztést.

Összegzés:

 

A Skaláris energia:

 • Csökkentheti a gyulladásokat
 • Segíti a keringést
 • Erősítheti az immun rendszert, és a belső elválasztású mirigyeket
 • Elősegíti a sejtek anyagcseréjét, méregtelenít
 • Növeli az áteresztőképességet
 • Megnöveli az energiát
 • Megóvja a DNS-t a sérülésektől
 • Lassítja az öregedési folyamatokat
 • Megerősíti a szervezetet, megóvja az egészséget az elektromágneses hullámok befolyásától
 • Fokozottá teszi az összpontosítást, koncentrálóképességet "

 

Forrás: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=613667575387513&set=pcb.565708793543653&type=3

 

 

Jó Rezgést Csak

 

Amikor belépsz egy szobába, érezheted a jó hangulatot vagy a rossz hangulatot? Mi van az emberekkel?
Ez is az, hogy barátokat csinálsz.

Olyan lelkeket vonzol, mint a vibrációd. Hagyd, hogy a jó hangulat gördüljön!
Amikor élő példa arra, hogy mit szeretne vonzani, a rezgései hasonló lelkeket hoznak létre.

 

Az univerzum nem beszél angolul, hanem frekvenciául beszél.
Azok, akik rezegnek ugyanazon a frekvencián, vibrálnak egymás felé. A tudományban ezt hívják, szimpatikus heves rezgések.

 

Tippek a vibráció növeléséhez:

1. Gyakorolja a kedvesség cselekedeteit

2. Hálás köszönetet azoknak, akiket szeretsz

3. Ossza meg és adjon szeretetet és fényt mindenütt, ahol megy

4. Egyszerűen könnyítse meg a szobát, ahol belépsz, gyönyörű mosolyoddal

5. A szeretet és a szeretet nyitott szívével élni jön vissza hozzátok.

 

Nem kell úgy éreznie magát, mintha el kellene mennie az útból, hogy találkozzon és üdvözöljétek mindenkit.

Küldd el a szeretetet és a világosságot mindazoknak, amelyekkel csendben találkozol.

A rezgés növelése a barátokkal:


   -     Limit szarkazmus

 • Bocsásson meg, ha szükséges.
 • Beszéljétek meg a különbségeket és tiszteljék a különbségeket.
 • Ne hízelegedj csak jobban. Azt jelenti, amit mondasz és bátorítasz az igazsággal.
 • Nézd meg a jókat bennük és világíts rá rájuk (különösen, amikor érezzük sötétedni).
 • Ha van egy ellenséges vonat magad, hogy elhallgattasd őket, és küldj könnyedséget és szeretetet ott.

  A jó barátság szolgálatában:


      - Amikor a barátaid szomorúak – szimpatizálj velük.
 •     - Amikor a barátaid bajban vannak - vigasztald őket jó tanácsokkal
 •     - Amikor barátaid nehézségekbe ütköztek - támogasd őket,.. támogasd hálásan

            és örömmel mindazt, amit csinálsz.
 

A fejedben lévő érzés csökkentheti a jó vibrációt a negatív hatás miatt.
Ezért nagyon fontos a Detox gondolataihoz.

Forrás: https://www.kerryleesmith.com/good-vibes-only/

(Google fordítást pontosítani kellene)

 

 

 

Anamé Program

Tapasztald meg a magasabb energiaszintet!
Fejlődés, gyógyulás, sugárzó erő

Személyre szabott, megoldásorientált módszer, ami a csakrák energiaáramlásának beindításával gyógyítja a testet és a lelket.

,,Az Anamé Program nem más, mint egy olyan mély karmikus tisztítás, ami a gyökerekig hatol. Nemcsak gyógyítja a testet és a lelket, de felébreszti benned azt, aki valójában vagy. Az összes törött, széthullott szilánk megtisztulva egyesül, hogy tökéletes egészet alkothasson.”

A világon egyedülálló az is, hogy az  Anamé Programban az egyéni terápiás óráinkon csakradiagnózis alapján, csak személyre szabott gyakorlatokkal dolgozunk. Ez teszi lehetővé, hogy ezzel az energiával gyorsan, pontosan és biztonságosan érjük el a kívánt eredményt, egy pontos, személyre szabott tervrajz alapján.
Csoportos foglalkozásainkon többet kínálunk neked, mint pusztán jógaórákat. Oktatóink aktuális állapotodat és tested energiarendszerét figyelembe véve ügyelnek rád minden foglalkozáson, és korrigálnak a gyakorlatokon ott, ahol szükséges, hogy mindenki a saját tempójában haladjon, és a fejlődés fokozatos legyen és erőteljes. Így kísérünk végig az úton.

 • Csakradiagnózis
  Tested önkéntelenül is elárulja testi, lelki és szellemi állapotodat. A csakradiagnózishoz nem kell más, mint hogy feltett kézzel egyenes tartásban állj pár másodpercig. Ha ez egészségügyi állapotod miatt nem lehetséges, akár ülve is elvégezhető. A test arányai, az izomtónus és csontok helyzete megmutatják, hogy melyik csakrával kell elkezdeni a munkát.

 

 • Személyre szabott módszer
  Egyéni terápiás óráinkon csakradiagnózis alapján feltérképezzük energiamintázatodat és olyan gyakorlatokat fogunk javasolni, melyekre a leginkább szükséged van. Minden ember egyedi és megismételhetetlen, így vagyunk a fejlődésünk állapotával is. Oktatóink személyre szabott munkát végeznek, hogy te a lehető leggyorsabban haladhass.

 

 • Dinamikus energiagyakorlatok
  A gyakorlatok erős hatásúak, nagy energiával dolgozunk, a változás már az első pár alkalommal érzékelhető. Ennek ellenére az Anamé Program gyakorlatai mindenki által kivitelezhetőek, bármilyen egészségügyi, erőnléti állapotban elvégezhetőek. Az Anamé Program kidolgozásánál ez már kezdettől fogva alapvető szempont volt.

 

 • Csakratisztítás és energetizálás
  Kialakult energiablokkjaidat csakratisztítás útján oldjuk, a helyére pedig magas rezgésszámú energiát töltünk. Mindennek a hatására már az első órán jelentkeznek a tisztulási tünetek, intenzív testérzetek. Ez annak a jele, hogy a testedben beindult az energiaáramlás, kezdesz felszabadulni elakadásaidtól, nehézségeidtől.

 Az Anamé Program® egy személyre szabott program.

Biztonságos és személyre szabott

Oktatóink aktuális állapotodat és tested energiarendszerét figyelembe véve ügyelnek rád minden foglalkozáson, és korrigálnak a gyakorlatokon ott, ahol szükséges, hogy mindenki a saját tempójában haladjon, a fejlődés fokozatos legyen és erőteljes. Éppen ezért minden foglalkozásunk biztonságos és személyre szabott.

Gyors és erős hatású

Gyakorlataink hatására erős testérzetek lépnek föl. Ez annak a jele, hogy a testben beindultak a belső folyamatok, elkezdődött a tisztulás és gyógyulás. Mindez azért lehetséges, mert nagy energiával dolgozunk. A módszer így gyorsnak számít, a változás már rövid idő alatt érzékelhető.

A módszer gyakorlatai egyszerűek. Végrehajthatóak számodra, bármilyen egészségügyi vagy testi állapotban is vagy.

Az Anamé Program egy komplex csakraprogram, ahol nem csak az órai munka számít, de az otthoni gyakorlás is.

Az otthoni gyakorlás lehetőségei:

1; Amennyiben valamilyen okból akadályoztatva vagy, és nem tudsz eljutni hozzánk a foglalkozásainkra, javasoljuk neked a Youtube csatornánkon és itt a honlapunkon is megtalálható ingyenes gyakorlatainkat.

2; Az egyéni terápiás óra során oktatód olyan személyre szabott gyakorlatsort állít össze neked, melyben figyelembe veszi saját egyéni csakratérképedet és csakráid egymáshoz viszonyított egyensúlyát. Ez adja az otthoni gyakorlás alapját, melyen aztán a fejlődésednek megfelelően hétről hétre változtattok. Ez az óratípus Skype-on keresztül is igénybe vehető.

Mi is az az Anamé Frequency?
Nem más, mint egy olyan módszer, mely a mai modern technológiát, az ősi szellemi és spirituális tudást, és a világunkat előrelendítő Anamé energiát kombinálva képes a lehető legerősebb, legdirektebb és leghatékonyabb módon hatni testünkre, lelkünkre, szellemi fejlődésünkre, hangok és rezgések által.

Mit jelent a magasabb energiaszint?

Fizikai ismereteink alapján tudjuk, hogy az anyag, így a testünk is, rezgés, tehát végső soron energia.

Minél alacsonyabb a testünk rezgésének frekvenciája, annál „anyagibb” a test, annál jobban közelít a tehetetlen anyagba dermedéshez. Ennek végső foka a holttest vagy mondjuk a kő állapota.

Minél magasabb ez a frekvencia, a testünk anyaga annál közelebb van a magasabb szellemiséghez, az igéhez, ami az anyagot formálja, teremti és áthatja.

A körülöttünk lévő világ éppúgy rezgésből áll, ahogyan mi magunk. Rezgés az étel, az ital, az információ (a külvilágból származó és a belső világból jövő: pl. gondolatok). Te magad választod meg, hogy magasabb vagy alacsonyabb frekvencián rezgő ingereket engedsz be magadba, amik rezgésüknek megfelelően emelnek rajtad, vagy lehúznak téged.

Az Anamé Program gyakorlatai segítenek téged abban, hogy egyre magasabb energiaszintre juss. Tesszük ezt csakráid tisztításával, gyógyításával, energetizálásával.

Amint egy csakra élettelivé válik és magasabb energiaszintre lép, a hozzá tartozó életterületeden is pozitív változásokat fogsz megtapasztalni. Így hát az Anamé Program egy komplex út, mely nem csupán gyakorlatok ismétlését foglalja magában. Ez a belső béke és harmónia útja.

Mik hát a jellemzői a magasabb energiaszintnek? Milyen pozitív változásokat tapasztalsz meg, ha gyakorolsz?

Energiával teli állapotban vágysz a fizikai mozgásra. Tiszta levegőre, egészségesebb ételekre. Ez magával hozza a testi egészséget, fittséget. Az egészséges életmódnak nem kell lemondások sorozatának lennie. Ha megtapasztalod azt az élményt, hogy felszabadult és lelkileg kiegyensúlyozott vagy, nem is vágysz utána destruktív életmódra, nehéz ételekre, káros anyagokra.

Megtapasztalhatod a test regenerálódását, megfiatalodását.

Visszatér gyermekkorod elfeledett lelki könnyedsége, és az a pozitív attitűd, amellyel még nagy szemekkel csodálkoztál a világra.

Nyitottabbá válsz, derűsebbé. A kisugárzás nagyon fontos, ugyanis környezeted is úgy fog viszonyulni hozzád, ahogyan te magadhoz. Aki a belső béke útján halad, annak külső problémái is sokkal gördülékenyebben oldódnak majd meg. Nehéz párkapcsolati krízisek, megoldhatatlannak tűnő akadályok hullanak alá és tűnnek el a mélyben, mintha nem is lettek volna. Ezek mind csupán olyan alacsony energiaszintű képzetek, melyeket az agyad hamis képként szemed elé tár. Amint bizonyosságot nyersz saját magadban, és elkezdesz hinni abban, hogy minden a lehető legjobb forgatókönyv szerint történik, ezek a csalfa képek elveszítik jelentőségüket, eldobod őket.

A magasabb energiaszint tehát az élet minden területén változást hoz magával. Megszületve lelked apró, elrejtett bugyraiban, szépen lassan kihat egész sorsodra. Így találod meg helyedet a világban és éred el a legmagasabb boldogságot.

Források: https://www.facebook.com/events/138230403404333/?acontext={%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22}

http://anameprogram.com/hu/mit-jelent-a-magasabb-energiaszint.31.aphtml

http://anameprogram.com/

http://anameprogram.com/hu/mi-az-aname-program.9.aphtml

 

 

 

A belső erő felébresztése - ARTHA: A Védikus Alkímia és a tudatos teremtés alapjai

Fedezd fel magadban a kimeríthetetlen erő magját, mely éppen úgy áthatja és egyben tartja a lényed, ahogyan a Nap átsugározza és vonzásában tartja a naprendszert. Mert az erő nem testi képességből, nem az akarat acélosságából, hanem abból fakad, hogy ráérzel a belső középpontodra és felszabadítod magadban az energiáját.

Véget ért a tanév utolsó – egyben legvidámabb – tanfolyama, a Szattvikus tértartás workshop, ahol a témánk a belső erő felébresztése volt. Most nyári szünet következik és szeptember 9-én várunk minden új érdeklődőt az ARTHA: A Védikus Alkímia és a tudatos teremtés alapjai workshopra.

Az Artha workshopon a védikus alkímia alapjait és a teremtőerő felébresztésének kulcsát adjuk át.

Az elméleti és gyakorlati oktatás során az emberi tudat szellemi anatómiáját teljesen új nézőpontból tárjuk fel és olyan transzmutációs technikákat tanítunk, amelyek segítségével a személyiség felszabadítható a gátló tényezők alól és ténylegesen feloldhatóak a karmikus terhek.

Lebontjuk az anyagi síkon való teremtés és birtoklás útjában álló akadályozó hitrendszereket és ismertetjük a tudatos mentális teremtés működőképes módszerét.

Ízelítő a workshop témáiból:

 • A védikus alkímia alapjai
 • Alkimista transzmutációs technikák
 • Az anyagi és mentális teremtőerő felébresztése
 • A mentális teremtés védikus eszköztára a gyakorlatban
 • Az anyagi univerzum és a tudat anatómiája
 • Az anyagi világot mozgató erők kontrollálása
 • Bháva-görbe, az érzelmi- és létállapotok modellje a védikus alkímiában
 • Teremtő bhávák (létállapotok) megidézése
 • Egyéni guna-karakter átalakítása

Mit várhat az ARTHA workshoptól?

 • Az ősi védikus tudáson alapuló korszerű, integrált szemléletet kap
 • Teljesen új nézőpontot ismerhet meg a világot mozgató erőkről
 • Eddig nem tapasztalt önismeretre tehet szert
 • Mentális képességei kibontakoznak
 • Elérheti az alkimista transzmutáció első fokozatait
 • Működőképes eszközöket kap karmikus terheinek feloldására
 • Felszabadulnak anyagi teremtőerejének blokkjai
 • Képessé válik átlátni és rendezni előnytelen anyagi körülményeit

Források: http://lifesutra.hu/belso-ero-felebresztese/

http://lifesutra.hu/kepzeseink/alaptanfolyamok/artha/

 

 

 

Mi a Védikus Alkímia?

A Védikus Alkímia egy új önálló szellemi irányzat, amely korszerű és gyakorlatias formában ötvözi a Védikus szakrális hagyományt és a nyugati alkímia szemléletét.

A Védikus Alkímia célja megegyezik az alkimisták egykori céljával, az emberi tudat arannyá nemesítésével, eszköztára pedig a védikus tanokra épül.

A Védikus Alkímia a Védák több ezer éves kódját tárja fel és annak alkimista esszenciáját ülteti át a gyakorlatba a ma embere számára, vallásos és mitikus színezettől mentesen.

Céljaink

 • A Védikus Alkímiával a célunk egy jobb, szattvikusabb világ megteremtése, ahol az emberek szellemileg szabadok, lelkileg egészségesebbek, jó szándékúak, felelősségteljesebbek, igazabbak és boldogabbak.
 • A Védikus Alkímia filozófiája és eszköztára arra irányul, hogy az emberek felszabadíthassák saját mentális-, teremtő és életerejüket, előhozzák rejtett képességeiket és tágíthassák tudatukat.
 • Szeretnénk alkimista gondolkodókat képezni, akik kitörtek a tömegtudatból és nem csupán befogadói mások gondolatainak, hanem aktív részesei az emberiség szellemi fejlődésének.

Kiknek ajánljuk?

 • Mindazoknak, akik szeretnék megismerni a Védák titkait anélkül, hogy egy hindu vallási irányzat követőivé válnának.
 • Akiket érdekel egy olyan önfejlesztő módszer, amely a Védák esszenciáját érthető és korszerű formában képviseli, s amellyel sikeresebbé és boldogabbá tehető az élet.
 • És mindazoknak, akik a napjainkban jellemző szellemi zűrzavar és a spiritualitás üzleties kínálgatása dacára továbbra is mélyen érdeklődnek az élet metafizikai vonatkozásai iránt.

Mi érhető el a Védikus Alkímia segítségével?

 • Felszabadítható a lekötött mentális- és életerő
 • Felerősíthető a teremtőerő és a kreativitás
 • Elháríthatóak a képességeket és a személyiséget akadályozó belső és külső okok
 • Lelkileg egészségesebbé, harmonikusabbá és boldogabbá válik az ember
 • Az emberi tudat kitágítható, a tudatossági szint emelhető
 • Kifejleszthető a szubtilis érzékelés és a szuper-intuíció
 • Aktivizálhatóak az emberben rejtőző isteni én-részek
 • Feloldható a személyes karmikus teher
 • Az élet minden területén sikeresebb működés valósítható meg

Az utóbbi néhány évtizedben az ezotéria piaccá nőtte ki magát, ahol rengeteg könyv és szellemi út gazdagítja a kínálatot. A kereső könnyen ráakad egy-egy érdekességre, amely óriási reményeket ébreszt benne. Eközben azonban mindinkább belekeveredhet egy olyan szellemi labirintusba, amelyből nehéz megtalálni a kivezető utat, élete problémái pedig továbbra is megoldatlanok maradnak. Az élet tele van traumatikus fordulópontokkal, amelyek az emberek többsége szerint egyáltalán nem befolyásolhatók. Ezért sokan tehetetlennek érzik magukat, és úgy gondolják, hogy az egyetlen lehetőség a kudarcok elkerülésére, illetve a belőlük történő kilábalásra az, ha felsőbb erők segítségét kérik.

A Védikus Alkímia szerint a spirituális úton haladás egyik sarokpontja, hogy ráébredjünk saját teremtőképességünkre, és elkezdjük azt eredményesen használni.

A nyugaton mára kialakult vallások túl sok korlátot állítottak fel ezen a téren, és megfosztották az embert a teremtőképességétől, mondván, hogy az egyetlen teremtő az Isten, és az általa létrehozott világban az ember csupán résztvevő. Az mai New Age és ezoterikus hitrendszerek ennek a korábbi sémának a továbbgondolásai, amelyek a hatáskeltés lehetőségét továbbra is külső forrásokba helyezik, ─ mint például az angyalok vagy a napjainkban divatossá vált entitások kezébe ─ ezzel megfosztva az embert eredeti teremtőképességétől.

A Védikus Alkímia éppen abban rendhagyó szemlélet, hogy ezekből a sémákból teljes mértékben kitörést jelent. Azon alapszik, hogy az ember képes meghaladni a korlátait és akár istenivé válni, ha kellő bátorsága van ahhoz, hogy a tudatát rendhagyó módon használja.

Források: http://lifesutra.hu/mi-a-life-sutra

http://lifesutra.hu/mi-a-life-sutra/mi-erheto-el-life-sutra-segitsegevel/

 

 

RECALL HEALING  - A betegségek titkainak a megfejtése

A Recall Healing® egy önismereti rendszer, amelynek segítségével sajátos nézőpontból érthetünk meg bármely élethelyzet (beleértve a betegségek és viselkedések) hátterében álló érzelmi okokat és azok összefüggéseit.

A módszer az önmagunkkal, valamint embertársainkkal (családunkkal, élettársunkkal, barátainkkal) való kapcsolódásunk belső ellentmondásait vizsgálja, ezek feltárásával és feloldásával segíti hozzá az érintettet egy jobb életminőség eléréséhez.

"Akár egyedül dolgozol a problémádon, akár a segítőd támogatásával, adj időt magadnak a felismerésekre, legyél türelmes magaddal. Senki sem várhatja el magától, hogy a hosszú évek, évtizedek alatt rögzült tudatalatti programok és mintázatok varázsütésre változzanak meg benne.

A Recall Healing önismereti rendszerével való munka, ha igazán komolyan veszed magadat, sokkal inkább egyfajta életmód, mintsem egy-egy ülésre korlátozódó, kampányszerű lelki tisztítókúra. Voltak olyan kérdéseim, amikre több évnyi kitartó önmunka eredményeképpen kaptam csak választ, és olyanok is vannak, amikre mind a mai napig keresem.

Az egyik legemlékezetesebb feltárásom során 'véletlenül' éppen 33 éves, 3 hónapos koromban értettem meg, mi miért történt velem életem 333. hónapjában.

Másfél évnyi kitartó, ám eredménytelen munkát követően derült égből csapott belém a felismerés, majd minden korábbi feszültség távozott, mintha csak egy rossz álom lett volna, amire minden egyes azóta eltelt pillanattal egyre tompábban tudok visszaemlékezni."

(Vajai Márta, a Recall Healing Hungary független intézményének vezetője)

A betegségek titkainak megfejtése – Élve eltemetett érzelmeink nyomában

https://scontent.fbud4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17990951_1294641023950818_7500954151058593966_n.jpg?oh=2404bf9e49c03dad5d4209a8e61aee62&oe=5A7B3BF8

Ha tetszett, feltétlenül oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel!
Ha pedig szeretnél többet tudni a Recall Healing módszerről, még 9 napig élhetsz a kedvezménnyel. Minden lényeges információt az egyes hivatkozásokra kattintva olvashatsz:
1. szint:
http://www.recallhealing.hu/recall-healing-i-modul/
2. szint: http://www.recallhealing.hu/recall-healing-ii-modul/
párkapcsolat: http://www.recallhealing.hu/rh-kapcsolatok-triadok/

Dr. Gilbert Renaud több, mint 30 év tapasztalattal rendelkezik a holisztikus gyógyászat területén. Életművét – Recall Healing® – Dr. Hamer és Dr. Sabbah (Total Biology) munkássága inspirálta.

Recall Healing ingyenes oktatóvideók, végre, Magyarországon: http://video.recallhealing.hu/

Az új medicinát továbbgondolva Gilbert Renaud térképet ad a kezedbe.

Ugye, Te is észrevetted már, hogy mindannyiunk életében ugyanazok a megélések ismétlődnek, ciklikusan? Most kiszámolhatod és megértheted, honnan hozod ezeket a mintákat, és az ősök energiáival összekapcsolódva lehetőséged nyílik azok feloldására, ha szeretnéd. Ha a Biologika nagy felismeréseket hozott, a Recall Healing is hasznos lehet számodra.

Feloldhatod általa saját érzelmi blokkjaidat vagy segíthetsz vele szeretteidnek és a hozzád fordulóknak.

A Recall Healing ismeretével mindenki a saját tempójában haladhat előre az önismeret útján. Térj be hozzánk máskor is, mindig szeretettel látunk!

Recall Healing oktatóvideók: http://video.recallhealing.hu/
Választ kaphatsz kérdéseidre: http://csoport.recallhealing.hu/

Források: https://www.facebook.com/recallhealinghu/photos/a.524359890978939.1073741828.510115255736736/1450650018349917/?type=3

https://www.facebook.com/pg/recallhealinghu/about/?ref=page_internal                         

http://www.recallhealing.hu/recall-healing-i-modul/

 

 

 

Kerner Tréning

„Az oko­san kivá­lasz­tott szak­mai vagy önfej­lesztő köny­vek­ből napi 30 per­cet olva­sol, akkor hetente befe­je­zel egy 200 olda­las köny­vet. Évi 50 könyv elol­va­sása 5 év alatt hatal­mas hely­zeti előny­höz fog jut­tatni az élet­ben, mert pozi­tív irány­ban 180 fok­ban átala­kul a sze­mé­lyi­sé­ged és olyan mennyi­ségű tudást hal­mo­zol fel, hogy szinte ver­seny­társ nél­kül leszel a szakterületeden.” (Kerner Tibor)

Ha Téged is foglalkoztatnak az alábbi kérdések…

– Nem tudsz szabadulni attól a feszítő érzéstől, hogy többet, jobbat érdemelsz.

– Szeretnéd kihozni az életedből és magadból a maximumot.

– Az idődet szeretnéd optimálisan felhasználni, hogy mindenre jusson.

– Jó lenne végre egyenesbe tenni a pénzügyeidet.

– Vágysz arra, hogy igazán az lehess, aki vagy.

A megoldás: a személyiségfejlesztés. A Kerner Training azért jött létre, hogy önfejlesztő eszközöket  – ingyenes online tréning, könyvek, tudásanyagok, szemináriumok – adjon a kezedbe

Forrás: http://kernertraining.hu/jelentkezes-a-hirlevelre/

,,A boldogsághoz vezető életstratégiák elsajátításával jóval kiegyensúlyozottabb életet élhetsz.”

 

,,Kerner Tibor vagyok, az önfejlesztés szerelmese. Hiszek abban, hogy sikereink az életben egyenesen arányosak személyiségűnk fejlettségi szintjével, ezért megszállottan hiszek az egész életen át tartó tanulás és személyiségfejlesztés szükségességében.

A célkitűzésem a társadalmunkra ma jellemző negatív gondolkodás egy nemzedék alatt — 2040-ig - történő gyökeres átalakítása, hogy az önbecsüléshiány levetkőzésével a génjeinkben ott rejlő kreatív magyar zseni újra korlátok nélkül szárnyalhasson.

E cél jegyében alapítottuk meg feleségemmel a Kerner Training személyiségfejlesztő vállalkozást, amely a következő területeken nyújt minőségi képzéseket:

-Élettervezés,

-Időgazdálkodás,

-önbizalomnövelés,

-Pénzügyi Intelligencia,

-Pozitív Gondolkodás és

-Harmonikus Párkapcsolat (utóbbit mint az amerikai Mars Venus Success Coaching magyarországi franchise partner).”

Legyél sikeresebb a legjobb személyiségfejlesztő tippek alkalmazásával.  Töltsd le most. https://kerner.lpages.co/onfejlesztes1/ 400 önfejlesztési ötlet

www.kernertraining.hu/webgalamb/subscriber.php?download=Onfejlesztes_otletek.zip&a=1&x=171265&y=5602&z=159&dt=1495443386

Ha ez a gyűjtemény tetszett, akkor érdemes felkeresni a honlapunkat, ahol további ingyenes anyagokat, és rengeteg önfejlesztési anyagot talál.: www.kernertraining.hu

 

,,Sikereink az életben egyenesen arányosak személyiségűnk fejlettségi szintjével.”

 

 

 

 

Jó kommunikáció

David Allmant az Amerikai Orvostársaság volt elnökét megkérdezte Carnegie mi a véleménye a beszédművészeti képzésről, szerinte hogyan hat mentális és a testi egészségre.

Elmosolyodott, és azt mondta, hogy a legjobb válasz talán az lenne, ha felírná azt az orvosságot, ami, semmilyen patikában sem kapható. A recept kizárólag a páciensnek szól, a szert neki kell elkészítenie, és nincs igaza, ha azt hiszi: nem képes rá.

A recept azóta is itt van az asztalomon. Lenyűgöz, valahányszor elolvasom. Olvassa el ön is, mit írt dr. Allman:

 

Minden erejével törekedjen arra, hogy mások beleláthassanak a fejébe és a szívébe. Tanulja meg, hogyan kell másokkal – egyénekkel, vagy társasággal vagy egy nagyobb hallgatósággal – megértetni a gondolatait, elképzeléseit.

Meg fogja látni, miközben egyre többet fáradozik ezen, hogy az igazi énje olyan hatással van az emberekre, mint még soha.

Ez az orvosság kétszeresen is az épülését szolgálja.

Amint megtanul másokkal beszélni, önbizalma megerősödik és megváltozik, barátságosabb lesz az egész egyénisége.

Ez azt jelenti, hogy érzelmileg egészséges lesz, és ha érzelmileg egészséges, fizikailag is az lesz.

A mai modern világban a hallgatóság előtti beszéd mindenkinek jót tesz, férfiaknak és nőknek, fiataloknak és időseknek egyaránt. Én ugyan nem ismerem pontosan az üzleti életben tapasztalt előnyeit, de mindenki azt állítja, hogy az eredmény nagyszerű. Az egészségre gyakorolt hatásával azonban teljesen tisztában vagyok. Beszéljen, amikor csak lehet, mindegy, hogy sokakhoz vagy kevesekhez: egyre jobban fog menni, ezt a saját tapasztalatom mondatja velem.

Lelkileg egyre frissebb lesz; olyan gazdag, és teljes személyiségnek fogja érezni magát, mint még soha talán. Ez egy csodálatos érzés, és nem létezik olyan pirula, amelynek hatása ehhez fogható lenne. (Dale Carnegie – Sikerkalauz 3)

 

Válj kiváló kommunikátorrá!

Add meg magadnak az esélyt, hogy új szintre emelhesd üzleti sikereidet! A Sikerkód lépésről-lépésre mutatja meg az utat. Igény szerint egyéni tanácsadás vagy csoportos kommunikációs tréning is megrendelhető.

 

Kommunikációs tanácsadás és tréning üzletembereknek

 

Közönség előtt beszélni – sokaknak ez különleges kihívás. Kamera előtt beszélni – a legtöbb embernek kifejezetten ijesztő feladat. Pedig a nyilvános beszéd nem valamiféle elvont tudomány: elsajátíthatja bárki, aki hajlandó megtanulni és következetesen alkalmazni néhány kipróbált technikát és fontos alapelvet.

 

Szeretnél profi kommunikátorrá válni? Szeretnél jó benyomást tenni az ügyfeleidre? Kíváncsi vagy arra, min érdemes változtatnod, hogy üzeneteid végre célba érjenek? Hogy melyek azok az apró trükkök, amelyek segítségével hatékonyabban tudsz kiállni az érdekeidért?

 

Kommunikációs tanácsadás magánéleti kapcsolati problémák megoldásához

Kapcsolatokat és párkapcsolatokat tehet tönkre, ha nem vesszük észre társunk igényeit, ha nem tudjuk kifejezni érzéseinket, ha csak elbeszélünk egymás mellett ahelyett, hogy kimondanánk, ami bánt. A rossz kommunikáció zsákutcába visz, és ilyenkor nem segít, ha a másikat vádolva tőle várjuk a megoldást.

Legtöbbször van kiút: tehetsz azért, hogy újra jól menjenek a dolgok, hogy újra egymásra találjatok, és megint kialakuljon a fárasztó hétköznapi rutinban elvesztett összhang.

Melyik kapcsolatodon szeretnél változtatni, javítani? Szeretnéd, ha a házastársad jobban elfogadna és elismerne téged, ha a szüleid felhagynának az irreális elvárások hangoztatásával, vagy a gyermeked végre meghallgatna és odafigyelne rád? Mindezért te magad is tehetsz, a Sikerkód segítségével.

Ha eleged van abból, hogy egy számodra fontos emberrel csak a tényközlés szintjén beszélgettek, ha bánt, hogy nem érted az érzéseit, vagy az, hogy ő nem figyel oda a te igényeidre, sajátítsd el azokat a fontos kommunikációs stratégiákat, amelyek segítségével két ember megtapasztalhatja a mély összekapcsolódottságot!

Az erőszakmentes kommunikáció modellje, az értő figyelem technikája, a „négy fül” eljárás és számtalan más apró trükk mind-mind abban segít majd téged, hogy kimozdítsd a kapcsolatod a holtpontról.

Forrás: http://sikerkod.hu/8-frontpage/28-kommunikacios-tanacsadas-es-trening-uezletembereknek

 

 

 

Érzelmi Intelligencia

Már egy ideje tudjuk, hogy a magas IQ (intelligence quotient, azaz intelligenciahányados) még nem jelent garanciát sem a sikerre, sem a boldog életre. Az érzelmi intelligencia az, ami befolyásolja viselkedésünket, személyes döntéseinket, ez az a titok, ami a vizsgálatok szerint a sikeres emberek 90 százalékának birtokában van.

Az érzelmi intelligencia azt a képességünket jelenti, hogy a saját és mások érzelmeit képesek vagyunk felismerni, kezelni és befolyásolni.

Minél “magasabb” ez valakinél, annál inkább tisztában van a saját és a mások érzelmeivel.

A kapcsolatai boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, jobban képes kezelni a stresszes helyzeteket és a munkájában is sikeresebb és boldogabb. Milyen jelei vannak, ha valakinek magas az érzelmi intelligenciája? Képes megkülönböztetni a gondolatot és az érzést. A gondolat mondatszerűen “jelenik meg” a fejünkben, míg az érzés a testünk egészében jelentkezhet.

A magas érzelmi intelligencia 12 jele

Mutatunk néhány jelet Travis Bradberry ismert pszichológus, író útmutatása alapján, hogy honnan ismerszik meg a magas EQ  -jú  ember.

(EI - emotional intelligence - érzelmi intelligencia. Az EQ (Emotional Quotient) az érzelmi intelligencia IQ-hoz hasonló elven megalkotott mérési módja, illetve ennek eredmény)

1. Jókora szótár az érzelmek kifejezésére

Meg tudod mondani, most hogy érzed magad? Jól? Rosszul? Mi van a kettő közti skálán? Minden ember tapasztal érzéseket, de csak kevesen tudják érzékletesen megfogalmazni, hogy pontosan miket, és még kevesebben adnak nevet is nekik. Minél specifikusabban tudjuk megfogalmazni és elmondani másoknak, hogy mit élünk, hogy milyen érzelmet élünk át, annál inkább tudunk rá megoldást is találni – már ha kell.

2. Kíváncsiság

Függetlenül attól, hogy introvertált vagy extrovertált, a magas érzelmi intelligenciájú ember kíváncsi a körülötte történő, létező dolgokra és emberekre. A kíváncsiság mögött általában nagy adag empátia lapul, ami szintén a magas EQ jele.

3. Bátorság a változások előtt

Amikor valami változás áll be az életünkben, akkor arra rugalmasan kell reagálnunk ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle. A magas érzelmi intelligenciájú embereket ritkán bénítja meg a félelem, ők az akadályokban is a lehetőségeket és a kihívást látják, nem pedig a gátat és a problémát.

4. Önismeret

Megfelelő önismeret, saját gyengeségeink és erősségeink ismerete nélkül elég nehéz élni ezt az életet. Beismerni, hogy valamiben az átlag alatt teljesítünk, nem jelent belenyugvást, sőt, legalább tudjuk, melyik az a terület, amit fejlesztenünk kéne, az erősségeinket pedig kihasználhatjuk a munkánkban, kapcsolatainkban.

5. Emberismeret

Nem összekeverendő az előítéletekkel. Nem arról van szó, hogy eleve tudjuk, hogy az adott ember attól, ahogy kinéz, beszél, vagy áll, már azonnal biztosra vesszük, hogy milyen. A már említett empátia és kíváncsiság azonban hosszú távon elvezethet odáig, hogy felismerjük az emberek mozgatórugóit.

6. Magabiztosság

Ez sem törtetést vagy nagyképűséget takar igazából, hanem azt a képességet, hogy ha sértegetnek, és lekicsinylő kritikákat kapunk, akkor sem veszítjük el az önbecsülésünket, vagy támadunk rá a másikra.

7. A nemet mondás képessége

Sokkal több stressz éri azokat az embereket, akik nehezen mondanak nemet. A magas EQ-val élő emberek tudják mikor, és hogyan mondjanak nemet, akár önmaguknak is. Ahhoz is értenek, hogy hogy kerüljék el  a mérgező, frusztráló, energiavámpír embereket.

8. A hibák és a harag elengedése

Az érzelmileg intelligens emberek nem rágódnak évekig saját múltbéli hibáikon. Nem felejtik el őket, próbálják elkerülni, hogy újra megtörténjen, de nem ez határozza meg az önképüket és a jövőjüket. Ugyanez érvényes a haragra is. A magas EQ-jú embereket is érik sérelmek, őket is bántják, de nem dédelgetik évekig harcra és bosszúra készen haragjukat, és nem annak alapján élik az életüket.

9. Spontán adni

Ahhoz, hogy erős érzelmi kapcsolataink legyenek, tudnunk kell feltétel nélkül adni – ez persze nem megy a kíváncsiság, az empátia, és a többi erősség nélkül.

10. Örülni annak, ami van

Bár folyamatosan törekszünk a többre, jobbra szebbre, azt is észre kell vennünk, ami már a miénk. Sőt, Simone Weil szerint meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. A magas EQ-jú emberek nem kergetik a tökéletességet, mert tudják, hogy olyan nem létezik, közben pedig hálásak azért, amit már elértek, és erőt merítenek belőle. A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy azok, akik napi szinten gyakorolják a hálás gondolkodásmódot,  energikusabbak és kiegyensúlyozottabbak, kortizol-szintjük (stresszhormon) is alacsonyabb.

11. Kikapcsolódás

Hiába sikeres valaki a munkájában, időnként el kell szakadnia a stresszforrástól, pihennie kell, kikapcsolni minden gépet, kütyüt, és ebben az érzelmileg intelligens emberek nagyon jók. Felügyelik saját stressz-szintjüket, és tudják, mikor kell engedniük a gyeplőn.

12. Negatív gondolatok

Hasonlóan a haraghoz vagy a fájdalomhoz, a magas EQ-val élő emberek nem ragaszkodnak negatív gondolataikhoz. Nekik is éppúgy vannak, mint másoknak, de felismerik, és helyükön kezelik őket ahelyett, hogy eltúloznák jelentőségüket. Boldogságuk egyébként sem mások véleményei, visszajelzései alapján teremtődik, hanem saját magukból, ezért nehéz is elvenni az örömüket.

Forrás: http://felfedes.hu/2016/01/15/a-magas-erzelmi-intelligencia-12-jele/ http://szabadonebredok.info/a-magas-erzelmi-intelligencia-12-jele/

 

,,Az érzelmi intelligencia egyik jellemzője, hogy képesek vagyunk az ÉRZÉSEINKHEZ ÉPÍTŐ MÓDON HOZZÁÁLLNI. Nem uralkodnak el rajtunk, hanem kézbe vehetőek.”

 

Érzelmi Intelligencia

         A fejlett érzelmi képességű embernek nagyobb az esélye a megelégedett, termékeny életre, mert elsajátította azokat a lelki szokásokat, melyek teljesítőképességét fokozzák.

          Akinek semmi kontrollja sincs érzelmi élete felett, belső csatákban őrlődik, melyek elvonják a koncentrált munkától és a világos gondolkodástól. (Daniel Goleman)

Az érzések rendkívül sok energiát használnak és kötnek meg, amely azután más területeken hiányzik. Az érzelmi telítettség gátolja az összpontosítást. Miért? Mert így nem lehet összefogni, összpontosítani és a feladatra irányítani az erőket — elfolynak.

 

A negatív érzések gyengítik az energia-háztartását, megbénítják kreatív alkotóerejének áramát, felborítják szervezetének egyensúlyát, ártanak az egészségének! Bár veszélyes dolog válogatás nélkül követni negatív érzéseket, sokan újra és újra érzéseik játékszerévé válnak.

,,Nem neked kell követned az érzéseidet, hanem az érzéseidnek kell követniük téged!" (Roberto Assagioli, pszichoszintézis megalapítója)

Ennél találóbban nem lehetett volna megfogalmazni a dolgot. Az érzéseinknek kell követniük minket, nem pedig nekünk az érzéseinket. De a valóság, amelyben élünk, teljesen máshogy fest: a legtöbb ember követi az érzéseit, és hagyja, hogy azok eluralkodjanak rajta.

Aki nem akar érzései játékszerévé válni, és sikeres akar lenni az életben, annak jól kell bánnia az érzéseivel, és ismernie kell az „érzelmi ábécét", mondja Dániel Goleman, a Harvard Egyetem egykori pszichológiaprofesszora. Goleman vizsgálata során három éven át mintegy 500 céggel foglalkozott. Megfigyelte, hogy az érzelmi intelligencia kétszer olyan nagy szerepet játszik a cégek sikerében, mint az intelligencia és a szakértelem együttvéve.

 

Az érzelmi intelligencia „felfedezése" az amerikai Joseph Ledoux megfigyeléseire támaszkodik. A New York-i egyetem professzora 1990-ben felfedezte, hogy az érzéseket kiváltó ingerek egy részét nem az agykéregben dolgozzuk fel, hanem egy mandula alakú kis szervben, amely agyunk tekervényeinél mélyebben helyezkedik el. Peter Saloney (Yale Egyetem) és John Mayer (New Hampshire-i egyetem) ennek alapján kidolgozták az érzelmi intelligencia elméletét.

Az elmélet kimondja, hogy az érzelmi reakciók egy része úgyszólván kivonja magát a racionális ellenőrzés alól. Ezért tudunk olyan nehezen uralkodni magunkon negatív érzések, például harag, düh, féltékenység, félelem stb. esetén.

De ahelyett hogy felizgatnánk magunkat, jobb lenne, ha figyelmet szentelnénk ennek a szereposztásnak, ha átalakítanánk és irányítanánk, tehát pozitív célokra használnánk az érzéseket - a mint a magánéletben és a hivatás terén egyaránt.

 

Természetesen nincsenek „intelligens" érzések, csupán arról van szó, hogy létezik olyan képesség, amelynek segítségével intelligensen bánhatunk az érzéseinket. Intelligens például, ha:

·  nem nyomjuk el az érzéseket, hanem kihasználjuk, illetve más irányba tereljük az energiájukat;

·  nem hagyjuk, hogy eluralkodjanak rajtunk az érzéseink, és problémás helyzetekben nem ingerülten és hirtelenjében hozunk döntéseket;

·  nem alkalmazunk hibás stratégiákat, például a „hídraulikus modellt" (kieresztjük a gőzt a „Jöjjön ki, ami ki akar jönni" elvet követve); ez a legbiztosabb út a katasztrófához.

·  Intelligens dolog az is, ha nem táplálunk magunkban negatív érzéseket, helyettük inkább a pozitívakat ápoljuk, hogy a kis „hajtásokból" virágzó „növényekké váljanak.

·  Intelligens az is, ha a mindenkori negatív érzéseket pozitívakra cseréljük, és konstruktív erőkké alakítjuk a negatív lelki energiák destruktív tartalmát.

    (Helene Walterskirchen - Energiaelv)

 

Erre módszerek ismertek például: „az érzelmi erők megnemesítése", „a negatív érzések alkímiája" és az „autogén imagináció". Nemesíts meg az érzelmeidet -, ha éppen negatív érzelmet élsz át, képzeld el magad annak az érzelemnek az ellenkező, pozitív érzésében, Vagy szívd be a pozitív energiát a levegőből, s érezd, hogy átformál, érezd, hogy a pozitív érzelemben vagy.

 

A pozitív érzések felfelé „vezetnek", „felemelnek" min­ket, azaz erősítik bennünk a pozitív erőket, míg a negatív érzések „lehúznak" minket.

Gondoljon csak egy elmúlt eseményre, amikor boldogság lett úrrá önön, és érezni fogja, ahogy öröm árad szét a belsejében, oldottá válik, és fel­derül az arca, és hirtelen valóban boldognak érzi magát. Azután gondoljon olyan múltbéli eseményre, amely felbőszítette, és érezheti, ahogy feltámad önben a düh és a harag, összerándul az arca, és lüktetni kezd a harag a solar plexusában.

 

Alapvetően minden érzésben ugyanaz az erő lako­zik, nevezetesen az érzelmi erő, amelyet lelki vagy pszi­chés erőnek is neveznek. Érezzünk akár szeretetet, akár gyűlöletet - az energia mindkét esetben egyforma; csak sík eltérő, amelyen az érzések mozognak.

 

Ha kifejlesztettük magunkban az érzelmi intelli­genciát, tetszés és igény szerint emelhetjük azt a lelki síkot, amelyen éppen mozgunk. Ez azt jelenti, hogy ha például haragot érzünk, felemeljük az ahhoz kapcsolódó érzelmi energiát, és átvisszük magasabb érzelmi síkra, ahol a harag derűs hig­gadtsággá alakul át. Ezt a folyamatot az érzések nemesítésének" nevezzük.

Minél intenzívebben és hosszabban végezzük az ,,érzelemnemesítő folyamatot", annál inkább erősítjük lényünk magasabb összetevőit. Lényünk ily módon meg­erősített magasabb összetevői e nemesítő folyamat követ­kezményeként fokozott erővel termelnek majd pozitív érzéseket. így nemcsak a negatív érzések romboló hatású tartalmát tudjuk alapvetően megváltoztatni, de pozitív irányba befolyásolhatjuk belső érzelemvilágunkat is

 

erzelemnemesito-folyamat-gyakorlata.jpg

 

Az érzelmi síkon zajló nemesítési folyamathoz úgynevezett nemesítő tényezőkre, például felemelő ingerekre van szükségünk. Ilyen felemelő inger lehet egy festői táj, egy hangulatos zene vagy egy szép műalkotás.

  

A negatív érzelmek alkímiája

Az „érzelmek alkímiája" kiváló módszer, amely megkímél minket attól, hogy küzdenünk kelljen a bennünk lévő negatív érzések ellen, vagy nagy fá­radságok árán ki kelljen irtanunk magunkból őket, ami nagyon sok erőt kívánna tőlünk. Ahogy koráb­ban az alkimisták arannyá változtatták az egyszerű fémet, úgy változtathatunk át ezzel a módszerrel negatív érzéseket pozitívakká. E cél eléréséhez a légzést használjuk.

Mint tudjuk, a kozmosz életenergiája, nullapont- vagy tachyonenergiája energiaforrás. Sőt még annál is több: olyan energiaforma, amely az ember visszatalálását szolgálja a rendhez. Ezen az érzelmi harmónia megtalálása is értendő. Szinte mindig pozitív hatást lehet el érni a nullapont- vagy tachyonenergia alkalmazásával.  A nullapont- vagy tachyonenergia segítségével visszafordíthatunk degeneratív folyamatokat, semlegesíthetünk zavaró mezőket, és egyesített energiamezőket hozhatunk létre.

Ha az előbb elmondottakat negatív lelkiállapotokra vonatkoztatjuk, akkor a kozmikus életenergia vagy nullapont-, illetve tachyonenergia olyan anyag, amellyel semlegesíthetjük és egyesíthetjük negatív érzéseinket, rendet, harmóniát teremthetünk bennük. Ez pontosan a következőket jelenti: a düh vagy a félelem állapotát ellensúlyozzuk, és a normális lelkiállapotba billenünk át.

A népnyelv találóan a következő szavakkal írja le ezt a folyamatot: „Vegyél jó mély levegőt, mielőtt beszélsz vele." Ez a mondás embertársaink heves izgalmi állapotaira vonatkozik, amelyek köztudomásúlag nagyon gyakran azt eredményezik, hogy az érintettek indulatból cselekednek, ezzel károkat okoznak maguknak él másoknak — ilyen esetekben szoktuk azt tanácsolni valakinek, hogy először vegyen mély levegőt.

Ez a módszer gyakran valóban segít abban, hogy valamelyest megnyugodjon az ember, de nem igazit hatékony, mivel valami hiányzik belőle, mégpedig az, hogy tudatosan pozitív érzéssé transzformáljuk a negatív érzést. Csak akkor szabadulhatunk meg a negatív erőktől, ha azok pozitívvá alakulnak.

A mágikus iskolának köszönhetően köztudott, hogy a lélegzet elektromos és mágneses folyadékot tartalmaz. A tudatos belégzés során magunkhoz vehetünk és továbbíthatunk bizonyos elképzelést vagy érzést — először a testnek, azután a szellemnek és a léleknek. Kilégzéskor pedig ugyanígy kilélegezhetünk a szellemből, a pszichéből és a testből valamilyen gondolatot, vagyis megszabadulhatunk tőle, és kivezethetjük a kozmikus energiakeringésbe.

Az is lehetséges, hogy a pozitív lélegzetárammal pozitív és építő hatású gondolatokat és érzéseket vegyünk magunkhoz (a kozmikusenergia-körforgásból).

Az érzelmi alkímia alkalmazásához nem kell sok energiát elhasználnunk.

 

Elég, ellazult állapotban visszatükrözzük a negatív energia pozitív ellenpólusát. Olyan, mint amikor közvetlenül napfénybe tartunk egy zsebtükröt, és egy sötét pontra irányítjuk, hogy oda érkezzenek a visszavert napsugarak. És a pont hirtelen már nem is sötét, hanem világítani kezd a fényben.

 

erzelmi-alkimia-gyakorlat.jpg

 

Embertársaink átformálása

Minél gyakrabban és minél hosszabb ideig végzi ezt a gyakorlatot, annál könnyebben tud majd átalakulni, sőt még ennél is többre lesz képes: embertársait is át tudja  majd formálni. Valahányszor csak látja, hogy egy embertársa valami negatív dolgot élt át, és negatív érzések befolyása alatt áll, segíthet neki abban, hogy visszataláljon a normális állapotba. Mutassa meg neki a „tükrével" a po­zitív tulajdonságait, tükrözze vissza neki azokat a pozitív érzéseket, amelyeket ő maga nem lát, és küldjön harmonizáló erőket a felindultságába és a diszharmóniájába.

 

Ha alkalmazza az érzelmi alkímia és a helyes légzés elvét, gyorsan és hatékonyan szabadulhat meg a negatív érzésektől.

A kilégzéssel átadja negatív érzéseit a kozmikus energiatengernek, a be légzéssel pedig magához veszi a kívánt pozitív érzéseket. Azután más em­bernek érzi majd magát.

Forrás: Helene Walterskirchen  - Az energiaelv - Koncentrációs gyakorlatok a munkahelyen

 

 

A szellem az egyetlen olyan fórum az emberben, amely fel tudja tartóztatni az érzelmek sodrását, és krea­tívan alakítani képes a belső történést.

Ezért az az egyik legfontosabb feladata az embernek, hogy iskolázza a szel­lemét, megtanulja kezelni és irányítani a szellemi erőit.

Csak így nyújthat csúcsteljesítményt, így lehet hosszú távon is megfelelő a teljesítőképessége, ő maga pedig objektív, higgadt és sikeres az életben.

Az iskolázatlan szellem olyan, mint egy forgalmas tér egy nagyvárosban: A legkülönfélébb gondolatok, ötletek, kepék, gondok, emlékek és elvárások zavaros elegye tölti be. A fejben ide-oda cikáznak a gondolatok, az ember nehezen tud koncentrálni, igazán odafigyelni arra, ami­vel foglalkozik…

 

Az iskolázott szellem viszont, amely kristálytiszta, éber és összeszedett, segít abban, hogy megalapoz­zuk belső nyugalmunkat, és fokozzuk az erőnket.

Nemcsak a dolgok lényegét fogjuk fel gyorsabban, nemcsak rugalmasabbak leszünk, de javul az ér­zelmi és a szociális kompetenciánk is. Ezenkívül az iskolázott szellem megteremti a konstruktív és kreatív cselekvés feltételeit is…

 

Ha a nyugalomba vezetjük szellemünket és értelmünket, amelyek folyton azon fáradoznak, hogy mindent érthető formába öntsenek, egység lép a szétforgácsoltság helyébe.

Így megtakarítjuk azokat az energiákat, amelyeket egyébként minden irányba szétszórnánk. Igazi nyugalom esetén a nagyon intenzív, ugyanakkor nagyon oldott éberség állapotában vagyunk.

Belső nyugalom csak akkor jön létre, ha gyakoroljuk, miként irá­ni hatjuk a figyelmünket egy bizonyos tárgyra.” (Helene Walterskirchen - Az energiaelv - Koncentrációs gyakorlatok a munkahelyen)

 

 

11 jele annak, hogy fejletlen az érzelmi intelligenciád

szerző: Jobline

Ha ezekből legalább 5 illik rád, az baj, de le tudod dolgozni a hátrányt, mert az érzelmi intelligencia tanulható.

Az átlagos IQ-val rendelkező emberek az esetek 70%-ában jobban teljesítenek, mint a magasabb IQ-val rendelkezők.

Ez a felfedezés megrengette azt a képzetet, hogy az IQ a siker egyetlen forrása.

Az érzelmi intelligencia (EQ) és a jó teljesítmény szoros kapcsolatát az is bizonyítja,

hogy a legjobban teljesítők 90%-a magas érzelmi intelligenciával rendelkezik.

Az érzelmi intelligencia azonban kicsit megfoghatatlan, mégis ez befolyásolja, hogyan kezeljük a viselkedésünket, hogyan navigáljuk magunkat az összetett társas helyzetekben, és milyen személyes döntéseket hozunk a pozitív eredményekért.

Hiába jelentős tehát az EQ-szint, annak megfoghatatlan természete miatt igen nehéz eldöntenünk, milyen szinten állunk, illetve hogyan dolgozhatunk a hiányosságainkon. A most következő tulajdonságok alacsony EQ-ról tanúskodnak, ezért ha szeretnénk nagyobb sikereket elérni, ezeken a hiányosságainkon kell változtatnunk.

1. Könnyen stresszessé válsz
Amikor elfojtjuk az érzelmeinket, azok könnyen feszültség, stressz és szorongás képében kezdenek gyötörni, és eltorzítják testünket és lelkünket.

Az érzelmi intelligencia fejlesztésével sokkal jobban kezelhetővé válik a stressz, mert képesek leszünk azonnali válaszokat adni a nehéz helyzetekre, mielőtt a dolgok túlnőnének rajtunk.

Azok az emberek, akik nem használják az érzelmi intelligenciájukban rejlő lehetőségeket, sokkal nagyobb valószínűséggel fordulnak más, kevésbé hatékony eszközökhöz hangulatuk javításáért; kétszer nagyobb valószínűséggel tapasztalnak meg szorongást, depressziót, esnek függőségbe vagy szenvednek öngyilkossági gondolatoktól.

2. Nehezen érvényesíted magad
A magas érzelmi intelligenciával rendelkező emberek képesek a jó modort, az empátiát és a kedvességet egyensúlyban tartani az önérvényesítés és a határaik meghúzásának képességével.

Ez a kombináció ideális a konfliktusok kezeléséhez, azonban ennek hiányában viselkedésünk passzívvá vagy túlságosan agresszívvá válik.

Az érzelmileg intelligens emberek megtartják az egyensúlyt, és képesek távol tartani magukat a kontrollálatlan érzelmi reakcióktól. Ez lehetővé teszi számukra, hogy semlegesítsék a nehéz, energiavámpír szerű embereket anélkül, hogy ellenséget gyártanának belőlük.

3. Korlátozott az érzelmi szókincsed
Minden ember megtapasztalja az érzelmek széles skáláját, ám csak kevesen tudják pontosan azonosítani őket. A Business Insider kutatása kimutatta, hogy a válaszadók csupán 36%-a volt képes erre, ami azért baj, mert a címkézetlen érzelmek gyakran félreérthetőek, ezért irracionális döntésekhez és kontraproduktív cselekedetekhez vezethetnek.

A magas érzelmi intelligenciájú emberek mesterei az érzelmeknek, mert megértették őket, és kiterjedt szókincsük van a meghatározásukra.

Míg a legtöbb ember szimplán csak azt mondaná, hogy rosszul érzi magát, addig az emocionálisan intelligens emberek pontos különbséget tudnak tenni aközött, hogy éppen frusztráltnak, nyomottnak vagy idegesnek érzik-e magukat. Minél specifikusabb a szóhasználatunk, annál nagyobb betekintést nyerünk abba, hogyan érezzük magunkat, mi okozta ezt, és mit kell tennünk vele.

4. Hamar ítélkezel, és utána vehemensen véded az álláspontodat
Az alacsony EQ-jú emberek gyorsan alkotnak véleményt, és csak azokat a bizonyítékokat veszik figyelembe, amelyek alátámasztják a véleményüket, az ellenérveket pedig figyelmen kívül hagyják. Akár orrvérzésig is kiállnak helytelen véleményük mellett, ami különösen veszélyes a vezetők esetében, amint átgondolatlan ötleteik a csapat stratégiájává válnak.

A magas EQ-val megáldott emberek hagyják ötleteiket „pácolódni”, hiszen tudják, hogy az első reakciókat érzelmek okozzák. A gondolataiknak is időt adnak, és megvizsgálják a lehetséges következményeket és ellenérveket is. Ezután megbeszélik az ötletüket másokkal, és számításba veszik a többiek véleményét is.

5. Nem tudod elengedni a negatív érzelmeket
Gondolj egy olyan fenyegető helyzetre, amitől a tested harci üzemmódba került, ami küzdelemre vagy menekülésre kényszerített. Amikor veszély fenyeget, ez a reakció nagyon fontos a túlélés szempontjából, de amikor ez a veszély már rég elmúlt, a stresszhez való ragaszkodás rombolja a testet, és akár olyan egészségügyi következményei is lehetnek, mint a magas vérnyomás vagy a szívelégtelenség.

6. Nem tudsz megbocsátani
Az érzelmileg intelligens emberek távolságot tartanak a hibáiktól, de nem feledkeznek meg róluk. Azáltal, hogy biztonságos távolságban tartják őket, képesek reflektálni rájuk, és a jövőbeli sikerekhez igazítani őket. Ha túl sokat időzünk a hibáinkon való rágódással, idegesek és bátortalanok leszünk, míg ha teljesen megfeledkezünk róluk, ugyanabba a hibába eshetünk újra.

7. Gyakran érzed úgy, hogy nem értenek meg
Érzelmi intelligencia hiányában gyakran érezheted magad meg nem értettnek, mert nem tudod úgy közvetíteni a gondolataidat, hogy mások számára is világos legyenek. Az érzelmileg fejlett emberek tudják, hogy nem mindig lehetséges tökéletesen visszaadni egy-egy ötletet. Azonban amikor látják, hogy a többiek nem értik a mondandójukat, igazítanak a megközelítésükön, és olyan módon kommunikálnak, hogy üzenetük megértésre találjon.

8. Nem ismered a gyenge pontjaidat
Mindenkinek vannak gyenge pontjai– olyan helyzetek és emberek, amelyek és akik impulzív válaszokra sarkallnak minket. A magas érzelmi intelligenciával rendelkező emberek ismerik ezeket a gyenge pontokat, és arra használják ezt a tudást, hogy kikerüljék azokat a szituációkat és embereket, akik nem a legjobbat hozzák ki belőlük.

9. Sosem vagy mérges
A magas érzelmi intelligencia nem a kedvességről szól, sokkal inkább arról, hogy képesek vagyunk kezelni az érzelmeinket a legjobb eredmény elérésének érdekében. Néha ez azt is jelenti, hogy nem titkoljuk, ha levertek, szomorúak vagy frusztráltak vagyunk. Ha folyamatosan maszkot hordunk, boldognak és pozitívnak állítjuk be magunkat, hiteltelenné válunk. Az érzelmileg intelligens emberek negatív és pozitív érzéseket is alkalmaznak a helyzeteknek megfelelően.

10. Másokat hibáztatsz az érzéseid miatt
Az érzelmek belülről jönnek. Csábító lehet mások cselekedeteinek tulajdonítani őket, pedig felelősséget kell vállalnod értük. Senki sem írhatja elő neked, hogyan érezd magad, ha te nem szeretnéd.

11. Könnyen megsértődsz
Ha tudod, ki vagy, magabiztos és nyitott vagy, mások nem tudnak egykönnyen feldühíteni. Az sem jelenthet gondot, ha mások ugratnak, hiszen képes vagy mentálisan vonalat húzni a humor és a lekicsinylés között.

Ellentétben az IQ-val, az EQ igencsak képlékeny, ezért folyamatos gyakorlással, új, érzelmileg intelligens viselkedéssel utat építhetünk az új szokásokhoz is.

Amint az agyunk is megerősíti ezeket az új viselkedéseket, a régi, destruktív szokásaink lassan kikopnak, és helyükbe érzelmileg intelligens válaszok kerülnek még a nehezebb helyzetek esetén is.

A Business Insider cikke nyomán

Forrás: https://karrierplusz.jobline.hu/allaskeresok/20170203_11_jele_annak_hogy_fejletlen_az_erzelmi_i

  

7 ok miatt vagy előnyben, ha fejlett az érzelmi intelligenciád

szerző: Jobline

2016 május 20.

Egyre gyakoribb, hogy az érzelmi intelligencia álláskereséskor vagy előléptetéskor többet nyom a latban, mint az IQ és a szakmai tapasztalat.

Az érzelmi intelligencia fontossága egyre nő a munka világában. A trend évek óta észlelhető, a Világgazdasági Fórum jóslata szerint pedig 2020-ra a 10 legfontosabb készség egyike lesz.

A Carrier Builder öt éve, 2600 humánreforrás-szakember megkérdezésével végzett felmérése azt az eredményt hozta, hogy 71 százalékuk számára a dolgozó érzelmi intelligenciája (emotional intelligence, EI) fontosabb, mint az IQ-ja; 75 százalékuk szívesebben lépteti elő azt a kollégát, akinek magas az érzelmi intelligenciája; 59 százalékuk állította, hogy nem vennének föl olyan jelöltet, akinek magas ugyan az IQ-ja, de nem elég fejlett az érzelmi intelligenciája.

Kérdés, hogy mitől lett olyan fontos az érzelmi intelligencia. A Fast Company összegyűjtött hét nyomós érvet, amiért a HR-esek igyekeznek kipuhatolni, ki hogyan áll a készségek e csoportjával.

Mi jellemző azokra, akiknek fejlett az érzelmi intelligenciája?

Jól reagálnak, ha nyomás alá kerülnek
Az tűri jól a munkahelyi stresszt és képes nagy nyomás alatt is hatékonyan működni, aki kezelni tudja az érzelmeit. A magas érzelmi intelligenciájú emberek mindig tisztában vannak azzal, mit mutat a belső hőmérőjük, és ennek köszönhetően jobban menedzselik a növekvő stresszt. Olyan problémamegoldó stratégiákat és támogató mechanizmusokat dolgoznak ki, amelyek segítik őket abban, hogy kemény helyzetekben se okozzon gondot a feladatok megoldása. A munka világában minden egyre gyorsabban változik, ennek nyomán nő a stressz, ezért az számít értékes dolgozónak, aki mindig képes ezzel megbirkózni.

Megértik a többieket és együtt tudnak működni velük
A csapatmunka jelentősége egyre nő, ezért különösen értékessé válnak azok a munkatársak, akik tökéletesen dekódolják mások jelzéseit és jól kijönnek velük. A fejlett érzelmi intelligenciájú emberek olyan készségekkel rendelkeznek, amelyek birtokában jó kapcsolatokat tudnak kiépíteni a legkülönfélébb származású és kultúrájú társaikkal. A munka globalizálódó világa enélkül működésképtelenné válna.

Jó hallgatóságnak bizonyulnak
Mindenki arra vágyik, hogy meghallgassák és megértsék. Aki gondosan odafigyel mások kommunikációjára és okosan reagál, erős munkakapcsolatokat tud kiépíteni. A legtöbben sajnos nem a legjobb formánkat hozzuk ezen a téren. Mivel a fejlett érzelmi intelligenciájú emberek jobban megértenek másokat, félre tudják tenni a saját érzelmeiket és vágyaikat, és a másik emberét helyezik előtérbe. Az a képességük, hogy jól dekódolják a többiek érzelmeit, hangfekvését és testbeszédét, felbecsülhetetlen értékű a csapatmunka szemponjából.

Nyitottabbak a visszajelzésekre
A gyors és őszinte visszajelzés elengedhetetlen a hatékony munkához – különösen manapság, amikor az éves teljesítményértékelés kezd kimenni a divatból (joggal). A fejlett érzelmi intelligenciájú emberek őszinte érdeklődéssel, nyitottan fogadják a visszajelzéseket és kritika esetén sem sértődnek meg, különösen, ha a fejlődésről van szó. Fejlett önbecsülésük lehetővé teszi, hogy pozitívan tekintsenek azokra a területekre, ahol van még tennivalójuk, és az erre vonatkozó visszajelzést nem a személyük elleni támadásként élik meg.

Fejlett az empátiájuk
A valódi csapatmunka nem merül ki annyiban, hogy a munkatársak logisztikai kérdésekben egyeztetnek. A fejlett érzelmi intelligenciával megáldott emberek érzékenységüknél fogva képesek kipuhatolni mások eredeti szándékait, és ezek mentén alakítják ki a bizalom és az összetartozás légkörét. Ennek köszönhetően a csapatok a feladatokra tudnak koncentrálni ahelyett, hogy lényegtelen részletkérdések miatt civakodnának. Az empatikus személyiségek érzékenysége a csapatkohézió kovásza.

Jó példával szolgálnak másoknak
A fejlett érzelmi intelligenciájú emberek nem jönnek ki a béketűrésből, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan elképzelték. S mivel jól kijönnek a többiekkel, valószínű, hogy társaik igyekeznek utánozni a hozzáállásukat. Ez az oka annak, hogy a fejlett érzelmi intelligencia révén hatni lehet az emberekre, tekintet nélkül arra, kinek mi a titulusa a szervezetben. Ha valaki felül tud emelkedni a napi problémákon, az a felettesek elismerését ugyanúgy kivívja, mint a munkatársakét.

Átgondolt és alapos döntéseket hoznak
Fejlett EI birtokában más nézőpontokból is tisztán láthatók a problémák, ezért az ilyen emberek jobban meg tudják ítélni, hogy döntéseik miként hatnak majd másokra. Ez nem csupán jobb döntéshozatalhoz vezet általában, hanem a kárelhárításban is segít, amikor bizonyos döntések negatív következményekkel járnak. Mivel meg tudják ítélni, hová vezetnek a döntéseik, a fejlett érzelmi intelligenciájú emberek proaktívabban viselkednek.

A legtöbb munkahelyen már most nagyra értékelik, ha valaki képes alkalmazkodni a változásokhoz, uralkodik az érzelmein és nagyszerűen együttműködik a legkülönfélébb munkatársakkal. Ám saját bőrünkön tapasztalhatjuk, hogy a változások felgyorsultak és a nyomás egyre nagyobb a munkahelyeken, ezért az ilyen emberek még inkább keresettek lesznek.

Forrás:  https://jobline.hu/karrierplusz/allaskeresok/20160518_7_ok_miatt_vagy_elonyben_ha_fejlett_az_er