Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


111 dolog mely boldoggá, még boldogabbá tesz 22

2023.02.01

98. Mentális tréning

A mentális tréningnek az a lényege, hogy bővítsük és erősítsük a saját önirányítási és teljesítményprofilunkat.

A mentális tréninggel mentális erőt fejlesztünk ki vagyis elsajátítjuk azt a képességet, hogy a munka-, illetve teljesítményfolyamat során hatékonyan alkalmazzuk az adottságok, erősségek és technikák teljes tárházát.

A mentális erő kifejlesztése azonban azt is jelenti, hon megtanulunk ellenállni az erős mentális és érzelmi nyomásnak, fokozzuk rugalmasságunkat, kitartásunkat és tetterőnket. A mentális tréning segít abban, hogy könnyebben dolgozzuk fel a kudarcokat, és gyorsabban visszataláljunk a pozitív magatartáshoz. A mentális tréning keretében azt is gyakorolja az ember, hogy miként kezelheti hatékonyabban a teljesítménykényszert. Egyes emberek nem bírják sem a stresszt, sem a nyomást. Görcsössé válnak tőle, csökken a teljesítményük, a kitartás teljes hiányának jeleit mutatják, kimerülnek, leblokkolnak, vagy akár teljesen csődöt mondanak. E hiányosság okait fel kell kutatni — gyakran a - túlzott szülői védelem húzódik meg a háttérben, ami azért veszélyes, mert így a szülők nem nevelik harcra a gyermeküket azután meg kell tenni az irányváltáshoz szükséges lépéseket. Arra kell programoznia magát, hogy ellenállóbb, erősebb és teherbíróbb legyen közben a követező kulcsmondatokat kell bevésnie az emlékezetébe: ,,A legnagyobb győzelem az önmagunk fölött aratott győzelem.” ,,Aki igazi vezető akar lenni, annak először is meg kell tanulnia magát vezetni!”

 

Az agy oldott állapotban olyan anyagot is befogad, melyet normális esetben visszautasítana. Normális tudatállapotban az agy valószínűleg visszautasítana egy olyan kulcsmondatot, hogy ,Erős és öntudatos vagyok", mert irracionálisnak tekintené, ellazult állapotban viszont sokkal készségesebben elfogadja.

Az ellazult szellem és a kiegyensúlyozott energia állapot optimális táptalajt biztosít a vizualizációs gyakorlatokhoz. A vizualizált képek, gondolatok és érzések energetikailag gazdag talajra hullanak, és azonnal ki tudnak csírázni.

 

Az át- illetve újraprogramozás

Sokan hajlamosak arra, hogy szándékosan ne vegyenek tudomást a gyengéikről vagy elnyomják azokat. A mentális tréningben az ember „szembenéz" a gyengéivel, és elfogadja, hogy azok léteznek.

De ahelyett, hogy továbbra is rejtetten magával cipelné, és amennyire csak lehet, figyelmen kívül hagyná a gyengéit (ami sok energiát emészt fel), célirányodul stressznek teszi ki őket, hogy ezáltal lépésről-lépésre erősséggé változtassa a gyenge pontokat.

Ennek érdekében gondolati stresszhelyzeteket kreálhatunk, és egy bizonyos gyengével szembesülhetünk, Azután erősséggé alakítjuk át ezt a gyengét, és ennek megfelelően változtatunk a helyzeten. Minél élettelibbek és plasztikusabbak a gondolatok és az elképzelések, minél inkább tele vannak érzésekkel, zajokkal, színekkel és érzéki benyomásokkal, annál erősebb az áramló energia és a neurológiai stimuláció.

Ezt a folyamatot adaptációs vagy átalakító folyamatnak nevezzük. „Több száz ismétlés (energialeadás szükséges ahhoz, hogy a komplex motorikus készség ellenálljon a verseny nyomásának", írja dr. Loehr – Az új mentális erő című könyvében. És ami a sportra igaz, az éppúgy érvényes más területekre is.

Gyengéinek kontrollálása, elfojtása és elnyomása sok energiát von el öntől.

Ha a felszínre hozza a gyengéit, és vizualizációs gyakorlatok segítségével erősségekké alakítja át őket, nem pazarolja az energiát, hanem termékeny átalakító folyamatba tereli.

A híres amerikai sportpszichológus, dr.: James E. Loehr, aki az élsportolókat csúcsteljesítményekre felkészítő egyik edzőintézet vezetője, a következőket írja Egyéni csúcsforma mentális tréninggel című könyvében: „Gondolatmintáink és önmagunkkal folytatott beszél­getéseink fontos inputforrások. Vagy a sikerre progra­mozzuk magunkat, vagy a kudarcra.

 

Az át- illetve újraprogramozás mellett az összpontosítás edzése is elengedhetetlen a mentális tréninghez, hogy intenzívebben és hosszabb ideig tudjuk egy dologra irányítani a figyelmünket.

Bizonyított, hogy az intenzív összpontosítás egészen specifikus izgalmi állapotokkal jár együtt. Minél intenzívebben próbáljuk kiváltani a szükséges frekvenciákat, annál jobb lesz az összpontosítási képességünk.

Tanulja meg, illetve gyakorolja azt is, hogy hogyan erősítheti és hogyan vonhatja vissza a figyelmét, vagyis hogy szükség esetén miként irányíthatja azt egyik dologról a másikra.

Forrás: Helene Walterskirchen: Az energiaelv - Koncentrációs gyakorlatok a munkahelyen

 

 

 

99. NLP - Programozott siker. Viselkedés és teljesítmény. Segítségével egy egészségesebb, örömtelibb, sikeres életet élhet.

Az NLP a Neuro-Lingvisztikus Programozás rövidítése.

Arról szól, hogy mindannyian élhetünk olyan életet, amilyet szeretnénk, és mindannyian azok lehetünk, akik szeretnénk lenni.

Az NLP a pozitív érzések állandósításának egyik legnépszerűbb eszköze.

A világ egyik leghatékonyabb kommunikációs módszere, amely bárki által nagyon könnyen megtanulható. ltala állandósíthatjuk azokat a számunk jó gondolatokat a fejünkben, jó viselkedés formákat a cselekedeteink során, és jó érzéseket a szívünkben, amelyek támogatnak bennünket abban, hogy úgy éljünk, ahogyan szeretnénk.

 

Talán meglepő, de képzeletünkkel sikeresen motiválhatjuk magunkat, feltéve, hogy lelki szemeink előtt elért célunk jutalmaként nem csupán egy homályos, fekete-fehér kép sejlik fel. Ehelyett készítsünk egy tarka színekben pompázó, részletgazdag "felvételt" arról, amire igazán vágyunk! Legyen minél tisztább és színesebb, mert így elérhetőbb lesz a célunk! Programozzuk be magunkat, és kezdjünk új életet!

Az NLP módszereivel néhány perc alatt sikeresen megszabadulhatunk fóbiáinktól, magunk mögött hagyhatunk olyan szörnyű emlékeket, amelyektől éveken keresztül szenvedtünk.

Az NLP a hagyományos gondolkodásmód megváltoztatásáról szól. A betűszó értelmezése: a " neuro" az idegrendszerünkre, a "lingvisztikus" szó- és mondathasználatunkra, testbeszédünk eszközeire, valamint mentális világunk visszatükrözésére vonatkozik, a "programozás" pedig az informatikai szókincsből ered. E három szó "összeadásával" pedig egy új módszertant kapunk, amely gondolataink, érzéseink felhasználásával hatásos manipulációs programokat állít elő.

 

Az NLP a Neuro-Lingvisztikus Programozást Richard Bandler matematikus és számítógépprogramozó és John Grinder nyelvészprofesszor dolgozták ki az 1970-es években Kaliforniában.

Neuro - Az idegrendszerre utal, a külvilágból jövő információk érzékelésének különböző módjára (látás, hallás, tapintás, ízlelés és szaglás) és arra, hogyan kódoljuk élményeinket.
Lingvisztikus - A nyelvet jelenti, azt a képességünket, hogy a szavakon keresztül kifejezzük belső világunkat, beleértve a „hangtalan” nyelvet (mozdulatok, gesztusok) is, amely tükrözi gondolkodásunk szerkezetét.
Programozás - A komputerek világából kölcsönzött kifejezés, a gondolatainkban rejlő folyamatutasítások sorrendjére utal (mentális programok szerkezete), amely lehetővé teszi a kitűzött célok elérését. Ha megváltoztatjuk mentális programjainkat, megváltoztathatjuk viselkedésünket.

Az NLP megalkotói Richard Bandler és John Grinder olyan emberek viselkedését tanulmányozták, akik kiváló eredményeket értek el szakterületükön mint: Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson (terapeuták), Alfred Korzybski és Noam Chomsky (nyelvészek), Gregory Bateson (antropológus) és Paul Watzlawick (pszihológus/pszihoanalitikus).

A felsorolt személyek mind kiválóak vagy kiválóak voltak a szakterületükön, de nem létezett egy olyan módszer, amellyel tudásukat a lehető leghatékonyabban továbbadhatták volna. Az NLP létrehozói ezért alkották meg a modellezést, amivel leírták és taníthatóvá tették ezeket a kiváló képességeket. Ez nagy eredmény volt, hiszen a módszert bármilyen területen alkalmazhatjuk a sikeres működés háttérszerkezetének felderítésére, ennek révén a siker elérésére. A modellezés alapvető fontosságú az NLP-ben. A legtöbb technikája a kiváló képességekkel rendelkező egyének megfigyeléséből, majd ennek leírásából és tanulhatóvá tételéből jött létre.

- Én azt látom, hogy minden személyiségfejlesztő módszer alapja az NLP.  Az NLP rendkívül gyakorlatias mód, ami akkor használható jól, ha egy az egyben dolgozol egy klienssel. Szilvi abban kiváló, hogy amikor az irodában leülnek egy ügyféllel, akkor ott előhozza az ő panaszainak a gyökerét, együtt megfejtik, tovább tudnak lépni, és onnantól kezdve a felszabadultság érzése és energiája jön elő.- (Szalay Ádám)

Források: http://www.informed.hu/eletmod/comm?article_hid=41397

http://www.nlpintezet.hu/

http://www.szintisztanlp.hu/